Myrcen

Myrcen: Den mäktiga terpenen och dess fördelar för människor

2023-08-18

Terpenernas underverk: Utforska de potentiella fördelarna med myrcen

Terpener är en mångsidig grupp av organiska föreningar som finns i många växter, inklusive frukt, grönsaker och örter. De är ansvariga för de unika arom- och smakprofilerna hos olika växtarter och har använts i århundraden inom traditionell medicin på grund av deras potentiella terapeutiska effekter. Ny forskning har fokuserat på de potentiella fördelarna med terpener för människor, särskilt deras interaktion med andra föreningar som cannabinoider som finns i cannabisväxter.

Definition av terpener

Terpener är en stor grupp organiska kolväten som delar en gemensam struktur bestående av flera isoprenenheter. De produceras av växter som sekundära metaboliter och spelar viktiga roller för växternas tillväxt, utveckling och reproduktion.

Över 20 000 olika terpener har hittills identifierats från olika växtarter, inklusive lavendel, citronmeliss, rosmarin, tallar och cannabis. De många olika terpener som finns i växter skapar en rad unika dofter och smaker som skiljer varje art från varandra.

Till exempel ger limonen citroner deras karakteristiska citrusdoft medan linalool är ansvarig för den blommiga aromen av lavendelblommor. Dessa föreningar bidrar inte bara till den sensoriska upplevelsen utan fungerar också som naturliga försvarsmekanismer mot växtätare eller skadliga insekter.

Terpeners betydelse för växter och människor

Terpener spelar viktiga roller utöver att bara ge människor sensoriska upplevelser. De har också flera potentiella fördelar för både växter och människor. Förutom de tidigare nämnda egenskaperna mot växtätare tyder studier på att vissa föreningar också kan ge skydd mot bakterie- eller svampinfektioner.

Olika terpener har olika egenskaper som kan interagera med andra föreningar inom eller utanför växten. Till exempel har terpener som myrcen visat sig öka permeabiliteten hos cellmembran i kroppen, vilket kan förbättra absorptionen av andra fördelaktiga föreningar, såsom cannabinoider från cannabis.

Myrcen: En översikt

Myrcen är en terpen som finns i olika växter, inklusive humle, timjan, citrongräs och mango. Det är också vanligt förekommande i höga koncentrationer inom vissa stammar av cannabis.

Det är faktiskt en av de mest förekommande terpenerna som finns i många indica-dominerande stammar. Den kemiska strukturen hos myrcen består av en sexkolring med en femkolkedja fäst vid den.

Dennes arom har beskrivits som jordig och musky med inslag av citrus och kryddnejlika. Myrcen har traditionellt använts för sina potentiella terapeutiska effekter inom traditionell medicin i Sydamerika och Afrika och har på senare tid fått ökat intresse på grund av dess potentiella interaktioner med andra föreningar såsom cannabinoider som finns i Cannabis sativa.

Översikt över myrcen

Myrcen är en monoterpenoid, vilket innebär att det är en typ av terpen som består av två isoprenenheter. Det är också känt under sitt systematiska namn 7-metyl-3-metylen-1,6-oktadien.

Den kemiska strukturen består av en sexkolring och en omättad femkolssvans. Myrcen har en molekylformel av C 10 H 16 , med en relativ molekylmassa av 136,24 g/mol.

Sammantaget är myrcen en terpen med ett brett spektrum av potentiella terapeutiska fördelar för människors hälsa. Dess antiinflammatoriska egenskaper gör den användbar vid behandling av tillstånd som artrit eller Crohns sjukdom, medan dess smärtstillande effekter kan göra den till ett effektivt behandlingsalternativ för kronisk smärta.

Vidare förbättrar dess förmåga att interagera med andra cannabinoider och terpener i cannabisväxter entourageeffekten som leder till olika fördelar som kan lindra ångeststörningar som PTSD tillsammans med att främja sömnighet bland personer som lider av sömnlöshet. Ytterligare forskning behövs för att till fullo förstå alla de potentiella fördelarna med denna förening, men hittills ser framtiden ljus ut för myrcenanvändning i medicinska tillämpningar.

Definition och kemisk struktur av myrcen

Myrcen har fått sitt namn från den brasilianska busken Myrcia sphaerocarpa, där den först isolerades 1897. Den har en skarp jordig arom med inslag av citrus och kryddor och finns i flera naturliga källor som cannabis, humle, timjan, lagerblad, citrongräs och mango.

Den kemiska strukturen hos myrcen består huvudsakligen av två metylgrupper som är fästa vid kolkedjan nära änden närmast svansen. Detta ger den sin distinkta luktprofil som kan beskrivas som mustig eller örtig med undertoner som sträcker sig från fruktig till mintig beroende på koncentrationen.

Vanliga källor till myrcen i naturen

Myrcen finns i många växtarter i olika växtfamiljer som Rutaceae (citrusfrukter), Asteraceae (kamomill) och Cannabaceae (cannabis). De högsta koncentrationsnivåerna finns i humle som vanligtvis används för ölbryggning.

Mango har också visat sig innehålla myrcen i betydande mängder tillsammans med andra terpener som linalool och pinen. Cannabisstammar som har höga koncentrationer (0,5%) producerar vanligtvis en mer skarp och jordig arom.

Detta gör det till en vanlig egenskap hos stammar som har en "dank" lukt. Myrcen är också ansvarig för de lugnande effekterna av vissa cannabisstammar, vilket kan vara användbart vid behandling av tillstånd som sömnlöshet.

Historisk användning av myrcen i traditionell medicin

Myrcen har använts i århundraden inom traditionell medicin för att behandla olika åkommor som smärta, inflammation, ångest och sömnstörningar. I kulturer som Indien och Brasilien har det använts som ett naturligt botemedel mot artrit och matsmältningsproblem. Det har också visat sig ha antitumöregenskaper som potentiellt kan vara användbara vid cancerbehandling.

I aromaterapi är myrcen känt för sina lugnande effekter på nervsystemet. Det används ofta för att lindra stress, ångest och depression genom att främja avslappning och inducera sömn. 

Dess antiinflammatoriska egenskaper kan också hjälpa till att lindra muskelsmärta och ömhet när det appliceras lokalt eller tillsätts till badvatten. Sammantaget gör de höga koncentrationsnivåerna av myrcen i naturliga källor som cannabis det till ett intressant ämne för vetenskapliga studier eftersom mer forskning bedrivs om dess potentiella fördelar för människors hälsa.

Potentiella terapeutiska effekter av myrcen

Myrcen har visat sig ha flera potentiella terapeutiska effekter som kan gynna människors hälsa.

 • Anti-cancer: Vissa studier har visat att myrcen kan vara effektivt mot olika typer av cancer.
 • Antiinflammatorisk: I höga koncentrationer kan myrcen minska inflammation i människokroppen, vilket kan vara användbart i kampen mot många sjukdomar kopplade till inflammation, inklusive autoimmuna tillstånd som Crohns sjukdom.
 • Antioxidant: Myrcen kan skydda celler från skador som orsakas av fria radikaler eller skadliga molekyler som kan leda till många sjukdomar, inklusive cancer. Det kan också bidra till ett ungdomligt utseende genom glödande hud.
 • Smärtlindring: Myrcen har en antiinflammatorisk effekt och angriper grundorsaken till kronisk smärta. Det har visats fungera för smärta mest effektivt i kombination med THC. Myrcen reglerar andra terpener och cannabinoider, vilket förstärker eller buffrar de smärtstillande eller antiinflammatoriska effekterna.
 • Sedativ: Myrcen har en sedativ effekt på systemet och är känd för att vara lugnande och avslappnande.
 • Sömnhjälpmedel: Myrcen kan förbättra sömnkvaliteten.
 • Starkare immunförsvar: Myrcen kan stärka immunförsvaret.

En av de mest välkända fördelarna är dess antiinflammatoriska egenskaper.

Studier har visat att myrcen kan minska inflammation genom att hämma produktionen av proinflammatoriska cytokiner och kemokiner i kroppen. Detta gör myrcen till en lovande förening för behandling av tillstånd som artrit, Crohns sjukdom och andra inflammatoriska sjukdomar.

Myrcen har också analgetiska egenskaper, vilket innebär att det kan fungera som smärtstillande medel. Det gör det genom att interagera med samma vägar i hjärnan som opioider och andra smärtstillande läkemedel riktar in sig på.

Till skillnad från dessa läkemedel har myrcen dock inte beroendeframkallande egenskaper eller orsakar biverkningar som andningsdepression. Förutom dess antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper har myrcen även lugnande effekter.

Detta innebär att det kan bidra till att främja avkoppling och sömnighet när det konsumeras i lämpliga doser. Av denna anledning används myrcen ofta inom traditionell medicin för att behandla sömnlöshet och ångest.

Interaktion med andra cannabinoider och terpener

En av de unika aspekterna av myrcen är dess förmåga att förstärka entourage-effekten när den kombineras med andra cannabinoider och terpener som finns i cannabisplantor. Entourage-effekten avser den synergistiska interaktionen mellan olika föreningar som arbetar tillsammans för att ge starkare effekter än någon förening ensam.

I kombination med THC (den primära psykoaktiva komponenten i cannabis) har myrcen visat sig öka dess absorption i blodomloppet, vilket resulterar i mer potenta effekter totalt sett. På samma sätt, när det kombineras med CBD (en icke-psykoaktiv cannabinoid), kan myrcen förbättra dess antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper.

Utöver att interagera med andra cannabinoider interagerar myrcen också med andra terpener som finns i cannabisväxter, såsom pinen och limonen. Dessa interaktioner kan ytterligare förbättra entourage-effekten, vilket resulterar i ett mer komplext och varierat utbud av effekter.

Potentiella fördelar vid kronisk smärta, ångest och sömnlöshet

Med tanke på dess antiinflammatoriska, smärtstillande och lugnande egenskaper kan myrcen vara särskilt fördelaktigt för personer som lider av kronisk smärta, ångest och sömnlöshet. Faktum är att vissa studier har föreslagit att myrcen kan vara effektivare än traditionella smärtstillande läkemedel när det gäller att minska smärtnivåer.

Myrcenets lugnande effekter kan också göra det användbart för behandling av ångestsyndrom som generaliserat ångestsyndrom (GAD) eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Föreningens förmåga att främja avslappning kan hjälpa individer att känna sig lugnare och mindre oroliga överlag.

Myrcen kan vara ett effektivt behandlingsalternativ för sömnlöshet. Dess förmåga att framkalla sömnighet i kombination med dess avsaknad av negativa biverkningar gör det till ett lovande alternativ till traditionella sömnmedel som bensodiazepiner eller andra lugnande medel.

Myrcen i cannabis

De höga nivåerna av myrcen som finns i vissa cannabissorter

Myrcen är en av de vanligaste terpenerna som finns i cannabis, och dess nivåer kan variera beroende på stammen. De högsta koncentrationerna av myrcen finns vanligtvis i indica-stammar, som är kända för sina avslappnande och lugnande effekter.

I själva verket kan vissa indica-stammar innehålla upp till 60 viktprocent myrcen. Sativa-stammar, å andra sidan, tenderar att ha lägre koncentrationer av myrcen och är kända för sina energigivande och upplyftande effekter.

Anledningen till dessa skillnader är inte helt klarlagd, men man tror att miljöfaktorer som temperatur, luftfuktighet och jordkvalitet kan spela en roll. Dessutom kan vissa förädlingstekniker användas för att öka eller minska koncentrationen av specifika terpener som myrcen.

Påverkan på doft- och smakprofilen hos cannabis

Myrcen har en distinkt arom som ofta beskrivs som jordig eller mustig med toner av citrus eller tropisk frukt. Denna aromprofil är ofta förknippad med indica-stammar som innehåller höga nivåer av myrcen. När det förekommer i lägre mängder kan det fortfarande bidra till en stam övergripande arom men kan vara mindre märkbar.

Förutom sin distinkta aromaprofil bidrar myrcen också till smakprofilen för cannabisstammar. Terpenen har beskrivits som att ha en något söt smak med inslag av kryddor eller kryddnejlika.

Roll i att bestämma effekterna och styrkan hos olika stammar

Även om mycket forskning återstår om hur olika terpener interagerar med cannabinoider som THC och CBD för att ge specifika effekter, finns det bevis som tyder på att myrcen spelar en roll för att bestämma en stams styrka och effekter. En teori tyder på att höga nivåer av myrcen kan öka permeabiliteten hos cellmembran i människokroppen, vilket möjliggör snabbare absorption av cannabinoider som THC. Detta kan potentiellt leda till mer potenta och långvariga effekter.

Myrcen har dessutom visat sig ha lugnande egenskaper och kan bidra till de avslappnande effekter som vanligtvis förknippas med indica-stammar. Viss forskning har också föreslagit att myrcen kan ha smärtstillande egenskaper, vilket gör det potentiellt användbart vid behandling av kronisk smärta.

Framtiden för forskning om myrcen i cannabis

Även om det fortfarande finns mycket att lära om hur myrcen interagerar med andra föreningar i cannabis och dess potentiella terapeutiska fördelar, tyder tidiga studier på att denna terpen kan spela en viktig roll i framtiden för cannabisforskning. I takt med att legaliseringen sprider sig och fler forskare kan studera växten kan vi få en bättre förståelse för hur olika stammar och terpenprofiler kan användas för att behandla en mängd olika medicinska tillstånd. Med sin unika aromaprofil och potentiella terapeutiska fördelar kommer myrcen säkert att förbli ett viktigt studieområde under många år framöver.

Slutsats

Myrcen är en terpen som finns i en mängd olika växter, inklusive cannabis, humle och mango. Som vi har sett i den här artikeln har myrcen potentiella fördelar för människor när det gäller dess antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper, liksom dess lugnande effekter.

Myrcen kan dessutom interagera med andra cannabinoider och terpener för att förstärka den positiva effekten av cannabis. Framöver finns det spännande möjligheter för framtida forskning om myrcen.

Med tanke på de positiva resultaten hittills när det gäller myrcenets potentiella terapeutiska effekter kan ytterligare studier hjälpa oss att bättre förstå de mekanismer genom vilka dessa fördelar uppstår. Detta skulle kunna göra det möjligt för oss att utveckla mer riktade behandlingar för tillstånd som kronisk smärta eller ångest.

Det finns också potential för ytterligare forskning om hur olika cannabisstammar - som kan variera kraftigt i sina koncentrationer av myrcen - påverkar användarna på olika sätt. Med ökad kunskap om förhållandet mellan terpener och cannabinoider som THC och CBD kan vi kanske skapa skräddarsydda cannabisprodukter som är anpassade till specifika behov.

Om mycket om myrcen fortfarande är okänt vid denna tidpunkt, är det tydligt att denna terpen är lovande som ett naturligt botemedel med en rad potentiella fördelar. Oavsett om det sker genom ytterligare vetenskapliga undersökningar eller genom personliga experiment med olika cannabisstammar eller andra växtkällor med högt myrceninnehåll, finns det gott om möjligheter för individer att utforska de många sätt som denna fascinerande förening kan påverka vår fysiska och mentala hälsa.

FAQs: Myrcen

Vad är Myrcene?

Myrcen (eller β-myrcen) är en terpen som ofta förekommer i starkt doftande växter och örter som mango, humle, lagerblad, timjan, citrongräs och basilika. Myrcen produceras av många cannabisstammar, och vissa studier av gnagarmodeller har föreslagit att det kan ge lugnande effekter.

Var kan du hitta Myrcene?

Myrcen finns i mango, humle, lagerblad, timjan, citrongräs, basilika och många cannabisstammar.

Vilka är effekterna och fördelarna med Myrcene?

Myrcen har antiinflammatoriska, analgetiska (smärtlindrande), antibiotiska, sedativa och antimutagena effekter.

Källor

 • Bai, X., & Tang, J. (2020). Myrcen uppvisar antitumöraktivitet mot lungcancerceller genom att inducera oxidativ stress och apoptosmekanismer. Natural Product Communications, 15(9). https://doi.org/10.1177/1934578×20961189
 • Ciftci, O., Ozdemir, I., Tanyildizi, S., Yildiz, S., & Oguzturk, H. (2011). Antioxidativa effekter av curcumin, β-myrcen och 1,8-cineol mot 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin-inducerad oxidativ stress i råttlever. Toxicology and Industrial Health, 27(5), 447-453. https://doi.org/10.1177/0748233710388452
 • do Vale, T. G., Furtado, E. C., Santos, J. G., Jr, & Viana, G. S. (2002). Centrala effekter av citral, myrcen och limonen, beståndsdelar av eteriska oljekemotyper från Lippia alba (Mill.) n.e. Brown. Fytomedicin: International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology, 9(8), 709-714. https://doi.org/10.1078/094471102321621304
 • Hoseini, S. M., Yousefi, M., Hoseinifar, S. H., & Van Doan, H. (2019). Antioxidant, enzymatiska och hematologiska reaktioner hos vanlig karp (cyprinus carpio) som matas med myrcen- eller mentol-supplementerade dieter och utsätts för omgivande ammoniak. Aquaculture, 506, 246-255. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.03.048
 • Lorenzetti, B. B., Souza, G. E., Sarti, S. J., Santos Filho, D., & Ferreira, S. H. (1991). Myrcen efterliknar den perifera smärtstillande aktiviteten hos citrongräste. Journal of Ethnopharmacology, 34(1), 43-48. https://doi.org/10.1016/0378-8741(91)90187-i
 • Maldonado-Celis, M. E., Yahia, E. M., Bedoya, R., Landázuri, P., Loango, N., Aguillón, J., Restrepo, B., & Guerrero Ospina, J. C. (2019). Kemisk sammansättning av Mango (Mangifera indica L.) frukt: Näringsämnen och fytokemiska föreningar. Frontiers in Plant Science,10. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01073
 • Myrcen. CPID. (n.d.). Hämtad 22 mars 2022 från https://www.whatsinproducts.com/chemicals/view/1/5111/000123-35-3
 • National Center for Biotechnology Information (2022). PubChem Compound Summary för CID 31253, Myrcene. Hämtad 31 mars 2022 från https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Myrcene.
 • Paula-Freire, L. I., Molska, G. R., Andersen, M. L., & Carlini, E. L. (2016). Eterisk olja från Ocimum gratissimum och dess isolerade föreningar (eugenol och myrcen) minskar neuropatisk smärta hos möss. Planta Medica, 82(3), 211-216. https://doi.org/10.1055/s-0035-1558165
 • Rakotosaona, R., Randrianarivo, E., Rasoanaivo, P., Nicoletti, M., Benelli, G., & Maggi, F. (2017). Effekt av bladets eteriska olja från Cinnamosma madagascariensis Danguy på Pentylenetetrazol-inducerat anfall hos råttor. Chemistry & Biodiversity, 14(10), 10.1002/cbdv.201700256. https://doi.org/10.1002/cbdv.201700256
 • Rao, V. S., Menezes, A. M., & Viana, G. S. (1990). Effekt av myrcen på nociception hos möss. The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 42(12), 877-878. https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1990.tb07046.x
 • Rufino, A. T., Ribeiro, M., Sousa, C., Judas, F., Salgueiro, L., Cavaleiro, C., & Mendes, A. F. (2015). Utvärdering av de antiinflammatoriska, antikataboliska och pro-anabola effekterna av E-karyofyllen, myrcen och limonen i en cellmodell av artros. European Journal of Pharmacology, 750, 141-150. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2015.01.018
 • Souza, M. C., Siani, A. C., Ramos, M. F., Menezes-de-Lima, O. J., & Henriques, M. G. (2003). Utvärdering av antiinflammatorisk aktivitet hos eteriska oljor från två Asteraceae-arter. Die Pharmazie, 58(8), 582-586.
 • Surendran, S., Qassadi, F., Surendran, G., Lilley, D., & Heinrich, M. (2021). Myrcene - vilka är de potentiella hälsofördelarna med detta smak- och aromämne? Frontiers in Nutrition, 8. https://doi.org/10.3389/fnut.2021.699666
 • Tomko, A. M., Whynot, E. G., Ellis, L. D., & Dupré, D. J. (2020). Anti-cancerpotential hos cannabinoider, terpener och flavonoider som finns i cannabis. Cancers, 12(7), 1985. https://doi.org/10.3390/cancers12071985
 • Viana, G. S., do Vale, T. G., Silva, C. M., & Matos, F. J. (2000). Antikonvulsiv aktivitet hos eteriska oljor och aktiva principer från kemotyper av Lippia alba (Mill.) N.E. Brown. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 23(11), 1314-1317. https://doi.org/10.1248/bpb.23.1314
 • Tillbaka till blogg

  Lämna en kommentar

  Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.