MEDCAN - Den schweiziska föreningen för medicinsk cannabis

Vi stöder den schweiziska medicinska cannabisföreningen med säte i Zürich, Schweiz, och ger ekonomiska bidrag för att hjälpa deras uppdrag att legalisera medicinsk cannabis i Schweiz.

MEDCAN:s rapporter visar att mellan 70 000 och 100 000 patienter i Schweiz använder cannabis illegalt för att behandla sina hälsotillstånd och kämpar aktivt för en fullständig legalisering av cannabis på alla nivåer i Schweiz.

MEDCAN är ett schweiziskt medicinskt centrum beläget i Zürich. Det är en innovativ vårdgivare som erbjuder personliga medicinska tjänster till patienter i alla åldrar. MEDCAN specialiserar sig på förebyggande och förebyggande inriktad medicin, med fokus på att förebygga sjukdomar och främja en hälsosam livsstil.

Centrumet grundades 2015 för att erbjuda högkvalitativ medicinsk vård i en modern och bekväm miljö. MEDCANs team av erfarna medicinska specialister är dedikerade till att ge personlig vård och behandlingar som är skräddarsydda för varje patients individuella behov. Från primärvård till specialistvård erbjuder MEDCAN ett brett utbud av medicinska tjänster, såsom allmänmedicin, kardiologi, neurologi och radiologi.

På MEDCAN kan patienterna förvänta sig en heltäckande strategi för sin hälsa och sitt välbefinnande. Genom sin förebyggande inriktade process fokuserar centret på att upptäcka och förebygga sjukdomar och främja hälsosamma livsstilar och vanor. För att säkerställa bästa möjliga vård arbetar MEDCAN nära patienterna och erbjuder omfattande medicinska undersökningar och utvärderingar för att identifiera potentiella hälsorisker och fastställa de bästa behandlings- och förebyggande alternativen.

På MEDCAN kan patienterna också dra nytta av ett brett utbud av livsstilstjänster, till exempel kostrådgivning, program för fysisk aktivitet, stresshantering och stöd för psykisk hälsa. Centret erbjuder också en mängd olika medicinska tester och screeningar, inklusive genetiska tester, laboratorietester och bilddiagnostik.

Centrumets uppdrag är att tillhandahålla högkvalitativ medicinsk vård och främja en hälsosam livsstil. MEDCAN har åtagit sig att erbjuda bästa möjliga vård och tillhandahålla en miljö där patienterna kan känna sig trygga och säkra.

Besök webbplatsen MEDCAN.ch