Ekologisk certifiering

Ökologisk certifiering är en process som garanterar att jordbruksprodukter odlas, hanteras och bearbetas i enlighet med strikta standarder som fastställts av regeringen eller andra certifieringsorganisationer. Dessa standarder är utformade för att främja miljövänliga jordbruksmetoder, skydda konsumenternas hälsa och se till att ekologiska produkter verkligen är ekologiska.

För att bli certifierade ekologiska måste jordbrukare och bearbetningsföretag genomgå en rigorös process som omfattar regelbundna inspektioner och revisioner för att säkerställa att standarderna följs. Denna process kan ta flera månader eller till och med år, men slutresultatet är en produkt som verkligen är ekologisk och av högsta kvalitet.

För att behålla sin certifiering måste jordbrukare och bearbetningsföretag fortsätta att följa standarderna och genomgå regelbundna inspektioner och revisioner. Detta garanterar att de ekologiska produkter du köper verkligen är ekologiska och har producerats på ett miljövänligt sätt.

Ekologisk certifiering är viktig för både jordbrukare och konsumenter. Den gör det möjligt för jordbrukarna att marknadsföra sina produkter som ekologiska och få ett högre pris för dem. För konsumenterna garanterar den att de ekologiska produkter de köper verkligen är ekologiska och har producerats på ett miljövänligt sätt.

Det är alltså viktigt att leta efter certifierade ekologiska produkter när du letar efter cannabis- och hampaprodukter. Många webbutiker hävdar att deras produkter är ekologiska, men misslyckas med att tillhandahålla bevis för att stödja sådana påståenden.

Ökologisk certifiering av COSMOS ORGANIC i Tyskland

Våra ekologiska hudvårdsprodukter är certifierade av COSMOS ORGANIC i Tyskland och har uppnått vad vi anser vara den högsta möjliga ekologiska certifieringsstandarden i Europa.

COSMOS-standarden definierar de kriterier som företag måste uppfylla för att garantera konsumenterna att deras produkter är äkta ekologisk eller naturlig kosmetika som producerats enligt högsta möjliga hållbarhetspraxis.

Signaturen COSMOS-standarden är en konsumentgaranti för ekologisk och naturlig kosmetika som du kan lita på. Hittills har över 22 000 produkter i 70 länder COSMOS ORGANIC- eller COSMOS NATURAL-signaturen. Över 10 000 ingredienser har COSMOS CERTIFIED-signaturen. Över 7 000 råvaror har COSMOS APPROVED-signaturen.

Läs mer på www.Cosmos-standard.org.