Vad är CBD Oil?

Vad är CBD Oil?

CBD står för cannabidiol och är en av de många komponenter, kända som cannabinoider, som finns i cannabisväxten. CBD är känt då den inte har en euforisk effekt, vilket gör att det är lagligt i de flesta länder.

Flera studier har undersökt hur CBD kan vara en alternativ behandlingsmetod för en rad sjukdomar och tillstånd. Forskning har därför kommit fram till att CBD kan ha en rad möjliga hälsomässiga fördelar för både kroppen och sinnet.

Den primära fördelen med CBD är att innehållet av THC är lågt samtidigt som innehåller av CBD är högt, vilket sägs vara fördelaktigt för kroppen.

Vad är skillnaden på CBD och THC?

Fram till nyligen var den mest kända föreningen i cannabis tetrahydrocannabinol, även känt som THC. THC är den mest aktiva ingrediensen i cannabis. Cannabis innehåller både THC och CBD, men dessa föreningar har olika effekter.

THC har en euforisk effekt som kan påverka användaren eller göra användaren hög, så är inte fallet med CBD. I motsats till THC är CBD nämligen inte en psykoaktiv komponent. Det innebär att CBD inte förändrar användarens sinnestillstånd vid användningen.

CBD ser emellertid ut att förorsaka betydliga förändringar samt ha fördelaktiga effekter på kroppen, och en del undersökningar tyder på att CBD har flera medicinska fördelar.

Varifrån kommer CBD?

Vid produktionen av CBD olja är det avgörande att man väljer den rätta hampakällan. Det är möjligt att utvinna oljan på flera olika sätt, därför ska du alltid vara uppmärksam på detta.

Den ursprungliga utvinningsmetoden är utvinning av CBD med alkoholutdrag, som fortfarande används än idag. Dock är det svårt att reglera hur mycket ren CBD som faktiskt utvinns från cannabisväxten med denna metod.

Det är även möjligt att utvinna CBD med en CO2-process. Denna process används av många producenter idag. Det krävs dock aningen fler verktyg samt kunskap för att kunna använda sig av denna metod. CBD olja utvunnen med hjälp av en CO2-process är i de flesta fall ren CBD, vilket gör att du kan vara säker på att du får CBD av hög kvalitet.

Hur fungerar CBD?

Alla cannabinoider, inklusive CBD, ser till att olika effekter i kroppen sker genom att binda sig till bestämda receptorer. Människokroppen producerar själv vissa cannabinoider. Kroppen har även två cannabinoidreceptorer som heter CB1- receptorer och CB2-receptorer. CB1-receptorer finns i hela kroppen, varav de flesta är i hjärnan. CB1-receptorerna i hjärnan har en påverkan på koordination och rörelse, smärta, känslor och sinnesstämning, aptit samt andra funktioner. Även THC binder sig till dessa receptorer.

Medan CB1-receptorer mest kan hittas i hjärnan, så är CB2-receptorer mer vanliga i immunsystemet, där de i synnerhet har en påverkan på inflammation och smärta.

Forskare trodde tidigare att CBD band sig till CB2-receptorerna, men det ser nu ut som att CBD inte knyter sig direkt till någon av receptorerna. Istället verkar det leda kroppen till att använda flera av sina egna cannabinoider.

Fördelarna med CBD olja

CBD olja kan gynna en persons hälsa och välbefinnande på flera olika sätt. Detta kan du läsa mer om i de kommande avsnitt.

Naturlig smärtlindring och antiinflammatoriska egenskaper

Folk har en tendens att använda receptbelagd eller receptfri medicin för att lindra stelhet och smärta, inklusive kroniska smärtor. En del människor har dock börjat tro på att CBD är ett mer naturligt alternativ när det kommer till lindringen av smärtor.

Flera undersökningar har kommit fram till att CBD signifikant minskar kronisk inflammation och smärta hos möss och råttor. Forskare föreslår därför att de icke-psykoaktiva föreningarna i cannabis, såsom CBD, skulle kunna vara en ny behandlingsmetod för kronisk smärta.

Det har även genomförts flera undersökningar med människor som har bevisat att vid intaget av CBD, blev smärtor förorsakade av exempelvis gikt och fibromyalgi markant minskade. Samma sak gällde för inflammation i kroppen.

Du kan läsa mer om CBD och smärtor här.

Rökavvänjning och beroende

En del lovande bevis tyder på att CBD kan hjälpa människor att sluta röka.

En undersökning visade exempelvis att rökare som använde inhalatorer med CBD, rökte färre cigaretter än vanligt och hade inte abstinens efter nikotin.

En liknande undersökning visade även att CBD kan vara en lovande behandling för personer som är beroende av opioider. Forskarna märkte nämligen att CBD minskade flera symptom kopplade till drogmissbruk. Dessa omfattade ångest, humörrelaterade symptom, smärta och sömnlöshet.

Mer forskning är dock nödvändig, men dessa fynd tyder på att CBD kan bidra till att förebygga eller minska abstinenssymptom.

Du kan läsa mer om CBD och rökning här.

Neurologiska symptom och besvär

En undersökning från 2014 noterade att CBD har flera egenskaper som visar sig vara gynnsamma för patienter med epilepsi. Dessutom visade resultaten från undersökningen att CBD kan behandla många komplikationer kopplade till epilepsi neuronskada och psykiatriska sjukdomar.

En annan undersökning visade att CBD kan producera effekter motsvarande vissa antipsykotiska läkemedel, och att föreningen kan ge en säker och effektiv behandling för människor med schizofreni. Men ytterligare forskning är fortfarande nödvändig för att ta reda på ännu mer om CBD som möjlig behandlingsmetod vid dessa sjukdomar.

Läs mer om CBD och epilepsi.

Bekämpning av cancer

En del forskare har upptäckt att CBD kan vara en möjlig behandlingsmetod när det kommer till cancer.

Forskare skrev bland annat i en undersökning som offentliggjordes i British Journal of Clinical Pharmacology, att CBD väsentligt bidrog till att förhindra spridning av cancer. Forskarna noterade även att föreningen har en tendens till att undertrycka växten av cancerceller och främja deras förstörelse.

De uppmanade till ytterligare undersökning av dess potential som ett ackompanjemang till standard-cancerbehandling. Det ska därför läggas till att CBD inte är en kur eller behandling mot cancer. Det har nämligen fortfarande bara gjorts utgångsundersökningar om detta.

Flera forskare är dock överbevisade om att CBD kan vara ett hjälpmedel för cancerpatienter som genomgår kemoterapi. CBD är nämligen känt för att minska illamående samt att hjälpa till med att få aptiten tillbaka.

Läs om CBD och cancer här.

Ångest och depression

Läkare råder ofta personer med kronisk ångest att undvika cannabis, då THC kan utlösa eller förstärka känslor av ångest och paranoia.

Flera studier har emellertid kommit fram till att CBD kan bidra till att minska ångest, stress och depression.

Enligt undersökningen kan CBD minska ångestrelaterat beteende hos människor som är drabbade av:

 • Posttraumatisk stressyndrom
 • Generella ångestbesvär
 • Panikångest
 • Social ångest

Forskarna noterade även att de nuvarande behandlingarna för dessa besvär kan leda till ytterligare symptom och biverkningar, som kan få en del människor att sluta använda dem.

Inga slutliga bevis kopplar för närvarande CBD med negativa effekter, när det gäller att vara ett hjälpmedel till sinnesbesvär som ångest eller depression.

Läs om CBD och ångest här.

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes beror på inflammation, när immunsystemet angriper cellerna i bukspottkörteln. Forskning som offentliggjordes år 2016 upptäckte att CBD kan lätta denna inflammation i bukspottkörteln. Detta kan vara det första steget till att hitta en CBD-baserad behandling för typ-1 diabetes. En studie som offentliggjordes samma år föreslog också att CBD kan reducera inflammation och skydda mot eller fördröja utvecklingen av typ-1 diabetes.

Läs om CBD och diabetes här.

Akne

Akne är ännu ett tillstånd som CBD har visat sig vara behjälpligt med. 
En undersökning från 2014 visade att CBD hjälper med att sänka produktionen av talg, delvis på grund av dess antiinflammatoriska effekt på kroppen. Då en hög produktion av talg i slutändan kan leda till akne, är detta en fördel.

Alzheimers sjukdom

Tidig forskning som offentliggjordes i Journal of Alzheimers upptäckte att CBD var i stånd till att fördröja utvecklingen av Alzheimers sjukdom hos försökspersonerna. Det innebär att CBD kan hjälpa personer i tidiga stadium av Alzheimers genom att bibehålla förmågan att känna igen ansikten på människor som de redan känner. Detta är ett av de första bevisen på att CBD kan fördröja utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det har senare kommit fler undersökningar och studier som stöttar den tidigare forskningens slutsats.

Läs mer om CBD och Alzheimers här.

Är CBD olja lagligt?

Idag är CBD härlett av hampa lagligt i de flesta länder runt om i världen. CBD härlett av hampa har inga former av psykoaktiva effekter, varpå köp eller försäljning av denna produkt inte är olagligt. Dock krävs det att produkten innehåller mindre än 0,2% THC (THC är det psykoaktiva ämnet).

I och med att CBD och CBD olja ofta förväxlas med produkter med THC, så finns det fortfarande fördomar omkring dessa produkter. Men när det kommer till en juridisk mening, så är det helt lagligt idag att köpa exempelvis en CBD olja på internet.

Det är dock en bra idé att vara uppmärksam på innehåller för att vara säker på att du köper en laglig produkt. Utöver det rekommenderas det att du alltid kontrollerar andra länders lagar och regler gällande CBD, om du vill ta med dig CBD olja på din semester.

Har CBD några biverkningar?

Många studier har undersökt säkerheten av CBD hos vuxna. De konkluderade att vuxna har en tendens att tolerera CBD-doser väldigt bra.
Forskare har inte funnit några signifikanta biverkningar på det centrala nervsystemet, även bland personer som använde höga doser.

Den vanligaste biverkningen var trötthet. Ett fåtal personer rapporterade även diarré och förändringar i aptit eller vikt.

Helt generellt sägs det dock att CBD inte har några biverkningar. Det är endast ett fåtal personer som upplever biverkningar med CBD – och det har inte varit några människor, som hittills upplevt varken obehagliga eller livshotande biverkningar vid intag av CBD.

Här kan du läsa mer om CBD och biverkningar.

Så använder du CBD

En person kan använda CBD olja på olika sätt för att lindra olika symptom.
Om en läkare ordinerar det till dig, är det viktigt att du följer läkarens instruktioner.

CBD-baserade produkter kommer i många former. En del kan blandas i mat eller dryck eller tas med hjälp av en pipett eller tas i droppar.

Andra finns tillgängliga i kapslar eller som en tjock kräm som ska masseras in i huden. En del produkter finns tillgängliga med pipetter som ska användas för att lägga oljan under tungan.

Rekommenderade doser varierar och är individuella, då det beror på faktorer som kroppsvikt, koncentrationen av produkten samt om varför du använder CBD.

En del människor använder bland annat CBD olja för att hjälpa till att behandla:

 • Kronisk smärta
 • Epilepsi
 • Parkinsons sjukdom
 • Huntingtons sjukdom
 • Sömnrubbningar
 • Grön starr

Vad är den rätta dosen av CBD?

Den genomsnittliga dosen är på cirka 10-50 mg CBD, en till tre gånger om dagen. Högre doser på 100-200 mg kan dock ibland vara nödvändiga för att kontrollera smärtor eller andra symptom. En del människor kommer se en fördel i den nedre änden av doseringsområdet, men de flesta kommer ha användning för omkring 15-30 mg för att kunna märka eventuella effekter. Eftersom olika produkter ger olika koncentrationer av CBD, indikerar emballaget vanligtvis hur mycket CBD som finns i hela flaskan i motsats till mängden i ett bestämt antal droppar, vilket gör att mätningen kan vara lite svår.

Om du tar oljan i flytande form, kommer en droppe av en lågkoncentrationsprodukt (100 mg CBD) ge ca. 3 mg CBD per droppe, vilket normalt sett inte är tillräckligt för att notera några väsentliga effekter. En droppe av en produkt med en medelkoncentration (500 mg CBD) kommer ge ca. 15 mg per droppe, vilket normalt sett är en bra startdosering. Och en droppe av en högkoncentrationsprodukt (1500 mg CBD) kommer ge ca. 50 mg CBD per droppe.

Läs denna artikel om CBD dosering.

Var någonstans ska jag köpa CBD olja?

Priserna för CBD olja och andra CBD-produkter varierar kraftigt, då det vanligtvis beror på själva återförsäljaren. Dock är det viktigt att vara uppmärksam på att högt pris på CBD olja inte alltid innebär en hög kvalitet, även om ett lågt pris generellt indikerar att du inte får tillräckligt med CBD för att notera fördelarna. Det är därför viktigt att veta vad du ska titta efter när du köper eller använder en CBD-produkt.

Trovärdiga återförsäljare, som säljer CBD olja kommer ange CBD-koncentrationerna och utvinningsteknikerna på flaskan eller på hemsidan. Koncentrationen anges vanligtvis som milligram (mg) CBD – en del använder dock även milliliter. Fördelarna kommer från mängden och koncentrationen av CBD, och inte av mängden olja.

Med hänsyn till extraktionsmetoder ska du komma ihåg att CO2-extraktion är den metod som du ska hålla utkik efter. Denna metod ger en CBD produkt med fullt spektrum som troligtvis kommer vara dyrare än ett CBD-isolat, då det normalt sett kan erbjuda fler fördelar.

Utvinning med hjälp av alkoholutdrag är en billigare metod som inte är lika fördelaktig då det är svårare att utvinna helt ren CBD med fullt spektrum.

Användning av rent vatten och ekologiska lantbruksmetoder som är fria från pesticidanvändning och onaturliga gödningsmedel är självklart att föredra.

Smak kan också vara ett tecken på värde. Dåliga kvalitetsoljor kommer ha en väldigt obehaglig kemisk smak och de kan förorsaka obehagliga biverkningar såsom en brännande mun och prickar. Intressant nog är de bästa kvalitetsprodukterna kopplade till en särskild cannabissmak, vilket indikerar att hela spektrumet av kemiska komponenter (med spårmängder av THC) finns.

 

Referencer:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478794/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157290 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079847/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/ 

Läs mer
CBD olja och bilkörning

CBD olja och bilkörning

CBD olja har fått ett kraftigt fotfäste i många människors vardag. I takt med att det blivit ett ökat intresse för cannabisolja eller för CBD olja som det också kallas, uppstår många frågor. En av de stora frågorna är om man kan ta CBD olja och köra bil, eller om man kan bli av med sitt körkort? Det kan du läsa mer om här, så du inte behöver bekymra dig om det längre.

Varför använder många CBD olja i vardagen?

CBD olja har en positiv effekt på väldigt många olika former av sjukdomar och besvär. Då flera studier och undersökningar har visat att CBD olja kan avhjälpa ett stort spektrum at olikartade sjukdomar och besvär, så har CBD oljans popularitet ökat under de senaste åren. Det är därför allt fler personer som vill ta CBD olja.

Till exempel finns det i dagens Sverige en hel del människor som lider av kroniska smärtor i sin vardag. Dessa människor vill naturligtvis gärna ha en större livskvalitet. Då CBD olja har en positiv verkan på just kroniska smärtor, som exempelvis gikt, så väljer människor som lider av gikt och andra kroniska smärtor att ge CBD oljan en chans

CBD olja kan bland annat också ge en positiv effekt vid följande sjukdomar och besvär:

 • Kroniska smärtor
 • Gikt
 • Ångest och depression
 • Hjärtsjukdomar
 • Diabetes
 • Sömnrubbningar
 • Stress
 • ADHD
 • Migrän
 • Akne

Detta är ganska allmänna sjukdomar och besvär som drabbar många svenskar. Det finns alltså mängder av svenskar som kan behöva ta lite CBD olja i sin vardag, och fortfarande dagligen behöver köra bil till och från arbetet.

Vad är skillnaden på THC och CBD?

Eftersom CBD olja också kallas för cannabisolja, så är det här det ofta uppstår en förvirring, då alla kopplar cannabis med hasch. Därför är det även många som tvivlar på om de över huvud taget får köra bil när de tar CBD olja.

Cannabis innehåller THC (Tetrahydrocannabinol), som är det psykoaktiva ämnet som gör att människor blir höga eller påverkade. Tidigare när man endast kunde köpa CBD olja på den svarta marknaden, så kom CBD oljan från ett okänt ursprung, och man visste inte hur mycket THC själva CBD olja innehöll.

Idag kan man däremot köpa CBD olja lagligt via återförsäljare på internet, som har en garanti för innehållet av THC i CBD oljan.

I många år har det inte varit lagligt att vara i besittning av CBD olja eller att ta den, eftersom CBD oljan omfattades av lagstiftningen om att det var ett euforiskt ämne. Om man var i besittning av eller hade tagit CBD oljan, så blev man lagförd.

Den gamla trafikförordningen (Danmark)

År 2011 skärpte den danska regeringen lagen gällande THC i blodet och bilkörning. Därför har det framtill ganska nyligen varit en nolltolerans när det gäller innehåll av THC i blodet. Den danska polisen fick ”hash-o-metre”, som en del av deras utrustning, precis som alkoholmätare för att kunna mäta innehållet av alkohol i blodet hos bilister.

Straffet för att testas positivt för THC, när du kör bil var att du blev av med ditt körkort i upp till 3 år enligt den gamla trafikförordningen. Det var därför inte möjligt att ta CBD olja och köra bil.

Från september 2016 lades den gamla trafikförordningen på is, då politikerna ville titta närmare på trafikförordningen och innehåll av THC i blodet.

Vad säger trafikförordningen om CBD olja och bilkörning idag?

Den 1. juli 2018 offentliggjordes en ny lag när det gäller bilkörning och innehållet av THC i blodet.

Idag har det blivit lagligt att köra bil i Danmark när man tagit CBD olja med ett lågt innehåll av THC. THC är det psykoaktiva ämne som gör att man blir hög, påverkad, desorienterad och så vidare när det tas i stora mängder, som till exempel genom att röka en joint.

Om det ska vara lagligt för dig att köra bil när du tar CBD olja, så ska CBD oljan ha ett innehåll av THC som ligger på 0,2% eller lägre. Du kan hitta massa ställen på internet där du kan köpa CBD olja med detta minimala innehåll av THC.

Anledningen till att du får köra bil, när innehåller av THC i CBD olja är på 0,2% eller mindre, beror på att denna lilla dos av THC inte har en påverkan på ditt mentala tillstånd – du blir nämligen inte påverkad av detta lilla innehåll av THC.

Lagstiftning om bilkörning och THC

Den nya lagstiftningen på området gällande THC i blodet och bilkörning är uppdelat i flera steg, precis som lagstiftningen för alkohol och bilkörning.

Under 0,001 milligram THC i blodet

När du testas, och har under 0,001 milligram THC i blodet per liter så är det helt lagligt och du kommer därför inte att straffas. Att ha 0,001 THC i blodet per liter motsvarar en alkoholpromillehalt på 0,2%. Du kan därför köra bil lagligt, även om du tar CBD olja, så länge du har säkerställt att oljans innehåll av THC ligger på 0,2% eller mindre.

Mellan 0,001 milligram och 0,003 milligram THC i blodet

Om du blir testad, och har mellan 0,001 milligram och 0,003 milligram THC i blodet per liter, så kommer du straffas i form av böter och ett klipp i ditt körkort. Att ha mellan 0,001 milligram och 0,003 milligram THC i blodet per liter motsvarar en alkoholpromillehalt på mellan 0,21 och 0,5.

Om du har blivit ordinerad receptbelagd medicin som innehåller THC av din läkare, så får man inget straff om innehållet av THC i ditt blod inte överstiger 0,003 milligram.

Mellan 0,003 milligram och 0,009 milligram THC i blodet

Om du blir testad, och har mellan 0,003 milligram och 0,009 milligram THC i blodet, så är straffet böter samt ett villkorligt återkallande av ditt körkort. Att ha mellan 0,003 milligram och 0,009 milligram i blodet motsvarar en alkoholpromillehalt på mellan 0,5 och 1,2. Över 0,009 milligram THC i blodet. Om du blir testad för att ha över 0,009 milligram THC i blodet per liter, så är straffet blir av med ditt körkort förbehållslöst i 3 år eller mer. At ha över 0,009 milligram THC i blodet motsvarar en alkoholpromillehalt på 1,2.

CBD olja och bilkörning i utlandet

Att CBD olja och bilkörning är tillåtet i Danmark betyder inte att det är lagligt i alla länder. Om du tar CBD olja och planerar att åka på bilsemester med familjen eller att hyra en bil när du kommer fram till din semesterdestination, så ska du tänka dig för. Innan resan planeras ska du göra dig själv den tjänsten att ta reda på hur de enskilda ländernas lagstiftning ser ut när det gäller CBD olja och bilkörning. Det finns länder som fortfarande har nolltolerans när det gäller bilkörning och innehåll av THC i blodet, varpå det är en fördel för dig själv att hålla dig uppdaterad om lagstiftningen i de länder du ska besöka, om du tar CBD olja och planerar att köra bil.

Pilotprojekt med medicinsk cannabis

Den 1 januari trädde ett nytt pilotprojekt med medicinsk cannabis i kraft i Danmark. Detta pilotprojekt har gett de danska läkarna möjligheten att ordinera cannabisprodukter, som förr inte varit lagliga i Danmark.

Detta pilotprojekt har som syfte att ge patienter, som inte har haft en gynnsam effekt med godkänd medicin, möjligheten att behandlas med medicinsk cannabis. Det är ett 4-årigt pilotprojekt som ska bilda grund för en bedömning av effekten vid användning av medicinsk cannabis.

Om du blir ordinerat receptbelagd medicinsk cannabis av din läkare, så är det upp till läkaren om du får fortsätta att köra bil. De danska läkarna har uppmuntrats att inte låta de patienter som får medicinsk cannabis ordinerat, köra bil.

Köp CBD olja på rätt ställe

Danska Lægemiddelstyrelsen skriver så här på sin hemsida:

”Tillkännagivandet om euforiska ämnen är ändrat per den 1 juli 2018. Ändringen har medfört att det införts ett gränsvärde som gör det möjligt att producera och handla med cannabisbaserade produkter, som innehåller högst 0,2% THC, utan att det kommer vara i strid med tillkännagivandet om euforiska ämnen.”

Detta har varit till stor glädje för de många användare av CBD olja samt de producenter och återförsäljare som producerar och säljer en naturlig, bra och hälsosam CBD olja, som har ett innehåll av THC som ligger på 0,2% eller mindre.

Om du ändå är på utkik efter en återförsäljare av CBD olja med ett THC innehåll på 0,2% eller mindre, så kommer det även vara relevant att titta efter om det är en CBD olja från ett ekologiskt lantbruk, så du inte tar ett kosttillskott som är fyllt med bekämpningsmedel.

Läs mer
Vad är medicinsk cannabis?

Vad är medicinsk cannabis?

Cannabis sativa är en växt i hampafamiljen, som även bara kan kallas för vanlig hampa. Cannabis sativa innehåller flera olik föreningar som sägs ha gynnsamma effekter på både människans kropp och sinne. Det är exakt samma växt som används för att tillverka de euforiska ämnena som hasch och marijuana Det används dock ibland även en annan växt som heter Cannabis Indica.

I gengäld kan det idag även finnas andra cannabissorter, som har ett lågt innehåll av det psykoaktiva ämnet THC. Dessa sorter används exempelvis till att tillverka industriell hampa.

Medicinsk cannabis omfattar idag en bred beteckning med allt från cannabisblommor till cannabisolja, kapslar, tabletter m.m. Gemensamt för de alla är dock att dessa produkter antingen innehåller några delar av cannabisväxten, de aktiva ämnena från växten eller de syntetiska cannabinoiderna. Utöver det används de alla även till att lindra olika sjukdomar och tillstånd.

Det är därför även möjligt att få medicinsk cannabis på ett helt lagligt sätt. Du kan dock endast få medicinsk cannabis om din läkare har skrivit ut ett recept till dig, och du därefter går och hämtar ut det på apoteket.

Som läkare finns det idag flera möjligheter att ge ett recept på medicinsk cannabis. Dessa möjligheter omfattar:

Godkänd medicin

Idag kan det finnas ett enskilt godkänt läkemedel som heter Sativex, som är baserat på cannabis. Sativex är en form av munhålespray som används till behandling av spasmer vid exempelvis multipel skleros. I och med att Sativex är ett godkänt läkemedel, så innebär det att du alltid kan vara säker på vad det är i själva medicinen, hur du ska använda den samt hur den är tillverkad. Dessutom har läkemedlet gått igenom en officiell godkännandeprocess där den testats under diverse försök för att vara säker på att den följer en rad krav och regler.

Ej godkänd medicin

Det finns även andra former av läkemedel såsom Nabilone och Marinol som innehåller syntetiskt tillverkade cannabinoider. Dessa läkemedel är ännu inte godkända i Sverige. Dock har en läkare tillåtelse att söka om utlämningstillåtelse, om läkaren anser att patienten har behov av denna typ av medicin. Läkemedlen är dock godkända i USA, vilket gör att de kan importeras från USA om Läkemedelsverket godkänner läkarens förfrågan om tillåtelse att skriva ut recept till en patient.

Pilotprojekt med medicinsk cannabis

Den 1 januari 2018 började ett 4-årigt pilotprojekt i Danmark med medicinsk cannabis. Det innebär att läkare nu har fri ordinationsrätt, vilket även gäller under pilotprojektet med medicinsk cannabis. Det vill säga att alla läkare i de flesta fall kan skriva ut pilotprojektets produkter till patienterna, om läkaren vill ta ansvar för det.

Utöver det har Lægemiddelstyrelsen i Danmark även godkänt produkterna. Om du som patient har fått ett recept på medicinsk cannabis av din läkare, så kan du köpa och hämta ut det på ditt apotek.

Om du vill veta mer om de specifika produkterna som ingår i detta pilotprojekt, så finns det möjlighet att hitta mer information om detta på internet. Här har du även möjlighet att se priserna på de olika produkterna. Priserna är dock till att börja med ganska höga, men det förväntas att priserna löpande kommer falla ju fler produkter som kommer med i detta pilotprojekt.

Dessutom har Lægemiddelstyrelsen valt att skriva en guide till landets läkare, så de kan ta reda på hur de ska bära sig åt när det kommer till medicinsk cannabis. I guiden står det beskrivit att Lægemiddelstyrelsen bedömer att medicinsk cannabis är relevant när det gäller smärtor ett för patienter som genomgår kemoterapi. Dock kan läkarna även skriva ut ett recept på medicinsk cannabis till andra patienter, om de bedömer att det är relevant.

Receptpliktigt tillverkad medicin med cannabis

Receptpliktigt tillverkad medicin med cannabis förbereds på ett apotek till den enskilda patienten. Dock kan medicinen endast hämtas med ett recept från din läkare.

Vad är THC och CBD?

THC är den psykoaktiva föreningen i cannabis. Det ansvarar för att göra människor höga. Det finns två människoskapade läkemedel som hete dronabinol och nabilone, som är syntetiska former av THC. De är FDA-godkända för att förhindra illamående och kräkningar bland människor som genomgår kemoterapi.

Läs mer om THC i denna artikel.

CBD eller cannabidiol är en annan förening i cannabis, som inte är psykoaktiv. CBD antas ansvara för merparten av de medicinska fördelarna. Det har bland annat genomförts kliniska försök med det aktiva cannabisämnet CBD till epilepsipatienter. Det sägs att produkten Epidiolex, som innehåller CBD kan bidra till att hjälpa människor med epilepsi, varpå flera organisationer har ansökt om att få produkten godkänd som ett allmänt läkemedel.

Läs mer om CBD i denna artikel.

Vad är skillnaden på THC och CBD?

Nu vet du lite mer om cannabinoider och den viktigaste och mest anmärkningsvärda skillnaden mellan de två aktiva ingredienserna THC och CBD. Men låt oss undersöka skillnaderna mellan de två föreningarna lite mer detaljerat för att se varför medicinsk cannabis vanligtvis lägger mest vikt på CBD.

 • Anti-psykotisk: Utöver att vara en icke-psykoaktiv komponent, verkat CBD reducera de psykoaktiva effekterna från THC. Även när CBD används enskilt, verkar det behålla sina icke-psykotiska effekter och kan användas till behandling av bland annat psykiska sjukdomar.
 • Ångest: Ofta kan människor som använder cannabisprodukter med ett högt innehåll av THC börja känna sig paranoida eller ängsliga. Undersökningar har visat att CBD kan upphäva den ångest som ofta kommer när man tar cannabisprodukter med THC. Det har även antytts att CBD har potentialen att minska generell ångest.
 • Sömn: Många människor vänder sig till att använda cannabis då det kan hjälpa dem att få en god nattsömn. Det antas vara THC-innehåller som skapar denna effekt. En del menar nämligen att CBD kan göra att man har svårt att somna då det rent faktiskt hjälper dig att hålla dig vaken, så det är inte ett bra val i form av sömnmedicin. Dock är det inte alla undersökningar som tyder på detta, då andra undersökningar anser att CBD-produkter även kan hjälpa till mot diverse sömnproblem precis som THC-produkter kan.

Vad kan medicinsk cannabis användas till?

I en nyligen genomförd undersökning var följande sjukdomar och tillstånd de mest allmänna orsakerna som personer använde medicinsk cannabis till:

Smärta 
Ångest
Depression 
Muskelspasticitet 
Inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom 
Epilepsi

Flera undersökningar har även visat att medicinsk cannabis är antiinflammatorisk, antikonvulsiv, antioxidant, neuroprotektiv och antipsykotisk. CBD-föreningen i medicinsk cannabis verkar vara neuroprotektiv, när det kommer till sjukdomar såsom Parkinsons och Alzheimers sjukdom samt andra neurodegenerativa tillstånd och rörelsestörningar.

Vilka är hälsofördelarna med medicinsk cannabis?

Det finns mer än 50 olika undersökningar som har studerat fördelarna med medicinsk cannabis. 66% av dessa undersökningar upptäckte flera fördelar med medicinsk cannabis, medan 8% inte upptäckte några fördelar De flesta undersökningar har utförts med fokus på medicinsk cannabis samt ett fokus på CBD. Fördelarna med medicinsk cannabis kan tillskrivas påverkan av det endocannabinoida systemet, som finns i alla människokroppar. Detta system har många effekter, inklusive:

- Modulering av immunsystemet.
- Främjar neuroplasticitet.
- Känslomässig och kognitiv modulering, inklusive inlärning och motivation, aptit och matsmältningsfunktion. 
- Upprätthålla balans i kroppen.

Finns det några biverkningar med medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis kommer med minimala biverkningar när det används i låga doser och omfattar:

- Torr mun 
- Trötthet

Vid mycket högre doser innefattar biverkningarna följande:

- Yrsel 
- Paranoia 
- Psykoaktiva effekter inklusive humörsvängningar och hallucinationer.

Flera forskare och experter inom läkemedelsbranschen är oroade över de skadliga effekterna av cannabis bland unga, då risken är större för den omogna hjärnan och det neurologiska systemet. Oron omfattar ökad risk för schizofreni och minskad IQ. Det finns även oro gällande säkerheten vid körning under påverkan av medicinsk cannabis.

Du kan läsa mer om CBD och biverkningar här.

Kan jag bli beroende av medicinska cannabis?

De flesta undersökningar tyder på att det finns en väldigt liten risk att man blir beroende av medicinsk cannabis, om det tas som rekommenderat med låga doser. Det finns dock en oro för psykiska beroenden bland en del användare, och att det i slutändan kan utgöra ett missbruk av cannabis. En del undersökningar har antytt att exempelvis CBD olja kan vara nyttig som behandlingsmetod när det kommer till beroende eller missbruk.

Doseringar och medicinsk cannabis

Det finns inte några undersökningar eller någon vetenskaplig forskning som förklarar hur stora eller hur små doser av medicinsk cannabis man ska ta när det kommer till de olika sjukdomarna och tillstånden. Doseringen är nämligen väldigt individuell och ska därför anpassas till den enskilda individen genom att lugnt och stilla börja med en mindre dos. Doseringen kan därefter ökas från gång till gång så man får möjlighet att ta reda på när din kropp reagerar på den specifika doseringen.

Dock rekommenderas det alltid att du följer din läkares instruktioner och anvisningar när det gäller doseringen. Om du är osäker på hur medicinsk cannabis ska verka samt vad effekterna är, så är det en bra idé att ta ett snack med din läkare om detta.

Om du aldrig använt medicinsk cannabis tidigare, så är det en fördel om du börjar med en väldigt låg dos. Doseringen kan därefter ökas i ett långsamt tempo, så du i slutändan får den önskade effekten. Om du upplever eventuella biverkningar så rekommenderas det att du slutar använda medicinsk cannabis med en gång.

Vad är skillnaden på medicinsk cannabis och rekreationell cannabis?

Det finns flera skillnader mellan de två olika typerna av cannabis. Dessa väsentliga skillnader omfattar:

 • Medicinsk cannabis innehåller normalt sett ett högre CBD-innehåll än rekreationell cannabis. Det innebär att när du tar det, så får du inte den ”höga” känslan som är kopplad till rekreationell cannabis. Även om det inte är någon direkt skillnad mellan koncentraten och blommorna på båda typer, är innehåller av de olika komponenterna i de flesta fall olika.
 • Rekreatonell cannabis innehåller normalt sett en högre THC-nivå än medicinsk cannabis. Det innebär att människor använder rekreationell cannabis mer för den ”höga” effekten än fördelarna.

Du behöver ett recept från en läkare för att få medicinsk cannabis. Rekreationell cannabis kan köpas av många olika människor – dock ska du vara uppmärksam på att rekreationell cannabis är olagligt i de flesta länder, men om du fått ett recept på medicinsk cannabis av din läkare så är det helt lagligt.

Vad är olaglig medicinsk cannabis?

Idag säljs det mycket medicin med cannabis, även känd som cannabisolja m.m. på internet. Dock finns det även möjlighet att hitta det i fysiska butiker. På dessa sidor eller i de specifika butikerna sägs det att produkterna är helt lagliga samt att de kan användas som kosttillskott. Detta är dock som regel inte helt sant, då dessa oljor inte kan jämföras med laglig medicinsk cannabos som har genomgått mängder av olika godkännandeprocesser.

När det kommer till dessa produkter, så är det en stor oklarhet om hur dessa produkter är tillverkade samt vad de innehåller. Dessa produkter kan därför innehålla alla möjliga saker, som inte ens är upplysta på produkten. Dessutom kan innehållet vara olika från den ena flaskan till den andra.

I och med att själva utvinningsprocessen inte kontrolleras, så är det omöjligt att vara säker på om dessa produkter kommer med livshotande eller obehagliga biverkningar. Det kan därför i slutändan vara farligt för personer som lider av bestämda sjukdomar och tillstånd, om de inte vet helt precis vad som finns i själva produkten.

För att vara helt säker bör du därför aldrig köpa olaglig medicinsk cannabis, då det i slutändan kan gå ut över din hälsa. Se därför alltid till att konsultera din läkare för att göra om vilken lösning som är bäst för dig samt för att få laglig och kontrollerad medicinsk cannabis.

Läs mer
CBD olja är bättre än CBD kapslar

CBD olja är bättre än CBD kapslar

Variationen av läkemedel som finns tillgänglig på marknaden gör det svårt för köparen att avgöra vilken produkt som är bäst och som ger mest effektiva resultat. På grund av den ökade medvetenheten bland massorna, så vinkar många människor farväl till skadliga läkemedel på grund av deras skadliga biverkningar och försöker istället använda sig av färskintroducerade naturliga element för en förbättrad hälsa.

Medan en del människor direkt vägrar att tro på de organiska elementens mirakel, så har många av dem redan dragit nytta av dem genom att behandla och hindra sjukdomar till maximal gräns. Bland de andra populära och opopulära läkemedel, så är CBD olja och CBD kapslar två av de mest gynnsamma när det gäller att få ett önskat och användbart resultat.

Anledningen till att CBD olja och CBD kapslar har blivit ett vanligt fenomen i den medicinska världen är de testade och framgångsrika granskningar som visat att läkemedlet är värt att prova en gång i livet för att övertygas av de egenskaper man får ta del av.

Dock, efter debatten om varför CBD är bättre än de andra naturliga elementen och dess dos etc., så gäller nästa fråga bland regelbundna kunder om vad som är den funktionella skillnaden mellan CBD olja och CBD kapslar. Detta för att man vill ha en förståelse för båda metoderna för ett mer kraftfullt resultat.

Hur görs CBD olja?

CBD oljan görs från CBD, en naturlig komponent som förekommer i cannabisväxten tillsammans med andra element. CBD extraheras från växten med hjälp av speciella tekniker för hand, då maskiner kan skada dess riktiga essens. Den extraherade CBD:n blandas sedan med en organisk olja för att göra det till en värdefull och användbar kombination för att få maximala fördelar. CBD oljan görs vanligtvis med olivolja då det är det bästa alternativet. Dock, använder en del företag andra typer av naturliga oljor för samma ändamål.

Med det sagt, så är det inte nödvändigt att preparera det för hand eftersom nya och avancerade metoder har introducerats av medicinska experter som nu har kunnat extrahera CBD från hampan i cannabis med hjälp av den senaste utrustningen och verktygen. Det är även därför oljan är ganska dyr när den handlas från olika företag.

Dessutom blandar människor ofta ihop CBD olja med hampolja som används för ett annat ändamål. Medan CBD olja extraheras från cannabisens hampa, så består hampan i sig själv av ett annat element som är känt som THC och har psykoaktiva egenskaper.

Följaktligen, är det viktigt att man säkerställer att den olja du köper för att behandla en sjukdom ska vara CBD, för i annat fall, kan hampa eller andra typer av olja omvänt istället påverka sinne och kropp på fel sätt.

Vad består CBD kapslarna av?

Till skillnad från CBD olja och dess framställning, så skapas CBD kapslar på ett helt annat sätt. Kapslarna består av en mjuk gel som är äkta CBD extraherad från cannabisväxtens hampa. Även om det är nödvändigt att göra en kombination av alla läkemedel med olika ingredienser för att minska koncentrationen, så innehåller CBD kapslar även andra element men mängden CBD är alltid högre än något annat.

Det är därför många människor som vill uppnå snabba resultat föredrar att ta kapslar eftersom det enligt dem, producerar ett par bra effekter jämfört med CBD oljan.

Denna teori förnekas även av ett antal vetenskapsmän och läkare som hävdar att CBD kapslar också är gjorda av CBD olja med den enda skillnaden att dess konsumtion är enklare än oljan vilket kan vara huvudorsaken till dess ökade popularitet.

Dock, enligt en forskning, har CBD kapslarna ett yttre lager av de vegetariska ingredienserna som används för kapseln, vilket kan orsaka ett hinder för oljans förmåga att reagera snabbt. Det innebär att medan CBD oljan konsumeras direkt genom att applicera det under tungan, är kapslarna inte lika rena för att reagera korrekt på de påverkade kroppsdelarna.

Varför är CBD olja bättre än CBD-kapslar?

Här är några anledningar till varför CBD olja är bättre än CBD-kapslar.

 1. Direktkontakt med kroppen:

Till skillnad från kapslarna som har ett separat yttre lager av ett annat element, så konsumeras CBD oljan direkt utan några hinder. Det är tänkt att appliceras under tungan, vilket gör att den går in i kroppen snabbt och reagerar effektivt. Även mängden koncentration i CBD oljan är högre än i kapslarna, vilket innebär att den kommer producera fler fördelaktiga resultat inom minsta möjliga tid. CBD är en helt säker ingrediens att konsumera för behandling av olika sjukdomar så man behöver inte oroa sig över den höga koncentrationsnivån i oljan.

 1. Koncentrationen av CBD:

Tillsammans med koncentrationen av CBD i oljan, har den även ett par fantastiska egenskaper som blandas i för att skapa en kombination. Det är därför som många människor som har sin tro på olivoljan tenderar att bli mer övertygade av oljans praktiska effekter eftersom ju högra kvantitet av de användbara ingredienserna, desto bättre blir resultatet. Detta är också en av anledningarna till att CBD olja blir mer populärt bland de marknadsföringsföretag som främjar den rätta produkten med maximala fördelar.

 1. Den passande dosen:

Medan doseringen av CBD-kapslar förblir oidentifierad, så kan CBD olja enkelt konsumeras i den passande dosen. Det beror på att även om mängden olja som förekommer i kapslarna nämns av företaget, så för blir dess kraft ett mysterium. Medan CBD-doseringen är väldigt noggrant föreslagen av medicinska experter, till exempel 1-6 mg för varje 4,5 kilos kroppsvikt.

CBD-doseringen i form av olja ligger i användarens händer medan kapslarna har en bestämd mängs av elementet som efterlämnar konsumenten med en osäkerhet om dess effektivitet. Därför är CBD olja ett bättre val än CBD-kapslar för att kunna se det snabba och användbara resultatet.

Källor

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-CBD-capsules-and-CBD-oil

https://medterracbd.com/blogs/news/cbd-oil-vs-gel-capsules

http://www.chronictherapy.co/hemp-oil-vs-cbd-oil-whats-the-difference-2/?age-verified=4a7a30f6c4

Läs mer

Rå, filtrerad eller dekarboxylerad CBD olja, vilket alternativ är bäst?

Rå, filtrerad eller dekarboxylerad CBD olja, vilket alternativ är bäst?

Så du har nu gjort din utforskning och valt att ge CBD olja en chans, härligt! Men visste du att det finns ett par olika varianter av CBD olja? Om så är fallet, så kommer denna artikel hjälpa dig att få koll på alla sorter när det gäller typer, blandningar och kvaliteter. Dessa distinktioner kan påverka CBD i en produkt och hur CBD svarar med din kropp så vanligtvis är det viktiga intressepunkter att förstå när du väljer vilken CBD olja som är optimal för dig.

Det finns tre fundamentala sorter av CBD olja som i stort sett alla produkter med CBD olja passar i.

 • Råa
 • Dekarboxylerade
 • Filtrerade

Dessa tre typer av CBD olja är normala på hela marknaden av CBD-hampaolja och att få kontroll över vad var och ett betyder kan förbättra förståelsen för CBD oljan. Vi kommer undersöka var och ett av dessa tre typer av CBD olja i detalj.

Denna olja erhålls normalt sett av individer som hoppas få CBD olja med de olika föreningar som existerar i hampa och i tillägg även i CBD. Vi märker vanligtvis av att individer som köper denna olja upplever orosproblem, sömnproblem samt andra milda till direkta problem. Rå CBD olja är precis vad den låter som, rå. Den råa CBD oljan kommer inte hanteras mer avlägset den dess unika extraktion såväl som den kommer innehålla olika föreningar, till exempel små växt material (pyttesmå), lipider (fetter), klorofyll och terpener i tillägg till andra saker då det inte har filtrerats. Nyansen på denna olja kommer till största del vara mörkgrön till mörk såväl som att ha en tjock konsistens.

Det är här som rå CBD kommer in i bilden. Rå är endast underlydande till cannabis-eller hampväxten som inte upplever den lindrande och varma känslan av decarbing; cannabinoidsyror, följt av föreningar och terpener är i det stora hela förekommande.

Det gröna namnet, annars kallt det råa märket, är CBD olja i dess råaste form. Oljan är separerad från växten med hjälp av CO2-teknik; vätskan är oförändrad i sin helhet. Det gröna märket innehåller alla delar av hampväxten, inklusive cannabinoider, terpener och olika fytonäringsämnen.

Rå kommer vanligtvis vara resultatet av ett beslut där individer hoppas dra nytta av att nyttja hela hampväxten och inte bara cannabidiol. Med det gröna namnet, förtär du hampaolja på det sätt som naturen planerade. Rå CBD olja kan fortfarande ha flera mått av CBD.

Dekarboxylerad

Denna olja köps i allmänhet av individer som gör sina egna särskilda CBD-matvaror och har direkta orosproblem och sömnbrist, ledinflammation och huvudvärk. Dekarboxylerad är som ”rå” men med undantaget att den har blivit ”dekarboxylerad”. Dekarboxyleringsprocessen granskas så att man ska kunna få den kvaliteten och kraften som CBD ska ha i CBD olja och tillhandahåller en snabbare svarstid för CBD oljan när den väl är i din kropp.

Man kan säga att dekarboxylerad CBD olja ger lite mer kraft per milligram av CBD. Fundamentalt kommer dekarboxylering att omvandla CBDA till CBD som är en icke-sur molekyl som kommer passa bra med CBD-receptorerna såväl som att vara mer ”dynamisk” inuti din kropp. Dekarboxylering hänvisas vanligtvis till som ”antagen” vilket kan efterlämna känslan av att CBD som inte blivit dekarboxylerad inte har samma fördelar efter som den inte är ”dynamisk”, dock är så inte fallet, den kommer bara bli mindre ansträngd av din kropp än dekarboxylerad CBD. Den dekarboxylerade typen av CBD olja kommer vanligtvis vara svagt grön till mörk med en tjock konsistens vid rumstemperatur.

För att göra det blå märket så värms rå hampolja (grönt märke) för att ändra CBDa. Denna process ändrar stora delar av CBDa till CBD samtidigt som nivån av fytonäringsämnen upprätthålls. Det blå märket är bra för de som inspireras av fördelarna av en hel växt som frigörs.

Filtrerad

Denna CBD olja är den mest köpta på sidan och individer köper denna CBD olja för allt från lätt oro till mycket värre förhållanden. Guld är generellt titeln för CBD-oljetillverkare för deras filtrerade ”guldnyanserade” CBD olja. Den filtrerade eller ”guld”-sortimentet kommer vanligtvis dekarboxyleras och i tillägg filtreras för att utesluta de små växtbeståndsdelarna, till exempel klorofyll, lipider och andra växtdelar utan CBD.

Guldnamnet har den högsta CBD-koncentrationen. Utan växtsegment, passar guldmärket individer som är exklusivt angelägna om fördelarna med CBD.

Slutsats

Genom att förtydliga de särpräglade egenskaperna av hampolja. Börjar vi se mer om hampoljans segment och hur de associeras. Medan du väljer en hampaolja, kan det vara bra att tänka på vilken del av hampväxten som anses vara mest gynnsam. Varje återgivande har sin föredragna position.

Vi hoppas att den här informationen kan hjälpa de av er som antingen velat fram och tillbaka eller er som helt enkelt inte var så säkra på vad som är vad, att ta ett klokt val som ni kommer bli glada för.

Dock, som tidigare nämnts, så kan varje individs endocannabinoidsystem påverkas på olika sätt av olika typer av CBD, vilket är anledningen till att vi uppmanar alla att börja med en låg dos och sedan öka dosen gradvis, beroende på vilken effekt ni får av att använda en särskild produkt.

 

Läs mer
Hur CBD olja påverkar vårt endocannabinoidsystem

Hur CBD olja påverkar vårt endocannabinoidsystem

CBD ökar i popularitet nu för tiden på grund av de potentiella fördelarna det tillhandahåller. För att förstå hur CBD kan vara ett så effektivt hinder mot så många sjukdomar, så måste man förstå sig på det mänskliga endocannabinoida systemet. Det endocannabinoida systemet är den plats i kroppen där CBD utför allt sitt arbete. Systemet är den del av kroppen som ansvarar för de flesta vitala processer i kroppen, inklusive immunsystem, centrala nervsystemet, matsmältningssystemet samt minne och inlärning. Det endocannabinoida systemet hanterar och kontrollerar kroppens naturliga svar. Dock kan systemet försvagas på grund av externa skador och sjukdomar, och då kan CBD stärka det endocannabinoida systemets funktioner.

Det endogena cannabinoidsystemet ECS innehåller flertalet celler och molekyler som är spridda i hela kroppen inklusive hjärnan, bindväv, organ, immunceller och körtlar. Forskning visar att det endocannabinoida systemet kan påverkas av externa cannabinoider, såsom CBD. Enligt National Institutes of Health, kan det endocannabinoida systemet manipuleras av externa källor som CBD för att behandla ett antal medicinska sjukdomar.

Effekter av CBD på det endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet består av de cannabinoidreceptorer som är utspridda i kroppen. Cannabinoidreceptor 1 CB1 finns i överflöd i det centrala nervsystemet medan cannabinoidreceptor 2 CB2 finns i mag-tarmkanalen, immuna celler och i det perifera nervsystemet. Dessa receptorer ansvarar för att hantera olika funktioner i kroppen och inkluderar immunfunktion, smärta, sömn, sinnesstämning, minne, matsmältning, fertilitet och motorik.

De är de naturligt förekommande cannabinoiderna i kroppen, men ibland störs det endocannabinoida systemet och fungerar då inte optimalt, och det är här CBD spelar en roll. CBD i sig själv, binder sig inte till antingen CB1- och CB1-receptorerna, utan stimulerar snarare funktionerna för båda receptorerna. På grund av dess interaktion, blir CB1-receptorerna mer aktiva och arbetar effektivt i olika delar av kroppen. Eftersom THC binder sig till receptorerna och producerar psykoaktiva element, så har CBD istället visat sig vara en allosterisk regulator av CB1-receptorn. Det innebär att CBD kan hämma den psykotiska potentialen som THC besitter genom att modifiera CB1-receptorn.

När man pratar om den andra stora cannabinoidreceptorn, så handlar det om CB2-receptorn, som ansvarar för så många funktioner att det även är en anledning till uppkomsten av inflammation. Medan CBD har en positiv effekt på CB1-receptorn och stimulerar dess funktioner, har CBD en negativ effekt på CB2-receptorn vilket innebär att om man använder CBD så blir CB2-receptorns effektivitet svagare. De antiinflammatoriska egenskaperna från CBD kommer på grund av denna mekanism, men forskning har visat att effekten är ytterst liten och försumbar. Det diskuteras fortfarande huruvida CBD kan resultera i positiva effekter på det endocannabinoida systemet när det bara påverkar CB1-receptorn indirekt och CB2-receptorn endast marginellt. Men resultaten av CBD härstammar från både de indirekta effekterna på det endocannabinoida systemet och pleiotropi, som är den potential av CBD som påverkar den breda massan av alla system i kroppen.

>

Indirekta effekter av CBD

CBD har två andra effekter på det endocannabinoida systemet och det är att det modifierar aktiviteten av enzymer och protein och koncentrationen av anandamid som är den naturligt förekommande cannabinoiden.

Med tanke på den påverkan CBD har på enzymer, glöms det ofta bort att kroppen inte enbart innehåller de receptorer och neurotransmittorer, utan även enzymer som reglerar hela mekanismen. Det endocannabinoida systemet har nyckelenzymet för fettsyran amid hydrolas (FAAH). FAAH är det enzym som bryter ner funktionen av anandamid och försvagar det, medan CBD är känt som en hämmare av FAAH. Det innebär att CBD inte låter FAAH arbeta effektivt och försvagar det, vilket resulterar i ökad koncentration av anandamid som i sin tur leder till positiv påverkan på det endocannabinoida systemet. Här kan det noteras att CBD inte påverkar anandamid direkt och det har även upptäckts att CBD är en svag hämmare av FAAH så dess effekter kan inte helt tillskrivas till enzymsystemet.

En annan indirekt effekt av CBD är på det fettsyrebindande proteinet (FABP). Dessa protein ansvarar för bindning, när det gäller det endocannabinoida systemet, binder det till synaps anandamid och transporterar ut det från synapsen där det bryts ner eller metaboliseras av FAAH.

CBD har även andra effekter på kroppen. CBD binder sig själv till G-proteinreceptorn som heter TRPV-1, som förmedlar kroppstemperatur och uppfattning av smärta och inflammation. CBD används även för att aktivera serotoninreceptorerna och kan även hämma ID-1 genen, som orsakar olika typer av cancer.

Sluttankar

Det finns många sätt där det mänskliga endocannabinoidsystemet påverkas av CBD. Det inkluderar direkt och indirekt påverkan på systemet. Dock har CBD en stimulerande och förstärkande effekt på det endocannabinoida systemets funktioner. Den totala effekten av CBD kan uppnås genom att ta dagliga tillskott så att processerna som styrs av det endocannabinoida systemet kan förbättras över tid.

Ett hälsosamt endocannabinoidsystem hanterar och kontrollerar inte bara kroppens inre processer, utan har även en effekt på den persons sociala beteende. Det agerar som en bro mellan sinne och kropp och cannabinoiderna påverkar förhållandet mellan en person och personens externa omgivning. Ett korrekt fungerande endocannabinoidsystem är avgörande för en hälsosam kropp och ett hälsosamt sinne. Om det finns en brist på cannabinoider i systemet, så kan denna brist avlägsnas med hjälp av CBD.

Läs mer
Vad är CBD?

Vad är CBD?

Om du har varit kopplad till det medicinska området eller föredrar att hålla dig uppdaterad, så måste du ha hört talas om CBD, även känt som cannabidiol. Det måste finnas många frågor i din hjärna, som vad är CBD? Hur fungerat det? Kan det hjälpa till att lösa problem som experter hävdar eller inte?

Det är viktigt för dig att få svar på alla dessa frågor eftersom det är det enda sättet för dig att förstå vikten av CBD. För att hjälpa dig med processen, har vi här en omfattande guide, som kan hjälpa dig att förstå vad CBD är och dess relation till cannabis.

Cannabisväxter är kända som kemiska kraftverk eftersom de kan producera mer än 400 olika typer av föreningar. Det finns olika arter av växter som anses ligga under kategorin cannabis och alla element som produceras av dem är inte unika för marijuana. Det är anledningen till att doften av marijuana kan vara som tall och dofta citron.

Dock, av de 400 föreningarna, finns det 60 element som är specificerade för arter som kallas cannabis. Dessa föreningar har döpts till cannabinoider av experter. Dock är inte alla cannabinoider lika och en av dem är CBD eller cannabidiol. Nyligen har det visat sig att CBD har en enorm variation av terapeutiska och medicinska fördelar.

Ju mer vi lär oss om fördelarna och effekterna av CBD, desto mer verkar det som om det snart kommer revolutionera läkemedelsindustrin. Du kanske har undrat varför CBD är så viktigt och varför du ska lägga märke till det. Här har vi allt du behöver veta om CBD.

Vad är CBD?

CBD eller cannabidiol extraheras från hampa- eller marijuanaväxter. Det är en av de viktigaste cannabinoiderna som förekommer i cannabisväxten. Det är inte som THC som kommer orsaka psykoaktiva effekter.

Du kommer inte bli hög av CBD

Det enda som CBD och THC har gemensamt är att de båda är cannabinoider och de påverkar hjärnans receptorer. De produceras naturligt av människokroppen vilket även gör dem till en del av det endocannabinoida systemet. Det hjälper till att bibehålla olika typer av fysiologiska processer. Dessa receptorer förekommer naturligt i nerv- och immunsystemet i vår kropp. När CBD interagerar med dessa receptorer får du effekterna.

Inte bara CBD skiljer sig från THC, forskning har även hävdat att CBD kan hjälpa till att kontrollera de mer negativa effekterna av THC som oro och paranoia. Det är därför individer som letar efter gräs med THC kommer föredra att ha en stam som har ett pålitligt förhållande av CBD och THC. Det hjälper till att bibehålla effekterna som THC har på din kropp och på ditt sinne. 

Vad gör CBD?

Det är viktigt att vi vänder vår uppmärksamhet mot vad denna lilla om än kraftfulla förening kan göra innan vi går in på ytterligare detaljer. På senare tid har CBD dominerat diskussionerna som är relaterade till applicering av cannabis och CBD inom det medicinska området. Dock innebär det inte att rekreationella användare inte uppskattar produkten. Det finns en del unika egenskaper i CBD som kan göra det till en viktig del i vår dagliga rutin. Att använda CBD är ett naturligt sätt att reducera stress och smärta. Det kan hjälpa kroppen att känna sig mer avslappnad och bekväm genom att påverka frigörandet av receptorer i det centrala nervsystemet.

Hur interagerar CBD med vår kropp

Genom att använda ett nätverk av neuroner, kommer CBD interagera med människokroppen genom det endocannabinoida systemet, Det unika systemet går genom hela vår kropp och har flera receptorer som kommer binda med cannabinoider, så CBD kan introduceras i ditt blodomlopp. Det kommer ske varje gång du konsumerar CBD.

De kemiska interaktionerna av dessa förbindelser är orsaken till att du kommer känna en serie av svar i din kropp. Enkelt uttryckt, vi kan säga att människor är trådanslutna för CBD. Det endocannabinoida systemet är djupt kopplat i våra normala system i kroppen. Det hjälper till att kontrollera större system i kroppen.. Det är därför effekten av CBD på det endocannabinoida systemet kan leda till olika typer av svar som stimulerar aptit, reglerar sinnesstämning och minska smärta.

CBD är inte giftigt för människokroppen, vilket innebär att du inte behöver hantera någon typ av biverkningar som är associerade med föreningen. Dock bör du veta att med det endocannabinoida systemet, är CBD väldigt reaktivt.

När CBD binder sig med receptorerna i det endocannabinoida systemet, kommer det stimulera produktionen av neurotransmittorer och kontrollera frigörandet eller hämmandet av hormoner på grund av att du måste hantera olika typer av effekter av CBD. Dock, är det flesta effekter som CBD har på människokroppen fördelaktiga. Det är därför forskare arbetar hårt för att avslöja de potentiella användningsområdena som CBD har.

Det kan vara svårt för dig att förstå effekterna som CBD kan skapa i din kropp. Dock så har vi en snabb översikt här som kommer hjälpa dig att förstå hela processen kortfattat.

Effekterna av CBD

Det finns olika effekter av CBD som du inte skulle kunna associera med hampa eller marijuana första gången. Dock har effekterna av CBD en stark medicinsk bas.

 1. Det har visat sig i olika studier att CBD kan ha antiinflammatoriska effekter på människokroppen för att hjälpa till att skydda dig mot flera sjukdomar.
 2. Det finns ett par studier som fokuserar på de antipsykotiska effekterna av CBD i din hjärna. De neuroprotektiva egenskaperna av CBD är hjälpsamma vid tillväxt, utveckling och skydd av hjärna och nervsystemet.
 3. År 2017, visade en rapport från WHO att medicinska myndigheter och regeringar är nöjda med fördelarna av CBD och hur det kan användas för att bota flera hälsoproblem.

Det finns vissa biverkningar som har noterats i samband med konsumtion av CBD, som trötthet och kräkningar. Dock har studier visat att det inte är biverkningar av CBD utan det sker när andra läkemedel interagerar med CBD. Dock arbetar experter hårt för att tillhandahålla tydliga bevis på att CBD kan vara hjälpsamt för människokroppen och att det kan användas för behandling av olika hälsoproblem.

THC vs CBD

En vanlig fråga de flesta individer har är vad skillnaden är på CBD och THC. Det är viktigt att förstå skillnaden eftersom det är det enda sättet för dig att förstå varför CBD är ett bättre alternativ jämfört med THC.

Du vet redan att CBD inte gör dig hög. Det har ett par positiva sinnesförändrande effekter som kan hjälpa till att förbättra olika hälsotillstånd. Det har visat sig att så länge du endast konsumerar ren CBD utan några stammar från THC, så kommer du med säkerhet få de positiva effekterna som kommer med föreningen.

Var kommer CBD från?

Det finns olika typer av cannabisväxter som CBD kan extraheras från. Dock förekommer det vanligtvis i hampa. Det finns mer än 85 kemikalier i cannabisväxten som är kända som cannabinoider och en av dem är CBD. Det är den näst rikligaste föreningen som förekommer i hampa och består av totalt 40% av extrakten.

Dock finns det en del problem som människor stött på. Koncentrationen av THC i hampa är högre jämfört med CBD. Det är anledningen till att det lätt kan fylla den rena CBD:n som i sin tur leder till den höga effekten vi måste hantera.

Det finns ingen tvekan om att det finns tillgängliga tekniker som kan hjälpa till att separera CBD från THC, men det är mycket stigma på marknaden och brist på information vilket är anledningen till att många människor av misstag köper THC istället för CBD. Dessa misstag är vanliga eftersom människor blir förvirrade på grund av terminologin som används i denna situation. Det är viktigt för oss att öka medvetenheten eftersom det kommer göra det lättare för människor att förstå den sanna skillnaden mellan THC och CBD.

Dock behöver du inte oroa dig för att bli hög om du röker hampa som endast innehåller CBD och lite spår av THC. På samma sätt finns det CBD olja tillgänglig på marknaden som innehåller CBD i sin renaste form. Den har inte ens spår av THC.

På senare tid har efterfrågan av CBD ökat. Det är därför odlare jobbar hårt för att hitta nya genetiska stammar av CBD som hjälper till i produktionen av rena CBD-grödor som inte har några naturliga spår av THC. Dock har de inte lyckats skapa en sådan typ av stam. Men även om THC inte har eliminerats, så har förhållandet av CBD och THC ändrats. Växterna har en högre koncentration av CBD som gör extraktionsprocessen enkel.

Här är några av de växter du behöver känna till.

 1. Katelyn Faith

Den skapades av att en 8 år gammal flicka och när hon dog och växten har sedan fått sitt namn efter henne. Förhållandet av CBD till THC boostades till 34:1 av henne. Det är en av de rikaste CBD-stammarna som finns tillgängliga i världen.

 1. ACDC

Det är den vanligast förekommande stammen som innehåller 19% mer CBD jämfört med andra växter.

 1. Harlequin

Vikten på denna stam är 5:2. Den är känd som en legendarisk stam av CBD.

 1. Remedy

Har det imponerande CBD-förhållandet 15:1. Det är en väldigt kraftfull stam som är perfekt för medicinsk användning.

 1. Charlottes web

Du kommer bli överraskad när du får reda på att denna stam inte är marijuana över huvud taget. Den är känd som en skyddad hampväxt som producerar knoppar som är rika på CBD..

 1. Cannatonic

Har det optimala 1:1 förhållandet av CBD och THC. Den kan hjälpa till att uppnå den perfekta balansen för medicinska patienter som vill ta del av fördelarna från THC också. Det är den perfekta kombinationsväxten.

Om du har planer på att investera i de bästa kvalitetsstammarna av CBD, så är det några av alternativen du har att välja på. Se till att jämföra fördelarna som du får innan du väljer vilken produkt du ska ta.

Psykoaktiva effekter och CBD

Något som framför allt sticker ut som en av de mest avgörande egenskaperna av CBD är dess avsaknad av psykoaktiva effekter. I lekmannavillkoren innebär det att cannabidiol inte gör dig hög. Till skillnad från THC, cannabinoiden med den otroliga intensiteten som ger euforiska känslor, är Cannabidiol latent.

Så när den tas enskilt, så upplever användare inte några vibbar av att vara hög eller liknande. Dessutom är det den mest vitala egenskapen av cannabinoiden ur ett terapeutiskt och juridiskt sätt att se på det.

Legalisering av CBD runt om i världen

Eftersom CBD inte gör dig hög, så kan varor som innehåller denna cannabinoid kringgå det legitima förbudet av gräs. Det är till och med så att när man pratar om det, så är det THC – cannabinoiden som gör dig hög- som är olaglig. När du gör ett medicinskt test, så är poängen att urskilja THC i din kropp, inte ”cannabis”. Om du har gräs utan THC, så strider du inte mot lagen. Eftersom ”gräs” utan THC har ett alternativt namn: hampa. Dessutom är de principer som övervakar hampa väldigt unika i förhållande till de begränsningar som sätts på cannabis.

Hur används CBD?

CBD erbjuder många fördelar, så det är ensamt av sitt slag på det sätt att det finns samma antal av, om inte fler tillvägagångssätt för att få in det i ditt system. Här kommer ett par av metoderna som du kan ta CBD på.

 1. Det är inte 2014 längre, så du kommer inte bli förlöjligad om du vapar. CBD-vax eller oljekoncentrat kan nyttjas för att vapa CBD olja eller vax.
 2. Du kan likväl nyttja CBD olja utan någons input, regelbundet med tinktur som tas genom att placera två droppar under din tunga.
 3. Livsmedel. Choklad, tuggodis, brownies – CBD-fans fortsätter söka efter nya sätt att konsumera CBD.
 4. Drycker. Ett par caféer i vissa stater där cannabis är lagligt eller avkriminaliserat har blivit kända för att erbjuda CBD-espresso och te. Ett par destillerier har CBD-bryggning med blandade drycker.
 5. Hundgodis. Dock bör du inte äta det. Men ett par apotek erbjuder hundgodis som producerats med hjälp av CBD-rik hampa avsedd för att hjälpa husdjur obehag och plågor.
 6. Hälsosamma hudprodukter. Hälsosamma hudprodukter som innehåller CBD kan användas för att hjälpa till med obehag, hudutbrott, rynkor eller bara för återställande ändamål.
 7. Skönhetsprodukter. Motsvarande finns i CBD-rengörare, smink, antiperspirant och duschbomber som är avsedda att hålla dig ren och avslappnad.

Dessa finns, uppenbarligen, tillgängliga i stater med någon typ av legitim CBD. De huvudsakliga staterna i USA där CBDF är helt olagligt är South Dakota, Idaho, Kansas, Nebraska med flera. Vid händelse av att du bor i någon av dessa staterna, så fråga om statliga särskilda CBD-lagar först. Det kan fluktuera.

Dock finns det fortfarande många stater i USA som jobbar med projektet att legalisera CBD. Det är anledningen till att även experter jobbar hårt för att bevisa att CBD har många hälsofördelar och att det kommer göra en förändring inom det medicinska området. Det finns flertalet patienter som hävdar att de fått fördelaktiga effekter efter konsumtion av CBD och att deras tillstånd förbättrades samt att de kunde återgå till sina normala liv. Det finns oräkneliga fördelar med CBD och det är viktigt för oss att förstå dem alla.  

Läs mer
Skillnaden på CBD olja och Rick Simpson-olja

Skillnaden på CBD olja och Rick Simpson-olja

Även om det finns många medicinska fördelar med cannabis, så är användningen av cannabis för behandling av medicinska tillstånd fortfarande väldigt omdebatterad. Den huvudsakliga anledningen bakom invändningarna av cannabisanvändning är bristen på forskning och studier inom området. På grund av de effekter cannabis kan ha på människan; så tillåter många länder inte den särskilda forskning om cannabis som krävs. Vetenskapsmän är begränsade att utföra undersökningar på grund av svårigheten med lagliga tillstånd.

Dock upptäcks fortfarande bevis avseende de medicinska fördelarna med cannabis. Många människor har använt cannabis och kommit med avgörande resultat. Kronisk smärta och inflammation, cancer, epilepsi, schizofreni och kemoterapi-indicerat illamående och kräkningar tenderar alla att läkas med rätt applicering av cannabis.

Rick Simpson-olja (RSO)

Ändå är användning av cannabis vida känt på grund av Rick Simpson. Han är mannen som botade sin hudcancer genom att applicera cannabisolja på sin hud. Hans berömda dokumentär ”Run from the Cure” avslöjar hur han läkte sin cancer och hur han tillverkar sin berömda olja. Rick Simpson-oljan. Även om Rick Simpson-oljan är extremt känd, så är den fortfarande olaglig i nästan alla länder, och det är därför många människor tvingas producera sin egen cannabisolja genom att följa Rick Simpsons oljetillverkningsprocess.

CBD olja

CBD eller cannabidiololja är även väldigt populärt på grund av sina många fördelar och egenskaper. CBD oljans antianfalls-egenskaper har bekräftats när en ung tjej, Charlotte använde höga kvantiteter av CBD olja för att läka från hennes förödande epileptiska anfall. Den höga CBD-produkten är nu känd som “Charlotte's web”. Detta fall rapporterades i CNN-dokumentären ”Weed”, med Dr Sanjay Gupta som är en medicinsk läkare och journalist.

Skillnader mellan Rick Simpson-olja och CBD olja

Det är faktiskt så att Rick Simpson-olja och CBD olja utvinns från samma växt och tillhandahåller i stort sett identiska medicinska fördelar, men det finns en stor skillnad mellan Rick Simpson-olja och CBD olja. Oftast blir människor förvirrade av de två termerna och skiftar om att använda dem; informationen som tillhandahålls nedan kommer förbättra din förståelse om CBD olja och Rick Simpson-olja.

Cannabis Vs Hampväxten

Även om växtsläktet där både Rick Simpson-olja och CBD olja produceras är cannabis. Men cannabis har nu indelats i olika stammar och arter på grund av ändrade geografiska faktorer, klimat och odling och producerar flertalet skördar och olika växter.

CBD olja är gjord från hampväxten som också är en cannabisbaserad växt. Hampväxten producerar ett färre antal små blommor, som har ett lågt cannabinoidinnehåll och ett högt fiberinnehåll. Dessa produceras för industriellt syfte och tillhandahåller högt CBD-innehåll med mycket lägre mängd THC.

Rick Simpson-olja, å andra sidan, är tillverkad av cannabis indica och sativastammar som ger stora blommor i stor mängd. Dessa odlas vanligtvis för medicinska syften och har ett rikt cannabinoidinnehåll men mindre fiber. Rick Simpson-olja är nästan alltid gjord av indicastammar som är fördelaktiga vid fysiska sjukdomar medan sativastammar ibland adderas till Rick Simpson-olja för när den används för mentala problem.

Mängden THC-innehåll

Mängden THC (tetrahydrocannabinol) skiljer sig kraftigt i CBD olja och Rick Simpson-olja. THC är en cannabinoid som finns tillgänglig i stor mängd i cannabisväxten; THC är en psykoaktiv förening som resulterar i sinnesförändrande förmågor. THC är den cannabinoid i cannabisväxten som gör dig hög och påverkad.

Då CBD olja extraheras från hampväxten, har den ett rikt CBD-innehåll och består bara av spår av THC och andra cannabinoider som CBN eller CBG. Mängden THC är så låg i CBD olja att de lätt kommer under de lagliga gränserna i flera länder.

I motsats, är Rick Simpson-olja rik på THC. Det anses vara ett fullt-spektrum-extrakt av cannabis så det kan tillhandahålla så stora mängder som 50% till 60% THC och 10% till 15% CBD.

Lagliga skyldigheter

Då CBD inte innehåller höga mängder THC, anses det lagligt i de flesta länder. THC-mängden måste vara inom 0,2 – 0,3% för att anses laglig. Dock är Rick Simpson-oljan olaglig i många länder på grund av den höga mängden THC, vilket gör att den endast kan användas i länder där cannabis är lagligt.

Extraktion

Rick Simpson-olja produceras genom att använda en lösningsbaserad extraktion, medan CBD olja kan göras både genom lösningsbaserad extraktion och CO2-baserad extraktion.

Säkerhet

På grund av den anledning att Rick Simpson-olja produceras hemma och inte kan tillverkas officiellt, så är den inte testad för föroreningar eller olika bakterier, medan CBD olja produceras kommersiellt och är testad för föroreningar och tillverkas under bra tillverkningspraxis.

Nu vet vi att Rick Simpson-olja och CBD olja är helt olika i naturen. Trots det faktum att Rick Simpson-olja står inför olika påståenden och inte är tillåtet att produceras officiellt, så tillhandahåller den fortfarande många fördelar. THC har använts i palliativ behandling av cancer för att minska illamående, kräkningar och smärta.

Båda receptorerna för både THC och CBD visar enorma resultat i det mänskliga endocannabinoidsystemet. Men på grund av det faktum att mer forskning behövs inom både CBD olja och Rick Simpson-olja, så krävs det fortfarande vetenskapliga bevis på att oljorna ger resultat vid behandling av sjukdomar. Dock har anekdotiska rapporter från konsumenter av både CBD olja och Rick Simpson-olja gett blandad positiv feedback vid behandling av deras sjukdomar.

Den otroliga vikten av att använda cannabis för medicinska procedurer kan inte ignoreras. CBD olja och Rick Simpson-olja tillhandahåller båda flera medicinska fördelar och bör användas under behandlingar. Människor måste uppskatta vikten av cannabis och essentiell forskning bör genomföras i det avseendet.

Läs mer

Den kompletta guiden till CBD-salvor, krämer och balsam

Den kompletta guiden till CBD-salvor, krämer och balsam

Innan vi dyker in i insikten om vad exakt en salva är och vad den används för lokalverkande läkemedel. De lokalverkande läkemedlen är cannabisimplanterade balsam, oljor och fuktighetsgivare som absorberas genom huden för begränsad lindring av ömhet, smärta och irritation. Sammanfattningsvis är det naturliga och kraftfulla hud- och hälsovårdsprodukter som kan lindra allt från ömma muskler till dermatit utan några psykoaktiva effekter.

Salvor, balsam, oljor, smör, lotioner, krämer, fuktighetsgivare är alla termer som vanligtvis används inom den kommersiella cannabismarknaden. Målet med denna artikel är att vi ska lära oss vad en salva är, på vilket sätt de tillverkas såväl som distinktionen mellan CBD olja och CBD-salva.

Det kommer sannolikt bli en hel del förvirring gällande förståelsen av sammanfattningen av topiska cannabisalternativ som finns tillgängliga på internet, såväl som i hyllorna på cannabisapotek. Det är anledningen till att vi kände att tiden var kommen för att tydliggöra allt som du vill veta eller inte vet om CBD-salvor så komplett som möjligt.

Med den grundläggande informationen och lite forskning, kommer du märka att när du lär dig jargongen, såväl som du skiljer mellan dessa cannabisrelaterade saker så är det inte så svårt som det verkar.

Flera rekreationella användare och medicinska patienter är fästa vid topiskt riktad cannabis av ett par anledningar, fortfarande i synnerhet på grund av den begränsade smärtlindring den ger. Att veta vad CBD-salva är och vilka dess fördelar och användningsområden är samt allt annat du vill veta om den.

Vad är CBD-salva?

Topiska cannabisarrangemang har faktiskt använts i århundraden, och har kopplats till forntida Europa och Egypten, där det användes som desinfektionsmedel, anti-infektion samt smärtlindrande egenskaper för att behandla hudinfektioner, bakteriesjukdomar, lokaliserad smärta och fotinflammation. Tyvärr har det moderna samhället en vana att undvika våra förfäders hemmaodlade seder trots att medicinsk cannabis ökar i berömmelse, så observerar vi för närvarande återkomsten av topiska applikationer.

Den stora massan använder CBD-salvor för att få hjälpsamma fördelar av cannabis, utan de psykoaktiva symptom som förekommer vissa leveranstekniker. Det är faktiskt så att CBD-salvor innehåller mindre än lagliga gränsen av THC som är på 0,3%.

CBD lotioner och krämer:

När det gäller CBD-lotioner och CBD-krämer, är huvudkontrasten mellan dem och salvor eller balsam att fuktighetsgivare och krämer använder sig av små mängder vatten tillsammans med fuktighetsgivande medel i baserna; balsam och salvor använder bara de fettiga oljorna med vax som bas, utan vatten. Uppenbarligen gör det en skillnad i konsistensen, mer än något annat. De faktiska användbara kontrasterna, som vi kommer ta upp senare, ligger mer i särskild fixering såväl som mängden CBD som salvan innehåller.

CBD-salvor används för lokal smärtlindring av obehag, spänning, inflammation och muskelömhet. När salvan smörjs in på huden, kan den behandla tillstånd som i synnerhet befinner sig under huden. Till exempel kan individer som lider av ledinflammation applicera krämen direkt på de berörda områdena för att minska svullnad.

Hur görs CBD-salva?

Salva är en supergrundläggande uppfinning som kan tillverkas på flera olika sätt, då det finns massvis med olika recept och metoder där ute. Var och ett av dem är dock jämförbart då de inkorporerar basen (basen fungerar som ett ”fordon” och ansvarar för att transportera läkemedlet) med fettig olja eller oljor och naturligt vax.

Bivax som det vanligaste valet av vax för basen:

För vaxdelen av basen, är naturligt bivax det vanligaste och mest välkända valet. Vid händelse att du aldrig tagit hand om bivax, så är det en ganska klibbig, tjock och hård substans som måste lösas upp för att få någon form av jämnhet.

Vegetabiliska vaxer kan även användas:

Vegetabiliska vaxer såsom candelillavax som härstammar från bladen på växten candelilla fungerar bra, men används vanligtvis i produkter som är avsedda att vara helt veganska. I många fall, är rent bivax ett bättre val.

Oljedel av basen:

Basens oljesegment är en fraktion som ansvarar för att ”transportera” läkemedlet i salvan. Medan däremot kan olika säregna oljor användas för att förbereda CBD-salvor, kokosnötolja har visat sig vara det bästa alternativet hittills, i grund och botten på grund av dess höga substansmängd av fettsyror. Ju större mängd fettsyror oljor har, desto mer CBD har den möjlighet att transportera.

För att infusera olja med den funktionellt aktiva CBD:n, fördelas cannabisväxten i fina delar men inte i pulver, och därefter läggs den i blöt i olja under ett par timmar i 200+ Fahrenheit. Värmen dekarboxylerar cannabidiol till dess aktiva form, och kort därefter kan fettsyrorna i olja haka på.

När oljan mixas med aktivt CBD, blandas den bara i (i allmänhet tillsammans med ett par andra fundamentala oljor såsom Vitamin E) med smält vax för att förbereda en salva. Alla CBD-salvor bör ha separerad sammansättning av fixering i behållaren där den kommer in, därför ska du, när du söker efter alternativ, hålla koll på vilken typ av vax som använts, vilken oljebas som tillsatts och så vidare. Och dessutom, om du inte är säker på varifrån CBD:n verkligen härstammar från, kontakta tillverkaren och fråga dem on alla detaljer. De flesta varumärken använder sig av hampfröolja som cannabidiolkälla (mekanisk hampa är packad med CBD), även om många andra använder sig av hampinfuserade oliv- eller kokosnötoljor

Hur fungerar CBD-salvor?

Hur CBD konsumeras, beror på administrationsmetoden. Oavsett om CBD förtärs, andas in, placeras under tungan eller appliceras på huden, så spelar det en stor roll för upptaget av föreningen. Vi kan enkelt se att hur CBD som intas eller infunderas i kroppen konsumeras antingen via matsmältningssystemet eller cirkulationssystemet, men hur fungerar det på cellnivå när man applicerar CBD på huden?

Når aldrig cirkulationssystemet vid applicering på hud:

När CBD appliceras direkt på huden så når det aldrig cirkulationssystemet, det kan hållas kvar genom hudens yta för att associera med de närliggande cannabinoidreceptorerna. I verkligheten, är huden ett otroligt aktivt och praktiskt organ som agerar som ett hjälpsamt atomiskt blodkärl och skyndar sig att absorbera de lipidbaserade oljorna, till exempel de som används i CBD-salvor.

När du applicerar CBD-salva topiskt, kommer de cannabinoidtransporterande lipiderna i oljebasen transporteras på tvären över hudcellslagren och kort därefter börjar CBD sin läkning. Det är orsaken till varför salvor är den bästa metoden för att behandla tillstånd, som till exempel hudproblem som dermatit och psoriasis, då du kan applicera salvan direkt på det drabbade området och påbörja behandling vid källan för smärtan.

Endocannabinoidsystemet spelar en viktig roll:

På en mer fysisk nivå, arbetar CBD genom att samarbeta med kroppens egna endocannabinoida system, känt som ECS. Det endocannabinoida systemet antas vara en kritisk del för säker reaktion från huden. En gemen motståndskraftig reaktion kan ge irritation och det är anledningen till att CBD uppenbarligen agerar antiinflammatoriskt för inflammationsrelaterade hudtillstånd. ECS består av ett system av naturligt förekommande cannabinoider eller cannabinoidreceptorer som assisterar kontroll såväl som upprätthållande bland saker som smärta, hudkänslighet, irritation, minne, aptit tillsammans med immunsvar.

När CBD samarbetar med de naturliga receptorerna i ECS, aktiverar det kroppen att arbeta mer effektivt och bättre kontrollera en bred rad av interna procedurer kopplade till homeostas. Som regel ger topisk användning av CBD bara lokal lindring och påverkar inte cerebrum, vilket innebär att det inte finns någon ”hög” eller psykoaktiv verkan. Det beror på att cannabinoider binder sig till CB2-receptorer som ligger nära huden, vilket aktiverar ECS och absorberas därmed aldrig in i cirkulationssystemet.

Vad forskarna har att säga om ECS?

Som indikerats av Dr. Tamas Biro, chef för immunologi på University of Debrecen i Ungern, med respekt för den särskilda närheten av ECS i hudceller, uttrycks det att dermala lager är ”med säkerhet utrustade för att skapa endocannabinoider” och uppmärksammar möjligheten att ”de flesta, om inte alla hudförmågor kontrolleras till en viss grad av närliggande hud ECS.”

Folium Bioscience's, Dr. Raj Gupta har i tillägg uttryckt att ”på grund av att huden har sitt eget endocannabinoida system, kan endast en ytlig applicering av CBD vara bra.”

Hur använder man CBD-salva?

Först av allt ska du tvätta området med tvål och vatten för att avlägsna alla oljeansamlingar, smuts eller redan applicerade krämer eller salvor. Genom att göra det, garanteras det att det inte finns något som står emellan salvan och huden, vilket kommer ge bästa läget för absorption.

Vuxna bör massera in rikligt med salva på det drabbade området och låta den absorberas i huden under ett par minuter och täck gärna med exempelvis bandage så det inte gnuggas av. Se till att observera zonen för eventuella dåliga reaktioner såsom rodnad, irritation, utslag eller ömhet.

För ungdomar och äldre, där huden är tunnare, applicera endast en liten mängd.

När du väl applicerat salvan kan det ta någonstans mellan 1 och 48 timmar för att ge lindring, beroende på dos, hur ofta den används såväl som allvarlighetsgraden på ditt tillstånd.

Fördelar med CBD-salva

Medan CBD oljan verkar ge helande egenskaper för ett par olika hudtillstånd, kronisk smärta och andra lokala besvär när den intas på något sätt, är direkt hudapplicering det bästa valet då det gör det möjligt att ta itu med källan direkt. Den direkta appliceringen kan likväl arbeta snabbare då den inte behöver transporteras genom matsmältningssystemet först. CBD-salvor är därför det optimala valet för tillstånd som inflammation, artritiska ledbesvär och kroniska hudtillstånd såsom dermatit och psoriasis. Dock är de typer av CBD som tas oralt mer lämpliga för tillstånd som nervositet, depression samt immunsystemsjukdomar.

Smärtlindring

Det har gjorts en mängd forskning om fördelarna av CBD för människor. Det publicerades faktiskt en undersökning av en Dr Brio från University of Debrecen förra året som uppvisar hur CBD-applicering agerade som smärtlindring och även minskade inflammation i artritisk ledsmärta. Undersökningen klargjorde även att direkt användning av CBD på huden kan möjligen lindra smärta kopplad till artrit.

Stärkande och läkande egenskaper

Dessutom har bred forskning gjorts på de stärkande och läkande effekterna som CBD-salvor har på hudkrämpor såsom dermatit och psoriasis. De har även visat sig ha användbar påverkan på lättare obekvämligheter såsom sår, brännskador, hudinfektion, utslag och allmän muskelsvullnad.

En liknande rapport hyllade de läkande effekterna av cannabinoider på "skincentric tangible capacities" såsom allmän smärta och stickningar. Dr Brio tog upp att ECS troligtvis kontrollerar hudförsämring. Denna upptäckt var baserad på eftereffekterna av en CBD-administrerad forskning som han gjorde tillsammans med sin grupp på mänskliga hudceller som utvecklas i petriskålar. De upptäckte att när en irritation eller inflammation störde huden, verkade det som att ECS skulle bekämpa dem.

Användaren känner inte sig hög

Olika fördelar med användning av topiska CBD-salvor är att användaren känner lindring med en gång utan att behöva vänta på att effekterna kickar in. Dessutom, då användarna inte känner sig höga av topiska CBD-salvor, kan de fortsätta med sina rutiner och uppleva smärtlindring när som helst och var som helst. Den topiska tekniken används endast på hud. På så sätt kommer den inte in i kroppens cirkulationssystem. Istället bryter den hud- och muskelbarriären för att ge lindring åt individer med lokal smärta.

I allmänhet har cannabisväxten ett urval av anmärkningsvärda syften. Varje förening och del av växten transporterar flera positiva fördelar för lidande människor, vilket är en huvudsaklig motivering bakom varför cannabis används så brett. Dessutom är bladen, blomsterknopparna och trikomerna delar av växten som används frekvent för att göra topiska produkter. Dessvärre finns det hittills inga bevis som visar hur topiska cannabisprodukter kan ge migrän- och huvudvärkslindring, dock kommer det ändras med tiden.

Skillnad mellan CBD olja och CBD-salva

Istället för att förtära CBD-oljor oralt, vilket kommer påverka hela kroppen och kan ta upp till 2 timmar eller mer för att uppleva effekterna, så absorberas CBD-salva specifikt på det påverkade området genom att man smörjer in salvan direkt där för snabbare och mer fokuserade effekter.

Då salvan appliceras specifikt vid källan och inte behöver transporteras genom matsmältningssystemet eller uppleva flertalet faser av intagande av föda, så fungerar de betydligt snabbare och har mer snabbverkande effekter jämfört med CBD-oljor.

Effekterna av CBD-salva kan ses väldigt snabbt medan en del oralt kontrollerade oljor kan ta betydligt mer än en timme för att få fullständig effekt.

Vad bör man titta efter när man letar efter den bästa CBD-salvan?

Nuförtiden behöver individer inte röka cannabis för att ta del av belöningarna. Det som är bra med CBD-salva är att den upptas genom huden och att den inte kommer göra dig hög eller snurrig över huvud taget.

Om du är tveksam till att använda hampa eller andra CBD-relaterade produkter av rädsla för att bli ”påverkad”, så behöver du inte vara orolig! Den största delen av CBD-innehållande produkter är utvunna från industriell hampa och inte från marijuana. Trots det faktum att de båda växterna har en plats med samma organiska klass och art, så är hampa en CBD-väsentlig stam av cannabis som nästan inte innehåller några spår av THC, föreningen som ansvarar för eufori och har psykoaktiva egenskaper.

Utför din egen forskning

Så pålitligt som det verkar, är det viktigt att komma ihåg att bred forskning har gjorts på CBD-salvor såväl som på dess olika fördelar och de har generellt sett inte samma effekt på alla. Utför din egen forskning, experimentera med olika mängder och till och med olika produkter för att ta reda på vad som är lämpligt för dig och ditt tillstånd.

Var försiktig

Slutligen är det viktigt att vara försiktig när man använder CBD-salvor eller andra topiska cannabisprodukter. Då det finns många produkter tillgängliga, så finns det även en del blindgångare där ute som kan vara fejk. För bara ett år sedan utfärdade FDA varningsbrev till ett par organisationer som gjorde ”CBD-produkter” som inte innehöll någon av de aktiva cannabinoiderna.

CBD-salvor, såväl som topisk cannabis är ännu nya produkter, dock kommer du utan tvekan att se en exponentiell ökning av dem inom vanlig dermatologi under de kommande åren.

Finns det några bieffekter med CBD-salva?

Det finns inga medfödda symptom med CBD-salva. Men om du har extremt känslig hud, så kan du vara överkänslig mot en del av innehållet, såsom bivax, vitamin E eller olivolja. Oavsett är dessa ingredienser användbara för din hud, så det är långsökt att du kommer få några problem.

Sättet du kan få reaktioner på är om du äter salvan. CBD som intas av kroppen (förtärd, rökt eller under tungan) kan orsaka:

 • Torr mun
 • En minskning av leverns kapacitet att processa olika läkemedel

Den andra är det signifikanta bekymret. Om du tar läkemedel för hjärtat till exempel och tillför CBD till den blandningen så kommer fördelarna med det läkemedlet att försvinna. Så se till att konsultera din läkare innan du tar någon CBD-produkt.

Dock så har du väl inte tänkt att äta din CBD-salva, eller hur? Du ska bara smörja in den på huden. Därför ska du inte ha något att bekymra dig över. Du kommer inte känna några symptom från CBD-salva.

Slutord:

Istället för att konsumera cannabis via vaping eller rökning, kan du använda det topiskt! Om du eller någon du känner upplever lokal smärta på vissa kroppsområden så kan topisk CBD-salva vara en utmärkt metod att testa. Individer som är nybörjare av cannabis såväl som individer som hoppas känna lindring från besvär utan att känna sig hög bör fundera över att experimentera med topiska cannabisprodukter, i synnerhet CBD-salva.

Topiska cannabisprodukter är inte bara kraftfulla, de är även icke-beroendeframkallande, naturliga, fördelaktiga såväl som enkla att använda. Finns det någon anledning kvar till varför du inte ska ge det en chans eller ordinera det till en vän eller släkting som behöver smärtlindring?

Läs mer
Kan jag använda CBD olja i mat och dryck?

Kan jag använda CBD olja i mat och dryck?

CBD olja har flera hälsofördelar. Den är utvunnen från marijuanaväxten och har potential att lösa många hälsorelaterade problem väldigt enkelt. Den är brett hyllad för sina extremt bra medicinska fördelar. Människor från hela världen börjar använda denna underbara olja som har flera fördelar.

Människor använder den för ett flertal anledningar. Den kan användas för att bota sjukdomar som artrit, flera olika cancrar, Parkinsons, Alzheimers, multipel skleros, fetma, epilepsi med mera. På grund av dess antiinflammatoriska egenskaper, är den även brett använd som smärtlindrare. Cannabinoiderna som förekommer i CBD olja är även väldigt fördelaktiga för vissa mentala tillstånd som schizofreni, sömnlöshet, bipolär störning, posttraumatisk stress och mycket annat. Den används även för att minska nivåerna av oro och depression på människor.

Med de flertalet fördelar som oljan har, använder många människor den dagligen. Det finns fortfarande många missuppfattningar om CBD olja. Det beror på att den är utvunnen från den ökända växten cannabis eller marijuana. Av denna anledning, har CBD olja ett dåligt rykte bland en del människor. Andra vill bara vara försiktiga när de använder den.

Kan CBD olja användas oralt?

En sak som är väldigt vanlig bland människor som precis börjat använda CBD olja är förvirring. De är enormt förvirrade över hur man använder oljan. De är inte säkra på hur eller var man konsumerar den. De vill veta om den kan konsumeras oralt eller inte. Då kan vi säga att det är extremt säkert att använda CBD olja oralt. Den kan konsumeras med mat och dryck. Den kan inte orsaka någon skada när den används oralt. Det är till och med så att många människor använder CBD olja när de lagar sin mat. Det finns många recept som kan göras med hjälp av CBD olja.

Laga mat med CBD olja

Det har noterats en trend att laga mat med CBD olja. Det är ett ganska roligt och intressant sätt att konsumera CBD olja för att ta del av hälsofördelarna. Dock finns det ett par saker som man bör ha i åtanke när man lagar mat med CBD olja.

Det smakar bäst med söta eller kryddiga recept

Det är viktigt att ditt recept inkluderar en oljebaserad ingrediens. Det beror på att den kommer kunna infuseras med cannabiskoncentrat. Fetter som gheesmör, smör, ister eller andra vegetabiliska oljor eller nötoljor kan användas i receptet. Det är en väldigt essentiell ingrediens för att din mat ska bli god. Om du inte vill använda oljebaserade ingredienser så måste du överväga att späda ut en liten mängd cannabiskoncentrat i någon starksprit-sort som du gillar, som vodka, rom eller cognac. Kom ihåg att öl och vin är vattenbaserat. De kommer därmed inte ha samma effekter. Du bör även smaksätta din rätt genom att tillsätta rätta mängder av kryddor eller socker. När du lägger till smaksättare, så kom ihåg att cannabis har en bitter smak. Använd dina kryddor rätt för att minska din mats bittra smak.

Håll koll på värmen

När du lagar mat med CBD olja, se alltid till att ha koll på värmen. CBD kommer avdunsta snabbt vid temperaturer som överstiger 320 Fahrenheit. Det rekommenderas därför att hålla värmetrycket så lågt som möjligt när du lagar mat med CBD olja. Det kommer inte bara göra att CBD oljan inte avdunstar, utan du kommer även att få ta del av CBD oljans riktiga egenskaper.

Börja litet

Om du precis börjat använda CBD olja till matlagning, bör du överväga att använda en mindre mängd. Det är alltid bra att börja långsamt. Använd en liten dos med CBD olja. Du bör även göra matmängden mindre än vanligt. Om du känner att du uppnått önskat resultat, så bör du fortsätta mot att laga mat i normala mängder.

Förvara det rätt

Cannabinoider, som förekommer i CBD olja är extremt känsliga för värme och ljus. Du bör alltid ha det i åtanke när du förvarar CBD olja. Det rekommenderas att förvara den på ett svalt och mörkt ställe.

CBD olja med drycker

CBD olja kan även tas med drycker och vätskor. Du kan använda den mängden olja du vill ha eller behöver. Dock är den optimala mängden av CBD olja som ska användas med vätskor en full pipett med lösningen. Det rekommenderas att använda denna mängd av CBD olja i varmt eller kallt vatten för en kopp te. Den kan även användas med juice.

Bör den tas med mat eller på tom mage?

En annan sak som är förvirrande för människor som använder CBD olja är om den ska tas på tom mage. De vill veta vilket alternativ som är bäst. Det rekommenderas alltid att du tar CBD olja tillsammans med mat. Konsumera inte den på tom mage; då kan du bli illamående eller yr.

CBD olja innehåller aktiva ingredienser som måste tas med mat för att intensifiera potentiell biotillgänglighet. Biotillgänglighet är en term som används för att beskriva ration av vilken en substans är infuserad i vårt levande system.

För att beskriva det med enklare ord, så arbetar CBD långsammare om det tas utan mat. Att ta CBD olja eller CBD-infuserade produkter med mat kommer göra att det varar mycket längre i systemet. Det kommer stanna längre och boosta fördelarna. Du kommer kunna uppleva CBD oljans medicinska fördelar mycket bättre. Så ta ett smart beslut och konsumera CBD olja med din mat.

CBD olja har så många hälsofördelar. Den ger dig inga skadliga besvär. Du bör använda den med försiktighet. För att nyttja så många fördelar som möjligt från CBD olja, ska du börja använda den regelbundet. Du kommer märka en mängd positiva förändringar på dig själv.

Referenser

https://www.sheknows.com/food-and-recipes/articles/1087636/cooking-with-cannabis-oil
https://medium.com/@donaldkiney/with-food-or-empty-stomach-how-should-you-take-cbd-badd9023130

Läs mer
Vad är den optimala CBD dosering?

Vad är den optimala CBD dosering?

Det finns de som hävdar att man kan ta organiska- och örtingredienser i obegränsad mängd då de är ofarliga, med det är ett stort missförstånd, men som människor fortfarande följer trots regelbundna varningar från flera medicinska hälsoexperter. Det faktum att de organiska elementen som förekommer i läkemedel eller produkter är helt naturliga, gör dem inte helt fria från biverkningar.

Allting – oavsett om det är naturligt eller onaturligt – har sina egna fördelar och nackdelar när det gäller höga och låga doser, som måste övervägas noggrant innan konsumering. Det gäller även för vatten. Du bör inte dricka 10 liter vatten om du riskerar att dö av hjärnförstoring.

Med hjälp av den växande medvetenheten och användning av informationsteknologi, har många människor börjat konsultera en sakkunnig innan konsumering av naturliga komponenter för att säkerställa de möjliga effekterna. Medan det samtidigt på andra sidan finns människor som fortfarande är förvirrade i ämnet och behöver undervisas innan det är för sent för produkten att orsaka biverkningar.

CBD är en av de organiska ingredienser som har ökat mest i popularitet under de senaste åren. Dess oändliga fördelar och effekter som hjälper till vid behandling av flera sjukdomar har gjort det möjligt för många människor att konsumera det regelbundet.

Därför är det viktigt att förstå vikten av dess optimala dos så att målgruppen förblir medveten om konsekvenserna som kan uppstå annars.

Vad är CBD och dess fördelar?

CBD står för cannabidiol som är en naturlig ingrediens i cannabisväxten. Växten har även andra element som inte har lika fördelaktiga egenskaper på människokroppen medan CBD är känd för att vara fördelaktig för många medicinska behandlingar inklusive kroniska och allvarliga sjukdomar. Det konsumeras mestadels i form av olja som är gjord av en kombination av CBD blandad med organisk olja, oftast olivolja.

Den huvudsakliga anledningen till att CBD så snabbt växt i popularitet är i grund och botten för det antalet medicinska problem som det är kapabelt att behandla. Det förhindrar även personer från att bli offer för skadliga sjukdomar såsom cancer, Alzheimers och andra neurologiska rubbningar.

Nedan nämns några av de kända fördelarna med CBD som hjälper dig att förstå hur det fungerar effektivt på människokroppen.

 • CBD hjälper till att avlägsna kroniska kroppssmärtor som annars tar månaden, ibland år att behandla med skadliga mediciner.
 • CBD är känt för att vara effektivt vid behandling av störda mentala tillstånd såsom depression och oro.
 • CBD har visat sig vara användbart för att förhindra och behandla cancer i en begränsad omfattning.
 • Effekterna av CBD anses vara högst fördelaktiga för att bota komplicerade neurologiska störningar som Alzheimers, sömnproblem och schizofreni etc.
 • De allvarliga typerna av hudtillstånd såsom eksem m.m. kan även behandlas med hjälp av CBD olja utan att orsak några betydande biverkningar.
 • CBD har hittills behandlat ett stort antal kroniska sjukdomar som har hjälpt det naturliga elementet att få rätt typ av uppmärksamhet för målgruppen.

CBD har mycket mer att erbjuda till sina regelbundna konsumenter och ligger i deras bästa intressen för att bibehålla en hälsosam livsstil. Dock kan alla dessa fördelar vara förgäves om man inte följer de rätta instruktionerna som inkluderar dosens mängd.

Vilken roll har dosen för behandling?

Som nämnt ovan, är fortfarande många CBD-användare oinformerade om den rätta dosen som producerar de rätta effekterna eftersom det finns ett flertal artiklar tillgängliga med grundinformation om CBD, dess fördelar och andra aspekter. Dock är det inte många av dem som har tillräcklig information om vikten av dess optimala doser.

Här är några tips att följa när du ska se vilken CBD-dos som är bäst för att behandla sjukdomen.

1. Kroppsvikten

Precis som alla andra mediciner, bestäms CBD-dosen utefter patientens kroppsvikt. Det beror på att alla har en individuell kapacitet och toleransnivå för de läkemedel som de tar så det är bättre att låta kroppen reagera på den rätta mängden av de naturliga ingredienserna för att uppnå effektiva resultat.

Till exempel, en allmän uppskattning kan föreslå att CBD-dosen för varje 4,5 kg kroppsvikt bör vara runt 6 mg som mest.

2. Sjukdomens intensitet

Sjukdomens allvarlighetsgrad spelar även en viktig roll för att producera önskat resultat av korrekt CBD-dos. Det innebär att när en smärta är kraftig och har varit långvarig, så kommer CBD-dosen vara relativt hög då sjukdomar med en lång historia tar tid att behandla omedelbart.

Liknande gäller för neurologiska rubbningar och andra mentala tillstånd, där samma filosofi ska gälla samtidigt som man ska ha i åtanke att allt som tas i överdriven mängd kan orsaka skada till en i övrigt frisk kroppsdel.

3. Börja alltid med en låg dos

Det är en universell standard när man konsumerar läkemedel, naturliga eller ej, att man till exempel börjar med en låg dos och gradvis ökar om man upplever oönskade resultat. Till exempel, en person som väger normalt för sin ålder kan ta 50 mg CBD, en gång om dagen.

Dosen kan ökas om sjukdomen inte blir helt behandlad inom maximal tidsperiod. I detta fall, kan patienten öka dosen till dubbelt så mycket om dagen.

4. Konsultera en expertläkare

Att konsultera en expertläkare som har fullständig kunskap om den naturliga produkten och har en framgångsrik tidigare upplevelse av att hantera patienter som nu har botats från sina respektive sjukdomar är det absolut bästa, då han eller hon bör ha en bra tanke om vad som är optimal CBD-dos.

Så se till att hålla dig informerad om de små och stora bekymren som är kopplade till den naturliga komponenten för att utesluta risken för missöden. Att hitta den bästa CBD-dosen är egentligen inte särskilt komplicerat. Det är faktiskt så att den lätt kan bestämmas av en outbildad person baserat på ovannämnda fakta för att få ut så mycket som möjligt av de helnaturliga elementen som förekommer i CBD olja.

Läs mer
Anledningar till att du inte känner effekten av CBD

Anledningar till att du inte känner effekten av CBD

CBD har flertalet fördelar som människor överväger vid användning av det. Det används för terapeutiska och medicinska behandlingar och har visat sig tillhandahålla effektiva resultat vid behandling av olika sjukdomar. Det är viktigt att förstå att CBD har olika effekter på olika individer. Det är anledningen till att många människor inte anser att CBD är lika användbart som de hört att det ska vara. Om du tillhör en av dem som bestämt sig för att ge CBD ett försök, men till din förvåning, producerade det inte de effekterna du hoppats på, så kan det finnas ett antal anledningar till varför CBD inte tillhandahöll dig med effektiva resultat.

CBD är de cannabinoider som hittas i hampväxten. Det har förmågan att interagera med de naturligt förekommande receptorerna i det endocannabinoida systemet. Genom att interagera med CB1- och CB2-receptorerna i det endocannabinoida systemet, stärker CBD systemets funktioner och reglerat kroppens alla processer. Som vi har märkt, finns det många människor som använder CBD som lindring för sina medicinska tillstånd och hävdar att det har fått positiva resultat. Det finns även några individer som inte anser att CBD är så effektivt som de har hört talas om.

Anledningar till att CBD inte påverkar dig:

Det kan finnas flera olika anledningar till att CBD inte visar resultat för dig, vissa av dem nämns nedan.

Rätt dos:

En av de största faktorerna gällande vilken effekt man får av CBD, beror på doseringen. Om du inte tar rätt mängd när du doserar CBD, är det mindre troligt att du upplever några resultat. När det kommer till dosering, så är det inte rekommenderat av tillverkaren, men flera källor föreslår att man tar 10 till 40 milligram med CBD per dag, andra föreslår 25 milligram med CBD varje dag för att kunna se några resultat. När man bestämmer dosering av CBD, är det viktigt att komma ihåg att alla personer är olika och har specifik biologi. Så om en sak fungerar för en person, så innebär det inte att det kommer fungera för dig. Börja ta CBD i lämplig dos, och om du inte ser något resultat så ökar du dosen av CBD till du får relevanta resultat.

Ge det lite tid för att se effekterna:

En annan anledning till att CBD kanske inte har fungerat för dig, är för att du inte gett det tillräckligt med tid för att se resultaten av CBD. Även om många människor hävdar att de ser omedelbara resultat, så är fallet inte så för alla. Eftersom CBD inte är ett läkemedel, utan ett kosttillskott, så kan det inte tillhandahålla omedelbara resultat. Minst 2 till 4 veckor krävs för att börja se fördelarna med CBD. Det tar tid att se de potentiella fördelarna och effekterna med CBD. Om du fortfarande inte märkt av några positiva resultat, så kanske du behöver öka dosen och ge den nya konsumtionsrutinen av CBD lite tid.

Produktabsorption:

En huvudsaklig anledning som hämmar CBD från att uppvisa sina potentiella fördelar beror på kroppsfettet. Cannabinoider är attraherade till fett. Det innebär att en del CBD absorberas i fettet medan en del tas upp i blodomloppet.

 • Om 60% av CBD absorberas av kroppens fett, så är det bara resterande 40% av dosen som cirkulerar. Om 30% av CBD absorberas av kroppens fett, så innebär det att 70% av CBD cirkulerar i blodomloppet och tillhandahåller de potentiella fördelarna.
 • Denna forskning är baserad på cannabinoidernas egenskaper, det finns inga tillgängliga studier för närvarande om fetcellsabsorptions-ration.
 • Om du inte drar nytta av CBD så kan du kompensera CBD-nivåerna. Enligt en studie från 2011, kan en daglig dos på upp till 1500 milligram om dagen anses säker att konsumera för att uppnå resultat.

Kvaliteten på CBD:

Kvaliteten på CBD spelar en viktig roll för att tillhandahålla effektiva resultat. Det finns många produkter på marknaden som innehåller CBD av låg kvalitet eller lågt innehåll av CBD. Det finns många incidenter där kunder klagat på att deras CBD-produkt inte innehållit den mängd CBD som nämnts på etiketten. Det är nödvändigt att man gör en ordentlig undersökning innan man köper CBD och det är bättre att köpa produkter som är verifierade av tredjeparts-laboratorium. Falsk marknadsföring kan också få dig att köpa de produkter som inte tillhandahåller CBD av hög kvalitet. För att kunna dra nytta av CBD, är det essentiellt att du använder en högkvalitativ produkt med högt CBD-innehåll.

CBD-isolat eller fullspektrum-CBD:

Om du använder CBD-isolat och inte upplever några livsförändrande fördelar så bör du byta från CBD-isolat till en fullspektrumsprodukt med CBD. De innehåller åtminstone 113 ytterligare cannabinoider inklusive andra växtkomponenter, mineraler, vitaminer och flavonoider. Genom att använda fullspektrum-CBD, fungerar alla cannabinoider i ett samspel och ökar de potentiella effekterna.

CBD får dig inte att känna dig konstig eller annorlunda:

Om du tror att CBD kommer få dig att känna dig annorlunda eller att du kommer bli hög, så har du helt fel för dig. Det tillhandahåller inte några extra känslor, utan regelbunden konsumtion av CBD kommer bara lindra dina symptom av olika sjukdomar och få dig att känna dig frisk. Det innehåller inga psykoaktiva komponenter som ansvarar för sinnesförändrande förmågor.

För att kunna märka av de positiva och effektiva resultaten av CBD, måste dessa faktorer tas i beaktande. Dessa faktorer ansvarar för att CBD ska fungera effektivt, och om inte alla kraven tillgodoses kommer produkten inte att tillhandahålla fördelarna. Dessutom måste du skapa en daglig rutin med konsumtion av CBD för att dra nytta av det.

Läs mer


Nyhetsbrev