Kvalitetskontroll

Säkerheten kommer först för alla

Våra produkter är grundligt testade för biverkningar och dokumenterade resultat innan de beta-testas på människor. En partner som specialiserar sig på biologiskt nedbrytbara förpackningar för att minimera påverkan på moder jord producerar våra etiketter, förpackningar och vårt fraktmaterial i Storbritannien.

KVALITET ÄR ALDRIG EN TILLFÄLLIGHET;
DET ÄR ALLTID ETT RESULTAT AV INTELLIGENTA HANDLINGAR

Vi tar kvalitet på stort allvar

Vi investerar mycket ansträngning och resurser för att säkerställa att våra hampaprodukter är en av de CBD-oljor som har högst kvalitet på marknaden idag. Våra CBD- oljor går igenom en rigorös process av kvalitetskontroll och tester görs med användning av enbart de bästa ingredienserna och de senaste vetenskapliga metoderna.

Som ett resultat kan du vara säker på att våra CBD-oljor möter de strikta kraven på cannabinoidinnehåll, inte innehåller några genetiskt modifierade produkter, inte har producerats med användning av pesticider, herbicider eller andra kemiska gödningsmedel och som inte innehåller några farliga smittämnen. Det du får är en ren och säkert producerad CBD olja.

Om vårt kontrollsystem för hampakvalitet

Varje uppsättning tester av våra hampaprodukter inkluderar separata analyser för cannabinoidprofil, potentiellt mikrobiellt liv, mögel, tungmetaller, överflöd av lösningsmedel, pesticider, herbicider, insekticider och många andra ingredienser. Så när du konsumerar någon av våra hampaprodukter, så kan du faktiskt veta vad det innehåller – och ännu viktigare – vad produkterna inte innehåller. 

Nästan alla hampaextraktsföretag på marknaden påstår sig ha de bästa kvalitetsprodukterna, men hur kontrollerar, avgör och verifierar dessa företag sina påståenden? Offentliga register har om och om igen visat att många hampaföretag vars produkter har testats i oberoende laboratorium visat sig innehålla 0% av den märkta ingrediensen. Andra företag tvingas återkalla produkter på grund av giftiga pesticidnivåer och svamp.

Alla vår tillverkning av hampaprodukter följer Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) och Good Documentation Practices (GDPs).