Kvalitetskontroll

Din säkerhets- och kvalitetsgaranti

Vi prioriterar din säkerhet och vår produktkvalitet genom att se till att alla våra produkter tillverkas i enlighet med de högsta industristandarderna och därefter genomgår en grundlig testprocess både internt och externt innan de når marknaden.

Rena och säkra produkter

Våra produkter genomgår en omfattande testprocess som omfattar separata interna och externa analyser för bland annat:

  • Cannabinoidprofil testad med gaskromatografi (Testresultat)
  • Mikrobiellt liv, mögel, tungmetaller och kemikalierester.

Detta ger full insikt i vad våra produkter innehåller - och framför allt - vad de inte innehåller.

Du kan vara helt säker på att våra produkter uppfyller strikta krav på innehåll av cannabinoider, terpener, flavonoider, näringsämnen - och att de är helt fria från genetiskt modifierade produkter, bekämpningsmedel, herbicider, konstgödsel och andra farliga föroreningar.

Intern och extern kvalitetskontroll

Varje enskild produktionssats testas både internt och externt i schweiziska laboratorier som är specialiserade på att testa och analysera cannabisprodukter med hjälp av erkända testmetoder och utrustning.

Vi använder också externa laboratorier för att verifiera våra resultat och bekräfta att den hampa och biomassa som används i produktionsprocessen har hög potens och är fri från innehåll av tungmetaller, rester av bekämpningsmedel, gödningsmedel etc.Den oberoende verifieringsprocessen från tredje part säkerställer att varje produkt har den optimala cannabinoidprofilen och terpeninnehållsnivåerna. Hittills har vi aldrig haft en enda produkt som har misslyckats med ett verifieringstest i ett tredjepartslaboratorium.

Garanterade innehållsnivåer

Vi garanterar att du får det du beställer - och aldrig mindre.

När vi anger 5 % CBD-innehåll på produktetiketten kan du vara säker på att den innehåller minst 5 % cannabidiol (CBD) och aldrig mindre. 5 % CBD-innehåll betyder 5 % cannabidiol (CBD) och inte bara 2 % CBD plus 3 % CBDa-innehåll.

Vi dekarboxylerar våra CBD-oljor med fullt och brett spektrum till en nivå på cirka 95 % för att behålla cirka 5 % rå CBD (CBDa) i våra produkter för att uppnå den optimala entourageeffekten i det endocannabinoida systemet.

När vi deklarerar mindre än 0,2 % THC-halt i våra produkter kan du vara säker på att det är betydligt mindre och inte farligt nära de lagstadgade gränserna. 99,9 % av våra CBD-oljor med en deklarerad THC-halt på under 0,2 % ligger mellan 0,12-0,17 %. Denna buffert säkerställer att om lokala myndigheter testar våra produkter med olika testmetoder kommer THC-halten fortfarande att mätas korrekt under den lagliga gränsen.

Full insyn och spårbarhet

Varje produkt är stämplad med en detaljerad beskrivning av:

  • Produktionssats.
  • Slutdatum.
  • CBD-halt anges i procent med två decimaler.
  • THC-innehåll angivet i procent med två decimaler.

Du kan se detaljerna på produktetiketten.

Certifieringar och kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll Information
Certifierad schweizisk produktion

Vår produktion är certifierad med Good Manufacturing Practices (GMP) och den officiella standarden ISO 22716-2007 sedan 2019, vilket garanterar hög och jämn kvalitet.

Läs mer om GMP- och ISO-certifieringar.

Tester av tredje part i externa laboratorier

Vår produktion övervakas kontinuerligt av oberoende laboratorier i Schweiz, och resultaten publiceras på vår webbplats för full insyn. Våra produkter har aldrig misslyckats med ett enda av de tusentals tester som genomförts av tredje part.

Vi samarbetar med följande testlaboratorier i Schweiz och USA:

Alplant
Biolytix
CBDtest.ch
Cannalyse.ch
ProVerde Laboratories

Organisk certifiering

Våra produkter är ekologiskt certifierade av COSMOS ORGANIC i Tyskland, den högsta standarden för ekologiska produkter i Europa. Detta garanterar att våra produkter är 100 % fria från bekämpningsmedel, konstgödsel och andra skadliga kemikalier. Vi använder uteslutande ekologisk hampa från Schweiz.

Läs om vår ekologiska certifiering.

Vegan certifiering

Våra produkter är vegancertifierade av The Vegan Society i England, vilket innebär att de är fria från animaliska ingredienser och inte testade på djur.

Läs om vår veganska certifiering.