Branschorganisationer

Formula Swiss är en aktiv deltagare och supporter i flera föreningar som strävar efter att göra skillnad inom cannabisindustrin. Vi strävar efter att bidra till branschens utveckling på olika sätt och delar våra resurser och kunskaper med dessa organisationer.

Genom att ansluta sig till dessa organisationer bekräftar Formula Swiss sitt engagemang för att främja CBD- och hampindustrin på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi tror på potentialen hos hampa och cannabis att bidra avsevärt till hälsa och välbefinnande, och vi är stolta över att stödja dessa organisationer i deras respektive uppdrag.

Arge Canna

Sedan 2018 har Formula Swiss stolt stött ARGE CANNA, en österrikisk ideell förening som arbetar för att öka medvetenheten, tillgängligheten och överkomligheten för medicinsk cannabis. Vi bidrar ekonomiskt till deras strävanden, som inkluderar patientrådgivning, forskningsprojekt och lobbying för patienternas intressen.

Läs mer om Arge Canna

European Industrial Hemp Association (EIHA)

Formula Swiss har varit en aktiv medlem i EIHA sedan 2018. Denna ideella organisation förespråkar användningen av hampa som en hållbar gröda i Europa. Den säkerställer de högsta standarderna inom hampaproduktion och främjar hampans olika fördelaktiga användningsområden.

Läs mer om EIHA

EIHA Novel Food Consortium

Som medgrundare och aktieägare i EIHA Novel Food Consortium är vi engagerade i att främja en säker användning av livsmedelsprodukter från hampa. Konsortiet gör betydande investeringar i toxikologiska studier om CBD och THC, med målet att tillhandahålla högsta möjliga säkerhets- och kvalitetssäkring för den globala hampafoodindustrin.

Läs mer om EIHA Novel Food Consortium

Den schweiziska cannabisföreningen (IG HANF)

Vi är stolta medlemmar i IG HANF, en organisation som har förespråkat en laglig reglering av cannabis i Schweiz i över 20 år. De främjar de medicinska fördelarna med cannabis och syftar till att etablera en reglerad marknadsplats för cannabisprodukter i Schweiz.

Läs mer om IG Hanf

MEDCAN - den schweiziska föreningen för medicinsk cannabis

Formula Swiss stöder aktivt MEDCAN:s uppdrag att legalisera medicinsk cannabis i Schweiz genom ekonomiska bidrag. Denna förening tillhandahåller innovativ sjukvård och personliga medicinska tjänster med fokus på sjukdomsförebyggande och främjande av hälsosamma livsstilar.

Läs mer om MEDCAN