Ansvarsfriskrivning

Vänligen läs igenom detta noggrant innan du beställer några produkter från vår webbshop

Samtlig information på denna sida har tillhandahållits för informativt syfte enbart och ska inte tolkas som medicinska råd eller instruktioner och är inte heller avsett att ersätta råd som tillhandahålls av din egen läkare eller andra medicinskt professionella.

Våra produkter är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några sjukdomar. Konsultera alltid din sjukvårdpersonal om potentiella interaktioner eller andra möjliga komplikationer innan du använder någon produkt. Vi gör inga hälsopåståenden om våra produkter och rekommenderar konsultation med en kvalificerad medicinsk läkare eller doktor innan konsumering av våra produkter eller förbereder en behandlingsplan för alla typer av sjukdomar eller krämpor. Det är särskilt viktigt för dem som är gravida, ammande, kroniskt sjuka, äldre eller under 18 års ålder att diskutera användningen av dessa produkter med en läkare innan konsumering.

Resultaten som rapporteras eller presenteras på denna webbsida förekommer nödvändigtvis inte för alla individer.

Formula Swiss UK Ltd. åtar sig inget ansvar för felaktig användning av och självdiagnostisering och/eller behandling med användning av dessa produkter. Våra produkter ska inte förväxlas med receptbelagda läkemedel och de ska inte användas som ersättning för medicinskt övervakad behandling. Om du misstänker att du lider av kliniska brister, konsultera en licensierad, kvalificerad medicinsk läkare.

Formula Swiss UK Ltd. tillhandahåller denna sida och dess innehåll på en ”befintligt skick” bas och gör inga representationer eller ger några garantier av något slag med hänsyn till denna sida eller dess innehåll. Undantaget om det specifikt uppges på denna sida, kommer varken Formula Swiss UK Ltd. eller någon av dess chefer, anställda eller andra representanter att hållas ansvariga för skador som uppstår från eller i samband med användning av denna sida. Det är en omfattande begränsning av ansvar som gäller för samtliga skador av alla slag, inklusive (utan begränsning) ersättning, direkta, indirekta skador eller följdskador, förlust av data, inkomst eller förtjänst, förlust av eller skada av egendom och fordringar av tredjeparter.