EIHA konsortium för nya livsmedel

Vi är medgrundare och aktieägare i EIHA Novel Food Consortium i Tyskland. I egenskap av konsortiemedlem ansöker vi också om status som nya livsmedel i Storbritannien för vissa av våra produkter enligt Food Standards Agency (FSA).

EIHA Novel Food Consortium kommer att investera cirka 3,5 miljoner euro för att finansiera alla relevanta och oöverträffade toxikologiska studier om CBD och THC och har anlitat välrenommerade ChemSafe för att genomföra studierna.

EIHA Novel Food Consortium är ett unikt partnerskap av ledare inom hampabranschen som arbetar tillsammans för att främja en säker användning av livsmedelsprodukter som härrör från hampa. Konsortiet skapades av European Industrial Hemp Association (EIHA) med målet att tillhandahålla den högsta nivån av säkerhet och kvalitetssäkring för den globala hampafoodindustrin.

Konsortiet består av EIHA:s medlemmar, däribland jordbrukare, bearbetningsföretag, tillverkare och detaljhandlare. Medlemmarna i konsortiet arbetar tillsammans för att se till att livsmedelsprodukter från hampa uppfyller de högsta säkerhets- och kvalitetsstandarderna. För att uppnå detta har konsortiet utvecklat flera initiativ, bland annat utveckling av bästa praxis, forskning och utveckling, utbildning samt produktsäkerhet och kvalitetssäkring.

Konsortiet samarbetar också med nationella och internationella myndigheter för livsmedelssäkerhet för att se till att livsmedelsprodukter från hampa uppfyller alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Konsortiet arbetar också för att se till att livsmedelsprodukter från hampa är korrekt märkta så att konsumenterna känner till de potentiella hälso- och säkerhetsrisker som är förknippade med konsumtionen av dem.

EIHA Novel Food Consortium strävar efter att se till att livsmedelsprodukter från hampa är så säkra och näringsrika som möjligt. Genom att arbeta med industriledare, myndigheter för livsmedelssäkerhet och konsumenter bidrar konsortiet till att se till att den globala hampafoodindustrin är säker och hållbar.

Läs mer om The EIHA Novel Food Consortium.
Läs mer om The European Industrial Hemp Association (EIHA).