Argecanna

ARGE CANNA är en österrikisk ideell förening som stöder patienter som använder eller är intresserade av medicinsk cannabis.

Organisationens mål är bland annat att öka medvetenheten om cannabis' terapeutiska möjligheter och medicinska potential, utöka sjukförsäkringen för cannabinoida läkemedel och sänka priset på cannabisprodukter.

ARGE CANNA erbjuder personlig patientrådgivning och stöd, bedriver lobbyverksamhet för patienternas intressen, utvecklar forskningsprojekt och studier, samlar in vetenskaplig data etc.

Den rättsliga situationen i Österrike

I Österrike omfattas cannabis av bestämmelserna i lagen om narkotiska ämnen (SMG). Klassificeringen av cannabis som ett beroendeframkallande ämne grundar sig på FN:s narkotikakonvention. Det är ett brott att förvärva, inneha, producera, importera, exportera eller ge eller ge till en annan person cannabis. Konsumtion ska inte bestraffas, men i praktiken kriminaliseras även konsumtion eftersom den nästan alltid går hand i hand med innehav.

Ett undantag för produktion av medicinsk cannabis finns endast för myndigheten för hälsa och livsmedelssäkerhet (AGES). AGES ägs av Republiken Österrike, som representeras av de federala ministrarna för hälsa och jordbruk. Sedan en lagändring 2008 har AGES fått tillstånd att odla medicinsk cannabis och förmedla den till godkända kunder, vanligtvis företag inom läkemedelsindustrin. För detta ändamål ändrades §6a 2008. Det finns alltså ett monopol för den österrikiska staten för produktion av medicinsk cannabis.

Stolt medlem sedan 2018

Formula Swiss ger ekonomiskt stöd till ARGE CANNA sedan 2018.

Visit Arge-Canna.at