Europeiska sammanslutningen för industrihampa (EIHA)

Formula Swiss är stolt medlem i European Industrial Hemp Association (EIHA) sedan 2018.

The European Industrial Hemp Association (EIHA) är en ideell organisation som främjar användningen av hampa som en hållbar gröda i Europa. EIHA grundades 2002 och består av jordbrukare, tillverkare, forskare och andra intressenter inom hampindustrin. Föreningen arbetar för att säkerställa högsta standard inom hampaproduktion och för att förespråka ett erkännande av hampans fördelaktiga användningsområden och tillämpningar. 

EIHA arbetar för att främja odling och bearbetning av hampa och är aktivt engagerad i forskning och utveckling av hampabaserade produkter. Organisationen arbetar för att se till att hampabönder kan få tillgång till hampfrö av bästa kvalitet och förser dem med den tekniska rådgivning de behöver för att odla och bearbeta hampa på ett effektivt sätt. EIHA ser också till att hampabaserade produkter uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetsstandarderna.

 

EIHA informerar också beslutsfattare och allmänheten om potentialen hos hampa som en hållbar gröda. Organisationen har åtagit sig att förespråka lagar och förordningar som gör det möjligt att använda hampa som en resurs för livsmedel, fibrer, bränsle och medicin. EIHA samarbetar med europeiska regeringar och Europeiska unionen för att utveckla en politik som främjar utvecklingen av hampindustrin.

EIHA arbetar för att se till att hampindustrin är hållbar och gynnar både miljön och ekonomin. Organisationen stöder utvecklingen av hållbara produktionsprocesser och uppmuntrar till att använda hampabaserade produkter.

EIHA är en värdefull resurs för alla som är intresserade av att lära sig mer om hampa och dess potential som en hållbar gröda. Organisationen tillhandahåller en mängd information om hampaproduktion, forskning och politik och arbetar för att se till att industrin kan nå sin fulla potential. Oavsett om du är jordbrukare, forskare, beslutsfattare eller konsument är EIHA en ovärderlig resurs för att lära dig mer om hampans potential.

Besök EIHA.org för att lära dig mer.
Läs om EIHA:s konsortium för nya livsmedel