IG HANF - den schweiziska cannabisföreningen

Formula Swiss är en stolt medlem av Den schweiziska cannabisföreningen.

Den schweiziska cannabisföreningen (IG HANF) är en ideell organisation som grundades för mer än 20 år sedan för att förespråka en laglig reglering av cannabis i Schweiz. Organisationen har ett antal mål, bland annat att öka medvetenheten om fördelarna med cannabis och att bedriva lobbying för lagändringar för att underlätta användningen av cannabis.

IG HANF är branschföreningen för schweiziska producenter och handlare av hampaprodukter. Organisationen arbetar för att främja de medicinska fördelarna med cannabis, samt för att förespråka en avkriminalisering av dess fritidsanvändning. Dessutom arbetar de för att utveckla en reglerad marknadsplats för cannabisprodukter i Schweiz.

Organisationen arbetar också för att tillhandahålla utbildning och undervisning om riskerna och fördelarna med cannabisanvändning. De stöder också forskning om cannabisrelaterade frågor, såsom dess effekter på folkhälsan och dess potentiella inverkan på ekonomin.

Förutom sitt påverkansarbete engagerar sig IG HANF också i en rad olika projekt och initiativ. De lanserade nyligen en kampanj för att öka medvetenheten om de potentiella medicinska fördelarna med cannabis, och de arbetar för närvarande med ett projekt för att utveckla ett kvalitetskontrollsystem för schweiziska cannabisprodukter. De är också involverade i ett antal forskningsprojekt, bland annat ett för att undersöka möjligheterna att använda cannabis i medicinska syften.

 

Inom sina påverkansinsatser är IG HANF också en del av en koalition av grupper och organisationer som förespråkar en laglig reglering av cannabis i Schweiz. I denna koalition ingår organisationer som Swiss Hemp Institute, Swiss Hemp Association och Cannabis Industry Association.

IG HANF är en viktig röst i den schweiziska cannabisrörelsen, och deras arbete bidrar till positiva förändringar inom den schweiziska cannabisindustrin. Med sina påverkansinsatser, forskningsprojekt och initiativ bidrar de till att främja den rättsliga regleringen av cannabis i Schweiz och lägga grunden för en reglerad marknadsplats för cannabisprodukter i landet.

Vi är stolta över deras insatser för hela den schweiziska cannabisindustrins räkning.

Besök webbplatsen för IG Hanf