Medicinsk cannabis

I vårt dotterbolag Formula Swiss Medical ApS har vi sedan mars 2021 arbetat tillsammans med ett antal skickliga danska läkare och forskare för att kunna leverera effektiv medicinsk cannabis från Schweiz till rimliga priser.

För att säkerställa högsta produktkvalitet på medicinsk cannabis håller vi på att planera EU GMP-produktion i Schweiz. Detta är ett lagstadgat krav från medicinska myndigheter.

Besök Formula Swiss Medical här.

Vad är medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis är användningen av cannabis och dess derivat för medicinska ändamål. Cannabis är en växt som innehåller mer än 100 kemiska föreningar som är mer kända som cannabinoider, varav de två mest kända är tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). THC är den förening som är ansvarig för växtens psykoaktiva effekter, medan CBD är icke-psykoaktiv och har visat sig ha ett antal terapeutiska egenskaper.

Historien om medicinsk cannabis kan spåras tillbaka till forntida civilisationer där den användes för en rad olika medicinska ändamål. I det gamla Kina användes till exempel cannabis för att behandla tillstånd som artrit, reumatism och malaria. I det gamla Indien användes det som smärtstillande medel för att behandla tillstånd som ångest och sömnlöshet.

I den nyare historien undertrycktes användningen av medicinsk cannabis till stor del under 1900-talet på grund av kriminaliseringen av drogen. På senare år har dock intresset för cannabis medicinska egenskaper återuppstått, och en växande mängd vetenskaplig forskning har genomförts för att undersöka dess potentiella terapeutiska fördelar.

Ett av de viktigaste områdena för forskning om medicinsk cannabis har varit dess användning som smärtstillande medel. Studier har visat att cannabis kan vara effektivt vid behandling av kronisk smärta, särskilt vid tillstånd som multipel skleros och neuropatisk smärta. Det har också visat sig vara effektivt vid behandling av illamående och kräkningar i samband med kemoterapi och andra medicinska behandlingar.

Ett annat forskningsområde har fokuserat på användningen av medicinsk cannabis för att behandla psykiska sjukdomar, såsom ångest, depression och PTSD. Studier har visat att cannabis kan vara effektivt för att behandla dessa tillstånd, även om ytterligare forskning behövs för att förstå mekanismerna bakom detta.

Och även om användningen av medicinsk cannabis fortfarande är ett kontroversiellt ämne har den växande mängden vetenskapliga bevis som stöder dess terapeutiska fördelar lett till att läkemedlet accepteras i större utsträckning av det medicinska samfundet. Det behövs dock ytterligare forskning för att förstå mekanismerna bakom de terapeutiska effekterna av cannabis och för att utveckla säkra och effektiva cannabisbaserade produkter.