Cannabis påverkan på hjärnan och aptiten

En person öppnar ett kylskåp

Hjärnans reaktion på cannabis: En vetenskaplig genombrott

I en banbrytande studie från Washington State University avslöjar forskare en betydande upptäckt om hur cannabis påverkar aptit. Denna forskning, publicerad i tidskriften Scientific Reports, kan ha långtgående konsekvenser för behandling av olika aptitstörningar.

Studiens huvudresultat

Studien fokuserade på effekterna av förtärd cannabis sativa på möss. Med hjälp av avancerad kalciumavbildningsteknik, liknande en hjärn-MRI, observerade forskare aktiveringen av specifika celler i hypotalamus när mössen förväntade sig och konsumerade aptitlig mat. Dessa celler förblev inaktiva hos möss som inte exponerats för cannabis.

Jon Davis, biträdande professor i neurovetenskap vid WSU och studiens huvudförfattare, betonade betydelsen av dessa resultat. "När mössen ges cannabis blir normalt vilande neuroner aktiva. Detta indikerar en avgörande reaktion i hypotalamus efter exponering för cannabisånga", förklarade han.

Teknologiska framsteg i studien

Kalciumavbildning, tidigare använd för att studera hjärnans reaktion på mat, användes för första gången för att förstå hjärnans svar efter cannabisexponering. Denna innovativa metod möjliggjorde för forskare att precisera aktiveringen av cannabinoid-1-receptorn, en känd måltavla för cannabis, som styr aktiviteten hos Agouti Related Protein-neuroner i hypotalamus, kända för sin roll i födointag.

Genom att använda en kemogenetisk teknik, som fungerar som en molekylär brytare, kunde forskare fokusera på dessa neuroner under cannabisexponering. Förvånansvärt nog, när dessa neuroner inaktiverades förlorade cannabis sin aptitstimulerande effekt.

Impikationer för framtida forskning och behandlingar

Denna studie belyser inte bara hur fritidsanvändning av cannabis stimulerar aptit, utan öppnar även nya vägar för terapeutiska ingripanden. Resultaten kan vara avgörande för att utveckla behandlingar för aptitstörningar hos cancerpatienter, anorexi och eventuell fetma.

Bygger på tidigare forskning

Denna forskning bygger på tidigare studier från Davis laboratorium, som var bland de första att använda förtärd hel cannabisväxtmaterial i djurstudier med målet att få en mer exakt representation av mänsklig cannabisanvändning. Tidigare forskning av teamet hade identifierat genetiska förändringar i hypotalamus som svar på cannabis, vilket ledde till den nuvarande studiens fokus på denna hjärnregion.

Studien fick stöd från olika institutioner, inklusive Alkohol- och Droghanvändningsforskningsprogrammet, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism och USA:s jordbruksdepartement, tillsammans med finansiering från Washingtons delstatsinitiativ Measure No. 171.

Denna forskning utgör ett betydande steg mot att förstå de komplexa interaktionerna mellan cannabis och hjärnan. Genom att avslöja de specifika mekanismerna genom vilka cannabis stimulerar aptiten skapar den en grund för framtida studier och potentiella behandlingar för olika aptitrelaterade störningar.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter