Vad är skillnaden på CBD och THC?

THC (Tetrahydrocannabinol) är psykoaktiv medan CBD (Cannabidiol) inte är det. Vanliga effekter av THC är eufori, oro och kortvarig minnesförsämring. CBD minskar alla de negativa effekter som THC kan orsaka.

En annan verklig skillnad på THC och CBD är att cannabis med förhöjda mängder av THC vanligtvis används för sina vilopåverkande effekter, medan CBD verkar förbättra uppmärksamheten.