CBD olja och människokroppen - effekter och dosering

CBD olja och människokroppen - effekter och dosering

2023-08-18

Cannabinoider produceras naturligt i kroppen och de är viktiga för homeostas. Dess avsaknad i kroppen påverkar kraftigt vår hälsa och vår sinnesstämning. Forskare har visat på vikten av CBD för att upprätthålla kroppens normala funktioner.

Det unika cannabinoidsystemet går genom hela kroppen och det har flera receptorer som binder till cannabinoider så att CBD kan introduceras i ditt blodomlopp.

I denna artikel kommer vi täcka följande huvudämnen för att hjälpa dig förstå hur CBD påverkar din kropp:

 1. Vad är det endocannabinoida systemet?
 2. Hur CBD olja påverkar vårt endocannabinoida system?
 3. Vilken är den optimala CBD-doseringen?
 4. Varför alla bör ta CBD olja
 5. Fungerar verkligen CBD olja?
 6. Vilken åldersgrupp bör ta CBD olja?
 7. Anledningar till att du inte känner någon effekt av CBD
 8. Kan jag använda CBD olja i mat och dryck?
 9. Slutsats

1. Vad är det endocannabinoida systemet?

what is the endocannabinoid system

Det endocannabinoida systemet - eller ECS som det förkortas - ansvarar för att reglera balansen i våra kroppars immunsvar, kommunicera mellan celler, metabolism, minne, sömn, aptit, matsmältning, hunger, sinnesstämning, motorik, immunfunktion, reproduktion och fertilitet, njutning och belöning, smärta och temperaturreglering.

Trots den väsentliga roll detta system har, var det fram till mitten på 1990-talet fortfarande en okänd del av den mänskliga kroppens funktioner. Systemet har fått sitt namn efter den växt som inspirerade till dess upptäckt.

Det endocannabinoida systemet är viktigt för din allmänna hälsa och balans, men dess vikt har först nyligen blivit fullt förstådd av det medicinska samfundet. Det är genom detta system som de naturligt förekommande cannabinoiderna från CBD olja interagerar med våra kroppar och triggar dess många fördelaktiga effekter. På grund av det sätt det påverkar hur våra kroppar fungerar, är ett hälsosamt endocannabinoidsystem avgörande och det är viktigt att vi lär oss hur vi underhåller det.

Det endocannabinoida systemet är skapat av flera integrerade mekanismer:

 • Enzymer som ansvarar för att skapa och förstöra cannabinoider.
 • Receptorsäten på celler för att ta emot cannabinoider.
 • Endocannabinoiderna själva (cannabinoidliknande föreningar som produceras naturligt i människokroppen).
 • Dessa mekanismer är övervägande ansvariga för kommunikation inom kroppen för att på bästa sätt reglera olika biologiska svar.

En av de främsta frågorna som höjts i dessa tidiga studier var om kroppen, producerar eller inte producerar, sina egna naturliga motsvarigheter till de tidigare upptäckta föreningarna som kallas fytocannabinoider, som THC och CBD, som förekommer i cannabisväxten. Svaret visade sig vara positivt – i form av endocannabinoiderna anandamid och 2-AG, som är de två framträdande analogerna till THC och CBD. Med förståelsen att vi människor skapar våra egna cannabinoider, öppnades dörren för att dekonstruera dess syfte.

Endocannabinoider som ett svar

Endocannabinoider är skapade i svar på behov inom det större fysiologiska systemet och används för kroppens regleringsfunktioner. De agerar på presynaptiska celler för att kontrollera volymen på vilka kommunikationssignaler skickas. Det är så endocannabinoider påverkar varaktigheten och intensiteten av det breda utbud av fysiologiska processer under deras kontroll.

Medan det endocannabinoida systemet är kopplat till ett antal viktiga processer och är koncentrerat i hjärnan, nervsystem och reproduktiva organ. Det påverkar inte regionerna i hjärnan som kontroller hjärt- och lungfunktion. Denna egenskap är en av huvudanledningarna till att dödliga överdoser av cannabinoider inte förekommer.

Hur fungerar det endocannabinoida systemet?

How does the endocannabinoid system work?

När det sker en avvikelse från homeostas i kroppens funktioner, aktiveras det endocannabinoida systemet och svarar följaktligen genom att framställa endocannabinoider som agerar som neurotransmittorer.

När kroppen skapar neurotransmittorer för det endocannabinoida systemet, plockas de upp av specialiserade cannabinoidreceptorer, som sitter på cellernas yta. Dessa receptorer förekommer i ett brett utbud av fysiologiska regioner, såsom:

 • Immunsystemet
 • Organ och körtlar
 • Bindvävnad
 • Hjärnan (mest betydande)

Som en nyckel som passar i ett lås, interagerar endocannabinoider med dessa receptorer och överför information om förändrade förhållanden för att kickstarta ett svar med målet att hjälpa kroppen att uppnå homeostas, eller balans trots externa influenser.

Endocannabinoida systemets receptorsäten inkluderar receptorerna CB1 och CB2, som svarar olika på olika cannabinoider. CB1-receptorerna är mest förekommande i det centrala nervsystemet och är kopplade till följande fördelar:

 • Modulering av stress och oro
 • Ökad aptit
 • Minskat illamående
 • Immunsystemets balans
 • Hämmande av tumörer

CB2-receptorerna förekommer mestadels i immunsystemets celler och verkar dominerande när det gäller att bekämpa inflammation och skada på vävnad. En del celler kan till och med innehålla båda typer av receptorer, där var och en ansvarar för olika funktioner.

Det finns två huvudsakliga endocannabinoider – 2-Arakidonoylglycerol (2-AG) och Anandamid (AEA).

2-AG anses vara en komplett agonist till både CB1- och CB2-receptorer. Det innebär att de binder med och passar bra inuti båda receptorerna för att aktivera dem att stimulera ett fysiskt svar.

Anandamid anses vara en delvis agonist till båda receptorer, då den samtidigt binder med och aktiverar receptorerna, så passar den inte inuti dem och som en följd triggar den inte ett lika kraftfullt fysiologiskt svar (Parcher, Batkai, & Kunos, 2006).

När väl den funktion som avvikit från homeostas återfår balans och endocannabinoiderna inte längre behövs, så tar den tredje delen av systemet – de metaboliska enzymerna – och bryter ner och degraderar dem.

Fettsyran amidohydrolas (FAAH) degraderar Anandamid, och monoacylglycerollipas (MAGL) bryter ner 2-AG. Genom att eliminera endocannabinoiderna, kan man säga att endocannabinoidsystemet "stänger av" de molekylära signalerna och avslutar den fysiologiska aktivitet som har stimulerats.

Hur påverkar endocannabinoidsystemet din hälsa?

How does the endocannabinoid system affect your health?

Sedan upptäckten av det endocannabinoida systemet och dess delar, har forskare arbetat för att ytterligare förstå hur det endocannabinoida systemet kan användas terapeutiskt för att:

 • Minska smärta 
 • Bekämpa cancer 
 • Förhindra neurodegenerativa sjukdomar 
 • Främja allmän hälsa

Övergripande, indikerar forskning att det endocannabinoida systemet hjälper till att säkerställa att kroppens immunsystem och centrala nervsystem fungerar korrekt. Att hitta vägar för att anpassa det endocannabinoida systemets aktivitet öppnar upp stigar till en otroligt olikartad uppsättning av kroniska sjukdomar och störningar (Pacher and Kunos, 2013).

Till exempel indikerar bevis att stimulans av cannabinoidreceptorer kan hjälpa vid avlägsnandet av gamla traumatiska minnen och tillhandahålla kliniska fördelar vid åldersrelaterade sjukdomar som är associerade med hjärninflammation (Ruehle et al, 2012) (Marchalant, et al., 2008). Denna lista inkluderar även svåra tillstånd som Parkinsons, multipel skleros och cancer.

Minne

Det finns även bevis på att det endocannabinoida systemet kan hjälpa vid borttagandet av gamla minnen (Ruehle et al, 2012). Utrotningen av motbjudande minnen är viktigt i utvecklingen för PTSD-patienter och i beteendebetingning för de med kronisk oro. Genom att låta patienter glömma smärtsamma minnen, kan de återställa sina stress- och orossvar till särskilda upplevelser och skapa en mer positiv reaktion.

Aptit och vikt

Cannabis har en välkänd förmåga att öka aptiten. Men eftersom endocannabinoider används internt för aptitkontroll, kan omvända agonister till CB1-receptorn användas för att bekämpa fetma genom att stänga av kroppens begär för mat (Pagotto et al, 2005). Motsatsen kan utföras genom att stimulera aptit hos de som lider av tärande syndrom och gör att de kan gå upp i vikt (Kogan and Mechoulam, 2007).

Slutligen kan endocannabinoider även reglera metabolism och hjälpa till att kontrollera överföringen av energi genom cellerna, vilket säkerställer optimal användning av den mat vi förtär.

Oro

I dagens samhälle är det en vanlig verklighet att den naturliga cykeln av oro och fysiska svar inte kan stängas av på grund av konstant exponering för stressfaktorer. Eftersom cannabinoider påverkar kroppens körtelsvar för fortsatt stress för att reglera och dämpa svar, har de endocannabinoida systemet inblandning i sättet som moderna människor processerar långvarig stress och andra varaktiga ångestutlösare (Akirav).

Immunfunktion och inflammation

I tillägg främjar endocannabinoider ett en ordentlig immunfunktion som möjliggör en bättre allmänhälsa. Rollen de spelar i immun homeostas förhindrar “spontan aktivering av immun cellfunktion,” vilket hjälper till att förhindra inflammation och möjligtvis även resulterande neurologiska sjukdomar (Pandey et al, 2009).

Hur arbetar cannabinoiderna från CBD olja med det endocannabinoida systemet?

Då vetenskapsmän lär sig allt mer om det endocannabinoida systemet, utforskar de även den potentiella roll som cannabisutvunna cannabinoider som THC, cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), med fler skulle kunna spela för att stötta systemet.

Cannabinoider härmar endocannabinoidernas beteende och interagerar med cannabinoidreceptorerna för att förstärka det endocannabinoida systemet. Eftersom cannabinoider interagerar med cannabinoidreceptorerna, stimulerar de olika fysiologiska svar.

THC, den välkända psykoaktiva föreningen som förekommer i medicinsk marijuana aktiverar receptorerna för att framkalla ett kemiskt svar. Det anses vara en agonist till både CB1- och CB2-receptorerna eftersom de binds direkt till receptorerna och aktiverar dem. THC tenderar att favorisera CB1-receptorerna eftersom det passar väldigt bra inuti dem och därför kan stimulera en stark fysiologisk reaktion.

När THC reagerar med CB1-receptorerna, orsakas den välkända "höga" känslan från marijuana. THC aktiverar även CB2-receptorerna direkt, men anses vara en delvis agonist och därför framkallas inte ett lika starkt fysiologiskt svar.

CBD orsakar kemiska förändringar genom att blockera receptorer. Det tenderar att ha liten samhörighet med både CB1- och CB2-receptorerna, och agerar istället som en indirekt antagonist till agonisterna. Detta innebär att CBD sitter felaktigt inuti receptorerna, vilket gör att de inte aktiveras utan istället förhindrar andra kemiska budbärare som THC från att binda till dem.

Då vi fortsätter att lära oss mer om det endocannabinoida systemet, kommer vi även lära oss mer om potentialen för aktiva föreningar från cannabis (som THC, CBD, och CBN) att användas terapeutisk.

Varför ska jag tillföra cannabinoider från CBD olja till min kropp?

En teori om hur det endocannabinoida systemet kopplas till vår allmänna hälsa är det presumtiva endocannabinoidbrist-syndromet, eller CECD, ett tillstånd där en del människor inte kan generera tillräckligt med endocannabinoider (Smith and Wagner, 2014). Denna teori, som ursprungligen föreslagits av forskaren E.B. Russo år 2004, förutsätter att bristen kan vara grundorsaken till många autoimmuna störningar, inklusive migrän, fibromyalgi och IBS (Russo, 2004).

Genom att anpassa det endocannabinoida systemet (Kaur, Ambwani, & Singh, 2016), kan flera sjukdomar och tillstånd möjligtvis hanteras, inklusive:

 • Smärta
 • Inflammation
 • Multipel skleros
 • Anorexia
 • Epilepsi
 • Cancer
 • Glaukom
 • Fetma
 • Schizofreni
 • Kardiovaskulära störningar
 • Parkinsons sjukdom
 • Huntingtons sjukdom
 • Alzheimers sjukdom
 • Tourettes syndrom

Ett huvudsakligt hinder för acceptans och användning av cannabis och dess aktiva cannabinoider inom medicin är oron gällande missbruk. Dock så uppstår inte detta problem i ett antal möjliga tillvägagångssätt för regleringen av det endocannabinoida systemet:

 • När en antagonist till CB1-receptorn tillämpas.
 • När produktionen eller transporten av endocannabinoider är förändrad.
 • När en icke-psykoaktiv agonist till CB2-receptorn, som CBD, används för terapeutiska resultat (Pacher and Kunos, 2013).

Fytocannabinoider, som THC från cannabis eller koncentrerad CBD i hampa påverkar uppenbarligen det endocannabinoida systemet. Dock har det även visat att icke-psykoaktiva fytocannabinoider från andra växter, och även andra föreningar som terpener och flavonoider plockas upp av receptorer i vårt endocannabinoida system.

Eftersom små doser av fytocannabinoider kan uppmuntra kroppen att skapa fler naturligt förekommande endocannabinoider, kan det vara möjligt att stärka upp vara medfödda systems känslighet med regelbundna cannabinoidtillskott.

Generellt sett måste signifikant forskning fortfarande genomföras för att förstå det endocannabinoida systemets effekt på vår allmänna hälsa samt hur komplettering av vår naturliga endocannabinoidproduktion med växtbaserade cannabinoider kan spela en betydelsefull terapeutisk roll för vår hälsa. Dock har omfattande tidigare studier visat stark potential för användning av detta vitala system till fördel för patientens hälsa.

Vi hittade denna video, som illustrerar hur det endocannabinoida systemet fungerat och tänkte att den kan hjälpa din förståelse gällande signalsystemets vikt. 

2. Hur CBD olja påverkar vårt endocannabinoida system?

How CBD oil affects our endocannabinoid system

CBD står i strålkastarljuset nu för tiden på grund av dess potentiella fördelar. För att förstå hur CBD är så effektivt för att förhindra en del sjukdomar, måsta man först ha en förståelse för det endocannabinoida systemet hos människan. Det endocannabinoida systemet är den plats där allt arbete som CBD utför äger rum. Detta system är den del av kroppen som ansvarar för de flesta vitala processer i kroppen, inklusive immunsystem, det centrala nervsystemet, matsmältningssystemet samt minne och inlärning. Det endocannabinoida systemet hanterar och kontrollerar kroppens naturliga svar. Dock kan systemet bli försvagat på grund av externa skador och sjukdomar. Det är här CBD kan hjälpa till att stärka det endocannabinoida systemets funktioner.

Det endogena cannabinoidsystemet ECS innehåller ett antal celler och molekyler som är spridda i hela kroppen inklusive hjärna, bindvävnader, organ, immunceller och körtlar. Forskning visar att det endocannabinoida systemet kan påverkas av externa cannabinoider såsom CBD. Enligt National Institutes of Health, kan det endocannabinoida systemet manipuleras av externa källor som CBD för att hantera ett antal medicinska sjukdomar.

Effekterna av CBD på det endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet består av cannabinoidreceptorer som är spridda i hela kroppen. Cannabinoidreceptor 1, CB1, finns i överflöd i det centrala nervsystemet medan cannabinoidreceptor 2, CB2, förekommer i mag-tarmkanalen, immunceller och i det perifera nervsystemet. Dessa receptorer ansvarar för att hantera olika funktioner i kroppen som inkluderar immunfunktion, smärta, sömn, sinnesstämning, minne, matsmältning, fertilitet och motorik.

Dessa är de naturligt förekommande cannabinoiderna i kroppen men ibland störs det endocannabinoida systemet och presterar därför inte på optimalt sätt. Det är här CBD kommer in i bilden. CBD kan faktiskt varken passa eller binda till CB1- och CB2-receptorerna, utan det stimulerar istället funktionerna för båda receptorerna. På grund av denna interaktion, blir CB1-receptorerna mer aktiva och arbetar effektivt i olika delar av kroppen. Eftersom THC binder sig till receptorerna och producerar psykoaktiva element, CBD å andra sidan är bevisad att vara den CB1-receptorns negativt allosteriska modulator. Det innebär att CBD kan hämma den psykotiska effekten från THC genom att modifiera CB1-receptorn.

Den andra huvudsakliga cannabinoidreceptorn, CB2-receptorn som är ansvarig för så många funktioner, är även en anledning till uppkomsten av inflammation. Medan CBD har en positiv effekt på CB1-receptorn samt stimulerar dess funktioner, har CBD en negativ effekt på CB2-receptorn vilket innebär att genom att använda CBD försvagas CB2-receptorns effektivitet. De antiinflammatoriska egenskaperna som CBD har kommer på grund av denna mekanism, men forskning har visat att effekten är liten, nästan försumbar. En del personer undrar fortfarande hur CBD kan resultera i positiva effekter på det endocannabinoida systemet när det påverkar CB1-receptorn indirekt och endast CB2-receptorn marginellt. Men utfallen av CBD stammar från både de indirekta effekterna på det endocannabinoida systemet och pleiotropy, vilken är den potential som CBD har för att influera en bred variation av alla system i kroppen.

Indirekta effekter av CBD

CBD har två andra effekter på det endocannabinoida systemet: det modifierar enzymernas och proteinets aktivitet och koncentrationen av anandamid som är den naturligt förekommande cannabinoiden.

Med tanke på den påverkan CBD har på enzymer, glömmer man ofta att kroppen inte enbart består av receptorer och neurotransmittorer utan även enzymer som reglerar hela mekanismen. Det endocannabinoida systemet har nyckelenzymet fettsyran amidhydrolas (FAAH). FAAH är enzymet som bryter ner anandamids funktion och försvagara det, medan CBD är känt för att vara en hämmare av FAAH. Det innebär att CBD inte låter FAAH arbeta effektivt och försvagar det, vilket resulterar i en ökad koncentration av anandamid. Detta leder till den positiva effektev av det endocannabinoida systemet. CBD påverkar inte anandamid direkt och är även en svag hämmare av FAAH så dess effekter kan inte helt tillskrivas enzymsystemet.

En annan indirekt effekt av CBD är på fettsyrans bindningsprotein (FABP). Dessa proteiner ansvarar för bindande, när det gäller det endocannabinoida systemet, binder det till synaps anandamid och transporterar det ut från synapsen där det bryts ner och metaboliseras av FAAH. Så CBD hämmar FABPs bindning till anandamid, utan attraherar FABP och tar det på plats effektivt, vilket resulterar i mindre metabolism av anandamid och ökar dess effekter på systemet.

CBD har även andra effekter på kroppen. Till exempel binder CBD själv till G-proteinreceptorn som är känd som TRPV-1, vilken förmedlar kroppstemperatur, smärtuppfattning och inflammation. CBD används även för att aktivera serotoninreceptorerna och kan även hämma ID-1 genen, som orsakar olika typer av cancer.

Ett hälsosamt endocannabinoidsystem hanterar och kontrollerar inte bara kroppens inre processer utan har även en effekt på en persons sociala beteende. Det agerar som en bro mellan sinne och kropp och cannabinoiderna influerar förhållandet för en person med hans eller hennes externa omgivning. Ett väl fungerande endocannabinoidsystem är avgörande för en hälsosam kropp och ett hälsosamt sinne. Om det finns en brist på cannabinoider i systemet så kan den bristen avlägsnas av CBD.

3. Vilken är den optimala CBD-doseringen? 

cbd optimal dosage

Påståendet att organiska och växtliga ingredienser kan tas oavsett mängd eftersom de är ofarliga är en kraftig missuppfattning bland många människor trots de regelbundna varningarna från flera medicinska hälsoexperter. Det faktum att organiska element som förekommer i läkemedel eller produkter är helt naturliga, gör dem inte helt fria från biverkningar.

Allt - oavsett om det är naturligt eller onaturligt - har sina egna fördelar och nackdelar när det gäller hög och låg dosering, vilket måste övervägas grundligt innan det konsumeras. Detta gäller även när det handlar om vatten.

Du ska inte dricka 10 liter vatten då du kan riskera att dö av hjärnskada.

Med hjälp av den växande medvetenheten och användning av informationsteknologi, har många människor börjat konsultera professionella när det gäller konsumering av naturliga komponenter, för att vara säkra på deras möjliga effekter. Samtidigt är många människor förvirrade i ämnet och behöver utbildas innan det är för sent.

CBD är en av de organiska ingredienser som har ökat mest i popularitet under de senaste åren.

Dess oändliga fördelar och effekter som hjälper till att hantera flera sjukdomar
har gjort dess användning populär.

Därför är det nödvändigt att förstå vikten av dess optimala dosering 
så att målgruppen förblir medveten om de oavsiktliga biverkningarna.

Vad är CBD och dess fördelar?

CBD står för cannabidiol och produceras naturligt av cannabisväxten. 

Växten har även andra element som inte har några positiva effekter på människokroppen medan CBD är känd för att vara gynnsam som medicinsk hantering för ett antal tillstånd, inklusive kroniska och allvarliga sjukdomar. 

Det är mest troligt att konsumeras i form av olja som är tillverkad av CBD blandat med organisk olja, mest troligt olivolja.

Den huvudsakliga anledningen till att CBD växer så snabbt i popularitet är det antal
medicinska problem som den kan ta itu med. Nedan är några av de kända fördelar med CBD som visar precis hur effektiv den kan vara för människokroppen.

 1. CBD hjälper till att göra sig av med kroppssmärtor som annars tar månader, ibland även år att hantera med skadliga mediciner.
 2. CBD är känd för att vara effektiv vid hantering av psykiska 
  tillstånd såsom depression och oro.
 3. CBD har visat sig vara användbar för att förhindra och hantera cancer i begränsad omfattning.
 4. Effekterna av CBD anses vara ytterst fördelaktiga för att hantera 
  komplicerade neurologiska störningar såsom Alzheimers, sömnproblem,
  schizofreni m.m.
 5. Allvarliga typer av hudtillstånd såsom eksem kan även hanteras med hjälp av CBD olja utan att orsaka några signifikanta biverkningar.
 6. CBD har hittills hanterat ett stort antal kroniska sjukdomar som har 
  hjälpt det naturliga elementet att skaffa rätt typ av uppmärksamhet från 
  målgruppen.

CBD har mycket mer att erbjuda till sina regelbundna konsumenter så de kan bibehålla en hälsosam livsstil. Dock kan alla dessa fördelar gå förlorade om man inte följer de rätta instruktionerna som rätt dosering.

Vad är doseringens roll vid användning?

Som nämnt ovan, är det många CBD-konsumenter som fortfarande inte är informerade om den rätta dosen, vilket är nödvändigt för att ge lämpliga effekter. Det finns ett antal artiklar tillgängliga gällande grundinformation om CBD, dess fördelar och andra aspekter. Dock har inte många av dem tillräcklig information gällande dess optimala dosering.

Här är några av de tips man kan följa medan man överväger vilken dosering som är bäst för att hantera en sjukdom.

 1. Kroppsvikten
  Precis som alla andra mediciner, bestäms även CBD-doseringen beroende på patientens vikt. Det beror på att varje individ har olika kapacitet och olika toleransnivåer för de läkemedel de tar så det är bättre att låta kroppen reagera på den rätta mängden av naturliga ingredienser för att uppnå effektiva resultat.

  Till exempel är ett tillvägagångssätt att använda en CBD-dosering på maximalt 6 mg för varje 5 kilo kroppsvikt.
 1. Sjukdomens intensitet

  Sjukdomens allvarlighetsgrad spelar också en viktig roll för att producera det önskade resultatet vid korrekt CBD-dosering. Det innebär att när smärtan är svår och har funnits där under en lång tid, kommer CBD-doseringen vara relativt hög då sjukdomar med en lång historik tar tid att hantera.

  På samma sätt ska neurologiska störningar och andra mentala tillstånd även följa samma filosofi samtidigt som man har i åtanke att allt som tas i allt för stor mängd kan orsaka skada på annars friska kroppsdelar.
 1. Börja med en låg dos

  Detta är en universell standard när det gäller konsumtion av mediciner oavsett om de är naturliga eller ej. Börja med en låg dos och öka gradvis. Till exempel kan en person som väger normalt för sin ålder ta ungefär 50 mg CBD en gång om dagen.
  Denna dosering kan ökas om sjukdomen inte blir helt hanterad inom den maximala tidsbegränsningen. I detta fall kan man öka dosen till två gånger om dagen.
 1. Konsultera alltid en läkare med expertis inom området

  Att konsultera en läkare med expertis inom området och som har fullständig kunskap om den naturliga produkten samt har en framgångsrik tidigare erfarenhet av att hantera patienter som nu har fått lindring från sina respektive sjukdomar är det bästa för att ha en tanke om optimal CBD-dosering.

  Så se till att håll dig informerad om de små och stora problem som är relaterade till naturliga komponenter för att exkludera chanserna för missöden. Att hitta den bästa CBD-doseringen är inte alls komplicerat. Den kan faktiskt bestämmas av en icke-utbildad person baserat på ovannämnda fakta för att få ut mest möjligt av de helt naturliga element som förekommer i CBD olja.

4. Varför alla bör ta CBD olja

why everyone should take cbd oil

Användningen av CBD olja har legaliserats i många länder på grund av dess många medicinska fördelar. Dock kan CBD olja endast användas i medicinska syften, men inte för rekreationell användning.

Många forskare har visat på vikten av CBD olja för upprätthållande av normala kroppsfunktioner(det fungerar även för husdjur). Vi alla vet att cannabinoider produceras naturligt i kroppen och att de är viktiga för homeostas. Det är anledningen till att läkare föreslår att vi bör ta CBD olja på regelbunden basis. Här är några av de fördelar som du kommer kunna ta del av genom att inkludera CBD olja i din rutin.

Lindrar ångest

Det finns många individer som lider av stress och detta tillstånd leder ofta till ångest. Det har visat sig att många unga lider av ångest på grund av stress för arbets- studie- eller relationsproblem. Att ta CBD olja kan hjälpa dig att hantera stressiga tillstånd. Det kommer hjälpa dig att lugna ner dina sinnen så att du kan tänka ordentligt och hitta lösningen på problem istället för att bli stressad för det.

Lindra kronisk smärta

En av de största fördelarna med CBD olja är att den kan hjälpa till att lindra smärta. Det finns vissa kemikalier i CBD som fäster på kroppens smärtreceptorer och hämmar dem. Det har visat sig att de flesta personer som lider av kronisk smärta fått lindring efter de använt CBD olja. Och om du inte lider av någon smärta, kommer CBD skydda dig från smärtsamma tillstånd.

Här är olika problem där CBD olja är effektivt:

 1. Ländryggssmärta 
 2. Kronisk smärta 
 3. Artritsmärta

Stoppar bakterietillväxt

Det har visat sig att CBD olja har särskilda antibakteriella egenskaper. Den kommer hjälpa dig att kontrollera bakterieväxten i kroppen. Det finns flera dåliga bakterier som attackerar kroppen och orsakar en obalans av normala funktioner. Genom att nyttja CBD olja kan du kontrollera bakteriers negativa effekter. Det är dock viktigt att du bibehåller din dos eftersom en hög dos kan leda till att man även förstör de goda bakterierna och det kommer påverka matsmältning och andra viktiga kroppsfunktioner.

Förbättrar minne och koncentration

I många år har människor associerat CBD med de psykotiska effekter som vanligtvis är kända som att man blir hög. Dock har det visat sig att den huvudsakliga anledningen till att vi blir höga beror på den höga koncentrationen av THC. Den CBD som extraheras från hampa är ren och har inga spår av THC. Det är anledningen till att du inte kommer behöva hantera några negativa effekter såsom:

 1. Psykoaktivitet
 2. Ångest 
 3. Paranoia 
 4. Hallucinationer

Det innebär att din koncentration inte kommer påverkas. Den kommer hjälpa dig att förbättra ditt minne och du kommer därför inte behöva hantera några stressiga tillstånd.

Kontrollerar blodsockernivån

Bevis har visat att CBD kan hjälpa till att kontrollera blodsockernivån även på de normala individerna. Den huvudsakliga rollen för CBD är att upprätthålla kroppens homeostatiska tillstånd. Det innebär att när produktionen av glukos i kroppen kommer öka, kommer det i sin tur öka insulinkänsligheten för att säkerställa att personen inte behöver hantera hög sockernivå. Det kan vara effektivt vid diabetes eftersom det kommer öka konsumtionen av glukos i kroppen för att säkerställa att normal nivå kan upprätthållas.

Förbättrar sömnen

CBD olja har många gynnsamma effekter när det gäller sömnlöshet och sömn. Det finns många individer som lider av sömnlöshet. De är stressade varpå deras hjärtslag ökar, vilket leder till flera andra hälsobesvär. När de inte kan få ordentlig sömn, blir de ofta slöa och frustrerade. Det är därför de har svårt att koncentrera sig på de viktiga sakerna. Men med konsumtion av CBD olja kan detta tillstånd förbättras. Det kommer hjälpa till att minska stress så man kan sova ordentligt på natten. När din kropp kommer bli utvilad behöver du inte hantera några negativa effekter.

Reducerar inflammation

CBD har särskilda antiinflammatoriska egenskaper som kommer hjälpa till att reducera inflammation i kroppen. Vanligtvis orsakas smärta på grund av inflammation. När inflammationen minskar smärtan följaktligen. På samma sätt är den effektiv mot tumörceller. CBD kan hjälpa till att kontrollera växten av tumörceller hos cancerpatienter. Om du kommer konsumera CBD olja på regelbunden basis kan riskerna att du utvecklar cancer minska. Forskare söker för närvarande efter mer bevis på att CBD olja är effektiv mot cancer.

Förbättrar immunsystemet

CBD olja kan förbättra kroppens immunsystem. Genom att hjälpa till att upprätthålla alla normala funktioner i kroppen och döda alla bakterier, kommer immunsystemet utvecklas. Det innebär att du inte kommer drabbas av någon typ av autoimmuna störningar som kan skada interna organ eller system i kroppen. CBD olja förbättrar kroppens allmänna hälsa. Den är även väldigt effektiv för skelettväxt. Den reducerar försämringen av skelett och ökar styrkan sporrar skelettväxt.

5. Fungerar verkligen CBD olja?

Does CBD Oil really work

Under många år trodde forskare att CBD olja som förekommer i växter var ett terapeutiskt medel som förekom i aktiv form, utan några fördelaktiga effekter på människor. Dock har forskning visat att de har fel.

Det har kommit stora vetenskapliga genombrott inom CBD-forskningen som har lett till avslöjandet att CBD faktiskt har många positiva effekter på människokroppen. Det finns dussintals tillgängliga forskningsstudier med bevis på att CBD olja kan användas för hantering av flera medicinska tillstånd inklusive:

 1. Ångest 
 2. Schizofreni 
 3. Cancer 
 4. Hjärtsjukdomar 
 5. Mycket annat

Dock har den största delen av forskningen som gjorts på CBD under det senaste årtiondet handlat om hantering av epilepsi. Dock har det under forskningsprocessen avslöjats att produkten hade många stora hälsofördelar som vi ignorerat i många år.

Det bästa med CBD olja är dess potentiella terapeutiska egenskaper, som har gjort den populär bland hälsovårdsleverantörer och patienter. CBD är den primära aktiva föreningen som ger alla fördelar. Frågan är dock: fungerar verkligen CBD olja?

Fungerar CBD olja?

Det endocannabinoida systemet (ESC) är det speciella psykologiska system som är viktigt för att upprätthålla den mänskliga hälsan. Det attraherar ECS-receptorerna för att interagera med system i kroppen för att uppnå homeostas. Du kanske har undrat hur det hjälper dig med detta så här kommer en enkel förklaring som kan hjälpa dig att förstå processen.

 1. Det finns två cannabinoidreceptorer i kroppen, CB1 och CB2 som hjälper till att övervaka kroppens förmedlings- och meddelandesystem.
 2. När kvantiteten av receptorer i kroppen är hög, säkerställer de att de cannabinoider som produceras av kroppen kommer ta sig fram till den önskade destinationen.
 3. Men om det är en obalans i kroppen, kommer dessa receptorer att arbeta för att upprätthålla de normala tillstånden.
 4. Vid händelse av kraftig obalans i kroppen på grund av stress, trauma eller sjukdom, kommer vår kropp behöva lite extra hjälp och det är här vi måste använda CBD olja.
 5. CBD är den cannabinoid som förekommer i växter som enkelt kommer fästa till receptorer som förekommer i kroppen.
 6. Den kommer hjälpa till att främja naturlig läkning och balans för att säkerställa att din hälsa upprätthålls.

Det har visat sig i forskning att det är fördelaktigt att använda CBD som kommer direkt från hampaväxten eftersom den har liknande kemiska egenskaper som de cannabinoider dom förekommer i människokroppen. Det är anledningen till att CBD från växterna extraheras i form av CBD olja, då det är den renaste formen av CBD och den är enkel att använda. Dock vill de flesta personer veta vilken typ av tillstånd som kan lindras med hjälp av CBD olja. Här kommer några vanliga tillstånd där användning av CBD olja är väldigt effektivt.

CBD olja för smärta

Det finns många individer som lider av kronisk smärta. De flesta av dem lever med ländryggssmärta på grund av deras dåliga hållning och långsittande positioner. Dock har det visat sig att CBD olja kan hjälpa till att lindra denna smärta. Det finns vissa kemikalier i oljan som kommer fästa till receptorerna i hjärnan.

CBD olja har antiinflammatoriska och smärtstillande effekter. Genom att fästa till receptorerna i hjärnan kommer de minska inflammation på det inriktade kroppsområdet genom att skicka signaler. När väl inflammationen minskat kommer smärtan reduceras. På samma sätt kommer den skicka signaler för att hämma smärtan. Det har visat sig att personer som lever med kronisk smärta har förbättrat sitt tillstånd med hjälp av CBD olja.

Smärtlindring vid artrit

Artritsmärta är inte längre enbart associerad med ålder. Det finns många yngre individer som lider av artritsmärta. Om du märker att du har morgonstelhet och dina leder är svullna, finns det risk att du lider av artrit.

Dock har forskning visat att när CBD olja appliceras på det drabbade området, minskar inflammationen och smärtans allmänna effekt. Det fanns inga biverkningar av CBD olja vid hantering av artrit. Dock arbetar forskarna fortfarande för att lära sig mer om de positiva resultaten.

Cancerhantering

Den huvudsakliga orsaken till cancer i människokroppen är inflammatoriska reaktioner som leder till bildande av fria radikaler i kroppen. Forskning har visat att CBD olja kan hjälpa till att reducera riskerna att cancerösa celler utvecklas eftersom den kommer hjälpa till att minska inflammation som så småningom kontrollerar produktionen av de fria radikalerna.

Det har genomförts en studie på cancerpatienter. Studien visade att efter applicering av CBD olja reducerades växten av tumörceller. Det har visat sig att CBD olja hjälper minskningen av tumörceller i kroppen. Forskare arbetar hårt för att hitta starka bevis som kommer visa att CBD kan användas för hantering av cancer. Denna revolutionerande produkt kommer bli det första effektiva läkemedlet mot cancer. Den bästa delen är att den kommer bli mer effektiv och billigare.

Det finns många individer som planerar att använda CBD olja men det enda problemet är att de inte kan hitta ren olja. Det finns många företag som inte använder den bästa extraktionsprocessen och det är därför den typen av CBD olja som säljs har låg potens.

Men oroa dig inte, hos Formula Swiss har vi den bästa CBD oljan som finns tillgänglig. Oljan är extraherad från organisk hampa med användning av den bästa CO2-extraktionstekniken som ger en högre koncentration av ren CBD olja som är väldigt effektiv mot lokaliserad smärta.

6. Vilken åldersgrupp bör ta CBD olja? 

Which age group should take CBD oil

Cannabinoider är väldigt viktiga för bibehållandet av homeostas i den mänskliga kroppen. Människokroppen producerar naturliga cannabinoider som hjälper till att reglera de normala funktionerna i kroppen. Från den stund man föds börjar kroppen producera CBD. Dock finns det vissa hälsotillstånd då cannabinoider inte produceras. Det finns risker att obalansen i kroppen är så hög att de naturligt producerade cannabinoiderna inte är särskilt effektiva.

Det är anledningen till att vi ofta behöver ta de cannabinoider som produceras av hampaväxterna. I många år trodde man att CBD som producerats av hampaväxterna inte var tillräckligt effektiva och att de skulle leda till psykoaktiva effekter som skulle kunna vara farliga för personer som lider av en del mentala problem. Dock har det visat sig att det är många individer som har visat positiva resultat efter att ha nyttjat CBD olja i en viss mängd. Forskning har visat att CBD är väldigt effektivt för människokroppen.

I många år har människor använt den i rekreationellt syfte eftersom man blir avslappnad. Dock är de medicinska effekterna av CBD olja mer signifikanta i jämförelse med de rekreationella fördelarna. CBD olja kan användas för hantering av en del mentala störningar som autism och schizofreni som är vanlig i tidig ålder. De flesta föräldrar tror att CBD inte är bra för deras barn. Det är därför de är intresserade av att veta den rätta åldern för att ge CBD olja. Här har vi all information du behöver för att få hjälp med processen.

Den rätta åldern för att konsumera CBD

Du kanske har undrat om det finns en specifik ålder då man kan ta CBD olja. Du bör veta att det inte finns någon specifik ålder för CBD. Det har visat sig i studier att CBD kan användas av barn såväl som vuxna. Om ditt barn lider av autism, kan du förbättra hans/hennes tillstånd med hjälp av CBD. Dock är dosen det viktigaste som du måste överväga. Kom ihåg att dosen för barn är annorlunda än den för vuxna. Det är anledningen till att det är viktigt att du väljer rätt dos.

Alla har olika kroppstyper

Ett vanligt misstag som de flesta gör med CBD olja är att de antar att alla har likadan kropp och mekanism. Du bör veta att ämnesomsättningen skiljer sig från person till person. Det är anledningen till att CBD olja kommer skapa fantastiska resultat hos en del individer med endast en låg koncentration, medan andra måste ta med kraftfull CBD olja för att få de eftersökta resultaten. Likaledes är dosen av CBD olika för olika hälsotillstånd. Om dosen du tar inte producerar några resultat så innebär det att din kropp kan ha en annorlunda ämnesomsättning och du måste ändra din dos.

Var uppmärksam på koncentration

Innan du väljer CBD oljans dos, är det viktigt att du är uppmärksam på oljans koncentration. Kom ihåg att det finns olja med olika koncentrationer tillgängliga på marknaden som varierar mellan 1 mg till flera tusen mg. Det beror på extraktionsmetod som används i systemet såväl som renheten på extrakten du konsumerar. Högre koncentrationer ska endast användas efter godkännande av läkare eftersom överdoser kan leda till en del allvarliga biverkningar som kommer bli svåra att kontrollera.

Om du planerar att använda CBD är det viktigt att du använder rena extrakt eftersom de kommer ge mer fördelaktiga resultat i jämförelse med isolerat innehåll. Kom ihåg att du alltid ska konsultera läkare innan du börjar ta CBD då han/hon kommer ge dig det bästa förslaget gällande den dos du bör ta.

Det finns inga större biverkningar av CBD olja men de enda mindre biverkningarna kan vara trötta ögon och illamående.

7. Anledningar till att du inte känner någon effekt av CBD

Reasons you are not feeling the effect of CBD

CBD har ett antal fördelar som gör att personer använder det. Det används för terapeutiska och medicinska hanteringar och har visat sig ge effektiva resultat vid hantering av olika sjukdomar. Det är avgörande att man förstår att CBD har olika effekter på olika individer. Det är anledningen till att många personer inte tycker att CBD är lika användbart som de hört att det ska vara. Om du tillhör dem som slutligen beslutade dig för att ge CBD en chans, men som till din förvåning inte gav de effekter du hoppats på, så kan det finnas ett antal anledningar till att CBD inte tillhandahöll dig med effektiva resultat.

CBD består av cannabinoider som förekommer i hampaväxten. De har förmågan att interagera med naturligt förekommande receptorer i det endocannabinoida systemet. Genom att interagera med CB1- och CB2-receptorerna i det endocannabinoida systemet, stärker CBD funktionerna i systemet och reglerar alla processer i kroppen. Som vi har sett, finns det många människor som använder CBD som en lindring för deras medicinska tillstånd och som hävdar att det gett dem positiva resultat. Det finns även en del individer som inte tycker CBD är så effektivt som de förväntat att det skulle vara.

Det kan vara en variation av orsaker till att CBD leder till visade resultat för dig. En del av dem nämns nedan.

Rätt dos

En av de största faktorerna som effekterna av CBD beror på rätt doseringsmängd. Om du inte tar den rätta doseringsmängden av CBD, är det mindre troligt att du upplever några resultat. När det kommer till dosering, förordas det inte av tillverkaren; dock föreslår flera källor att man tar 10 till 40 milligram CBD per dag. Andra förordar 25 milligram CBD om dagen för att se resultat. När man bestämmer doseringen av CBD är det viktigt att komma ihåg att alla personer är annorlunda och har specifik biologi. Så om en sak fungerar för en person, innebär det inte per automatik att det även fungerar för dig. Börja ta CBD i lämplig dos, och om du inte ser några resultat så ökar du dosen av CBD såvida du inte får relevanta resultat.

Ge det tid att uppleva effekterna

En annan anledning till att CBD inte har fungerat för dig är att du inte gett det tillräckligt med tid för att se resultaten. Även om många personer hävdar att de ser omedelbara resultat så är det inte faller för alla. Eftersom CBD inte är ett läkemedel utan ett kosttillskott, kan det inte tillhandahålla omedelbara resultat. Ett minimum på två till fyra veckor krävs för att börja se fördelarna med CBD. Det tar tid att se de potentiella fördelarna och effekterna från CBD. Om du fortfarande inte ser några positiva resultat, så kan du behöva höja dosen och ge den nya konsumtionsrutinen av CBD lite extra tid.

Produktabsorption

En sak som kan hämma CBD från att producera effektiva resultat är kroppsfett. Cannabinoider attraheras av fett. Det innebär att en del av all CBD absorberas i fetterna medan en annan del tar sig in i blodomloppet.

 1. Om 60% CBD absorberas av kroppens fett så är det endast 40% av dosen som cirkulerar. Om 30% är absorberat av fetterna så är det 70% som cirkulerar i blodomloppet och tillhandahåller potentiella fördelar.
 2. Denna forskning är baserad på cannabinoiders egenskaper. Det finns inga studier tillgängliga för närvarande gällande fettcells-upptagningsförhållandena.
 3. Om du inte drar fördel av CBD så kan du kompensera för effekten av fettabsorption genom att höja CBD-nivåerna. Enligt en studie från år 2011, anses en dos på upp till 1500 mg om dagen vara säker och kon konsumeras för att uppnå de önskade fördelarna. 

Kvaliteten på CBD

Kvaliteten på CBD spelar en avgörande roll för att tillhandahålla de effektiva resultaten. Det finns många produkter på marknaden som har CBD med låg kvalitet eller som innehåller ett lågt innehåll av CBD. Det finns många incidenter där kunder klagat över att deras CBD-produkt inte innehåller den mängd CBD som nämns på etiketten. Det är därför viktigt att göra nödvändig efterforskning innan du köper CBD och det är bättre att köpa produkter som är verifierade av ett tredjeparts-laboratorium. Falsk marknadsföring kan även få dig att köpa de produkter som inte tillhandahåller CBD av hög kvalitet. För att få förmånerna från CBD, är det essentiellt att du använder en högkvalitativ produkt med högt CBD-innehåll.

CBD isolat eller fullt spektrum CBD

Om du inte använder CBD isolat och inte upplever några livsförändrande fördelar så kan du ändra från CBD isolat till en produkt med fullt spektrum CBD. De innehåller åtminstone 113 cannabinoider inklusive andra växtkomponenter, mineraler, vitaminer och flavonoider. Genom att använda fullt spektrum CBD, arbetar alla cannabinoider i ett team och förbättrar de potentiella effekterna. De totala fördelarna med CBD ökar och imponerar ofta på personer som använder det.

CBD får dig inte att känna något extra

Om du hoppas på att CBD kommer få dig att känna dig annorlunda eller att det kommer göra dig hög, så har du missförstått helt. Det leder inte till några annorlunda känslor; snarare innebär konsumtion av CBD på regelbunden basis att du lindrar dina symptom på olika sjukdomar och att du känner dig friskare. Det innehåller inte psykoaktiva egenskaper som ansvarar för sinnesförändrande förmågor.

För att märka av de positiva effekterna av CBD, måste dessa faktorer has i åtanke. Dessa effekter ansvarar för att CBD ska fungera effektivt. Om några av de kraven inte tillmötesgås, kommer produkten inte tillhandahålla fördelarna. Dessutom måste du skapa en daglig rutin för din konsumtion av CBD för att få fördelar av det.

8. Kan jag använda CBD olja i mat och dryck?

 Can I use CBD oil in food and drinks?

CBD olja har flera hälsofördelar. CBD är utvunnen från marijuanaväxten och har potential att lösa många hälsorelaterade problem väldigt lätt. Det är brett hyllat för dess extremt bra medicinska fördelar. Människor från hela världen börjar använda denna underbara olja som har flera fördelar.

Människor använder det av flera olika anledningar. Det kan användas för att lindra sjukdomar som artrit, ett antal olika cancertyper, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, multipel skleros, fetma, epilepsi och mycket annat. På grund av dess antiinflammatoriska egenskaper är det även brett använt som smärtlindring. De cannabinoider som förekommer i CBD olja är även väldigt fördelaktiga för vissa mentala störningar som schizofreni, sömnsvårigheter, bipolaritet, posttraumatiskt stressyndrom med mera. Det kan även användas för att minska nivåer av ångest och depression.

Med dessa många fördelar, väljer många människor daglig användning av denna fantastiska olja. Det finns fortfarande många missförstånd om CBD olja. Det beror på att den är utvunnen från den ökända cannabisväxten, även känd som marijuana. Av denna anledning har CBD olja ett dåligt rykte bland många människor. Andra vill bara vara försiktiga när de använder det.

Kan CBD olja användas oralt?

En sak som är väldigt vanligt bland personer som precis börjat använda CBD olja är förvirring. De vet inte hur man ska konsumera den. De vill veta om det kan tas oralt eller ej. Så vi kan nu därmed säga att det är extremt säkert att ta CBD olja oralt. Den kan konsumeras med mat eller dryck. Den kan inte orsaka någon skada när den tas oralt. Det är till och med många människor som använder CBD olja när de lagar mat. Det finns många recept som kan göras med användning av CBD olja.

Laga mat med CBD olja

Det har blivit en trend att laga mat med CBD olja. Det är ett ganska roligt och intressant sätt att konsumera CBD olja på för att få hälsofördelarna. Dock finns det ett par saker du bör ha i åtanke när du lagar mat med CBD olja.

 • Den fungerar bäst med söta eller kryddstarka recept

  Det är vitalt att ditt recept innehåller en oljebaserad ingrediens. Det beror på att den ska kunna infusera med cannabiskoncentratet. Fetter som Fats like ghee, smör, ister, matfett eller andra grönsaks- eller nötoljor kan användas i receptet. Det är en essentiell ingrediens för att din mat ska kunna bli riktigt god. Om du inte vill använda dessa oljebaserade ingredienser så måste du överväga att spä ut en liten mängd cannabiskoncentrat i någon favoritalkohol som vodka, rom eller cognac. Kom ihåg att öl och vin är vattenbaserat. De kommer därför inte ha samma effekt.

  Du bör även aroma din måltid genom att tillsätta de rätta mängderna av kryddor och socker. När du tillsätter aroma, så ha i åtanke att cannabis har en bitter aroma. Använd dina kryddor följaktligen för att minska den bittra aroma i din mat.
 • Håll koll på värmen

  När du lagar mat med CBD olja, så ha alltid i åtanke att du måste ha koll på värmen. CBD kommer avdunsta snabbt vid temperaturer över 160 grader. När du lagar mat med CBD olja så håll värmetrycket så lågt som möjligt. Det kommer inte bara hindra CBD oljan från att avdunsta, utan du kommer även känna den sanna essensen av CBD.
 • Börja med lite

  Om du precis börjat använda CBD olja i matlagning, måste du överväga att använda en mindre mängd. Det är alltid bra att börja lugnt. Använd en liten dos CBD olja. Du bör även göra matportionen mindre än vanligt. Om du känner att du uppnått önskade resultat, så bör du fortsätta mot att laga mat normalt.
 • Förvara den rätt

  Cannabinoider som förekommer i CBD olja är extremt känsliga mot värme och ljus. Du bör alltid ha detta i åtanke när du förvarar din CBD olja. Om du inte vill minska eller förstöra kvaliteten på din CBD olja, rekommenderas det att du förvarar den på en sval och mörk plats.

CBD olja med dryck

CBD olja kan även tas med dryck och vätskor. Du kan använda så mycket olja du behöver eller kräver. Dock är den optimala mängden CBD olja att använda i dryck en mängd motsvarande en pipett. Det förordas att använda denna mängd CBD olja i varmt eller kallt vatten till en kopp te. Den kan även användas med juice.

Bör det tas med mat eller på tom mage?

En annan källa till förvirring som människor har om CBD olja är om den ska tas på tom mage eller ej. De vill veta vilket alternativ som är bäst. Det rekommenderas alltid att du tar CBD olja med mat. Konsumera inte på tom mage; du kan då bli illamående eller yr.

CBD olja innehåller aktiva ingredienser som måste tas med mat för att intensifiera dess potentiella biotillgänglighet. Biotillgänglighet är faktiskt en term som används för att beskriva förhållandet då en substans infuseras i vårt levande system.

För att beskriva det med enkla ord så arbetar CBD långsammare om det tas utan mat. Att ta CBD olja eller CBD-infuserade produkter med mat kommer göra att det varar mycket längre i ditt system. Om det stannar kvar längre kommer det även boosta fördelarna. Du kommer kunna uppleva CBD oljans medicinska fördelar mycket bättre. Så ta ett klokt beslut och konsumera CBD olja med din mat.

9. Slutsats

CBD olja har så många hälsofördelar. Det kommer inte orsaka dig någon allvarlig skada. Du bör använda det med försiktighet och förvara det säkert. För att utnyttja så många fördelar som möjligt från CBD olja bör du använda den regelbundet. Du kommer märka många positiva förändringar för din hälsa.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-författare som är specialiserad inom CBD-, hampa-, och cannabisforskning. Alla åsikter, råd och rekommendationer som uttrycks i denna artikel reflekterar inte Formula Swiss eller någon av våra anställdas åsikter. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Tillbaka till blogg