Cannabinoider - Den kompletta listan på cannabinoider i cannabis

Cannabinoider - Den kompletta listan på cannabinoider i cannabis

2023-08-18

There are several different associations in marijuana, where everyone plays different roles. Terpenes, for example, provide aroma. Chlorophyll, which is found in the leaves, gives the plant its green color. The most important compounds, however, are the various cannabinoids. And in this article, you can learn more about their benefits, their potential and application in medicine and recreation. 

Cannabinoids are active compounds that occur in the cannabis plant and are responsible for its medicinal and recreational properties. You may have heard of the main cannabinoids, cannabidiol (CBD) and tetrahydrocannabinol (THC), but there are many other cannabinoids that are just as important.

Table of Contents:

 1. What are cannabinoids?
 2. What are phytocannabinoids?
 3. What is THC?
 4. What is CBD?
 5. What is CBN?
 6. What is CBC?
 7. What is CBG?
 8. What is 2-AG?
 9. What is Anandamide?
 10. Conclusion

1. What are cannabinoids?

what are cannabinoids

Det kan förekomma så många som 113 olika cannabinoider i cannabisväxten. De mest studerade bland dessa cannabinoider är utan tvekan CBD och THC. Cannabinoiderna i marijuanaväxten är förvarade i trikomerna, eller växtens kristaller. Det är cannabisknopparnas trikomer som ger växten en speciell glans. De flesta odlare fokuserar på att producera cannabisstammar med höga nivåer av THC. Det är THC som ansvarar för den euforiska "höga" känslan du får när du konsumerar marijuana. Den andra huvudsakliga cannabinoiden är CBD. Den har inte några psykoaktiva egenskaper och är 100% laglig i många länder runt om i världen. Några andra spännande cannabinoider är cannabigerol (CBG), cannabinol (CBN) och cannabichromene (CBC).

Det endocannabinoida systemet och hur det fungerar

how the endocannabinoid system works

Endocannabinoider är cannabinoider som produceras naturligt i kroppen. Ordet "endo" står för endogen, vilket innebär att det härstammar från kroppen. Dock är dessa cannabinoider annorlunda jämfört med de cannabinoider som förekommer i cannabis, trots att de har liknande effekter och egenskaper. De interagerar på samma vägar i kroppen, i hjärnan och i det centrala nervsystemet. Dessa vägar är kända som receptorer. De mest studerade endocannabinoiderna är anandamid och 2-AG. Några av de andra endocannabinoiderna är Noladineter, Virodhamine, and N-Arachidonoyl dopamin (NADA). Alla dessa endocannabinoider ansvarar för att upprätthålla kroppens balans.

Det endocannabinoida systemet är uppbyggt av cannabinoider och cannabinoidreceptorer. Cannabinoiderna är som nycklar. De binder med cannabinoidreceptorerna, låser upp dem och orsakar förändringar på cellfunktioner. Dessa förändringar leder till en rad olika effekter i hela kroppen. När du konsumerar cannabis, så går THC och CBD in i det endocannabinoida systemet och binder med cannabinoidreceptorerna. De två typerna av cannabinoidreceptorer är CB1 och CB2. De flesta CB1-receptorer, som THC binder med, finns i hjärnan. CB2-receptorerna är dock spridda över hela kroppen, och det är dessa receptorer som CBD binder med.

Vilka är de större cannabinoiderna?

the major cannabinoids

Det finns två huvudsakliga typer av cannabinoider. Endogena cannabinoider, som produceras naturligt i våra kroppar och exogena cannabinoider, även kända som fytocannabinoider på grund av deras ursprung från växter.

 • Tetrahydrocannabinol (THC)
  Denna cannabinoid är mest känd kopplad till marijuana. Den kan förekomma i koncentrationer på upp till 30-40% i marijuana.
 • Cannabidiol (CBD)
  Den andra stora marijuanacannabinoiden är CBD. Den har inga psykoaktiva egenskaper och fungerar faktiskt för att minska effekterna av THC.
 • Cannabinol (CBN) 
  CBN produceras inte av cannabisväxten, men är ett resultat av felaktig förvaring av THC. När THC exponeras för mycket ljus eller hetta, förändras den kemiska strukturen och det blir CBN.
 • Cannabichromene (CBC)
  CBC förekommer ofta som den näst mest förekommande cannabinoiden efter THC. Precis som CBD, binder CBC inte med CB1-receptorerna i hjärnan, vilket innebär att den inte har några psykoaktiva egenskaper.
 • Cannabigerol (CBG)
  Via den enzymatiska processen agerar CBG som en grund för de andra cannabinoiderna som förekommer i marijuana.
 • 2-Arachidonoylglycerol (2-AG)
  2-AG är en endocannabinoid som aktiverar CB1-receptorerna som finns i hjärnan. 2-AG produceras även av kroppen och metaboliseras därefter.
 • Anandamid
  Anandamid är en annan endocannabinoid som förekommer i människokroppen. Många vetenskapsmän tror att det är ansvarig för de "höga" nivåer av adrenalin många personer upplever efter de tränat. Den spelar en stor roll för vår sinnesstämning och hur vi mår.

Cannabinoider är en mångskiftande grupp av molekyler. De delar samma karaktärsdrag. Endocannabinoider produceras naturligt av våra kroppar och interagerar med det endocannabinoida systemet samt binder med våra CB1- och CB2-receptorer. Dessa interaktioner producerar olika reaktioner, där alla kan ha positiva effekter på vår hälsa och vårt välbefinnande. 

2. Vad är fytocannabinoider?

 What are Phytocannabinoids

Fytocannabinoider är cannabinoider som förekommer i både cannabis och hampa. Det finns en stor rörelse inom det vetenskapliga samfundet som är för fytocannabinoidernas medicinska egenskaper. Många länder runt om i världen har börjat ifrågasätta sättet de ser på cannabis samt dess många tillämpningsområden.

Trots att marijuana hyllades för sina medicinska egenskaper under århundraden, klassificerades det tidigt på 1900-talet som narkotika av många regeringar. Det är först på senare tid som länder på nytt svängt i frågan gällande marijuana och dess fördelar.

Några av de mer populära fytocannabinoiderna är  (THC), och cannabidiol (CBD). Alla cannabinoider som produceras av växter är kända som fytocannabinoider.

En del forskare tror att det var hampabaserad kost som gjorde det möjligt för våra förfäder, för tiotusentals år sedan, att utveckla ett invecklat endocannabinoidsystem som vi kan ha glädje av idag.

Nedan är några av de mer vanliga fytocannabinoiderna och hur de reagerar med våra endocannabinoida system:

Cannabigerol (CBG)

CBG anses vara en föregångare till de flesta andra fytocannabinoider. Den tros ha en bred variation av olika terapeutiska tillämpningsområden, där den visat sig vara mer effektiv än CBD på att hantera neuropatisk smärta. Enzymer som finns i trikomerna omvandlar CBG till en av de 112 andra cannabinoider som förekommer i cannabisväxten. Efter denna process finns de väldigt lite CBG kvar i den mogna växten, vanligtvis mindre än 1%. Läs mer om CBG här.

Cannabidivarin (CBDV)

CBDV är en annan icke-psykoaktiv cannabinoid. Det är en analog av CBD och är skapad av 3-kolmolekyler (propyl), istället för 5-kolmolekyler (pentyl). CBDV delar många egenskaper med CBD, och pågående forskning gällande dess användning som antikonvulsivt medel genomförs.

Cannabidiol (CBD)

En av de mer välkända fytocannabinoiderna. CBD har de bredaste terapeutiska tillämpningsområdena och är för närvarande en av de mest studerade fytocannabinoiderna. Den är icke-psykoaktiv, vilket innebär att den inte gör dig hög som THC skulle göra. Detta gör det lagligt att köpa och inneha CBD i många länder runt om i världen. Den används för närvarande för hantering av en variation av olika tillstånd. CBD nyttjas som antikonvulsivt medel, immunstimulerande medel, antidepressivt medel, antioxidant och som antitumör-, antipsykotiskt-, antiinflammatoriskt-, antisömnsvårighets och anxiolytiskt medel.

Tetrahydrocannabinol (THC)

THC är troligtvis den mest välkända fytocannabinoiden av alla! När du konsumerar marijuana och blir hög, är det THC som är den cannabinoid som påverkar dig. När THC binder med CB1-receptorerna i hjärnan, stimuleras frigörande av endocannabinoider som reglerar både vår sinnesstämning och aptit. THC är även en antiinflammatorisk kur, då dess effektivitet är tjugo gånger större än aspirin. De psykoaktiv egenskaperna av THC ledde till lobbyverksamhet för att få cannabis att klassificeras som narkotika. Läs mer om THC här.

Cannabichromene (CBC)

CBC är en annan terapeutisk fytocannabinoid som förekommer i cannabis. Av många anses den vara den mest kraftfulla anti-cancercannabinoiden. CBC interagerar med CB2-receptorer i tumörceller, och via den interaktionen produceras ytantigener. En annan intressant fakta om CBC är att det är den enda fytocannabinoid som tros stimulera tillväxten av hjärnceller. Detta ansågs inte ens vara möjligt förrän på sent 90-tal! Så denna har gett vatten på kvarnen för forskning om användning av CBC som hantering mot Alzheimers.

Fytocannabinoider spelar en viktig roll i vårt endocannabinoidsystem, men forskningen runt dem är fortfarande på ett tidigt stadium på grund av alla hinder under förra århundradet. Då legaliseringen av cannabis och dess omklassificering för medicinska syften fortsätter att växa, genomförs allt fler studier och forskning om det.

3. Vad är THC?

what is THC

Det är viktigt att notera att cannabis görs av en blandning av kemiska föreningar – mer än hundra olika. Dessa föreningar kallas för "cannabinoider". De interagerar med receptorerna i våra kroppars endocannabinoidsystem. Dessa interaktioner producerar olika svar i våra kroppar.

Cannabinoider är sekundära metaboliter. Det innebär att de inte spelar någon roll i cannabisväxtens tillväxt. Istället fungerar de som ett immunsystem för cannabisväxten och hjälper den bekämpa pest, parasiter, insekter och rovdjur.

Det lättaste sättet att förstå det endocannabinoida systemet är att föreställa sig att receptorerna som spridda i hela kroppen som lås, och att cannabinoiderna är nycklar till dessa lås. När rätt cannabinoid binder till rätt receptor, uppstår en kemisk reaktion som låser upp låsen.

THC, eller tetrahydrocannabinol, är den förening i cannabis eller marijuana som ansvarar för höga nivåer av stimulans i den mänskliga hjärnan. En israelisk kemist, Raphael Mechoulam, var först att isolera och syntetisera THC år 1964 genom att använda libanesiskt hasch. Hans arbete ledde till upptäckten av andra cannabinoider och förstärkte även forskningen av det endocannabinoida systemet och dess receptorer. Du kanske blir överraskade när du nu får veta att våra kroppar producerar endocannabinoider naturligt. Man behöver inte ens röka cannabis!

THC binder till receptorerna i hjärnan i vår hjärna och centrala nervsystem, vilket skapar en kemisk reaktion där många människor upplever en psykoaktiv effekt. Det finns även många andra reaktioner som vetenskapsmännen precis börjat att förstå sig på.

När du först experimenterar med THC, är det viktigt att ta det långsamt. En del människor kan märka att användning av THC kan ha en avslappnande och lugnande effekt; andra människor upplever högre nivåer av ångest och paranoia. En intressant fakta är att CBD, en annan cannabinoid som förekommer i cannabis, kan hjälpa till att minska effekterna av THC. Olika cannabisstammat kommer ge dig olika reaktioner, så det är viktigt att ta små steg tills du förstår hur din kropp reagerar.

Effekter a THC

effects of THC

Några av de kortvariga effekterna av THC kan inkludera:

 • Upprymdhet
 • Avslappning
 • Lugnande
 • Smärtlindring
 • Minnesskada
 • Energi
 • Hunger
 • Dåsighet
 • Ökade hjärtslag
 • Torr mun
 • Röda ögon
 • Långsam tidsuppfattning
 • Skratt
 • Yrsel
 • “Couch-lock,” eller en tung känsla
 • Ångest/paranoia

THC har många medicinska fördelar som studeras just nu. Hundratals studier om cannabis och dess hälsofördelar genomförs. Cannabis ökar i popularitet och dess legalisering för medicinsk användning har drivit på innovationen i hela den medicinska och farmaceutiska industrin.

Hälsofördelar med THC

Health benefits of THC

Det finns flera medicinska tillstånd, där THC kan vara nyckeln:

 • PTSD
 • Neuropatisk och kronisk smärta
 • Sömnsvårigheter
 • Illamående
 • Inflammation
 • Artrit
 • Migrän
 • Cancer
 • Crohns sjukdom
 • Fibromyalgi
 • Alzheimers sjukdom
 • Multipel skleros
 • Glaukom
 • ADHD
 • Sömnapné
 • Aptitförlust

4. Vad är CBD?

CBD eller cannabidiol extraheras från hampa- eller marijuanaväxter. Det är en av de viktigaste cannabinoiderna som förekommer i cannabisväxten. Den är inte som THC som kommer orsaka psykoaktiva effekter.

Du kommer inte bli hög med CBD

Den enda gemensamma nämnaren mellan CBD och THC är att det båda är cannabinoider och att de påverkar hjärnans receptorer. De produceras även naturligt av människokroppen vilket gör dem till en del av det endocannabinoida systemet. Det hjälper till att upprätthålla olika typer av fysiologiska processer. Dessa receptorer förekommer naturligt i kroppens nerv- och immunsystem. När CBD väl interagerar med dessa receptorer får du effekterna.

CBD är inte bara annorlunda jämfört med THC, forskning har även hävdat att CBD kan hjälpa till att kontrollera de mer negativa effekterna av THC som ångest och paranoia. Det är därför individer som söker efter weed med THC kommer föredra att ha stammen som har ett pålitligt förhållande av CBD och THC. Det hjälper till att bibehålla effekterna THC har på vår kropp och på vårt sinne. 

Vad gör CBD?

Det är viktigt att fokusera på vad den denna lilla om än kraftfulla förening kan göra innan vi går in på ytterligare detaljer. På senare tid dominerar CBD konversationerna som är kopplade till tillämpning av cannabis och CBD inom det medicinska området. Dock innebär det inte att rekreationella användare inte värdesätter produkten. Det finns några unika egenskaper i CBD som kan göra den till en viktig del av vår dagliga rutin. Att använda CBD är ett naturligt sätt att minska stress och smärta. Den kan hjälpa kroppen att känna sig mer avslappnad och bekväm genom att påverka frigörandet av receptorer i det centrala nervsystemet. 

5. Vad är CBN?

What is CBN

Nyfiken på några av de mindre kända cannabinoiderna som CBN? Då ska vi se vad CBN är och vilka några av dess medicinska fördelar är.

Det finns cirka 113 olika cannabinoider som förekommer i cannabisväxten, och alla kan spela en viktig roll i vårt endocannabinoida system, vår hälsa och vårt välbefinnande. Även tetrahydrocannabinol (THC), och cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN) är några av dessa 113 cannabinoider. CBNs egenskaper är liknande de som CBD har, då CBN inte har någon psykoaktiv effekt på hjärnan. Så om ditt mål är att du ska bli hög, så ska du hoppa över CBN. Trots det har CBN andra väldigt intressante och potentiellt livsförändrande medicinska fördelar.

CBN förekommer ofta i högre mängder i äldre cannabisväxter. Då THC åldras, eller utsätts för syre över tid, ändras det till CBN. Så om du låter din cannabisväxt stå utan tillsyn i månader eller år, är det väldigt sannolikt att den THC växten besitter omvandlas till CBN.

Några av fördelarna som vetenskapsmän och forskare upptäckt när de studerat CBN inkluderar:

increase anandamide levels in your body

 • Smärtlindring
 • Främjar tillväxt av bencellerna
 • Anti-sömnsvårigheter
 • Antiinflammatoriskt
 • Antibakteriell
 • Aptitstimulans
 • Antikonvulsiv

En av de mest lovande aspekterna av CBN är dess lugnande effekt. Forskning om CBNs egenskaper har gått så långt att man föreslår att 5 mg CBN kan motsvara en dos om 10 mg diazepam. Fördelen med CBN jämfört med diazepam är att CBN är ett växtbaserat smärtstillande och sömnhjälp, och chanserna för beroende är minimala. Många opioidbaserade smärtstillande kommer även med allvarliga biverkningar och en högre chans för beroende, i synnerhet bland yngre personer.

Om du vill ha en god natts sömn genom att använda cannabis, så skulle lite CBN kunna vara ett av de mest effektiva sömnhjälpmedlen som finn tillgängliga! Till skillnad från THC, påverkar CBN inte din hjärna och kommer efterlämna dig med ett klart huvud. Dock finns det en nackdel med CBN - det förekommer inte naturligt i samma mängd som THC eller CBD. Medan cannabisblomman eller -knoppen kan innehålla upp till 30% THC eller CBD, innehåller de vanligtvis mindre än 1% CBN.

6. Vad är CBC?

What is CBC

Är du nyfiken på att lära dig mer om CBC och vad CBC är? Då är denna artikel värd att läsa.

Precis som THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol), är CBC eller cannabichromene en annan vanligt förekommande cannabinoid i cannabis. CBC anses vara en av de sex stora cannabinoiderna, men det har inte forskats om det lika mycket som varken CBD eller THC. Vetenskapsmän håller fortfarande på att avslöja alla de hemligheter som CBC och de andra cannabinoiderna gömmer.

Precis som CBD, kommer CBC inte göra dig hög eller “couch locked” som THC gör. Det är en icke-psykoaktiv förening, men trots det har den en variation av potentiella hälsofördelar. CBC binder dåligt med CB1-receptorer som finns i hjärnan. Det är mer troligt att den binder med vanilloidreceptor 1 (TRPV1) och transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), som har kopplats till smärtuppfattning. När du konsumerar CBC och den binder till dessa receptorer, ökar kroppens naturliga antal av endocannabinoider.

Likt andra cannabinoider och endocannabinoider, tror vetenskapsmän att CBC fungerar bättre när det kombineras med olika cannabinoider. CBCs reaktion på CBD och THC har man ännu inte forskat ordentligt på. Tillväxten inom de legala medicinska marijuanamarknaderna och den framskridande legaliseringen av marijuana runt om i världen leder till mer omfattande studier och forskning.

CBCs medicinska potential

CBC’s medicinal potential

Medan forskning fortfarande pågår, finns det redan några potentiella medicinska fördelar kopplade till CBC. Medan marijuana använts medicinskt i århundraden, har dess klassificering som narkotika på tidigt 1900-tal hämmat forskningen på hur det fungerar med våra kroppar och hur cannabinoider påverkar våra endocannabinoida system.

CBC och cancer

CBC kan potentiellt vara en väldigt kraftfull allierad i bekämpningen av cancer. Det beror på att CBC interagerar med vårt endocannabinoidsystem och med anandamid. Anandamid har visat sig vara vital i bekämpningen av bröstcancer och CBC kan minska des absorptionsförhållande i blodomloppet, vilket innebär att anandamid kan cirkulera genom våra kroppar under längre tidsperioder. En studie som genomförts nyligen visade att CBC även kan sakta ner och hämma inflammation och tumörtillväxt.

CBC smärta och inflammation

CBC blockerar både inflammation och smärta, som båda är associerade med osteoartrit. Att använda cannabinoider kan vara ett mer hälsosamt sätt att hantera smärta och inflammation, samtidigt som man undviker de jobbiga biverkningarna som är kopplade till receptbelagd medicin och opioid smärtlindring.

CBC och hjärnceller

En studie från 2013 visade att CBC hade en positiv effekt på möss neurala stamceller (NSP-celler). Dessa celler är essentiella för hjärnans hälsosamma funktion. Detta kan vara ett viktigt genombrott i bekämpningen mot Alzheimers sjukdom.

CBC och akne

Många cannabinoider, inklusive CBC har visat sig vara kraftfulla hämmare av akne och andra hudtillstånd.

CBC och depression

CBC fungerar bra i kombination som THC och CBD som ett vapen för att hjälpa till att bekämpa mentala hälsotillstånd såsom ångest, stress, ADD, PTSD och depression.

7. Vad är CBG?

What is CBG?

Förutom de två mest välkända cannabinoiderna, CBD (cannabidiol) och THC (tetrahydrocannabinol), innehåller cannabis även andra cannabinoider såsom CBG (cannabigerol). Även om CBG inte förekommer i samma mängd som andra cannabinoider, spelar den en viktig roll.

CBG liknar CBD i avseendet att den inte innehåller några psykoaktiva egenskaper och inte kommer ge dig den känsla du upplever när du konsumerar stammar av cannabis med höga nivåer av THC. CBG förekommer vanligtvis i väldigt låga nivåer, ungefär 1%.

Det intressanta med CBG är att både CBD och THC börjar som CBG. Cannabisväxten producerar cannabigerolsyra (CBGA), som är föregångaren till tre av de mest viktiga cannabinoidsyrornas - THCA, CBDA, och CBCA. Enzymerna inom cannabisväxten omvandlar CBGA till antingen CBDA eller THCA. Respektive syra aktiveras sedan av ljus eller vatten och omvandlas till CBD eller THC. För de flesta marijuanastammar omvandlas CBGA snabbt till CBDA eller THCA.

I ett försök att få stammar från cannabis med högre mängd CBG, har odlare experimenterat med att korsa växter och genmanipulation. För att återvinna mer CBG från cannabisväxterna, de senare måste skördas under en särskild tid av växtcykeln. Odlare måste precisera när den maximala mängden CBG förekommer, vilket vanligtvis är 6-8 veckor in i växtcykeln.

De potentiella medicinska fördelarna med CBG

The potential medical benefits of CBG

I våra kroppar arbetar det endocannabinoida systemet hårt för att hålla vår kropp i balans och i homeostas. Det endocannabinoida systemet hjälper till att kontrollera olika områden i kroppen med hjälp av nervreceptorer som är spridda i hjärnan och kroppen. CBG influerar specifika områden i kroppen och det har genomförts mycket lovande forskning som fokuserats på detta område.

CBG och Glaukom

CBG är ett väldigt kraftfullt kärlvidgande medel och har många neuroprotektiva fördelar. Då det finns endocannabinoidreceptorer placerade i ögonstrukturen, tros det att CBG är en av de bästa cannabinoiderna för att hantera glaukom genom att minska intrakulärt tryck i ögonen.

CBG och Inflammatorisk tarmsjukdom

Under en nyligen genomförd studie på möss, upptäckte forskare att CBG var effektivt för att minska de inflammatoriska dragen av inflammatorisk tarmsjukdom.

CBG och Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom karakteriseras av nervcellsförfall och skada på hjärnan. Under en studie på möss år 2015, upptäckte forskare att CBG skyddade neuronerna och hindrade nervcellsförfall.

CBG och Cancer

CBG har, också, visat sig vara värdefull för att bekämpa cancer – den blockerar receptorerna som är ansvariga för tillväxt av cancerceller och hämmar den tillväxten.

8. Vad är 2-AG?

What is 2-AG

2-Arachidonoylglycerol eller 2-AG är en av de huvudsakliga endocannabinoiderna och är en del av det endocannabinoida systemet tillsammans med anandamid. 2-AG interagerar med båda typer av CB-receptorer som finns i det centrala och de perifera nervsystemen i våra kroppar. 2-AG är en agonist för båda CB-receptorerna och är den primärt bindande molekylen för CB2-receptorn.

2-AG tillhör de molekyler som är extraherade från antingen arakidonsyra eller två andra 20-kol essentiella fettsyror - DGLA och EPA. Dessa molekyler kallas för “eikosanoider” och är oxiderade versioner av de essentiella fettsyrorna. De spelar viktiga roller i olika kroppsliga funktioner och processer såsom immunitet eller inflammation.

Då det är en av de rikligaste endocannabinoiderna i våra kroppar, spelar 2-AG en viktig roll i regleringen av aptit, smärthantering och immunsystemfunktioner. Det finns flera olika sätt att boosta nivåerna av 2-AG i din kropp. Cannabis är ett av dessa alternativ, men det finns även vägar att hjälpa ditt endocannabinoidsystem utan cannabis:

boost 2-AG levels

Din kost

Eftersom 2-AG är essentiellt skapat från fetter, eller metaboliserade linolsyra, kan du äta livsmedel som är rika på linolsyror som ägg, fågel, korn och hampfrön. För att boosta dina nivåer av 2-AG, är kost rik på omega 6- fettsyror ett bra sätt att börja. Kom ihåg att konsumera lika mängder av omega-3 och omega-6 fettsyror för att få så många fördelar som möjligt för ditt endocannabinoidsystem.

Probiotika

En del forskning föreslår att probiotika hjälper till att förbättra funktionen av CB2-receptorer i magen. Du kan äta probiotisk mat som purjolök, kronärtskocka, lökar och vitlök. Det hjälper även att äta mycket gröna grönsaker med högt fiberinnehåll.

Sömn

Sömn är en viktig ingrediens för att bibehålla balansen i ditt endocannabinoida system. Se till att du får regelbundna mängder av bra sömn varje dag.

9. Vad är Anandamid?

What is Anandamide

 Om du är intresserad av att lära dig mer om endocannabinoider som anandamid och det endocannabinoida systemet, so fortsätt bara att läsa.

N-arakidonoyletanolamin (Anandamid), är en endogen analog av THC. Intressant nog, kallas anandamid även för “bliss molecule”, eller kroppens egen version av THC. Anandamid produceras av våra kroppar och är väldigt likt THC i sitt kemiska innehåll. Det binder sig själv till samma receptorer i det endocannabinoida systemet och kan agera som en neurotransmittor och sinnesstämningshöjare.

Till skillnad från THC, CBD och CBN är anandamid en endocannabinoid. Cannabinoider förekommer i cannabisväxten, medan endocannabinoider produceras naturligt i våra kroppar. Anandamid produceras inuti cellmembran och vävnader i kroppen. Det syntetiseras från N-arakidonoyl fosfatidyletanolamin och bryts ner av fettsyran amidhydrolas, ett enzym.

Anandamid interagerar och binder med båda typer av cannabinoidreceptorer i hjärnan (CB1 och CB2"). Anandamid anses vara en ömtålig förening som, när den väl absorberas av kroppen, snabbt bryts ner till dess komponenter. Anandamid produceras i den del av hjärnan som ansvarar för minne, rörelsekontroll och avancerade tankeprocesser. Dessutom spelar anandamid en viktig roll i många fysiologiska processer såsom att hantera aptit, hantera smärta såväl som fertilitet.

Så fungerar anandamid i människokroppen

How anandamide works in the human body

Anandamid fungerar genom att interagera med receptorerna som är en del av det endocannabinoida systemet. Dessa receptorer är belägna i hjärnan och i hela bålen. De agerar som lås, och cannabinoiderna och endocannabinoiderna agerar som nycklar till dessa lås – cannabinoiderna och endocannabinoiderna binder med receptorer och skapar kemiska reaktioner. I det centrala nervsystemet binder anandamid mestadels med CB1-receptorer, medan det binder med CB2-receptorer i det perifera.

Enligt en artikel publicerad i Journal of Clinical Investigation år 2005, ansåg man att anandamid kunde hjälpa till att främja neurogenes. Artikeln hävdade att anandamid, tillsammans med andra cannabinoider, främjade neurogenes i den del av hjärnan som ansvarar att hantera vårt minne, vår inlärningsförmåga och våra känslor. De har även visat sig ha en del antidepressiv-liknande effekter.

Ett magasin från 2007 som publicerades av en forskningsavdelning på University of Michigan hävdade att anandamid spelar en viktig roll i att fastställa våra ätvanor och i att generera njutningskänslor och motivation. Studien visade att en viss mängd anandamid, som injicerades i framhjärnan på en mus, senare dubblade omfånget av dess reaktion när den fick en belöning för att slutföra en viss uppgift. Trots det så påverkade anandamid inte mössens reaktion när de inte blev belönade.

Andra studier, som utförts av University of California och University of Connecticut, upptäckte att ökade mängder av anandamid i den mänskliga hjärnan kan hjälpa till att lindra symptom kopplade till ångest och depression.

Sätt att öka anandamidnivåerna i din kropp

Ways to increase anandamide levels in your body

Om du efter att ha läst om alla dessa studier som förespråkar de potentiella hälsofördelarna med anandamid, vill prova att öka nivåerna av denna endocannabinoid, så finns det ett par enkla sätt att göra det på:

 • Träning
 • Äta mörk choklad
 • Äta tryffel

10. Slutsats

Även om cannabinoiderna varierar i egenskaper, användningsområden och fördelar, så är alla en del av cannabisväxten som ger möjlighet till hantering av medicinska tillstånd, smärta, ångest m.m. utan användning av artificiella substanser. Så nästa gång du letar efter alternativa val för medicin, prova en av cannabisprodukterna – du kommer inte ångra det!

This article was written by an independent third-party author who specializes in CBD, hemp and cannabis research. All opinions, advice or recommendations expressed in this article do not reflect the opinion of Formula Swiss or any of our employees. We do not make any claims about any of our products and refer to our disclaimer for more information.  

Tillbaka till blogg