Utvidgning av cannabistestning i Nederländerna

2024-06-19
Nederländsk flagga i ett cannabisfält

Nederländerna utökar sitt reglerade cannabisförsök med målet att skapa ett slutet nätverk av odlare och återförsäljare, med start på måndag. Denna nya fas inkluderar tio städer och orter, med åtta ytterligare städer som nu deltar.

Dessa städers cannabis-kaféer, kända som "coffeeshops," kommer att sälja cannabis och hasch som produceras av licensierade odlare tillsammans med illegala produkter. Inledningsvis lanserades försöket i Breda och Tilburg förra året, nu utvidgas det till Groningen, Zaanstad, Almere, Arnhem, Nijmegen, Voorne aan Zee, Heerlen och Maastricht.

Förbättring av cannabisens kvalitet och variation

Denna fas av försöket syftar till att förbättra "mängden, kvaliteten och variationen" av cannabis tillgänglig i coffeeshops. Ägarna kan köpa från olika licensierade odlare, erbjuda ett bredare urval till kunderna och minska beroendet av illegala källor.

För närvarande är endast tre leverantörer operativa, men tjänstemän förväntar sig att ytterligare två kommer att vara redo till september. Från den månaden kommer de 80 coffeeshops som deltar i försöket att sälja enbart licensierade produkter.

Politiska bekymmer och lagstiftningsåtgärder

Trots farhågor från den nya koalitionen röstade majoriteten av parlamentsledamöterna mot det högerextrema PVV:s förslag att avsluta experimentet. De avvisade också ett sista minuten-försök att inkludera Amsterdams östra distrikt.

Försöket syftar till att successivt avskaffa den nederländska "gedoog"-politiken, som avkriminaliserar innehav av små mängder cannabis och licensierar försäljningsställen medan storskalig produktion och försäljning är olaglig. Detta "front door, back door"-system infördes på 1970-talet för att skilja mellan "mjuka" och "hårda" droger, vid en tidpunkt då Amsterdam fick rykte om sig som ett drogparadis.

Att ta itu med brott och säkerhetsfrågor

Denna politik har oavsiktligt tillåtit kriminell verksamhet att frodas, med rån, våld och penningtvätt som fortfarande är vanligt förekommande i branschen. Konsumenter saknar ofta kunskap om det exakta innehållet i sina inköp, vilket försvårar hälsovårdens insatser. Experimentet syftar till att stänga denna bakdörr till kriminell verksamhet.

Bredas borgmästare, Paul Delpa, en ledande förespråkare för ett reglerat system, betonade experimentets fokus på säkerhet. "Den nederländska politiken för marijuana är ganska lömsk. Människor kan köpa det lagligt i coffeeshops, men produktionen av marijuana och inköpsdelen (bakdörren) för butiksägarna är olaglig. Det betyder att det finns en stor kriminell värld som frodas genom att producera marijuana och sälja den till butikerna. Det måste förändras," sa Delpa till Dutch News förra året.

Personligt perspektiv

Utvidgningen av det reglerade cannabisförsöket är ett stort steg mot att lösa problemen och säkerhetsfrågorna med den nuvarande politiken. Genom att låta licensierade odlare leverera till coffeeshops strävar regeringen efter att minska den kriminella påverkan och erbjuda säkrare, reglerade produkter till konsumenterna. Detta skulle kunna vara ett exempel för andra länder som står inför liknande utmaningar.

Allteftersom försöket fortskrider är det viktigt att observera dess effekt på brottsligheten och folkhälsan. Om det fungerar, kan denna åtgärd leda till en mer transparent och säker cannabismarknad i Nederländerna.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Om författaren:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter