Skiftet till Cannabis Vid ADHD Medicinbrist

2024-03-04T13:16:25Z
Receptbelagda läkemedel

Skiftet till Cannabis Mitt i ADHD Medicinbrist

I en oöverträffad händelsevändning bevittnar Storbritannien en betydande tillströmning av patienter till medicinska cannabis-kliniker, drivet av en kritisk brist på stimulantbaserade ADHD-mediciner. Denna våg understryker ett avgörande ögonblick i landets hälsovårdsliggande, och belyser den utvecklande rollen av cannabis som ett alternativt lösning.

Förståelse för Medicinbristen

The Guardians rapport förra september lyste ljus på den allvarliga bristen på ADHD-mediciner i England, råder läkare mot att förskriva dessa kritiska läkemedel till nya patienter. Påverkade mediciner inkluderar metylfenidat, lisdexamfetamin, guanfacin och atomoxetin, som är bland de främsta stimulantia som föreskrivs för ADHD i UK. Denna brist paralleller med Adderall bristen i USA, vilket väcker oro för tillgängligheten av ADHD behandlingsalternativ.

Medicinsk Cannabis: Ett Hoppets Ljus

Mitt i denna brist, har Storbritanniens medicinska cannabisindustri sett en ökning på 86% i ADHD-patienter som vänder sig till cannabis för lindring. Denna förändring inte bara framhäver den växande acceptansen av medicinsk cannabis, men även dess potential att fylla luckan i ADHD-behandling under tider av medicinbrist.

Legaliserings- och Tillgänglighetsstatus för Medicinsk Cannabis i Storbritannien

Sedan legaliseringen av medicinsk cannabis i november 2018 har Storbritannien erkänt dess medicinska värde genom att omklassificera behandlingar som möter "lämpliga standarder" under Schema 2. Trots begränsad tillgänglighet för medicinskt bruk inom landet, har Storbritannien framträtt som världens största exportör av laglig cannabis från 2016.

Utforska Alternativ Mitt i Brister

Department of Health and Social Care (DHSC) har uttalat att även om inga cannabisbaserade läkemedel är licensierade för ADHD-behandling på NHS, kan specialistkliniker förskriva cannabisbaserade produkter när det anses kliniskt lämpligt. Denna vägledning kommer som en lättnad för många som söker alternativ i kölvattnet av den pågående medicinbristen.

Impacten på Patienter och Behandlingsalternativ

Bristen på stimulantbaserade läkemedel har lämnat många patienter med få alternativ, vilket leder dem att utforska andra alternativ, inklusive medicinsk cannabis. Personifieringen av ADHD-behandling, ofta inbegripande tester av olika mediciner för att hitta den optimala lösningen, förvärrar utmaningen när försörjningsfrågor uppstår.

Cannabis och ADHD: En Komplex Relation

En studie med titeln "Cannabinoid- och Terpenoiddoser är Associerade med Vuxen ADHD Status hos Medicinska Cannabispasienter" ger blandade resultat om effektiviteten av cannabis för ADHD, vilket antyder att hela växten cannabis kan erbjuda fler fördelar än renade THC:CBD-förhållanden. Denna komplexitet understryker behovet av ytterligare forskning för att fullt ut förstå cannabis potential i behandlingen av ADHD.

Medicinsk Cannabis Forskning och Åsikter

Experter betonar att ADHD-behandlingar inte är en storlek som passar alla, vilket framhäver vikten av fortsatt forskning om hur cannabis och CBD kan assistera de med ADHD. Anekdotiska rapporter tyder på att vissa cannabisstammar, kända för sina energigivande effekter, kan ha lugnande effekter på individer med ADHD, vilket lägger till ett ytterligare lager i den pågående diskussionen om cannabis som en behandlingsalternativ.

Det utvecklande scenariot i Storbritannien, markerat av ADHD medicinbristen och den efterföljande vändningen mot medicinsk cannabis, reflekterar en bredare berättelse om nödvändigheten och potentialen för alternativa behandlingsalternativ. När det medicinska samfundet och patienterna navigerar genom dessa utmaningar, fortsätter rollen av cannabis i sjukvården att utvecklas, vilket belyser behovet av anpassningsbara lösningar i kristider.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter