Ökad användning av cannabis bland canceröverlevare

2024-01-22
Möte med canceröverlevare

Ökande användning av cannabis bland överlevande av cancer i USA

En nyligen genomförd undersökning, publicerad i tidskriften 'Cancers', avslöjar en signifikant trend: nästan hälften av de som överlevt cancer i USA rapporterar användning av cannabis. Undersökningen genomfördes av forskare från University of Texas, Anderson Cancer Center och John Hopkins University och inkluderade 1 886 canceröverlevare från 41 delstater, vilket avslöjade insiktsfulla data om cannabisanvändning i denna demografiska grupp.

Cannabisanvändningsmönster bland överlevande

Undersökningen visade att 48 procent av respondenterna har erfarenhet av cannabis, där ungefär en tredjedel rapporterar dess användning efter sin cancerdiagnos. De vanligaste konsumtionsmetoderna var att inhalera cannabisblommor och använda oljeextrakt. Detta mönster indikerar en växande benägenhet bland canceröverlevare att använda cannabis, antingen för att hantera sin diagnos eller för att hantera behandlingsrelaterade symtom.

Cannabisens roll i hanteringen av cancer

Studieförfattarna nämner den palliativa användningen av cannabis under cancerbehandling, med ökad användning efter diagnosen. Denna trend tyder på att cannabis blir en viktig komponent i hanteringen av cancerrelaterade symtom. Forskarna betonar behovet av reglerande riktlinjer med tanke på den utbredda användningen av cannabis bland cancerpatienter och dess ökande tillgänglighet för medicinska och rekreationssyften.

Tidigare undersökningar har visat att cancerpatienter vanligtvis använder cannabis för att underlätta sömnen och förbättra förmågan att hantera sin sjukdom. Många vårdgivare erkänner emellertid att de inte är förberedda att diskutera cannabisbehandling med cancerpatienter, vilket belyser en brist i kunskap och kommunikation.

Förståelse av cannabisprodukter och användning

Undersökningen belyser vilka typer av cannabisprodukter som används av canceröverlevare och tidpunkten för deras användning. Preferensen för att inhalera cannabisblommor eller konsumera oljeextrakt pekar på specifika val av produkttyper, troligtvis påverkade av önskade effekter och användarvänlighet.

Tidpunkten för cannabisanvändning, särskilt dess ökning efter en cancerdiagnos, indikerar dess roll i symtomhantering under och efter behandlingen. Denna aspekt av cannabisanvändning är avgörande för att förstå dess potentiella fördelar och utmaningar i sammanhanget av cancerbehandling.

Regleringsmässiga och hälsovårdspåverkan

Resultaten av denna undersökning har betydande konsekvenser för både regleringsramar och hälsovårdens praxis. Den ökande användningen av cannabis bland canceröverlevare kräver stärkta regleringar för att minimera potentiella negativa effekter och säkerställa säker användning.

Dessutom kräver bristen på förberedelse bland vårdgivare att diskutera cannabisbehandling en förbättrad utbildning och träning. Detta skulle göra det möjligt för vårdpersonal att ge välinformerad vägledning till cancerpatienter som överväger cannabis som en del av sin strategi för symtomhantering.

Utökad forskning och förståelse

Den ökande användningen av cannabis bland canceröverlevare understryker behovet av utökad forskning om dess effekter, fördelar och potentiella risker. Sådan forskning skulle ge en mer omfattande förståelse av cannabis som ett terapeutiskt alternativ inom cancerbehandling och informera både klinisk praxis och politiska beslut.

När cannabis blir mer integrerad i området för cancerbehandling är det avgörande att fortsätta utforska dess roll och påverkan. Detta kommer att säkerställa att canceröverlevare har tillgång till säkra, effektiva och välreglerade cannabisbaserade alternativ för att hantera sina symtom och förbättra sin livskvalitet.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Om författaren:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter