Juridisk Kamp om 1,4 Miljoner Dollar i Hampfrö

2024-03-05T12:44:19Z
Hampfrön

Tvisten: En Misslyckad Hampfrötransaktion

I en rättslig konfrontation som belyser de tilltagande komplexiteterna inom hampindustrin, har MH Consulting LLC, som verkar under namnet Trilogene Seeds från Boulder, Colorado, inlett juridiska åtgärder för att återkräva 1,4 miljoner dollar från en jordbruksverksamhet baserad i Oregon, Four Seasons LLC. Denna stämning uppstår ur en affär som involverar 19 miljoner industrihampfrön, avsedda för produktion av CBD och andra cannabinoider, vilken uppenbarligen har försurats.

Affärens Sammanbrott

Enligt villkoren i avtalet åtog sig Four Seasons LLC att köpa hampfrön till ett värde av 1,68 miljoner dollar. Men till dags dato har endast en del av detta belopp, närmare bestämt 276 460 dollar, överförts genom Salt Capital LLC, en finansiell rådgivningsentitet baserad i Kalifornien som var djupt involverad i transaktionen. Salt Capital, tillsammans med sin grundare Donald Doungpanya, som också individuellt är implicerad i rättegången, påstås ha underlättat frököpet och engagerat sig i prisförhandlingarna.

Salt Capitals Ställning

Donald Doungpanya, som representerar Salt Capital, beskrev sin firmas roll som enbart en "finansiell hanterare" i denna transaktion, ansvarig för utbetalning av medel från de intäkter som ackumulerats av Four Seasons. Han tillskrev utebliven betalning till misslyckandet av jordbruksföretaget, vilket resulterade i avsaknad av distribuerbara medel.

Rättsliga Implikationer och Krav

Stämningen hävdar att de svarande, inklusive Four Seasons och Salt Capital, var medvetna om att leveranserna av hampfrön inte var gåvor utan transaktioner som förväntade sig fullständig finansiell kompensation. MH Consulting hävdar att deras flertaliga betalningsförfrågningar, riktade till både Four Seasons och Salt Capital, ignorerades.

Rättvisans Jakt

MH Consulting söker nu ersättning för det utestående beloppet, plus en veckovis räntesats på 2,5 % för varje vecka betalningen är försenad. Detta juridiska drag understryker företagets beslutsamhet att upprätthålla avtalets villkor och säkra de rättmätigt skyldiga medlen.

Denna rättsliga strid mellan MH Consulting LLC och företagen baserade i Oregon och Kalifornien tjänar som en varningssaga inom hampindustrin, och lyfter fram betydelsen av att uppfylla kontraktmässiga åtaganden och de potentiella konsekvenserna av att misslyckas med detta. I takt med att industrin fortsätter att utvecklas, betonar sådana tvister behovet av tydliga avtal, transparenta operationer och pålitlig finansiell hantering för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter