Jämförande Studie om Cannabis: USA och Kanada

Amerikansk och kanadensisk flagga

Jämförande Studie om Cannabis: USA och Kanada

En nyligen publicerad studie i Journal of Cannabis Research har kastat ljus över uppfattningar och användning av cannabis i USA och Kanada. Trots olika nationella politiker visar studien slående likheter i båda ländernas attityder och konsumtionsnivåer.

Studiens Huvudteman

Studien, som omfattade enkäter från 1 047 kanadensare och 1 037 amerikanska invånare, fokuserade på fyra huvudteman: acceptans och konsumtion, normalisering, ätbara produkter och utbildning. Den ger en omfattande bild av hur cannabis ses och används i Nordamerika.

Liknande Användningsnivåer i Båda Länderna

En av studiens anmärkningsvärda fynd är likheten i användningsnivåer av cannabis mellan de två länderna. Ungefär 45% av kanadensare och 42% av amerikaner rapporterade att de konsumerar cannabis. Studien betonade också att en betydande del av dessa användare konsumerar cannabis dagligen.

Lagliga Källor och Konsumentpreferenser

Intressant nog visade studien att amerikanska konsumenter är mindre benägna att köpa cannabis från lagliga källor jämfört med sina kanadensiska motsvarigheter. Denna skillnad tillskrivs den varierande legala statusen för cannabis i USA, där många delstater fortfarande förbjuder vuxenanvändning av cannabis, vilket leder vissa konsumenter till illegala källor.

Stöd för Legalisering

Hållningar till legalisering av cannabis visade starka likheter, med 78% av kanadensiska respondenter och 75% av amerikaner som uttryckte stöd för legalisering av cannabis. Detta resultat indikerar en bred konsensus för legalisering av cannabis över hela Nordamerika.

Lokal Reglering och Kommunal Behörighet

Studien utforskade också åsikter om lokal reglering. En majoritet av kanadensare anser att kommunala regeringar inte bör ha befogenhet att förbjuda detaljhandel med cannabis inom sina jurisdiktioner. Å andra sidan motsatte sig en mindre andel av amerikanska respondenter lokala förbud mot detaljhandel med cannabis.

Normalisering och Behov av Utbildning

Författarna drog slutsatsen att cannabis allt mer uppfattas som en normaliserad substans i Nordamerika. De identifierade dock också ett betydande behov av utbildning om cannabis, dess egenskaper och potentiella fördelar för fysisk och mental hälsa.

Allmän Erkännande av Cannabisanvändning

Kanadensiska svar indikerade en mer avslappnad attityd till allmän erkännande av cannabisanvändning jämfört med deras amerikanska motsvarigheter. Denna förändring i attityd är mer påtaglig än när cannabis först legaliserades i Kanada i oktober 2018.

Produktpreferenser och Pandemieffekt

Cured cannabis flower framträdde som den mest populära produkten i båda länderna. Studien noterade också en ökning av cannabisanvändningen under COVID-19-pandemin, med en märkbar andel av konsumenter i båda länderna som rapporterade ökad konsumtion.

Akademiskt Intresse för Cannabisforskning

Den växande mängden akademisk litteratur om cannabis, inklusive över 4 000 studier publicerade år 2023 ensamt, understryker det ökande intresset och vikten av cannabisforskning för att förstå dess sociala, hälsomässiga och ekonomiska påverkan.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter