FDA:s Banbrytande Rekommendation för Cannabis

Amerikansk flagga och Cannbis-blad

FDA:s Banbrytande Rekommendation för Cannabis

I en betydande utveckling har den amerikanska livsmedels- och läkemedelsadministrationen (FDA) tagit ett historiskt steg genom att stödja omklassificeringen av cannabis som en substans i Schema III. Detta drag, dokumenterat i en omfattande 252-sidig rapport, skulle kunna revolutionera det medicinska cannabislandskapet och jämställa det med reglerade ämnen som hormonersättningsterapi eller ketamin.

Förståelse av Omklassificeringsförslaget

FDA:s rekommendation till Drug Enforcement Administration (DEA) i USA föreslår att cannabis flyttas från Schema I till Schema III enligt Controlled Substances Act (CSA). Denna omklassificering är baserad på en Åtta Faktorers Analys, som drar slutsatsen att cannabis "har en för närvarande accepterad medicinsk användning i behandlingen i USA" och inte är en omedelbar föregångare till en annan kontrollerad substans.

Analysen beaktar olika aspekter, inklusive potentialen för missbruk, farmakologiska effekter, vetenskaplig kunskap, historik och mönster av missbruk, folkhälsorisker och beroenderisk. FDA:s dokument understryker att 43 amerikanska jurisdiktioner för närvarande godkänner medicinsk användning av cannabis och erkänner dess medicinska värde.

Inverkan av Schema III Klassificering

Att omklassificera cannabis som en substans i Schema III, definierad som med "måttlig till låg potential för fysisk och psykologisk beroende," skulle medföra betydande förändringar. Det skulle placera cannabis i samma kategori som Tylenol 3, ketamin, anabola steroider och testosteron, alla som kräver recept och är kraftigt reglerade. Denna förändring skulle också innebära att Internal Revenue Code 280E (IRC 280E) inte längre skulle gälla för cannabisföretag, vilket möjliggör skatteavdrag och andra ekonomiska förmåner.

Det är dock viktigt att notera att denna omklassificering inte automatiskt skulle legalisera delstatsliga cannabisprogram. Istället skulle den skapa en mer gynnsam miljö för forskning och utveckling inom området.

Reaktioner från Cannabisindustrin

National Cannabis Roundtable (NCR) och andra aktörer inom branschen har välkomnat denna utveckling. Saphira Galoob, verkställande direktör för NCR, betonade den positiva påverkan på skattebördan och operativ återinvestering för cannabisföretag, särskilt små och minoritetsägda företag.

Branschledare som Wurk:s VD Deborah Saneman och Jane Technologies medgrundare och VD Socrates Rosenfeld har också uttryckt sitt stöd. De erkänner framstegen mot att avskaffa cannabisförbudet och inser medicinalvärdet och de samhälleliga fördelarna med växten.

Lobbyisten och VD för Sunburn Cannabis, Brady Cobb, delade en personlig synvinkel och hänvisade till rapporten som en upprättelse och ett betydande steg framåt inom cannabisreformen.

Vägen till Omklassificering

Trycket för omklassificering ökade efter president Bidens direktiv den 6 oktober 2022, där federala myndigheter uppmanades att överväga omklassificering av cannabis. Detta direktiv ledde till att olika organisationer och företag lämnade feedback på FDA:s förslag.

Initiativet drevs delvis av advokaten Matthew C. Zorns ansträngningar, som använde sig av en begäran enligt Freedom of Information Act (FOIA) för att få tillgång till omklassificeringsmemorandumet. Detta drag följer ett mönster av rättsliga åtgärder som syftar till att underlätta medicinsk cannabisforskning och utmana den federala regeringens ståndpunkt om cannabis.

Den 29 augusti 2023 rekommenderade USA:s hälso- och människotjänst (HHS) till DEA omklassificering av cannabis från Schema I till Schema III, vilket markerar en avgörande stund på vägen mot omklassificering av cannabis.

Öppnar Dörrar för Cannabisforskning

Omklassificeringen till Schema III skulle ha en betydande påverkan på cannabisforskning och möjliggöra mer omfattande och mångsidiga studier. Denna förändring efterlängtas av branschen, eftersom den skulle öppna nya möjligheter för vetenskaplig utforskning och innovation inom området.

Branschen följer nu noggrant DEA:s svar på rekommendationerna från HHS och FDA, eftersom detta beslut kan omforma framtiden för cannabis i USA.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter