Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid och cannabinoidrelaterade receptorer i kattens mag-tarmkanal

Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid och cannabinoidrelaterade receptorer i kattens mag-tarmkanal

Vi arbetar med de allra bästa forskarna och universiteten runt om i världen för att skaffa värdefull kunskap om hur CBD-produkter fungerar i människor och djur och för att få detaljerad information om hur cannabinoider reagerar med CB1- och CB2-receptorerna.

Vi arbetar med Bolognas universitet och professor Roberto Chiocchetti DVM, PhD. Och finansierar ett antal forskningsstudier om CBD och djur.

Ansvarsfriskrivning: vi stöttade Bolognas universitet med finansiella medel för forskning. Författarna deklarerar att de inte har någon intressekonflikt.

Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid och cannabinoidrelaterade receptorer i kattens mag-tarmkanal

En ökande mängd litteratur indikerar att aktivering av cannabinoidreceptorer kan utlösa fördelaktiga effekter på mag-tarminflammation och visceral hypersensitivitet.

Den nuvarande studien syftade till att immunokemiskt undersöka distributionen av de kanoniska cannabinoidreceptorerna CB1 och CB2 samt andra viktiga receptorer i vävnadsexemplar i kattens mag-tarmkanal.

Sammanfattning: Cannabinoidreceptorerna visade en bred distribution i mag-tarmkanalernas lager hos kattdjur. Även om det ännu inte är bekräftat/ främjat av funktionella bevis, kan den nuvarande forskningen komma att representera ett anatomiskt skikt som potentiellt kan vara användbart för att främja den terapeutiska användningen av cannabinoider under mag-tarminflammatoriska sjukdomar hos kattdjur.

Läs hela den 18-sidor långa studien här utan kostnad.

Tillbaka till blogg