Bloggar från Swiss Swiss

CBC - Cannabikromen

CBC - Cannabikromen

Allmänt CBC och dess effekter CBC i läkemedel Tarmsjukdomar Antibiotiska effekter Cancer Analgesisk effekt Antiinflammatorisk effekt CBC i hjärnan CBC-innehåll i cannabis Allmänt Cannabikromen, förkortat CBC är en av mer...

CBC - Cannabikromen

Allmänt CBC och dess effekter CBC i läkemedel Tarmsjukdomar Antibiotiska effekter Cancer Analgesisk effekt Antiinflammatorisk effekt CBC i hjärnan CBC-innehåll i cannabis Allmänt Cannabikromen, förkortat CBC är en av mer...

CBN - Cannabinol

CBN - Cannabinol

Allmänt Effekter Användning inom medicin Lugnande CBN och CBD Historia Referenser Allmänt Alla som har tittat djupare på de mångsidiga ingredienserna i cannabisplantan har säkerligen stött på termen cannabinol vid...

CBN - Cannabinol

Allmänt Effekter Användning inom medicin Lugnande CBN och CBD Historia Referenser Allmänt Alla som har tittat djupare på de mångsidiga ingredienserna i cannabisplantan har säkerligen stött på termen cannabinol vid...

Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid och cannabinoidrelaterade receptorer i kattens mag-tarmkanal

Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid o...

Vi arbetar med de allra bästa forskarna och universiteten runt om i världen för att skaffa värdefull kunskap om hur CBD-produkter fungerar i människor och djur och för att få...

Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid o...

Vi arbetar med de allra bästa forskarna och universiteten runt om i världen för att skaffa värdefull kunskap om hur CBD-produkter fungerar i människor och djur och för att få...