Vilka effekter kan CBD olja ha?

För CBD som kosmetika har Europeiska kommissionen officiellt registrerat följande funktioner hos CBD: anti-talg, antioxidant, hudvårdande och hudskyddande (se mer i EU CosIng-databasen).

Vi är inte auktoriserade att tillhandahålla några påståenden om potentiella hälsofördelar eller ge några medicinska råd. Våra CBD produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom, sjukdom eller medicinskt tillstånd.

Om du har frågor om den medicinska tillämpningen och utbudet av CBD produkters effekter, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Alla uttalanden på denna webbplats är utan någon garanti för effekten.