Vad är CO2-extraktion?

CO2-extraktion är en extraktionsprocess som använder trycksatt koldioxid (CO2) för att extrahera fytokemikalier (såsom CBD, CBG eller terpener, flavonoider, etc.) från en växt.

CO2 verkar som ett lösningsmedel i vissa temperaturer och tryck utan farorna av att faktiskt vara en.

Det är den dyraste extraktionsmetoden och anses i allmänhet vara den mest effektiva och säkra metoden för växtextraktion.