Hur produceras den ekologiska CBD oljan?

Vår metod för att extrahera CBD från hampa är att använda kritisk CO2-extraktion. Denna metod är säker, effektiv och skonsam eftersom den inte kräver användning av skadliga kemikalier.

CO2-extraktionen förbättrar inte bara kvaliteten på CBD, den bevarar också ett helt spektrum av andra cannabinoider, terpener, flavonoider, näringsämnen och antioxidanter.

Processen börjar med att hampan tvättas noggrant. Hampan placeras sedan i en extraktor som är fylld med CO2 i ett kritiskt tillstånd. CO2 i ett kritiskt tillstånd betyder att den är både fast och gasformig, vilket gör den idealisk för att extrahera de önskade komponenterna från hampan.

Extraktionsprocessen görs genom att värma upp CO2 till ett kritiskt tillstånd, vilket gör att CO2 kan penetrera hampans cellstruktur och extrahera CBD. Efter extraktionen filtreras CO2 av och avlägsnas till 100 % genom noggrann filtrering, vilket lämnar efter sig en oljig vätska som innehåller höga koncentrationer av CBD.

Fördelen med denna metod är att den är skonsam och inte förstör de viktiga cannabinoider och terpener som finns i hampa. Det är också en mycket ren metod då den inte kräver användning av skadliga kemikalier.

Det är viktigt att notera att vår produktionsmetod är en kostsam process, men den bästa metoden för att producera högkvalitativ CBD-olja.