Vad är cannabidiol (CBD)?

Cannabidiol (CBD) är den primära cannabinoiden i industriell hampa (Cannabis sativa L.)

Under senare år har det blivit ett ökat intresse för den terapeutiska potentialen från CBD, som inte orsakar några psykotropa effekter, inte är psykoaktiv (kan inte göra dig "hög") och även i höga doser orsakar den inte några relevanta biverkningar.