Registrerade, överensstämmande och lagliga produkter

Våra CBD oljor är registrerade med Pharmacy Product Number (PPN) av IFA i Tyskland. IFA är ett utfärdande organ som tilldelar Product Registration Agency Code (PRA-kod) för varje nationellt numreringssystem inom läkemedelssektorn.

Alla våra CBD oljor är registrerade som kosmetika i Europeiska unionen i Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).

Vi har etablerat Formula Swiss UK Ltd. som ett dotterbolag i North Yorkshire och har vederbörligen anmält alla våra kosmetiska produkter till Office for Product Safety and Standards (OPSS) i SCNP i Storbritannien.

För var och en av våra CBD oljor har vi en mycket detaljerad produktinformationsfil (PIF). Vi har också genomfört obligatoriska hudtester på 50 testpersoner i oberoende laboratorier i Tyskland och dokumenterat att våra produkter är säkra och inte orsakar några biverkningar när de appliceras på huden.

I Schweiz är våra produkter registrerade med GTIN och PharmaCode och ingår i pharmINDEX, vilket gör att schweiziska apotek och läkare kan erbjuda våra produkter till sina kunder och patienter.

Dessa CBD oljor är inte läkemedel och ska inte ersätta någon medicin eller medicinsk behandling.

Läs mer om oss.