Kan produkterne kurere eller helbrede smerte, gikt og alvorlige hudsykdommer?

Våre produkter er ikke utviklet for å behandle medisinske tilstander eller brukes som erstatning for medisin.

Kontakt din lege, hvis du har alvorlige problemer.