Hur fungerar CBD?

CBD eller cannabidiol är den huvudsakliga aktiva ingrediensen i hampa och till skillnad från THC är den inte psykoaktiv, det vill säga att den inte gör dig hög. Som du kanske vet så finns det ett endocannabinoidsystem med receptorer utspridda i hjärnan och i kroppen.

THC aktiverar CB1- och CB2-receptorerna, medan CBD inte direkt stimulerar dessa receptorer.

Cannabinoidreceptorerna är involverade i en serie av processer inuti den mänskliga kroppen, inklusive regleringen av sinnesstämning, smärtförnimmelse, aptit och minne.

Dessa receptorer kan aktiveras av endocannabinoider (producerade av den mänskliga kroppen) såväl som av växtcannabinoider (som de man hittar i hampa eller cannabis), och de är grupperade i två huvudkategorier: CB1 och CB2.

CB1-receptorer hittar man mest av i det centrala nervsystemet och i mindre antal i levern, njurarna och lungorna, medan CB2-receptorer är en del av immunsystemet men hittas även i hematopoetiska blodceller.

CB1 spelar en roll i produktionen och frisättningen av neurotransmittorer, cannabisprodukter som utövar psykoaktiva effekter stimulerar dessa receptorer. Samtidigt är CB1-receptorer involverade i lipogenesprocessen som äger rum inne i levern och verkar spela en roll i upprätthållandet av homeostas (kroppens interna balans).

Diverse studier antyder att CB1 också influerar njutning, koncentration, aptit, minne och smärttolerans. CB2-receptorerna å andra sidan påverkar immunsystemet, är involverat i diverse funktioner som immunundertryckande eller apoptos (programmerad celldöd).

Studier antyder att CB2 modulerar smärtförnimmelsen och kan spela en roll i olika sjukdomar, från lever- och njursjukdomar till neurodegenerativa sjukdomar.