Har CBD produkter läkande effekter?

Vi har inte behörighet att lämna hälsopåståenden.

Produkterna vi erbjuder är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom.

Om du har frågor avseende medicinsk tillämpning och effektområdet för CBD produkter, vänligen konsultera Internet (t.ex. på http://www.cannabis-med.org/ ) eller fråga din läkare eller farmaceut.

Alla uttalanden på denna webbsida är utan någon form av garanti för effekten.