Har CBD produkter läkande effekter?

Vi är inte auktoriserade eller intresserade av att göra hälsopåståenden. De produkter som erbjuds är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar. Om du har frågor om den medicinska användningen och effekten av CBD-produkter, fråga din läkare.

Alla uttalanden på denna webbplats är utan någon garanti för effekt.

Det är viktigt att betona att Formula Swiss-produkter inte är läkemedel och inte är avsedda att diagnostisera, behandla eller bota medicinska tillstånd.

Våra produkter är gjorda av naturliga ingredienser och är inte avsedda som en ersättning för en varierad kost eller hälsosam livsstil.

Vi kan inte garantera att våra produkter kommer att ha önskad effekt för alla användare, och vi uppmanar dig att undersöka ämnet ytterligare innan du bestämmer dig för att använda våra produkter.