Är CBD olja lagligt i Sverige?

Ja, våra CBD oljor är lagliga och registrerade i Schweiz, Europeiska unionen och Storbritannien.

Fullspektrum CBD oljor har alltid ett THC-innehåll på mindre än 0,2%. Bredspektrum CBD oljor har alltid ett THC-innehåll lägre än 0,0%, vilket ligger under den detekterbara nivån på 10 PPM. Så ja, de är fria från THC.

Om du beställer från ett land som inte tillåter något THC rekommenderar vi att du väljer bredspektrum CBD oljor. Åldersgränsen för lagligt förvärv är 18 år.

Kontrollera din lokala lands lagstiftning innan du bestämmer dig för att köpa CBD produkter.

All import till länder utanför Schweiz sker på egen risk och ansvar.