Är CBD lagligt?

Ja, alla våra CBD-oljeprodukter har ett THC-innehåll på mindre än 0,2%, vilket är betydligt lägre än 1%, som är den lagliga gränsen, således är den fullt laglig i Schweiz.

Åldersgränsen för laglig anskaffning är 18 år. Kontrollera ditt lands lagstiftning innan du bestämmer dig för att importera våra produkter från Schweiz.

All import till länder utanför Schweiz sker på egen risk och på eget ansvar.