Pressmeddelande: Nederländska forskare samarbetar med schweiziskt cannabisföretag för att forska om säkra och naturliga alternativ för att lösa sömnproblem.

Pressmeddelande: Nederländska forskare samarbetar med schweiziskt cannabisföretag för att forska om säkra och naturliga alternativ för att lösa sömnproblem.

2023-08-18

Sömnstörningar och otillräcklig sömn är vanligt förekommande i hela världen och antalet ökar varje år, vilket kostar samhället en förmögenhet.

Nederländerna uppvisar en punktprevalens på 32,1 % år 2016. Symtomen omfattar dålig sömnkvalitet, icke återställande sömn, tidiga uppvaknanden och svårigheter att inleda och bibehålla sömnen. Ännu viktigare, men knappt uppmärksammade av hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten, är de hälsorisker som människor riskerar genom att inte få tillräckligt med sömn av god kvalitet.

Det finns en ökad risk för diabetes, fetma, högt blodtryck, kranskärlssjukdomar, stroke, psykiska störningar, inklusive ångest och depression, men även demenssjukdomar som undertrycker immunförsvaret och död på grund av cancer, stroke och kranskärlssjukdomar. I en relevant studie som utfördes av RAND Corporation beräknades att sömnbrist kostar 1,56-1,86 % av BNP årligen i Tyskland respektive Storbritannien, vilket motsvarar 13-15 miljarder euro per år i Nederländerna och 50-60 miljarder euro per år i Tyskland och Storbritannien.

Cannabinoider i cannabis kan vara lösningen

Forskare, knutna till universitetet i Groningen i Nederländerna, anser att de lovande värdena hos fullspektrumprodukter av cannabidiol (CBD) och cannabinol (CBN) kan ha lugnande neuroprotektiva och lugnande effekter på det centrala nervsystemet och därmed kan vara säkra alternativ vid sömnproblem.

De nederländska forskarna planerar en stor dubbelblindad, randomiserad placebokontrollerad crossover-studie på mer än 300 personer i Nederländerna där lagliga cannabisprodukter från den schweiziska cannabisproducenten Formula Swiss AG används på patienter med irritabelt tarmsyndrom (IBS) och smärta i rörelseapparaten på grund av reumatoid artrit (RA).

Denna studie kommer att ge insikt i cannabinoidernas potentiella nytta för sömnen genom att påverka de underliggande sjukdomsmekanismerna, vilket också påverkar sjukdomssymptomen och därmed livskvaliteten positivt. En person som i genomsnitt sover mindre än sex timmar per natt har en 13 procent högre dödlighetsrisk än en person som sover mellan sju och nio timmar. En person som sover mellan sex och sju timmar per dag har fortfarande en sju procent högre dödlighetsrisk.

En förbättring av den totala mängden sömn och sömnkvaliteten kommer inte bara att minska en lång rad hälsoproblem, utan också förbättra livskvaliteten, eftersom god sömn är en av hörnstenarna för god hälsa.

En ytterligare analys visade att om den totala sömntiden för människor som för närvarande sover mindre än 6 timmar per natt ökas till 6-7 timmar, skulle kostnaderna sjunka till 1,10 %-1,60 % av BNP, vilket skulle spara samhället 2,17-3,85 miljarder euro per år.

Kontakt för mer information:

Dr. Niedlich den Herder Patolog, medicinsk chef, forskare plantbasedera@gmail.com (+31) 646740912

Robin Roy Krigslund-Hansen VD Formula Swiss AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz www.formulaswiss.com (+41) 78 932 8584, robin@formulaswiss.com

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.