CBD-produkter med 0.0% THC

CBD-produkter med 0.0% THC

2023-08-18

Hampalivsmedel innehållande olika komponenter av hampväxten i sin ursprungliga eller processade form har ökat i popularitet över hela världen.

Över hela planeten har fler länder, fler regeringar och fler myndigheter avreglerat CBD-produkter som tillverkats av naturlig hampa och erkänner det faktum att hampaprodukter och oljor har använts av mänskligheten i hundratals år och är således inte "Ny mat" (med innebörden ny för människan sedan 1997).

Trots en väldigt positiv trend och stor avreglering i Nordamerika, Europa, Asien, Nya Zeeland och andra länder, så finns det fortfarande länder som förbjuder försäljning av CBD-produkter med mindre än 0,2% THC, men som tillåter import för privat bruk av samma produkter.

En överraskande dom i Sverige igår

I Sverige tog Högsta Domstolen ett överraskande beslut igår när de drog slutsatsen att CBD olja som innehåller THC bör anses som narkotika, då en man köpte CBD olja i Sverige för privat bruk.

Mannen frikändes i Tingsrätten och i Hovrätten, men i februari i år valde Högsta Domstolen att ta upp fallet eftersom lagstiftningen upplevdes som väldigt förvirrande.

Mannen dömdes för ringa narkotikabrott. Högsta Domstolen ansåg att oljan bestod av droger. Tingsrätten menade dock på att gränsen för undantaget av industrihampa var så otydligt att legalitetsprincipen hindrade straffansvar för narkotikabrott. Därför frikändes mannen.

- Jag delar inte Högsta Domstolens resonemang, men jag respekterar det, sa Byron Törnström, försvarsadvokat i fallet.

Den chockerande domen går emot EU-lagstiftningen, European Food Safety Association (EFSA) och den 'Nya mat'-katalogen och bryter mot tidigare domar mot CBD-producenter i Storbritannien.

Cannabisolja är gjord på industriell hampa, som inte är drogklassificerat i Sverige. När Tingsrätten meddelade sin frikännande dom, menade de att det inte var tillräckligt tydligt var gränsen för undantag gällande industriell hampa går. Den åtalade mannen menade även att han var övertygad om att vätskan var laglig eftersom den producerades av industriell hampa som är ett undantag från narkotikalagen.

Enligt släktets härskande växter, är cannabis narkotikaklassificerat och det finns ingen tydlig skillnad mellan naturlig hampa, cannabis och marijuana. Substansen THC är också narkotikaklassad såväl som preparat som innehåller substansen. Denna reglering har ingen koppling till växternas reglering.

I det här fallet var den industriella hampan processad på ett helt annorlunda sätt och kan inte täckas av undantaget, säger Glenn Karlsson, Justitiesekreterare vid Högsta Domstolen och rapportör i faller. Han poängterar att det inte är CBD oljan i sig själv som är narkotikaklassad utan den THC den innehåller. CBD olja utan substansen THC täcks inte av dagens dom.

Hur görs CBD-produkter utan THC?

Om du inte läst denna artikel om det, så rekommenderar vi att du gör det.

Från ett produktperspektiv finns det två sätt att lösa detta.

Det ena är att använda CBD-kristaller istället för fullt spektrum CBD olja i produkterna. Av flera anledningar gillar vi inte denna metod.

För det första är det inte en naturlig process.

För det andra är kristallbaserade produkter fortfarande olagliga i många länder i Europa och skulle alltid anses vara ett nytt livsmedel enligt European Food Safety Association (EFSA), vilket skulle orsaka ytterligare problem för alla.

För det tredje innehåller inte CBD-produkter med endast CBD-kristaller ett naturligt och fullt spektrum av cannabinoider. Det har bevisats flera gånger i forskningsstudier att det är kombinationen och förekomsten av - om inte alla - så i alla fall en bred rad av cannabinoider och inte bara växtens CBD eller THC som skapar många positiva effekter, vilket vi kallar för 'entourageeffekten'. Så en produkt som endast innehåller CBD, men inte resten av cannabinoiderna skulle ha mycket färre positiva effekter på människor och husdjur i jämförelse med en produkt med fullt spektrum.

Vårt uppdrag är att utveckla kvalitetsprodukter som gör det enklare för våra kunder att leva en mer hälsosam livsstil.

För det fjärde, om producenter började använda CBD-kristaller i sina produkter, skulle många bli lockade att använda CBD-kristaller från Kina och andra områden där det inte finns någon som helst kvalitetskontroll och där pesticider är kända för att användas i hampaproduktion.

Vi erbjuder en lösning

Vårt forskning- och utvecklingsteam har löst utmaningen genom att utveckla en extraktions- och förfiningsmetod för att ta bort THC från CBD oljor med fullt spektrum.

Ja, du hörde rätt. Vi behåller allt som extraherats från hampväxten, men tar endast bort cannabinoiden THC till nivåer på mindre än 10 ppm (10 milligram per kilo), vilket gör att det inte upptäcks i laboratorium genom definitioner och standarder för alla länder vi känner till och därmed är det 100% lagligt överallt.

Det är en väldigt kostsam process och har krävt betydliga investeringar från vår sida, men det är värt alla de resurser vi investerat, då vi sannolikt kommer vara den enda CBD-producenten med denna teknologi och med CBD-produkter med fullt spektrum som samtidigt är utan THC. 

Vi behöver fortfarande arbeta på vår kommunikation och förpackningsdesign. Målet är att säkerställa att alla lokala tulltjänstemän kan förstå varför våra produkter är helt lagliga i länder där CBD-produkter med mindre än 0.2% THC inte är tillåtna att importera.

Vi förväntar oss att lansera de THC-fria produkterna i vår svenska webbshop innan sommaren är över och vi kommer hålla dig informerad om utvecklingen.

Denna artikel har skrivits av en oberoende tredjepartsförfattare som är specialiserad i CBD-, hampa- och cannabisforskning. Alla åsikter, råd och rekommendationer som uttrycks i artikeln reflekterar inte Formula Swiss eller någon av våra anställdas åsikter. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och hänvisar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.