20 fördelar med hampa baserat på forskning

20 fördelar med hampa baserat på forskning

2023-08-18

Hampa är en stam av plantarten Cannabis sativa. Hampa särskiljer sig från psykoaktiva cannabissorter då den har små mängder av den berusande cannabinoiden tetrahydrocannabinol (THC).


Då hampa är en av de första växterna som användes som ett fiber för mer än 10 000 år sedan, har det en lång historia av att nyttjas i industriella syften. 

Hampa är inte bara en extremt mångsidig råprodukt, utan de miljömässiga fördelarna med hampa är omfattande.

Här är 20 fördelar med hampa, baserat på forskning.

 1. Hampa absorberar mer CO2 än någon annan växt

Växter absorberar koldioxid (CO2) och fördriver ut syre (O2) i luften för oss människor att andas. Utan tärd skulle inte vi finnas. 

Hampa har visat sig absorbera mer CO2 per hektar än någon annan känd skog eller kommersiell gröda, vilket gör den ideal för att uppfylla det ständigt ökande behovet att minska CO2-produktion i atmosfären. Para ihop det med det faktum att hampa växer nästan 4 meter på bara 100 dagar, och hampa är väldigt tydligt en av de snabbaste CO2-omvandlingsverktygen för biomassa som finns tillgängliga. 

Dessutom lagrar hampa kol under hela växtens livstid, vilket innebär att produkter som produceras av hampa lagrar kol. Denna förvaring utgör varken en risk för människans hälsa eller minskar kvaliteten av hampabaserade produkter.

 1. Hampa hjälper till att rena luften

Hampa är en viktig växt i kampen mot antropogen klimatförändring. Hampa hjälper till att rengöra luften då hampväxter reducerar CO2 i luften. Renare luft associeras med lägre mortalitetsgrader och respiratoriska sjukdomar, samt reduktioner i andra hälsotillstånd.

Allt fler regioner runt storstadsområden börjar odla hampa för att reducera smog och luftförorening, vilket är ett stort problem för städer runt om i världen. Hampa är en optimal planta att odla i städer där utrymmet är begränsat och prioriteten är att absorbera så mycket CO2 som möjligt från varje växt så snabbt som möjligt.

 1. För varje ton hampa som produceras, avlägsnas 63 ton kol

En vanlig personbil avger cirka 4,6 ton koldioxid per år. En bil kan köra i ungefär 13 år och fortfarande ha plus/minus noll utsläppsmässigt med absorptionen av ett ton hampa. 

Det årliga kol-fotavtrycket för en vanlig EU-medborgare är cirka 10,5 ton CO2. Ett ton hampa kan därför neutralisera kol-fotavtrycket för en EU-medborgare i sex år. 

För att absorbera motsvarande 64 ton CO2 från ett ton hampa, skulle det krävas 2860 fullvuxna träd.

 1. Hampa absorberar mer CO2 än träd

Träd tar flera årtionden att bli fullvuxna medan hampa växer snabbt. Dessutom kan man ersätta många tillämpningar av träd med hampa (t.ex. kompositer, papper och bränsle)

Inom bygg är hampabetong — ett betongliknande material — inte bara mer ekovänligt än vanlig betong, utan den absorberar även mer CO2 över tid, vilket gör hampabetong ännu starkare.

Genom att använda det naturen gett oss, kan hampa ersätta konventionella källor av industrimaterial, och detta kan hjälpa till att rädda våra skogar, minska skada på ekosystem och minimera avskogning i regnskogarna i Sydamerika, Malaysia och Indonesien.

 1. Hampaprodukter är återvinningsbara, återanvändningsbara och 100 % biologiskt nedbrytbara

Till skillnad från vanliga plaster, orsakar plaster gjorda av hampa inte någon permanent förorening då det kan brytas ner naturligt inom en relativt kort period. I rätt miljö behöver hampaplast bara tre till sex månader för att brytas ner helt.

Plaster från råolja kan ta upp till 1000 år att brytas ner naturligt. Inom denna period kan plaster hamna i munnarna på djur eller andra platser där plast inte hör hemma.

 1. Hampa har en stor pålrot som absorberar det vatten och de näringsämnen som behövs

Pålroten på hampväxter kan penetrera djupt ner i jorden och absorbera det vatten och d näringsämnen som behövs. Hampa återvinner även näringsämnen som kan lakas ut under rotzonen och ta sig in i grundvattnet. Denna djupa penetration är viktig då den kan hjälpa till att eliminera grundvattenförorening.

Genom att absorbera vatten och näringsämnen från djupa nivåer av jord, torkar jorden på ytan inte ut lika lätt på grund av växtens näringsmässiga behov. Detta gynnar allmän biologisk mångfald då mindre växter med mindre rötter inte upplever vattenbrist på grund av hampväxtens behov.

 1. Hampa förstärker jordens tilt för framtida grödor

Hampa har djupa rötter som öppnar upp jorden och förstärker dess tilt (fysiska tillstånd och lämplighet) för framtida grödor.

På något sätt agerar hampa som ett gödningsmedel för efterföljande odlingar. Med ett litet vårdbehov, är hampa ganska tilltalande för jordbrukare.

Hampa kan användas för att förbättra jorden i din trädgård om du har hård och opassande jord. Över tid kommer odling av hampa att förbättra din jords hälsa.

 1. Hampa är naturligt motståndskraftigt mot pest

Hampa behöver inte pesticider. Då det inte finns några kemikalier från pesticider som absorberas av människokroppen, är allvarliga hälsoproblem från pesticidexponering minimerad.

Dessutom gör hampans motståndskraft mot pest att naturlig odling är möjlig utan större avkastningsförluster. Denna typ av odling är betydligt mer hälsosam för jord och allmän biologisk mångfald. Dessutom utsätts inte grundvattnet för giftiga kemikalier.

 1. Hampa främjar globalt hållbart jordbruk

I många länder finns det storskaliga jordbruks- och miljömässiga problem. Exempelvis monokulturer – praxisen av att odla endast en gröda – har negativa effekter på biologisk mångfald och jordens kvalitet. Denna typ av jordbruk orsakar ofta näringsmässiga brister för växter, vilket ställer till många problem. Hampa kan minimera dessa problem genom att agera som en ”in-between gröda”.

Länder såsom Australien och Frankrike belönar jordbrukare med CO2-certifikat för odling av hampa, vilket är ett bevis på att officiella regeringsorgan erkänner fördelarna av hampa för miljön. Dessa trovärdighetsincitament främjar även jordbrukarna ekonomiskt.

En fördel med hampa är att den kan odlas i olika klimatzoner, vilket innebär att den är enkel att odla i avlägsna områden som har färre jordbruksresurser.

 1. Hampa absorberar tungmetaller och andra gifter

Jordar är ofta förorenade med giftiga material. Hampa hjälper till att absorbera dessa giftiga material från jorden, och minskar därmed förekomsten av dem i jorden över tid. Ha i åtanke att dessa giftiga material inte förblir i hampväxten utan löses upp helt, så ingen skada på människan är möjlig vid användning eller konsumtion av slutprodukter gjorda av hampa.

Formula Swiss syftar att säkerställa att vi endast odlar den bästa möjliga kvalitetshampan samtidigt som skadan på miljön reduceras.

 1. Vår hampa odlas i växthus och på den schweiziska landsbygden

Vi fokuserar på att minska mängden energi som krävs för att producera våra produkter. Då våra växthus är lokalt belägna i Schweiz kan vi kontrollera vår produktion exakt och säkerställa att vi konsekvent bibehåller en hög kvalitetsproduktion för våra kunder.

 1. Inga gödningsmedel eller pesticider

Eftersom vi inte använder kemikalier på våra växter, är produkterna i sig fria från kemikalier. Detta gör våra produkter till ett hälsosammare alternativ än massproducerade hampaprodukter som använder kemikalier för odling.

 1. Ingen luftkonditionering

Vi förbrukar betydligt mindre energi genom att inte använda luftkonditionering. Baserat på forskning vi utfört, är det helt enkelt inte nödvändigt att använda luftkonditionering i växthus för att odla en kvalitetsprodukt.

 1. Inga artificiella lampor

Vi använder inga artificiella lampor utanför eller i våra växthus. Istället använder vi endast artificiella lampor inomhus för att producera nya stammar, CBD-knoppar eller medicinsk cannabis.

 1. 100 % organiska frön

Vi lokaliserar endast de bästa organiska fröna från pålitliga schweiziska leverantörer eller organiska frön med omfattande dokumentation om dess ursprung. På detta sätt kan se till att varje steg från frö till slutprodukt är 100 % organisk.

 1. Varsamt härdade och torkade utan uppvärmning

Genom att inte använda uppvärmningssystem för att torka våra hampväxter, kan vi spara mycket energi och ge växterna en naturlig torkningsprocess. Utan att använda uppvärmning bibehåller vi även ett så lågt CO2-fotavtryck som möjligt.

 1. Producerat efter Good Manufacturing Principles (GMP)

Vi är licensierade av GMP som ett bevis på att vi gör allt nödvändigt för att se till att vi producerar de bästa kvalitetsprodukterna och att vi är pålitliga i det avseendet.

 1. Paketerat i lådor gjorda av hållbart RSO-licensierat trä

Vårt förpackningsmaterial är kommer från schweiziska leverantörer som exklusivt använder hållbara träprodukter. Vi bryr oss om miljön och vi skyddar den så mycket vi kan.

 1. Testade i oberoende laboratorium

Vi testar alla våra produkt-batcher internt och verifierar våra resultat med provtester på externa laboratorium baserade i Schweiz och i EU. Den rigorösa testprocessen säkerställer att det inte finns några giftiga eller skadliga material i produkterna vi säljer..

 1. Licensierade i Schweiz och Europa

Alla våra produkter är registrerade i Schweiz och i EU för att säkerställa att de uppfyller alla nödvändiga lagliga krav så att de kan skickas snabbt till våra kunder utan några problem med tullen.

Slutsats

Den ökade efterfrågan på industriell hampa i livsmedel, personvård, textilier och inom andra branscher förväntas att öka under de kommande åren, och det av en god anledning. 

Fördelarna med hampa för miljön är otaliga. Att odla hampa hjälper till att minska vårt ekologiska fotavtryck, förbättra jordens hälsa för framtida grödor och rengör vår luft genom att avlägsna CO2. Dessutom kan hampautvunna produkter även återvinnas och de är 100 % biologiskt nedbrytbara.  

Hampa är och kommer bli en drivande kraft för hållbart jordbruk runt om i världen.

Vi är väldigt stolta över de hampautvunna produkter vi producerar och vi är även stolta över att konsekvent uppfylla och överträffa lagliga riktlinjer för att se till att kunder får de mest högkvalitativa produkterna på marknaden.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.