EU-parlamentet godkänner höjningen av THC-nivån för industrihampa från 0,2 till 0,3 %.

EU-parlamentet godkänner höjningen av THC-nivån för industrihampa från 0,2 till 0,3 %.
Förra veckan godkände EU parlamentet i Bryssel höjningen av THC nivån för industrihampa på fältet i en nyckelomröstning om den gemensamma jordbrukspolitiken.

Europaparlamentet röstade om sin förhandlingsposition om de tre förordningar som formar den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Denna text kommer att vara föremål för förhandlingar med EU-kommissionen och rådet i syfte att hitta en gemensam ståndpunkt som ska antas 2021.

Parlamentsledamöterna röstade för en höjning av THC nivån på fältet från 0,2 % tillbaka till 0,3 % och för möjligheten att fastställa handelsnormer för hampa.

Resultatet av omröstningen är en stor framgång för den europeiska hampasektorn, eftersom dessa två bestämmelser - om de senare bekräftas av rådet - kommer att ha en stor inverkan på utvecklingen av europeiska hampaföretag.

Ökningen av THC nivån i industrihampa skulle göra det möjligt för nya stammar och sorter att komma in på marknaden, vilket skulle leda till en bättre anpassning av grödorna till klimatförhållandena i EU:s olika medlemsstater.

Å andra sidan skulle möjligheten att fastställa handelsnormer resultera i en betydande ökning av kvaliteten och standardiseringen av hampabaserade produkter, och ett tydligt regelverk som täcker ett brett spektrum av aspekter. Marknadsföringsnormer omfattar försäljningsbeskrivningar, klassificeringskriterier, presentation, märkning, förpackning, produktegenskaper, specifika ämnen och ingredienser som används, odlingsmetoder osv. Sådana standarder finns redan för de flesta jordbruksprodukter, t.ex. vin, frukt, grönsaker och olivolja, och det är därför bara rättvist att lägga till hampa på listan.

 

The European Industrial Hemp Association (EIHA) är verkligen glad över resultatet av omröstningen i parlamentet och uppmuntrar starkt rådet att ta till sig de förslag som lagts fram av EU:s lagstiftande organ.

""I årtionden har hampa betraktats som en mindre viktig gröda, medan den i århundraden har varit en viktig tillgång för våra ekonomier."" sa Daniel Kruse, ordförande för EIHA.

"Parlamentets omröstning återspeglar ett förnyat förhållningssätt i vårt samhälle till denna underbara växt som har potential att minska koldioxidutsläppen från många olika tillverkningssektorer och ge jordbrukarna en konsekvent och grön inkomstkälla".

European International Hemp Association (EIHA.org) kommer att fortsätta att förespråka ett tydligt och vetenskapligt grundat regelverk, med en helhetssyn på hela växten, och vi stöder starkt deras ansträngningar.

Källa: EIHA.org, 26/10-2020

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Om författaren:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter