Cannabisanvändningen ökar bland unga människor i Japan: En kulturell förändring

2023-09-22
Cannabis i Japan

Den kulturella kontexten för cannabis i Japan

I Japan har cannabis och hampa en lång historia, särskilt inom traditionell medicin och produktion av viktiga material som kläder och rep. Slutet av andra världskriget markerade dock förbudet mot cannabis i landet, påverkat av yttre påtryckningar.

Den nya generationens perspektiv

Trots årtionden av felaktig information återupptäcker den yngre generationen i Japan fördelarna med cannabis. Många ser det som ett hälsosammare alternativ till alkohol och utmanar konventionella normer och beteenden.

Ändrade källor och tillgänglighet

För tjugo år sedan innebar anskaffning av cannabis i Japan ofta riskfyllda kontakter med organiserad brottslighet. Framväxten av internet och sociala medier har dock förändrat källorna. Unga människor skaffar nu cannabis online, vilket gör det mer tillgängligt än någonsin.

Statistiska insikter

  • Polisen arresterade 5 342 personer för påstådda innehav av cannabis eller relaterade aktiviteter förra året.
  • 70% av dessa fall involverade personer mellan 10 och 29 år.
  • Sedan 2014 har antalet personer som kommer i kontakt med cannabis stadigt ökat.
Experter väger in

Experter tror att den globala utvecklingen när det gäller legalisering av marijuana kan påverka ungdomarna i Japan. Tatsuo Shinozuka, professor i rättstoxikologi, menar att unga vuxna är mer benägna att prova cannabis eftersom det känns som vanlig rökning och är billigare än andra stimulantia.

Polisens inställning

Polisen är oroad över den ökande cannabisanvändningen och fokuserar på att informera allmänheten om riskerna. De har också noterat en ökning av handeln med cannabis via sociala medieplattformar.

Påverkan på idrotten och den akademiska världen

Den senaste tidens gripanden av medlemmar i universitetens idrottslag har fört frågan in i rampljuset. Dessa incidenter tyder på att cannabisanvändning inte är begränsad till någon särskild social grupp och blir allt vanligare.

Globalt inflytande

I USA använder idrottare ofta cannabis som en ritual efter tävlingen. Denna trend uppmärksammas också av ungdomar i Japan via internet och sociala medier, vilket ytterligare förklarar ökningen av cannabisanvändningen.

Slutsats

Den ökande trenden med cannabisanvändning bland unga människor i Japan är en komplex fråga som påverkas av olika faktorer, inklusive kulturella förändringar, globala trender och ökad tillgänglighet. När landet brottas med denna förändring väcker det frågor om framtida rättsliga och sociala ramar.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Om författaren:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter