Kan jag använda era produkter om jag är gravid/ammar/tar mediciner?

Vi rekommenderar alltid att konsultera en kvalificerad yrkeskunnig gällande frågor om användning av våra produkter i kombination med din medicin.

Konsumtion och användning av en del av våra produkter kan vara skadligt under graviditet och amning, du bör därför alltid konsultera din läkare innan du börjar använda våra produkter.