Visas CBD på ett drogtest?

Om du har några funderingar kring det här problemet rekommenderar vi starkt att du använder våra bredspektrum CBD oljor med mindre än 0,0 % THC.

THC-koncentrationerna i CBD olja är långt ifrån tillräckligt för att ha någon berusande effekt på dig. THC är den cannabinoid som riktas mot drogtester.

Dessa tester letar efter metaboliska produkter av THC och börjar med ett enkelt urinprov. Testet använder antikroppar för att detektera THC och den metabolit den producerar, känd under det ganska komplicerade namnet '11-nor-delta9-karboxi-THC (THC-COOH)'.

Om de första testerna visar att du har mer än 50 nanogram (ng) av dessa ämnen i din urin, utförs ett gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS)-test för att bekräfta resultatet. Detta test är inriktat på metaboliten 11-nor-THCCOOH och är inte känsligt för andra cannabinoider, inklusive CBD.