Måste jag debiteras några tullavgifter eller moms när jag beställer från inom EU?

Nej, vi betalar alla utgifter, inklusive tullavgifter och moms i EU, när produkterna kommer in i Europeiska unionen från Schweiz eller skickas från våra lager inom EU. Du behöver inte betala några avgifter alls.