Det schweiziska tillvägagångssättet

Vi använder de bästa ingredienserna 

Vår källa av ingredienser är från våra strategiska partners i Schweiz, Norge och Storbritannien och arbetar endast med partners, som har ett starkt fokus på att bevara naturen och en historia med att utveckla bästa kvalitet. Vi gör alltid det yttersta för att källan av ingredienserna är av högsta kvalitet.

Alla produkter är 100% naturliga

Alla ingredienser i våra produkter är från Moder Jord - om inte annat anges - och 100% naturligt och organsikt.

Nyhetsbrev