Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

CBD och schizofreni

Oktober 25, 2018 4 minuters läsning

CBD och schizofreni

Då CBD nu för tiden har visat sig besitta flertalet fördelar för att hantera medicinska tillstånd, har utveckling på senare tid visat att CBD även kan vara effektivt för att hantera schizofreni och andra psykotiska störningar. Schizofreni är en typ av mental sjukdom som ofta kopplas till att man hör röster, föreställer sig saker, hallucinerar samt social och mental nedsättning. Patienter med schizofreni har även svårt att ta beslut och göra val såväl som svårt att koncentrera sig och att behandla information. Även om schizofrenipatienter ges antipsykotiska läkemedel, så kommer dessa läkemedel med ett stort antal biverkningar som inkluderar viktökning, dåsighet, rastlöshet och även diabetes och högt kolesterol.

Om man har ovanstående problem i åtanke, kopplat till antipsykotiska läkemedel. Så har forskare fått upp intresset för hantering av schizofreni genom konsumtion av CBD. Efter att ha undersökt användningen av CBD, har vi hittat en växande forskningsgrund gällande CBD och schizofreni från ett antal anekdotiska rapporter från dagliga konsumenter av CBD.

Forskningsstudie på CBD och schizofreni

För att se på relationen mellan CBD och schizofreni, måste man ta en titt på de forskningar som gjorts i det avseendet. Ett lag med forskare, bestående av McGuire och hans kollegor från King’s College of London gjorde en grundlig forskning på effekterna av CBD på schizofreni. De drog slutsatsen att forskningar på både människor och djur avslöjade att CBD har antipsykotiska egenskaper.

För att genomföra undersökningen, delade de in schizofrenipatienterna i en 1:1 kvot och gav 1000 mg CBD per dag till den ena gruppen och placebo N=45 till den andra, i tillägg till deras vanliga antipsykotiska läkemedel. De analyserades med användning av olika skalor som inkluderade Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), BACS, GAF, CGI-H och CGI-S. Analyserna gjordes efter såväl som före man gav CBD. Efter 6 veckor, visade CBD-gruppen bättre resultat än gruppen med placebo och visade på en minskad nivå av positiva psykotiska symptom.

Alla analyser baserades på de olika skalornas avslutade och förbättrade resultat och symptomen var tidigare inte beskrivna som lika illamående av patientens kliniker. Patienterna som gavs CBD visade bättre kognitivt utförande och allmänfunktion. Eftersom CBD inte är beroende av antagonism i form av en dopaminreceptor, drogs slutsatsen att CBD var vältolererad och kan vara ett bättre alternativ för att hantera schizofreni. Även om forskningen var begränsad till en liten mängd patienter, begärde forskarna en forskning i större undersökningar.

Storbritanniens farmaceutiska- och cannabisläkemedel

Dessutom, har ett läkemedelsföretag, GW Pharmaceuticals Plc, baserat i Storbritannien, utvecklat ett cannabisläkemedel som visat bättre resultat än placebo vid hantering av schizofreni. Detta experimentella läkemedel, CBD, gavs till 88 patienter som inte uppvisade lovande resultat med sina antipsykotiska läkemedel. När de tog sina mediciner, gavs de samtidigt CBD eller placebo, och gruppen med CBD-patienter fick minskade symptom av schizofreni. Företaget är nu engagerat i att testa CBD för ett flertal medicinska tillstånd inklusive cancer och epilepsi.

CBD och kognitiva symptom

En granskning av 27 studier som utförts av Dr Katrina Green på University of Wollongong upptäckte den terapeutiska potentialen av CBD och avslöjade att CBD inte kan förbättra minne och inlärning på friska hjärnor, men har en potential att förbättra minne och inlärning bland hjärnor med mental nedsättning och patienter med neurologiska störningar.

Effekter av CBD på schizofrena råttor

Baserat på ovannämnda granskning, genomförde Dr Green i korrespondens med Dr Ashleigh Osborne en forskning baserad på prenatal infektionsmodell för att lära sig effekterna av CBD på social och kognitiv interaktion. De infekterade först gravida råttor med en förening som genererar rubbningar som schizofreni på råttor. Sedan gavs avkomman 10 mg CBD varje dag i 3 veckor. De undersökte mat- och vattenintag samt vikten på avkommorna. Minnet, kognitiva förmågan och sällskapligheten på råttorna testades med olika test inklusive T-maze test, sociala interaktionstest och ett test gällande igenkänning av nya objekt, och drog slutsatsen att alla tre test visade positiva resultat. Igenkännandet, minnet och sällskapligheten på råttorna återgick till normala nivåer. Forskningen avslöjade att applicering av CBD kan minska några av symptomen på schizofreni samtidigt som vikten och matintaget är oförändrat, vilket är ett bättre sätt att hantera schizofreni på, på grund av frånvaron av dessa biverkningar.

THC och schizofreni

Trots att CBD är effektivt för att minska symptom på schizofreni, så kan patienter som använder cannabis med THC ha svårt att uppnå resultat eftersom THC har kopplats till att tillhandahålla psykotiska symptom. En studie som utförts på råttor med en historik av schizofreni avslöjade att de genetiskt mottagliga råttorna utvecklade schizofrenisymptom efter att ha hanterats med cannabis. Dr Ran Brazilay på TAU’s Sackler school of medicine bekräftar studiens slutsats och säger att deras studie visar att individer som har en familjehistoria av schizofreni och är mottagliga av detta sannolikt utvecklar långvariga psykiatriska effekter vid användning av cannabis.

Anekdotiska bevis

En användare på Reddit som kallar sig theflexorcist på nätet skrev att CBD fick rösterna i hennes huvud att sluta. Hon sa att 10 minuter efter hon tagit CBD, hade on inga psykotiska symptom. Hon sa att hon hade använt CBD olja i ett par månader och att hennes symptom på schizofreni hade minskat. En annan användare på Reddit (pineconeperson1) delade också med sig av sin upplevelse där han/hon fick hjälp av CBD för att minska sina schizofreniska symptom men att det var dyrt att ta på regelbunden basis.

Slutsats

CBD och schizofreni har kopplats på många sätt och CBD har visat sig vara ett bra alternativ till andra antipsykotiska läkemedel för hantering av schizofreni. Diverse bevis har tillhandahållits som bevisar att CBD är en effektiv källa för att bli av med psykotiska symptom. Dock bör mycket avsedd forskning göras för att grundligt se över effekterna av CBD på patienter. Dessutom finns det anledningar som bör tittas djupare på gällande effekterna av CBD på den kognitiva förmågan hos patienter, förutom att patienter alltid ska ta de ordinerade doserna och övervaka sig själva för att upptäcka eventuella biverkningar.

Bibliografi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29241357
http://www.psychiatrictimes.com/schizophrenia/adjunctive-cannabidiol-therapy-schizophrenia
https://www.reuters.com/article/us-gw-pharma-study/cannabis-drug-shows-promise-in-treating-schizophrenia-idUSKCN0RF1LV20150915
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317768.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317170.php?sr

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.


1 Svar

renato
renato

September 18, 2019

jag har rök cannabis med i thc fick sjukdom pyskos röst i huvudet och tänk mycket och ögon rör själv och samma inbillar katt katt katt om kan hjälp cbd olja vilken passa?

Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.

Nyhetsbrev