Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Så kan CBD förbättra immunsystemet

Oktober 25, 2018 4 minuters läsning

Så kan CBD förbättra immunsystemet

CBD utforskas dag och natt för att man ska kunna avslöja dess gömda egenskaper. Förutom att vara känd för att hantera mentala sjukdomar, hjärtsjukdomar och andra sjukdomar, har det även en väldigt positiv inverkan på människans immunsystem. Eftersom immunsystemet ansvarar för att upptäcka alla typer av sjukdomar och hjälper till att bekämpa och tillhandahålla skydd mot sjukdomar. Immunsystemet upptäcker en persons kommande hälsofaror och gör kroppen redo att skydda sig själv. Immunsystemet bör kunna bibehålla en självförsvarsbalans utan att orsaka självskada, när immunsystemet inte presterar som det ska så försvagas immunsvaren ,vilket leder till autoimmunitet. Autoimmunitet orsakar en attack på frisk vävnad vilket resulterar i flertalet sjukdomar inklusive cancer, HIV/AIDS, multipel skleros, allergier och diverse inflammationssjukdomar.

Immunsystemet och cannabinoider

Eftersom cannabinoider finns tillgängliga i olika system i kroppen, så tenderar immunsystemet även att fungera optimalt med hjälp av funktionerna som utförs av endocannabinoider. Även om ytterligare forskning krävs för att studera kopplingen mellan immunsystemet och det endocannabinoida systemet, så är slutsatsen fortfarande den att inriktade cannabinoider som CBD hjälper till att minska autoimmuna svar och inflammatoriska svar som är den huvudsakliga anledningen till skleros, cancer och HIV.

CBD och immunsystemet

Studier avslöjar att CBD besitter antiinflammatoriska egenskaper, som kan vara hjälpsamma för att dämpa immunsystemet genom att minska inflammation. Då de flesta autoimmuna sjukdomar orsakas av inflammation, så tenderar CBD att vara väldigt effektiv för att förstärka immunsystemet. CBD är en immun dämpare så det har positiva effekter när immunsystemet blir hyperaktivt eller försvagat. Ett hyperaktivt immunsystem orsakar överreaktion när det stöter på allergener eller sjukdomar och kan till och med självskada kroppen. Som i fallet med multipel skleros, där immunsystemet blir hyperaktivt och skadar det centrala nervsystemet genom att förstöra nervfiber och ärrvävnad. På senare tid, har CBD visat sig vara effektiv för att minska smärta hos patienter med multipel skleros genom att förbättra mobilitet.

CBD och inflammation

Inflammation, är förutom dess negativa aspekter vital för immunsystemet för att hämma infektioner. Inflammation är det immuna svaret som krävs för att förhindra att sjukdomar sprider sig genom att isolera de skadade och infekterade cellerna. Därför behövs inflammation för att bekämpa vissa sjukdomar i kroppen och förhindra dem från att försvaga immunsystemet. Dock kan CBD även användas för att bibehålla en balans mellan immunsystemets funktioner.

>

CBD och cancer

Ett försvagat immunsystem leder till cancer och CBD kan även bekämpa cancer genom att stärka upp immunsystemet. En av immunsystemets funktioner är att säga till icke-friska och åldrade celler när det är dags för dem att förstöra sig själv. Precis som vid cancer, så glömmer de skadade cellerna bort sin förmåga att självreglera och sjukdomen sprids snabbt i kroppen på grund av cellernas förökning. Djur- och laboratoriestudier visar att CBD hjälper till vid självförstörande av de skadade cellerna, vilket leder till apoptos, och så småningom en minskning av tumörtillväxt. Metastaser var också ett resultat av studien på möss som minskade spridningen av cancerösa celler. Således är immunsystemet förstärkt och det minskar även illamående, kräkningar och diverse tillstånd som orsakas av kemoterapi hos cancerpatienter.

CBD och HIV/AIDS

Immunsystemets dysfunktion och att det inte fungerar optimalt är en av orsakerna till HIV/AIDS. HIV äventyrar immunsystemet, vilket gör att kroppen lämnar sin förmåga att hantera viruset. Då CBD har förmågan att få immunsystemet att prestera bättre, så tenderar det vara ett bra alternativ för att hantera HIV. En studie som utfördes 2015 visade att patienter som konsumerade CBD hade mindre virusbelastning och fler CD4-immuna celler som kämpar mot HIV jämfört med vanliga patienter. En annan studie från 2003 avslöjade att grundlig användning av CBD gör att mängden T-celler kan ökas. T-celler används för att förstöra skadliga patogener och är ett väsentligt behov för immunsystemet. Dessutom har nyligen utförda studier visat att CBD även kan vara hjälpsamt för att hämma utvecklingen av HIV till AIDS genom att hämma funktionen av plasmacytoid dendritiska celler.

CBD och neuroinflammatoriska tillstånd

Immunsystemet har även en viktig roll för neuroinflammatoriska och neurodegenerativa tillstånd som stroke, huvudskador och cerebral ischemi som är ett tillstånd där det inte är tillräckligt blodflöde till hjärnan. CBD har använts för att tillhandahålla både neurogenes såväl som neurodegeneration vilket leder till främjande av nya och degeneration av nervvävnader i hjärnan. Forskningen som drog dessa slutsatser utfördes dock på djur, och mer bevis behövs för att bevisa de betydande effekterna.

Kan CBD förbättra immunsystemet?

Trots att diverse effekter av CBD har beskrivits på immunsystemets funktioner, så är det fortfarande oklart och ingen kan hävda att CBD kommer påverka immunsystemet med samma konklusiva resultat. Resultaten kan variera lika mycket om immunsystemet och immuna svar är fortfarande okända. Men en sak som är tillräckligt tydlig, är att CBD har någon form av effekt på kroppens immuna svar, men i vilken omfattning CBD bör användas för att uppnå maximala fördelar behöver man fortfarande utforska.

Det immuna systemet har två sätt som det bekämpar sjukdomar på, cellmedierad immunitet och humoral immunitet. Att bibehålla den rätta balansen mellan immuniteterna krävs för att bibehålla optimala funktioner i immunsystemet. Det endocannabinoida systemet sägs kontrollera och reglera en bra balans mellan humorala och cellmedierade svar. Därför är stimulansen av det endocannabinoida systemet via aktiva cannabinoider som CBD bidragande för att förstärka hälsa, balans, responsivitet och immunsystemets funktioner. CBD och ECS är extremt involverat i att bibehålla immunsystemets optimala funktion.

Konsumtion av CBD för att bibehålla immunsystemet bör alltid ordineras av sakkunniga. Man måste regelbundet övervaka sig själv för att uppnå önskade resultat efter konsumtion av CBD.

Bibliografi

https://www.marijuanabreak.com/cbd-and-your-immune-system
https://hightimes.com/health/does-cannabis-affect-your-immune-system/

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.


Även i Immunsystemet

Vilka effekter har CBD olja på influensa och förkylning
Vilka effekter har CBD olja på influensa och förkylning

Oktober 22, 2019 2 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev