CBD och hjärtsjukdomar

CBD och hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdomar är de sjukdomar som inkluderar något där hjärtat är involverat. Strokes, blodtryck och kranskärlssjukdomar är de vanligaste orsakerna till dödsfall som är relaterade till hjärtsjukdomar. Då CBD har visat fantastiska egenskaper vid behandling av olika medicinska tillstånd, så kan det även användas för att förhindra ett par olika hjärtsjukdomar. Människor hävdar ofta att konsumering av CBD är det bästa du kan göra för ditt hjärtas hälsa. Många problem som leder till hjärtproblem eller andra hjärttillstånd kan lösas med daglig användning av CBD som tillskott och inte medicin.

CBD är anti-arytmisk

CBD har även visat sig vara anti-arytmisk såväl som vävnadssparande i en ”in vivo” försöksråtta med kransartär ocklusion. Denna studie utfördes av Hepburn, Walsh and Wainwright på Robert Gordon University för att undersöka om de anti-arytmiska effekterna av CBD ändras av administrering av CB1-receptorns antagonist AM251. Grupperna delades in och behandlades med endast CBD, endast AM251, CBD följt av AM251 och AM251 följt av CBD. Både CBD och AM25A minskade effekterna av VT. AM251 följt av CBD visade mer lovande resultat på djur och de anti-arytmiska effekterna var tydligare jämfört med alla andra grupper. Trots att co-administrering av AM251 och CBD visade att den enskilda agonist-/antagonistrelationen i korrespondens med CB1-receptorn kanske inte kan tillhandahålla de anti-arytmiska effekterna själv. Förmågan som CBD och AM251 har för att behandla arytmi visar att endocannabinoider har pro-rytmiska effekter på grund av CB1-receptorn.

Patienter med hjärtattacker och cannabis

I journalen för PLOS one, avslöjade Aurora Co att patienter med hjärtfel som använder cannabis har mindre risk för att dö under sjukhusbesök jämfört med de som inte testar positivt för cannabis. Forskarna som har hand om University of Colorado rapporterade att cannabisanvändande patienter hade mindre sannolikhet att dö, utveckla chock eller behöva en aortaballongpump efter akut myokardinfarkt (AMI) än patienter som inte använde cannabis. Dessa resultat visade att konsumtion av cannabis inte var kopplade till allvarliga resultat efter AMI. De fastställde att vidare undersökning måste göras för att utesluta relationen mellan absorptionen av cannabis och förbättrade resultat efter AMI.

CBD och kardiovaskulär hälsa

En granskning från 2013 visade väldigt lovande resultat av CBD på en människas kardiovaskulära hälsa. Den avslöjade att CBD kan agera som kraftfullt vasorelaxerande. Vasorelaxerande är kopplat till minskning av vaskulärt tryck och spänning i väggen i hjärtats blodkärl. Granskningen specificerade att CBD i koppling till behandling av diabetes, cancer, kolit och Huntingtons sjukdom, även är fördelaktig för det kardiovaskulära systemet. Vasorelaxering uppnås av direkt åtgärd av CBD på artärer som leder till en minskning av artärblockeringar. Slutsatsen är även att överlevnad och död av vita blodceller också påverkas av CBD så väl som migrationen av vita blodceller och aggregering av blodplättar.

CBD och hjärtartärer

En av anledningarna till att CBD tillhandahåller fördelar vid en del hjärtsjukdomar är att det får hjärtats artärväggar att slappna av, vilket leder till en minskning av tryck i blodkärlen. Minskningen i total genomtränglighet i artärerna hjälper även till att göra sig av med ökade glukossvar som är väldigt vanliga bland patienter med hjärtfunktionsrubbningar.

CBD hämmar endotoxiner

CBD har förmågan att hämma produktionen av endotoxiner, som tillhör familjen inflammatoriska cytokiner. Genom att hämma dessa cytokiner, har CBD potential att helt tillintetgöra hjärtsjukdomar eftersom de bidrar till att påskynda hjärtproblem. På grund av detta, besitter CBD antiinflammatoriska egenskaper och tenderar att vara en bra antioxidant. Eftersom inflammation är en av de största anledningarna till vävnadsskador så resulterar det i minskad tillförsel av blod och syre till hjärtat, men eftersom CBD minskar inflammation så hämmas vävnadsskadorna och tillhandahåller även skydd mot befintliga skador.

CBD minskar åderförkalkning

Uppbyggandet av åderförkalkning är även en stor bidragande faktor till utvecklingen av hjärtsjukdomar. Denna uppbyggnad leder till svårigheter att pumpa blod och hjärtat får större problem att utföra sitt arbete. CBD har dock kopplats till att minska den uppbyggnaden i hjärtats artärer, vilket gör att det anses vara en bra källa för att förhindra hjärtsjukdomar. Eftersom dessa tillstånd ökar riskerna för att en person utvecklar hjärtsvikt, så kan CBD, på grund av sina egenskaper hjälpa vid inflammation och åderförkalkning och leda till ett hjärta som fungerar bättre.

Fördelar med CBD för hjärtpatienter

Regelbunden konsumtion av CBD leder till förbättrad blodcirkulation och hjälper till vid funktionsrubbningar i hjärtat, ärrvävnad och oregelbunden hjärtrytm samt sockerrelaterade sjukdomar. Det hjälper även till att minska hypertoni och kan även användas för att minska bristen på naturligt förekommande cannabinoider. Det tillhandahåller även skydd mot Doxorubicin-inducerad kardiomyopati genom att assistera energifunktionen och reparera vävnader samt få dem att växa. Det har även studerats gällande att en enskild dosering av CBD före ischemi är en effektiv och säker behandling som minskar hjärtattacksskada. CBD anses vara en effektiv behandling för hjärtsjukdomar och används för att reglera hjärtats funktioner.

Slutsats

CBD har flertalet fördelar och dess koppling till hjärtsjukdomar kan inte underskattas. CBD har blandad potential som har visat sig tillhandahålla hjälp mot ett flertal hjärtsjukdomar. Nedsättning av hjärtats funktion kan enkelt kontrolleras genom att inkorporera CBD som en del av hälsorutinen.
Konsumtionen av CBD gällande ens hälsotillstånd bör alltid övervakas och ordineras av professionella. Även om det inte finns några risker kopplade till CBD, så är de dagliga kraven av CBD-tillskott beroende på en persons hjärttillstånd. Egenskaperna av CBD är flera vid behandling av medicinska tillstånd.

Bibliografi

https://heart.bmj.com/content/97/24/e8.9?cited-by=yes&legid=heartjnl%3B97%2F24%2Fe8-q
https://norml.org/news/2018/07/26/study-history-of-cannabis-use-associated-with-increased-survival-rates-among-heart-attack-patients?link_id=1&can_id=961831694de35b33f8ff2327d64cec4e&source=email-norml-news-of-the-week-7262018-2&email_referrer=email_391589&email_subject=norml-news-of-the-week-7262018
https://cannabismd.com/cbd-heart-disease/articles-heart-disease/treating-heart-disease-cbd-oil-risks-benefits-truth/
https://420evaluationsonline.com/health-and-news/bulletin-cbd--heart-disease-you-questions-answered

4 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev