Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Vad är hampaolja?

Februari 07, 2019 8 minuters läsning

Vad är hampaolja?

Vad är hampaolja? Att skilja på cannabis och hampa kan vara förvirrande, så låt oss göra det enkelt. Det finns många varianter av cannabis sativa, som alla har olika mängder THC och CBD. Cannabis sativa-sorter som har med än 0,2% THC, betecknas vanligtvis som marijuana. Hampa är varje sort av Cannabis sativa som innehåller mindre än 0,2% THC.

Det stämmer att Cannabis sativa och hampa är samma art. Den enda skillnaden mellan de två är att innan det kan betecknas som hampa, så ska Cannabis sativa-växten bestå av mindre än 0,2% THC. Så vad är egentligen skillnaden mellan hampaolja, hampfröolja, CBD olja och cannabisolja?

1. Hampaolja

Denna produkt har extraherats från hampaväxtens stjälk, huvudsakligen på grund av dess CBD-innehåll. För att oljan ska vara laglig, ska den innehålla mindre än 0,2% THC.

2. Hampfröolja

Detta är olja som extraherats av hampfrö. Hampfröolja innehåller lite eller ingen THC eller CBD och extraheras istället på grund av sin hälsosamma fettsyraprofil.

Läs mer om hampfröolja i denna artikel.

3. Cannabisolja

Denna olja är härledd av Cannabis sativa-växten, som kan innehålla både CBD och THC i varierande koncentrationer. Cannabisolja kan vara både lagligt och olagligt beroende på innehållet av THC. Det kan nämligen vara en olja med högt innehåll av CBD och lågt innehåll av THC, varpå oljan vanligtvis är laglig och utan en euforisk verkan. Cannabisolja kan dock även innehålla större mängder THC, vilket kan vara problematiskt för personer som inte eftersträvar cannabisoljans psykoaktiva verkan.

Läs mer om cannabisolja i denna artikel.

4. CBD olja

CBD olja tillverkas av Cannabis sativa-växten eller hampväxten och kan användas till en mängd olika ändamål. Det är precis samma sak som cannabisolja – bara en annan beteckning för samma produkt.

Läs mer om CBD olja i denna artikel.

Är hampaolja lagligt?

Kort sagt så är hampaolja lagligt i Sverige. Det är lagligt att köpa och sälja hampaolja, men det beror dock på själva produkten. Hampaolja kan nämligen vara väldigt annorlunda, då det kan innehålla många olika ämnen och komponenter. Därför är det viktigt att du alltid ser till att undersöka innehållet i hampaoljan som du vill köpa. På så sätt är du alltid säker på att det inte slutar med att du köper en olaglig produkt.

Hampväxten som hampaolja är tillverkad av innehåller cirka 120 olika föreningar. Två av dessa föreningar har en stor betydelse när det kommer till om själva oljan är antingen laglig eller olaglig. Det är därför en fördel om du ser till att känna till detta så du vet vilka produkter du ska titta efter. De två föreningar vi pratar om är CBD, cannabidiol, och THC, tetrahydrocannabinol, som båda är cannabinoider. Då THC är den psykoaktiva komponenten, är det viktigt att det är under 0,2% THC i produkten. Om så är fallet, är hampaoljan laglig i Sverige.

Om du vill köpa eller ta med dig hampaolja till utlandet, så är det en bra idé att du ser till att läsa mer om de specifika lagar och regler som gäller i det berörda landet, innan du reser. Även om det idag är lagligt i många länder, så rekommenderas det alltid att du ser till att läsa på om alla lagar rörande hampaolja, innan du väljer att packa ner det i resväskan.

Hur utvinns hampaolja?

Hampaolja kan utvinnas på en ras olika sätt. Syftet med hampaextraktion är ganska enkelt; att utvinna cannabinoider (och andra föreningar) i en stark koncentrerad form för att göra den lämplig till människor. Du ska använda ett växtmaterial som är rikt på CBD, såsom särskilda cannabisstammar eller hampa.

Det finns, som redan nämnt, olika metoder för att producera hampaolja. Den ena behöver inte vara bättre än den andra, men det finns dock fördelar och nackdelar med de flesta metoderna. Nedan kan du läsa mer om de två mest populära utvinningsmetoderna när det gäller hampolja.

1. CO2-extraktion

I denna extraktionsmetod utsätts hampan för CO2-gas i högt tryck i låg temperatur, som hjälper till att isolera och bevara cannabinoiderna i oljan. Nackdelen omfattar långsam extraktionstid och höga produktionskostnader, vilket innebär att dessa produkter kommer vara i den dyrare änden jämfört med hampaolja som utvinns med en annan metod.

2.Extraktion i vätska

Med denna utvinningsmetod används det antingen växtolja eller alkohol – det vanligaste är dock alkohol – under mild uppvärmning, vilket kan vara en fördel. Dock sägs det att det med denna metod är svårare att extrahera en helt ren form av CBD, där giftiga ämnen kan efterlämnas till skillnad från CO2-extraktion.

Båda metoder är erkända och väldigt populära idag. Extraktion i exempel alkohol är förhållandevis enkelt, då det inte kräver en särskild form av kunskap eller utrustning. CO2-extraktion är en mer besvärlig metod som kräver speciell utrustning. I gengäld är det känt för att vara en väldigt säker samt effektiv metod.

Läs mer om produktion av CBD olja i denna artikel.

Är hampaolja säkert?

Eftersom det krävs en betydligt större mängd hampstjälkar för att producera hampaolja, är det en ökad risk för förorening av toxiner i växten. Detta är ett resultat av hampans starka bioackumulatoregenskaper, då de drar toxiner från den jord den växer i. Många hampaoljor är även kända för att sakna det fulla spektrumet av terpener och andra cannabinoider, som sägs verka synergistiskt med CBD, vilket innebär att användarna får färre fördelar.

Med det sagt, så är det många leverantörer som testar sina produkter för att säkerställa att CBD-innehåller, såväl som terpener och andra cannabinoider lever upp till den standard som krävs för att hampaoljan ska ha en effekt. Det är ett bra tecken, om de erbjuder att leverera ett certifikat som kan visa vilken typ av föreningar som finns i hampaoljan, samt i vilka koncentrationer så du kan vara säker på att du hittar en produkt som innehåller de helt rätta mängderna.

Dock är hampaolja i de flesta fall helt säkert så länge du ser till att köpa produkten från en trovärdig leverantör.

Hur använder jag hampaolja?

När du börjar med att använda hampaolja, så rekommenderas det att du alltid börjar med väldigt låga doser. Det är nämligen en fördel då du har möjlighet att hitta den rätta dosen till just dina behov. Vid nuvarande tidpunkt kan du inte hitta en läkare som kan hjälpa dig att hitta den rätta dosen, och därför blir du själv tvungen att experimentera med det.

Om du vill börja med hampaolja, så är det en fördel om du börjar lugnt och försiktigt, så du har möjlighet att vänja dig vid oljan. Se till att börja med en mindre dos och ta därefter en smula mer. På det sätter kan du öka din dos längs vägen, medan din kropp vänjer sig vid det. Var uppmärksam på att det kan ta ett par timmar innan oljan börjar ge en effekt på kroppen.

Du kan läsa mer om dosering av CBD olja här.

Det vanligaste sättet att använda hampaolja på, är genom att ta ett par droppar under tungan. Då munnen består av slemhinnor, är den bra för att ta upp näringen som finns i hampaoljan. Med endast ett par droppar hampaolja under tungan, ser slemhinnorna till att ta upp oljan, varpå den snabbt förs in i ditt blodomlopp. Effekten kan därför snabbt kännas i kroppen.

Om du inte gillar hampaoljans smak, kan du även välja att svälja ett par droppar och därefter dricka något med smak som tar över oljans smak. Även om denna metod gör att oljans effekt blir en aning långsammare, så får du fortfarande användning av den om du vill undvika hampaoljans smak.

Vilka är fördelarna med hampaolja?

När vi talar om fördelarna med hampaolja, är det huvudsakligen själva fördelarna med CBD, som kan finnas i hampaolja som vi refererar till. Medan det fortfarande finns behov för ytterligare undersökningar och studier av hög kvalitet gällande fördelarna med hampaolja, så är den tillgängliga forskningen med dess slutsatser och resultat överbevisande. I denna del kan du titta närmre på ett par av fördelarna med hampaolja, då det finns en rad fördelar som bevisats under olika undersökningar.

  1. Hampaolja till epilepsi

CBD i hampaolja har använts av patienter med epilepsi i årtionden. En nyligen genomförd retrospektiv undersökning från Israel visade en signifikant minskning av anfall vid användning av hampaolja med CBD. I denna undersökning upplevde 52% av patienterna en markant minskning av epilepsianfall, efter de använt hampaolja med CBD.

Läs mer om CBD och epilepsi här.

  1. Hampaolja till ångest

Hampaolja med CBD har visat sig minska aktiviteten i den limbiska delen av människohjärnan, som ansvarar för vår fly-eller-fäkta respons. En undersökning från år 2011 visade att hampaolja med CBD signifikant minskade ångest och kognitiv svaghet jämfört med försökspersoner som tog en placebomedicin.

Läs mer om CBD och ångest här.

  1. Hampaolja till smärtor

Flera försök med djur visar att hampaolja med CBD kan minska akuta smärtor och kroniska smärtor markant. Det har samtidigt tillkommit fler studier med människor, där resultaten varit likadana. De olika smärtorna kan vara allt från smärtor förorsakade av gikt, multipel skleros, fibromyalgi m.m.

Läs mer om CBD och smärta här.

  1. Hampaolja till Alzheimers

En undersökning på möss år 2011 visade att hampaolja med CBD förhindrade utvecklingen av Alzheimers. Men mer forskning är dock nödvändig för att validera dessa resultat hos människor.

CBD är även kraftfull antioxidant, vilket innebär att den skyddar din kropp mot fria radikaler, varför det antas att hampaolja med CBD uppvisar en antidepressiv, illamående, magskyddande och immunsystembalanserande verkan. Men återigen ska det genomföras mer forskning på alla dessa områden innan det kan bevisas med 100% säkerhet.

Läs mer om CBD och Alzheimers här.

Hur väljer man hampaolja?

När du ska besluta dig för vilken hampaolja du ska använda, är följande kriterier något du bör vara uppmärksam på:

  • Hampväxterna ska vara 100% ekologiskt odlade för att minimera exponeringen för pesticider.
  • Hampaoljan ska helst extraheras med CO2, alkohol eller olivolja. Om du väljer olivolja, så ska du se till att förvara oljan på en mörk och sval plats.
  • Begär ett certifikat från återförsäljaren om du är osäker på hur deras hampaolja är extraherad samt vad själva innehållet är. Detta certifikat ska visa hampaoljans kemiska sammansättning, vilket gör att du även kan se om det finns oönskade förorenade ämnen som giftiga tungmetaller i oljan.

Läs mer om att välja CBD olja i denna artikel.

Finns det några biverkningar med hampaolja?

Även om det är väldigt sällsynt, så rapporterar en del människor biverkningar vid användning av hampaolja. Dessa biverkningar omfattar i de flesta fall lågt blodtryck, torr mun, illamående och diarré. Djurförsök har dock inte hittat några toxicitetsproblem vid användningen av CBD.

Faktiskt så upptäckte en undersökning år 2006 att ”tillgänglig klinisk data tyder på att CBD kan administreras tryggt över ett brett doseringsområde.” Man ska därför inte bekymra sig för att få en överdos av hampaolja med CBD, då flera studier förklarar att det inte kan ske. Även om det bara är ett fåtal människor som upplevt mindre biverkningar vid användningen av hampaolja, så är det faktiskt väldigt få personer som upplever det. Normalt sett finns det inga biverkningar vid användningen av hampaolja – och det finns inge livshotande biverkningar alls.

Du kan läsa mer om CBD olja och biverkningar här.

Som alltid, eftersom det inte finns långsiktiga säkerhetsundersökningar, ska du alltid kontakta din läkare innan du börjar använda hampaolja.

Blir man påverkad av hampaolja?

Om du väljer att köpa en hampaolja med CBD, så finns det ingen möjlighet för att du ska bli påverkad – eller som andra kallar det ”att bli hög” – vid användningen av hampaolja. Så länge det endast finns ett mindre innehåll av THC (det psykoaktiva ämnet) i oljan, så riskerar du inte att bli påverkad av oljan. Tvärtom kan hampaolja hjälpa dig att ge kroppen balans samt vara bra för ditt sinne.

Kommer CBD synas på ett drogtest?

Även om det endast är ett fåtal av oss som har tagit ett drogtest, så är det en realitet för en del människor. Därför är det även viktigt att veta om du kan riskera att bli testad positivt för droger om du använder hampaolja. Hampaolja innehåller i de flesta fall mest CBD, varpå det inte kan mätas i ett sådant test. Det kommer nämligen vara minimala mängder med THC i oljan, vilket är den komponent som man ofta mäter i de här testerna. Dock är det alltid en bra ide att nämna för dem som ska testa dig, om du har använt hampaolja för att vara säker på vad som kommer ske.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.


Även i Hampa

Marijuana, cannabis och hampa – vad är skillnaden?
Marijuana, cannabis och hampa – vad är skillnaden?

Maj 29, 2018 6 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev