Vad är hampaolja?

Vad är hampaolja?

Vad är hampaolja? Att skilja på cannabis och hampa kan vara förvirrande, så låt oss göra det enkelt. Det finns många varianter av cannabis sativa, som alla har olika mängder THC och CBD. Cannabis sativa-sorter som har med än 0,2% THC, betecknas vanligtvis som marijuana. Hampa är varje sort av Cannabis sativa som innehåller mindre än 0,2% THC.

Det stämmer att Cannabis sativa och hampa är samma art. Den enda skillnaden mellan de två är att innan det kan betecknas som hampa, så ska Cannabis sativa-växten bestå av mindre än 0,2% THC. Så vad är egentligen skillnaden mellan hampaolja, hampfröolja, CBD olja och cannabisolja?

1. Hampaolja

Denna produkt har extraherats från hampaväxtens stjälk, huvudsakligen på grund av dess CBD-innehåll. För att oljan ska vara laglig, ska den innehålla mindre än 0,2% THC.

2. Hampfröolja

Detta är olja som extraherats av hampfrö. Hampfröolja innehåller lite eller ingen THC eller CBD och extraheras istället på grund av sin hälsosamma fettsyraprofil.

Läs mer om hampfröolja i denna artikel.

3. Cannabisolja

Denna olja är härledd av Cannabis sativa-växten, som kan innehålla både CBD och THC i varierande koncentrationer. Cannabisolja kan vara både lagligt och olagligt beroende på innehållet av THC. Det kan nämligen vara en olja med högt innehåll av CBD och lågt innehåll av THC, varpå oljan vanligtvis är laglig och utan en euforisk verkan. Cannabisolja kan dock även innehålla större mängder THC, vilket kan vara problematiskt för personer som inte eftersträvar cannabisoljans psykoaktiva verkan.

Läs mer om cannabisolja i denna artikel.

4. CBD olja

CBD olja tillverkas av Cannabis sativa-växten eller hampväxten och kan användas till en mängd olika ändamål. Det är precis samma sak som cannabisolja – bara en annan beteckning för samma produkt.

Läs mer om CBD olja i denna artikel.

Är hampaolja lagligt?

Kort sagt så är hampaolja lagligt i Sverige. Det är lagligt att köpa och sälja hampaolja, men det beror dock på själva produkten. Hampaolja kan nämligen vara väldigt annorlunda, då det kan innehålla många olika ämnen och komponenter. Därför är det viktigt att du alltid ser till att undersöka innehållet i hampaoljan som du vill köpa. På så sätt är du alltid säker på att det inte slutar med att du köper en olaglig produkt.

Hampväxten som hampaolja är tillverkad av innehåller cirka 120 olika föreningar. Två av dessa föreningar har en stor betydelse när det kommer till om själva oljan är antingen laglig eller olaglig. Det är därför en fördel om du ser till att känna till detta så du vet vilka produkter du ska titta efter. De två föreningar vi pratar om är CBD, cannabidiol, och THC, tetrahydrocannabinol, som båda är cannabinoider. Då THC är den psykoaktiva komponenten, är det viktigt att det är under 0,2% THC i produkten. Om så är fallet, är hampaoljan laglig i Sverige.

Om du vill köpa eller ta med dig hampaolja till utlandet, så är det en bra idé att du ser till att läsa mer om de specifika lagar och regler som gäller i det berörda landet, innan du reser. Även om det idag är lagligt i många länder, så rekommenderas det alltid att du ser till att läsa på om alla lagar rörande hampaolja, innan du väljer att packa ner det i resväskan.

Hur utvinns hampaolja?

Hampaolja kan utvinnas på en ras olika sätt. Syftet med hampaextraktion är ganska enkelt; att utvinna cannabinoider (och andra föreningar) i en stark koncentrerad form för att göra den lämplig till människor. Du ska använda ett växtmaterial som är rikt på CBD, såsom särskilda cannabisstammar eller hampa.

Det finns, som redan nämnt, olika metoder för att producera hampaolja. Den ena behöver inte vara bättre än den andra, men det finns dock fördelar och nackdelar med de flesta metoderna. Nedan kan du läsa mer om de två mest populära utvinningsmetoderna när det gäller hampolja.

1. CO2-extraktion

I denna extraktionsmetod utsätts hampan för CO2-gas i högt tryck i låg temperatur, som hjälper till att isolera och bevara cannabinoiderna i oljan. Nackdelen omfattar långsam extraktionstid och höga produktionskostnader, vilket innebär att dessa produkter kommer vara i den dyrare änden jämfört med hampaolja som utvinns med en annan metod.

2.Extraktion i vätska

Med denna utvinningsmetod används det antingen växtolja eller alkohol – det vanligaste är dock alkohol – under mild uppvärmning, vilket kan vara en fördel. Dock sägs det att det med denna metod är svårare att extrahera en helt ren form av CBD, där giftiga ämnen kan efterlämnas till skillnad från CO2-extraktion.

Båda metoder är erkända och väldigt populära idag. Extraktion i exempel alkohol är förhållandevis enkelt, då det inte kräver en särskild form av kunskap eller utrustning. CO2-extraktion är en mer besvärlig metod som kräver speciell utrustning. I gengäld är det känt för att vara en väldigt säker samt effektiv metod.

Läs mer om produktion av CBD olja i denna artikel.

Är hampaolja säkert?

Eftersom det krävs en betydligt större mängd hampstjälkar för att producera hampaolja, är det en ökad risk för förorening av toxiner i växten. Detta är ett resultat av hampans starka bioackumulatoregenskaper, då de drar toxiner från den jord den växer i. Många hampaoljor är även kända för att sakna det fulla spektrumet av terpener och andra cannabinoider, som sägs verka synergistiskt med CBD, vilket innebär att användarna får färre fördelar.

Med det sagt, så är det många leverantörer som testar sina produkter för att säkerställa att CBD-innehåller, såväl som terpener och andra cannabinoider lever upp till den standard som krävs för att hampaoljan ska ha en effekt. Det är ett bra tecken, om de erbjuder att leverera ett certifikat som kan visa vilken typ av föreningar som finns i hampaoljan, samt i vilka koncentrationer så du kan vara säker på att du hittar en produkt som innehåller de helt rätta mängderna.

Dock är hampaolja i de flesta fall helt säkert så länge du ser till att köpa produkten från en trovärdig leverantör.

Hur använder jag hampaolja?

När du börjar med att använda hampaolja, så rekommenderas det att du alltid börjar med väldigt låga doser. Det är nämligen en fördel då du har möjlighet att hitta den rätta dosen till just dina behov. Vid nuvarande tidpunkt kan du inte hitta en läkare som kan hjälpa dig att hitta den rätta dosen, och därför blir du själv tvungen att experimentera med det.

Om du vill börja med hampaolja, så är det en fördel om du börjar lugnt och försiktigt, så du har möjlighet att vänja dig vid oljan. Se till att börja med en mindre dos och ta därefter en smula mer. På det sätter kan du öka din dos längs vägen, medan din kropp vänjer sig vid det. Var uppmärksam på att det kan ta ett par timmar innan oljan börjar ge en effekt på kroppen.

Du kan läsa mer om dosering av CBD olja här.

Det vanligaste sättet att använda hampaolja på, är genom att ta ett par droppar under tungan. Då munnen består av slemhinnor, är den bra för att ta upp näringen som finns i hampaoljan. Med endast ett par droppar hampaolja under tungan, ser slemhinnorna till att ta upp oljan, varpå den snabbt förs in i ditt blodomlopp. Effekten kan därför snabbt kännas i kroppen.

Om du inte gillar hampaoljans smak, kan du även välja att svälja ett par droppar och därefter dricka något med smak som tar över oljans smak. Även om denna metod gör att oljans effekt blir en aning långsammare, så får du fortfarande användning av den om du vill undvika hampaoljans smak.

Vilka är fördelarna med hampaolja?

När vi talar om fördelarna med hampaolja, är det huvudsakligen själva fördelarna med CBD, som kan finnas i hampaolja som vi refererar till. Medan det fortfarande finns behov för ytterligare undersökningar och studier av hög kvalitet gällande fördelarna med hampaolja, så är den tillgängliga forskningen med dess slutsatser och resultat överbevisande. I denna del kan du titta närmre på ett par av fördelarna med hampaolja, då det finns en rad fördelar som bevisats under olika undersökningar.

  1. Hampaolja till epilepsi

CBD i hampaolja har använts av patienter med epilepsi i årtionden. En nyligen genomförd retrospektiv undersökning från Israel visade en signifikant minskning av anfall vid användning av hampaolja med CBD. I denna undersökning upplevde 52% av patienterna en markant minskning av epilepsianfall, efter de använt hampaolja med CBD.

Läs mer om CBD och epilepsi här.

  1. Hampaolja till ångest

Hampaolja med CBD har visat sig minska aktiviteten i den limbiska delen av människohjärnan, som ansvarar för vår fly-eller-fäkta respons. En undersökning från år 2011 visade att hampaolja med CBD signifikant minskade ångest och kognitiv svaghet jämfört med försökspersoner som tog en placebomedicin.

Läs mer om CBD och ångest här.

  1. Hampaolja till smärtor

Flera försök med djur visar att hampaolja med CBD kan minska akuta smärtor och kroniska smärtor markant. Det har samtidigt tillkommit fler studier med människor, där resultaten varit likadana. De olika smärtorna kan vara allt från smärtor förorsakade av gikt, multipel skleros, fibromyalgi m.m.

Läs mer om CBD och smärta här.

  1. Hampaolja till Alzheimers

En undersökning på möss år 2011 visade att hampaolja med CBD förhindrade utvecklingen av Alzheimers. Men mer forskning är dock nödvändig för att validera dessa resultat hos människor.

CBD är även kraftfull antioxidant, vilket innebär att den skyddar din kropp mot fria radikaler, varför det antas att hampaolja med CBD uppvisar en antidepressiv, illamående, magskyddande och immunsystembalanserande verkan. Men återigen ska det genomföras mer forskning på alla dessa områden innan det kan bevisas med 100% säkerhet.

Läs mer om CBD och Alzheimers här.

Hur väljer man hampaolja?

När du ska besluta dig för vilken hampaolja du ska använda, är följande kriterier något du bör vara uppmärksam på:

  • Hampväxterna ska vara 100% ekologiskt odlade för att minimera exponeringen för pesticider.
  • Hampaoljan ska helst extraheras med CO2, alkohol eller olivolja. Om du väljer olivolja, så ska du se till att förvara oljan på en mörk och sval plats.
  • Begär ett certifikat från återförsäljaren om du är osäker på hur deras hampaolja är extraherad samt vad själva innehållet är. Detta certifikat ska visa hampaoljans kemiska sammansättning, vilket gör att du även kan se om det finns oönskade förorenade ämnen som giftiga tungmetaller i oljan.

Läs mer om att välja CBD olja i denna artikel.

Finns det några biverkningar med hampaolja?

Även om det är väldigt sällsynt, så rapporterar en del människor biverkningar vid användning av hampaolja. Dessa biverkningar omfattar i de flesta fall lågt blodtryck, torr mun, illamående och diarré. Djurförsök har dock inte hittat några toxicitetsproblem vid användningen av CBD.

Faktiskt så upptäckte en undersökning år 2006 att ”tillgänglig klinisk data tyder på att CBD kan administreras tryggt över ett brett doseringsområde.” Man ska därför inte bekymra sig för att få en överdos av hampaolja med CBD, då flera studier förklarar att det inte kan ske. Även om det bara är ett fåtal människor som upplevt mindre biverkningar vid användningen av hampaolja, så är det faktiskt väldigt få personer som upplever det. Normalt sett finns det inga biverkningar vid användningen av hampaolja – och det finns inge livshotande biverkningar alls.

Du kan läsa mer om CBD olja och biverkningar här.

Som alltid, eftersom det inte finns långsiktiga säkerhetsundersökningar, ska du alltid kontakta din läkare innan du börjar använda hampaolja.

Blir man påverkad av hampaolja?

Om du väljer att köpa en hampaolja med CBD, så finns det ingen möjlighet för att du ska bli påverkad – eller som andra kallar det ”att bli hög” – vid användningen av hampaolja. Så länge det endast finns ett mindre innehåll av THC (det psykoaktiva ämnet) i oljan, så riskerar du inte att bli påverkad av oljan. Tvärtom kan hampaolja hjälpa dig att ge kroppen balans samt vara bra för ditt sinne.

Kommer CBD synas på ett drogtest?

Även om det endast är ett fåtal av oss som har tagit ett drogtest, så är det en realitet för en del människor. Därför är det även viktigt att veta om du kan riskera att bli testad positivt för droger om du använder hampaolja. Hampaolja innehåller i de flesta fall mest CBD, varpå det inte kan mätas i ett sådant test. Det kommer nämligen vara minimala mängder med THC i oljan, vilket är den komponent som man ofta mäter i de här testerna. Dock är det alltid en bra ide att nämna för dem som ska testa dig, om du har använt hampaolja för att vara säker på vad som kommer ske.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Läs mer
Marijuana, cannabis och hampa – vad är skillnaden?

Marijuana, cannabis och hampa – vad är skillnaden?

På grund av den enorma utvecklingen inom cannabisextrakt och isolerad marknad, så ser vi nu flertalet webbsidor, grupper i sociala medier och sidor som för närvarande är hängivna till denna marknad, och med det kommer okontrollerad falsk information som propageras av individer som inte har några studier eller driver en agenda. Oavsett anledningar, så är problemet att falsk och motsägande information lämnar kunderna förvirrade och tveksamma. Dessa produkter har en enorm medicinsk potential, men tyvärr existerar det en oändlig strid mot myter och rykten i grupper på sociala medier.

Olika åsikter

Flertalet individer förstår fortfarande inte att marijuana och hampa är samma växt med samma genus och art, nämligen antingen Cannabis sativa eller Cannabis indica.

Nyligen har hampa definierats som genetiska stammar som är högre på Cannabidiol (CBD) och marijuana definieras som stammar som är högre på tetrahydrocannabidiol (THC). CBD och THC är de huvudsakliga cannabinoiderna (bland flera) som hittas i cannabis.

En annan förklaring skiljer villkoren och produkterna baserat på del av växten samt baserat på hur den används. Termen ”hampa” är reserverad för industriell/kommersiell användning av cannabisstjälken och frön för textilier, livsmedel, papper, kroppsvårdsprodukter, tvättmedel, plast och byggmaterial medan termen ”marijuana” används i rekreationella- eller medicinska syften av produkter utvunna från blommor och blad.

En tredje åsikt verkar betrakta hampa som en växt med lågt cannabinoidinnehåll och cannabis som en växt med högt cannabinoidinnehåll.

Uppenbarligen kan dessa perspektiv leda till motsägelser eftersom, enligt en definition, ett material med hög CBD kan kallas hampa och under en annan världssyn kan samma kallas för cannabis. På grund av detta är många människor förvirrade och vi bör sluta använda de triviala namnen och anta kemotyp nomenklatur från den essentiella oljeindustrin. Till exempel finns det flera kemotyper av basilika fundamental olja och i stort sett alla av dem härstammar från liknande familj och art Ocimum Basilicum. Basilikaolja som är hög på linalol kallas Basilika ct. linalol. Basilikaolja som är hög på methyl chavicol är hänvisad till Basilika ct. methyl chavicol. Det kommer bli enklare om vi helt enkelt pratar om Cannabis ct. CBD eller Cannabis ct. THC. Detta understryker att vi pratar om samma växt, bara olika stammar som producerar en annan stor cannabinoid när den extraheras och skulle leda till mycket mindre förvirring. Detta tar oss till skillnaden mellan CBD och THC. Samtidigt som båda är viktiga cannabinoider så har de väldigt olika märkbara effekter i människokroppen. Det är vagt nu, vilket är mer medicinskt värdefullt, men det som är tydligt är att THC medför ytterligare besvär (eller fördelar beroende på hur man ser det) med att göra dig hög. Eftersom CBD inte har några psykoaktiva effekter som THC har, så anses det av många vara en mer medicinskt användbar cannabinoid, åtminstone ur ett praktiskt användningssyfte eftersom den mängd som behövs för att vara riktigt kraftfull vid lindring av allvarliga medicinska tillstånd såsom kramper eller kronisk smärta kan vara flera hundra milligram om dagen. Om du använder en stor doseringsnivå av CBD är det inga problem, men 100 milligram av ren THC skulle förvandla de flesta människor till en zombie i åtminstone 12 timmar om de inte kräker ut det innan dess på grund av illamående. Vi säger inte att THC inte är medicinskt användbart men det är fortfarande mycket jobb som måste göras. Det finns även de fall där kombinationen av båda skulle bli ett optimalt medicinskt värde. Det verkar vara mycket konkurrens mellan de gammaldags tillverkarna av ”marijuana” (Cannabis ct. THC) som har förvandlat sina en gång olagliga aktiviteter till enorma kassako-affärer i stater som Colorado och de relativa nykomlingarna på marknaden som koncentrerar sig på extrakt av Cannabis ct. CBD. Detta påstående leder till felaktig information som sprids i världen och detta är på grund av bristande kunskaper eller på grund av ekonomiska intressen.

Exempel på olika falska påståenden

Till exempel kommer du ofta höra påståenden som ”CBD från hampa har inte lika hög kvalitet som CBD från cannabis.” Detta påståendet är falskt av två orsaker. För det första är CBD från hampa även CBD från cannabis eftersom cannabis helt enkelt är genuset för alla dessa växter. För det andra är CBD en molekyl med en specifik tredimensionell struktur och den vet inte varifrån den kom. Det är bara en nödvändighet att CBD är den unika tredimensionella ordningen av sina atomer. Så gör inte en skillnad på vilken genetisk stam som producerar CBD, om det är ren CBD kommer den agera exakt likadant i kroppen oavsett var den är isolerad från.

Andra påståenden du kommer stöta på är saker som ”CBD-extrakt från hampa är inte lika bra som CBD-extrakt från cannabis eftersom hampa inte har de nödvändiga terpenerna för omgivningseffekten.” Detta påstående är också falskt för ännu en gång är hampa cannabis men för att ta itu med påståendena om omgivningseffekten så måste vi först definiera vad det innebär. Omgivningseffekten i cannabisvärlden hänvisar vanligtvis till den förbättrade effektiviteten av cannabinoiderna som erbjuds genom införandet av växtens naturliga terpener. Vissa kommer även att säga det för att i allmänhet referera till den större effekten av användning av hela växtextrakt i motsats till endast en enskild isolerad cannabinoid. I de essentiella oljorna och doftande helande värld, skulle vi i princip kalla den synergistiska effekten, då synergin av alla molekyler i essentiell olja har en mer framträdande inverkan än enbart summan av de individuella delarna. Vad cannabisvärlden i stort inte har kommit fram till är att de som de kallar den terpena profilen på cannabis är helt enkelt cannabisens essentiella olja. Den essentiella oljan är bara den volatila organiska fraktionen av växten som erhålls genom ånga eller hydrodestillering. Den essentiella oljan är en sekundär metabolit och bestämmer i grund och botten lukten av cannabisväxter av intresse. Det finns bokstavligt talat hundratals genetiska stammar av cannabis och om du någon gång har luktat på de olika stammarna så vet du att lukten täcker hela omgivningen. Men oavsett lukten innefattar den essentiella oljan vanligtvis i huvudsak bara tre terpener, nämligen myrcene, alpha-humulene, och beta-caryophyllene. Myrcene är en monoterpen medan alpha-humulene och beta-caryophyllene är seskviterpener. Variationen av lukt. Oavsett om det kommer från ”hampa” eller ”marijuana” beror på dessa föreningars olika förhållanden tillsammans med variationen av alla andra mindre terpener och terpenoidkomponenter som kan variera i hundratal om du gräver tillräckligt djupt i din analys. Det borde vara ganska sannolikt att du stöter på dessa två genetiska stammar som kan ha väldigt lika essentiella oljeprofiler, som luktar i stort sett likadant och ändå kan en vara högre på CBD och den andra högre på THC. Om inte naturligt förekommande, så kan detta säkerligen uppnås genom selektiv förädling.

Nyligen har många företag tagit upp “cannabis terpene isolates” och lagt till dem till cannabisextrakt för att få önskad omgivningseffekt. Dessa är terpenfraktioner från faktisk CO2-extraktion av cannabis. Dessa terpenfraktioner är väldigt dyra så köpare bör se upp. Det förekommer oftare att det som säljs på marknaden är billiga terpenprodukter som kommer från andra växter, eller även tillverkas syntetiskt och det är ganska enkelt för ett labb som vårt att avgöra ursprunget på terpener genom GC/MS-analys då vår specialitet är terpenanalys av bokstavligen hundratals växter och vi har fått lära oss hur man upptäcker förfalskning av alla. Det bästa att använda för omgivningseffekt är helt enkelt äkta essentiell olja från cannabis som erhålls via ångdestillation av en variation av cannabisstammar, men görs vanligtvis i en produktionsskala från biomassa med låg cannabinoid då ångdestillationsprocessen är ganska destruktiv för växtmaterialet och skulle drastiskt reducera extraktionsavkastningen av den väldigt värdefulla cannabinoiden som innehåller delar som sparas till andra extraktionsprocesser som CO2 eller butanextraktioner

Slutsats

Slutsatsen när det kommer till cannabisextrakt är att det är viktigt att bli informerad. Cannabisindustrin är relativt ny och den utvecklas lavinartat. På grund av det upplever den några liknande problem i form av förfalskning i stor skala och direkta bedrägerier som industrin för essentiella oljor och vanliga extrakt upplevde för årtionden sedan. Cannabisindustrin är så ny och, nu, så bortkopplad från standardföretagen på grund av dess lagliga hinder. Människor har en enorm brist av vetenskaplig expertis och information om cannabisvärlden, men vi hoppas att vi spelar en viktig roll för att hjälpa dig att få riktig information.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Läs mer

Nyhetsbrev