Vad är hampaolja?

Vad är hampaolja?

Vad är hampaolja? Att skilja på cannabis och hampa kan vara förvirrande, så låt oss göra det enkelt. Det finns många varianter av cannabis sativa, som alla har olika mängder THC och CBD. Cannabis sativa-sorter som har med än 0,2% THC, betecknas vanligtvis som marijuana. Hampa är varje sort av Cannabis sativa som innehåller mindre än 0,2% THC.

Det stämmer att Cannabis sativa och hampa är samma art. Den enda skillnaden mellan de två är att innan det kan betecknas som hampa, så ska Cannabis sativa-växten bestå av mindre än 0,2% THC. Så vad är egentligen skillnaden mellan hampaolja, hampfröolja, CBD olja och cannabisolja?

1. Hampaolja

Denna produkt har extraherats från hampaväxtens stjälk, huvudsakligen på grund av dess CBD-innehåll. För att oljan ska vara laglig, ska den innehålla mindre än 0,2% THC.

2. Hampfröolja

Detta är olja som extraherats av hampfrö. Hampfröolja innehåller lite eller ingen THC eller CBD och extraheras istället på grund av sin hälsosamma fettsyraprofil.

Läs mer om hampfröolja i denna artikel.

3. Cannabisolja

Denna olja är härledd av Cannabis sativa-växten, som kan innehålla både CBD och THC i varierande koncentrationer. Cannabisolja kan vara både lagligt och olagligt beroende på innehållet av THC. Det kan nämligen vara en olja med högt innehåll av CBD och lågt innehåll av THC, varpå oljan vanligtvis är laglig och utan en euforisk verkan. Cannabisolja kan dock även innehålla större mängder THC, vilket kan vara problematiskt för personer som inte eftersträvar cannabisoljans psykoaktiva verkan.

Läs mer om cannabisolja i denna artikel.

4. CBD olja

CBD olja tillverkas av Cannabis sativa-växten eller hampväxten och kan användas till en mängd olika ändamål. Det är precis samma sak som cannabisolja – bara en annan beteckning för samma produkt.

Läs mer om CBD olja i denna artikel.

Är hampaolja lagligt?

Kort sagt så är hampaolja lagligt i Sverige. Det är lagligt att köpa och sälja hampaolja, men det beror dock på själva produkten. Hampaolja kan nämligen vara väldigt annorlunda, då det kan innehålla många olika ämnen och komponenter. Därför är det viktigt att du alltid ser till att undersöka innehållet i hampaoljan som du vill köpa. På så sätt är du alltid säker på att det inte slutar med att du köper en olaglig produkt.

Hampväxten som hampaolja är tillverkad av innehåller cirka 120 olika föreningar. Två av dessa föreningar har en stor betydelse när det kommer till om själva oljan är antingen laglig eller olaglig. Det är därför en fördel om du ser till att känna till detta så du vet vilka produkter du ska titta efter. De två föreningar vi pratar om är CBD, cannabidiol, och THC, tetrahydrocannabinol, som båda är cannabinoider. Då THC är den psykoaktiva komponenten, är det viktigt att det är under 0,2% THC i produkten. Om så är fallet, är hampaoljan laglig i Sverige.

Om du vill köpa eller ta med dig hampaolja till utlandet, så är det en bra idé att du ser till att läsa mer om de specifika lagar och regler som gäller i det berörda landet, innan du reser. Även om det idag är lagligt i många länder, så rekommenderas det alltid att du ser till att läsa på om alla lagar rörande hampaolja, innan du väljer att packa ner det i resväskan.

Hur utvinns hampaolja?

Hampaolja kan utvinnas på en ras olika sätt. Syftet med hampaextraktion är ganska enkelt; att utvinna cannabinoider (och andra föreningar) i en stark koncentrerad form för att göra den lämplig till människor. Du ska använda ett växtmaterial som är rikt på CBD, såsom särskilda cannabisstammar eller hampa.

Det finns, som redan nämnt, olika metoder för att producera hampaolja. Den ena behöver inte vara bättre än den andra, men det finns dock fördelar och nackdelar med de flesta metoderna. Nedan kan du läsa mer om de två mest populära utvinningsmetoderna när det gäller hampolja.

1. CO2-extraktion

I denna extraktionsmetod utsätts hampan för CO2-gas i högt tryck i låg temperatur, som hjälper till att isolera och bevara cannabinoiderna i oljan. Nackdelen omfattar långsam extraktionstid och höga produktionskostnader, vilket innebär att dessa produkter kommer vara i den dyrare änden jämfört med hampaolja som utvinns med en annan metod.

2.Extraktion i vätska

Med denna utvinningsmetod används det antingen växtolja eller alkohol – det vanligaste är dock alkohol – under mild uppvärmning, vilket kan vara en fördel. Dock sägs det att det med denna metod är svårare att extrahera en helt ren form av CBD, där giftiga ämnen kan efterlämnas till skillnad från CO2-extraktion.

Båda metoder är erkända och väldigt populära idag. Extraktion i exempel alkohol är förhållandevis enkelt, då det inte kräver en särskild form av kunskap eller utrustning. CO2-extraktion är en mer besvärlig metod som kräver speciell utrustning. I gengäld är det känt för att vara en väldigt säker samt effektiv metod.

Läs mer om produktion av CBD olja i denna artikel.

Är hampaolja säkert?

Eftersom det krävs en betydligt större mängd hampstjälkar för att producera hampaolja, är det en ökad risk för förorening av toxiner i växten. Detta är ett resultat av hampans starka bioackumulatoregenskaper, då de drar toxiner från den jord den växer i. Många hampaoljor är även kända för att sakna det fulla spektrumet av terpener och andra cannabinoider, som sägs verka synergistiskt med CBD, vilket innebär att användarna får färre fördelar.

Med det sagt, så är det många leverantörer som testar sina produkter för att säkerställa att CBD-innehåller, såväl som terpener och andra cannabinoider lever upp till den standard som krävs för att hampaoljan ska ha en effekt. Det är ett bra tecken, om de erbjuder att leverera ett certifikat som kan visa vilken typ av föreningar som finns i hampaoljan, samt i vilka koncentrationer så du kan vara säker på att du hittar en produkt som innehåller de helt rätta mängderna.

Dock är hampaolja i de flesta fall helt säkert så länge du ser till att köpa produkten från en trovärdig leverantör.

Hur använder jag hampaolja?

När du börjar med att använda hampaolja, så rekommenderas det att du alltid börjar med väldigt låga doser. Det är nämligen en fördel då du har möjlighet att hitta den rätta dosen till just dina behov. Vid nuvarande tidpunkt kan du inte hitta en läkare som kan hjälpa dig att hitta den rätta dosen, och därför blir du själv tvungen att experimentera med det.

Om du vill börja med hampaolja, så är det en fördel om du börjar lugnt och försiktigt, så du har möjlighet att vänja dig vid oljan. Se till att börja med en mindre dos och ta därefter en smula mer. På det sätter kan du öka din dos längs vägen, medan din kropp vänjer sig vid det. Var uppmärksam på att det kan ta ett par timmar innan oljan börjar ge en effekt på kroppen.

Du kan läsa mer om dosering av CBD olja här.

Det vanligaste sättet att använda hampaolja på, är genom att ta ett par droppar under tungan. Då munnen består av slemhinnor, är den bra för att ta upp näringen som finns i hampaoljan. Med endast ett par droppar hampaolja under tungan, ser slemhinnorna till att ta upp oljan, varpå den snabbt förs in i ditt blodomlopp. Effekten kan därför snabbt kännas i kroppen.

Om du inte gillar hampaoljans smak, kan du även välja att svälja ett par droppar och därefter dricka något med smak som tar över oljans smak. Även om denna metod gör att oljans effekt blir en aning långsammare, så får du fortfarande användning av den om du vill undvika hampaoljans smak.

Vilka är fördelarna med hampaolja?

När vi talar om fördelarna med hampaolja, är det huvudsakligen själva fördelarna med CBD, som kan finnas i hampaolja som vi refererar till. Medan det fortfarande finns behov för ytterligare undersökningar och studier av hög kvalitet gällande fördelarna med hampaolja, så är den tillgängliga forskningen med dess slutsatser och resultat överbevisande. I denna del kan du titta närmre på ett par av fördelarna med hampaolja, då det finns en rad fördelar som bevisats under olika undersökningar.

 1. Hampaolja till epilepsi

CBD i hampaolja har använts av patienter med epilepsi i årtionden. En nyligen genomförd retrospektiv undersökning från Israel visade en signifikant minskning av anfall vid användning av hampaolja med CBD. I denna undersökning upplevde 52% av patienterna en markant minskning av epilepsianfall, efter de använt hampaolja med CBD.

Läs mer om CBD och epilepsi här.

 1. Hampaolja till ångest

Hampaolja med CBD har visat sig minska aktiviteten i den limbiska delen av människohjärnan, som ansvarar för vår fly-eller-fäkta respons. En undersökning från år 2011 visade att hampaolja med CBD signifikant minskade ångest och kognitiv svaghet jämfört med försökspersoner som tog en placebomedicin.

Läs mer om CBD och ångest här.

 1. Hampaolja till smärtor

Flera försök med djur visar att hampaolja med CBD kan minska akuta smärtor och kroniska smärtor markant. Det har samtidigt tillkommit fler studier med människor, där resultaten varit likadana. De olika smärtorna kan vara allt från smärtor förorsakade av gikt, multipel skleros, fibromyalgi m.m.

Läs mer om CBD och smärta här.

 1. Hampaolja till Alzheimers

En undersökning på möss år 2011 visade att hampaolja med CBD förhindrade utvecklingen av Alzheimers. Men mer forskning är dock nödvändig för att validera dessa resultat hos människor.

CBD är även kraftfull antioxidant, vilket innebär att den skyddar din kropp mot fria radikaler, varför det antas att hampaolja med CBD uppvisar en antidepressiv, illamående, magskyddande och immunsystembalanserande verkan. Men återigen ska det genomföras mer forskning på alla dessa områden innan det kan bevisas med 100% säkerhet.

Läs mer om CBD och Alzheimers här.

Hur väljer man hampaolja?

När du ska besluta dig för vilken hampaolja du ska använda, är följande kriterier något du bör vara uppmärksam på:

 • Hampväxterna ska vara 100% ekologiskt odlade för att minimera exponeringen för pesticider.
 • Hampaoljan ska helst extraheras med CO2, alkohol eller olivolja. Om du väljer olivolja, så ska du se till att förvara oljan på en mörk och sval plats.
 • Begär ett certifikat från återförsäljaren om du är osäker på hur deras hampaolja är extraherad samt vad själva innehållet är. Detta certifikat ska visa hampaoljans kemiska sammansättning, vilket gör att du även kan se om det finns oönskade förorenade ämnen som giftiga tungmetaller i oljan.

Läs mer om att välja CBD olja i denna artikel.

Finns det några biverkningar med hampaolja?

Även om det är väldigt sällsynt, så rapporterar en del människor biverkningar vid användning av hampaolja. Dessa biverkningar omfattar i de flesta fall lågt blodtryck, torr mun, illamående och diarré. Djurförsök har dock inte hittat några toxicitetsproblem vid användningen av CBD.

Faktiskt så upptäckte en undersökning år 2006 att ”tillgänglig klinisk data tyder på att CBD kan administreras tryggt över ett brett doseringsområde.” Man ska därför inte bekymra sig för att få en överdos av hampaolja med CBD, då flera studier förklarar att det inte kan ske. Även om det bara är ett fåtal människor som upplevt mindre biverkningar vid användningen av hampaolja, så är det faktiskt väldigt få personer som upplever det. Normalt sett finns det inga biverkningar vid användningen av hampaolja – och det finns inge livshotande biverkningar alls.

Du kan läsa mer om CBD olja och biverkningar här.

Som alltid, eftersom det inte finns långsiktiga säkerhetsundersökningar, ska du alltid kontakta din läkare innan du börjar använda hampaolja.

Blir man påverkad av hampaolja?

Om du väljer att köpa en hampaolja med CBD, så finns det ingen möjlighet för att du ska bli påverkad – eller som andra kallar det ”att bli hög” – vid användningen av hampaolja. Så länge det endast finns ett mindre innehåll av THC (det psykoaktiva ämnet) i oljan, så riskerar du inte att bli påverkad av oljan. Tvärtom kan hampaolja hjälpa dig att ge kroppen balans samt vara bra för ditt sinne.

Kommer CBD synas på ett drogtest?

Även om det endast är ett fåtal av oss som har tagit ett drogtest, så är det en realitet för en del människor. Därför är det även viktigt att veta om du kan riskera att bli testad positivt för droger om du använder hampaolja. Hampaolja innehåller i de flesta fall mest CBD, varpå det inte kan mätas i ett sådant test. Det kommer nämligen vara minimala mängder med THC i oljan, vilket är den komponent som man ofta mäter i de här testerna. Dock är det alltid en bra ide att nämna för dem som ska testa dig, om du har använt hampaolja för att vara säker på vad som kommer ske.

Läs mer
ACDC

ACDC

Cannabis används till en rad olika syften som inkluderar rekreationella såväl som medicinska syften. För att få ut så mycket som möjligt av denna växt, så ser odlare fram emot att utveckla stammar som tillhandahåller maximalt med fördelar.

Eftersom cannabis indica och sativa är de vanligaste och de mest rena cannabisstammarna som har utmärkande egenskaper. En annan kategori av cannabisstammar är hybrider som besitter egenskaperna från båda stammarna. Majoriteten av de stammar som odlare odlar nu för tiden tillhör hybridarterna av cannabis.

Eftersom cannabis eller marijuana nu för tiden inte bara hjälper dig att bli hög eller slappna av i livet, så är dessa underbara växter även bra för att hantera ett flertal medicinska tillstånd. Då de medicinska fördelarna med CBD, en förening som förekommer i cannabis ökar i popularitet i världen.

Cannabisodlare och forskare är i färd med att odla cannabisstammar som innehåller mer och mer CBD-innehåll jämfört med andra cannabinoider som förekommer i stammen. Detta behov som odlarna har, har lett dem till upptäckten av många cannabisstammar som är CBD-rika stammar, Cannatonic, ACDC, Charlotte’s web och Katelyn Faith är ett par av stammarna för att nämna några.

Vad är ACDC?

För att kunna ha en förståelse för vad ACDC är, så måste du veta vad Cannatonic är. Om du vill ha mer kunskap om cannabis så måste du vara medveten om det faktum att Cannatonic är en av de första stammarna som utvecklades med syfte att behandla medicinska tillstånd. ACDC är en sativaframträdande fenotyp av Cannatonic som innehåller än ännu högre mängd av CBD samtidigt som det har minsta möjliga innehåll av THC så den kan vara den mest medicinska och minst psykoaktiva stammen.

Kännetecken för ACDC

ACDC har vunnit många priser och fått ett enormt erkännande, inte bara för att det kan göra dig hög utan även för de medicinska fördelarna som det tillhandahåller. ACDC har följande egenskaper som särskiljer den från andra stammen.

>

1. CBD-förhållande

Den största anledningen till att ACDC är så populär beror på dess CBD-förhållande. Till din förvåning, har ACDC visat sig ha ett CBD/THC-förhållande på 20:1. När ACDC testades i laboratoriet, innehöll provet 16-24% med CBD samtidigt som det bara innehöll 0.5-1.2% av THC, vilket innebär att det är ett bättre alternativ än Cannatonic för att erövra medicinska fördelar.

Om du vill ha en liten psykoaktiv effekt som att bli lite lätt hög så är Cannatonic ett bättre alternativ för dig då det har ett THC-innehåll på åtminstone inte mer än 6%. Om du bara vill ha de medicinska fördelarna och inte vill bli hög så är ACDC bäst för dig då den även är etiketterad som en THC-fri stam och inte försämrar förmågan att tänka eller arbeta.

2. Utseende och doft av ACDC

Talar man om utseendet på ACDC, är det som ett mossliknande embryo med gulgröna nyanser och hopparade med orangea streck rakt igenom. På grund av det låga THC-innehållet, så curlar och omsluter pistillerna runt genom sockerbladen och är inte särskilt frostiga.

Smaken och doften av ACDC är väldigt trevlig och kan beskrivas som jordig sötma med saftig citrus. Det tillhandahåller en liten söt och kryddig smak och syrlig doft. ACDC föredras ofta av patienter som är allergiska mot illaluktande dofter, som patienterna med epilepsi.

3. Växtstruktur

ACDC är medelhög och växer sig cirka 120 cm hög. Växtstrukturen är liknande skunkstammarna och de är hopbuntade och grupperade tillsammans vilket är känt som colas. För att odla ACDC, kräver det väldigt utmanande krav och önskemål om maximal tid och underhåll att växa. Det behövs en stark support där de stora grupperna kan hänga och växten är inte pest- eller sjukdomsresistent så att observera odlingen noga är viktigt.

Den kan odlas inomhus eller utomhus men vanligtvis föredras inomhus på grund av den kontrollerade miljön och att den hålls borta från pesticider och sjukdomar. De odlas i varma till ganska svala förhållanden, men väldigt kallt väder kan öka dess blomstringstid. Växttiden för både inomhus- och utomhusväxter är cirka 9 till 10 veckor där utomhus ger mer avkastning än inomhus.

4. Effekter av ACDC

ACDC-stammarna adlas med hartsfrön och har ett indica/sativa-förhållande på 50:50, vilket innebär att det besitter egenskaperna från båda stammarna. Även om det inte producerar psykoaktiva effekter, kan man känna sig lite avslappnad och avstressad efter man tagit ACDC. Användare har även rapporterat att de fått ett bättre fokus och koncentration efter att ha rökt lite ACDC.

5. Medicinska fördelar

På grund av dess höga CBD-innehåll, används ACDC för att behandla tillstånd som anfall, muskelryckningar, kronisk smärta eller nervsmärta. Det kan även hjälpa till att hantera stress och oro och tillhandahåller en höjning av humöret. Rapporter och forskning har studerat ACDC och har sett att det kan läka och tillhandahålla en lindrande effekt även vid allvarliga tillstånd som cancer, epilepsi, multipel skleros och skakningar.

6. Biverkningar av ACDC

Även om det inte förändrar de tänkande förmågorna hos en människa, på grund av det låga THC-innehållet, så är torr mun den enda biverkningen som har kopplats till användning av ACDC. Torr mun kan enkelt kontrolleras genom att dricka mycket vätska innan och efter du konsumerar ACDC. Så lite förberedelse kan hjälpa dig att bli av med denna biverkning.

Sluttankar

ACDC-stammar är bäst när du behöver hjälp med ett särskilt medicinskt tillstånd utan att uppleva att du blir hög. Denna stam kan enkelt vapas, rökas eller konsumeras i form av oljor eller matvaror. Detta hjälper patienterna att dra fördel av stammen enligt deras behov. Dock är det viktigt att du konsulterar en yrkesmässigt sakkunnig innan du konsumerar ACDC och inkorporerar det i dina rutiner. Sådana cannabisstammar har varit väldigt användbara vid tillstånd där konventionella läkemedel inte fungerar.

Bibliografi

https://www.leafly.com/hybrid/acdc

https://www.marijuanabreak.com/acdc-marijuana-strain

https://redstormscientific.com/acdc-cannabis-strain-benefits-effects/

https://www.medicaljane.com/review/acdc-strain-is-a-phenotype-of-cannatonic-high-in-cannabidiol-cbd/

Läs mer
Katelyn Faith

Katelyn Faith

Då den medicinska världen gör framsteg varje dag, så blir den medicinska såväl som den terapeutiska användningen av cannabis uppenbarligen större. Mer och mer forskning görs inom detta fält och forskarna försöker erhålla så många fördelar som de kan av denna exceptionella växt. Olika stammar utvecklas i olika delar av världen som skiljer sig när det gäller koncentrationer av cannabinoider.

Cannabinoiderna är de som gör de olika stammarna kategoriserade. CBD- och THC-innehåll i alla CBD-produkter är det man huvudsakligen ska överväga när kvaliteten av produkten ska analyseras. CBD är cannabinoiden som har kopplats till en bred rad av medicinska fördelar och har visat sig ha fördelaktiga effekter vid behandling av cancer, epilepsi, anfall, stroke och flera andra tillstånd. THC är den psykoaktiva föreningen och de vanligaste CBD-produkterna har ett förhållande på 1:1 av CBD och THC. Det tros även att ett litet innehåll av THC är vitalt för att CBD ska kunna vara effektivt. Tack vare den avancerade forskningen, har stammar med en högre grad av CBD-innehåll utvecklats i syfte för medicinska behandlingar.

Katelyn Faith

Nyligen, under år 2015, hävdade en cannabisproducent i Minnesota att han producerade den medicinska marijuanastammen med högst CBD-innehåll i världen. Minnesota medical solutions eller Minnmed, som är baserat i Otsega meddelade att deras medicinska cannabisstam sägs ha ett CBD/THC-förhållande på 34:1, enligt en tredje parts laboratorietester.

Stammen gavs namnet ”Katelyn Faith” av Minnmed, uppkallat efter en speciell 8 år gammal flicka, Katelyn Faith Pauling, som dog av Battens sjukdom. Hennes föräldrar kämpade för tillgång till cannabis i syfte att behandla hennes anfall eftersom CBD har kopplats till att kunna behandla och lindra sjukdomar som orsakar anfall. Katelyn Faith dog bara ett par månader innan staten upprättade lagar för medicinsk cannabis.

Katelyn Faith-stammen och andra stammar

Katelyn Faith-stammen är den cannabisstam som har det högsta innehållet av CBD, tidigare gavs den titeln till stammen ”Charlotte Web” som upptäcktes med ett CBD/THC-förhållande på 20:1. Det finns även många andra CBD-rika stammar som konkurrerar med Katelyn Faith-stammen och inkluderar ACDC, MediHaze, Cannatonic och många andra.

Katelyn Faith-stammens egenskaper

Katelyn Faith-stammen odlades genom groende forskning som utfördes under flera månader. VD:n för Minnmed, Kyle Kingsley sa att detta är stammen med ett så extraordinärt CBD-innehåll i världen, men det är fortfarande svårt att dra en säker slutsats eftersom testningen inte är så transparent och rigorös som den borde vara.

Han la till att så här mycket CBD-innehåll är väldigt ovanligt, odlarna utvecklar Katelyn Faith-stammen med tusentals frön i en 10-månadersperiod. Den finns ingen typ av genmodifiering vid utvecklingen av Katelyn Faith. Extraktions metoden som används för denna högkvalitativa CBD kräver att koldioxiden utsätts för högt tryck och låg temperatur, vilket kräver en väldigt dyr utrustning.

Påståenden om Katelyn Faith-stammen

Kingsley sa att de namngav denna stam efter Katelyn Faith för att hylla henne och tillade att stammen inte skulle kunna bota Katelyn Faiths sjukdom, men kunde ha hjälpt henne så hon hade kunnat få en bättre livskvalitet.

Det avslöjades även att Katelyn Faith inte kommer skapa några berusande effekter för de som använder denna stam. Han sa att det inte finns tillräckligt med THC i denna växt för att producera en berusande effekt, så stammen kommer tillhandahålla maximala fördelar för patienter med epilepsi och anfall. Därmed kommer den typen av patienter vara vinnarna från Katelyn Faith-stammen.

Företaget uppmuntras att tillhandahålla stammen till alla patienter som är kvalificerade. Kvalificerade tillstånd i Minnesota beror på sjukdomarna. Patienter med cancer, anfall, HIV/AIDS, glaukom, Tourettes syndrom, ALS, muskelryckningar eller sjukdomar med olidlig smärta är berättigade att dra fördel av Katelyn Faith-stammen.

Företaget tillade att denna stam kommer hjälpa dem att skapa mer effektiva och kraftfulla CBD-läkemedel, och kommer driva ner kostnaderna för alla patienter till MinnMed-apotek. Kostnaden kommer minskas då mindre del av växten används och processas för att utvinna det värdefulla CBD-innehållet.

Patienterna kommer kunna få tag i högkvalitativa CBD-läkemedel till ett mycket lägre pris på grund av tillgängligheten av Katelyn Faith-stammen. Företaget motiverades av de patienter som kom till Minnesota från olika delar av landet för att uppnå fördelarna av denna stam. De epileptiska patienterna och andra patienter som använder konventionella läkemedel för sina sjukdomar som anfall kommer ha fördelen att få CBD till ett överkomligt pris.

De flesta cannabisexperter säger att CBD kräver ett litet innehåll av THC för att producera önskade resultat. David Kowalsky på Cannabis Network Radio säger att när det kommer till medicinsk användning av cannabis så ska man se till att man använder växten i sin helhet. Den hela växtmedicinen är mer effektiv vid behandling av sjukdomar, människor eliminerar THC-innehållet som påminner om hampans pasta.

Slutsats

Katelyn Faith-stammen är den innehållsmässigt CBD-rikaste stammen i världen för tillfället. Stammen kan hjälpa flertalet patienter som lider av allvarliga sjukdomar samtidigt som det kan tillhandahållas till en lägre kostnad. Denna stam kan användas på flera olika sätt och eftersom transporten för att jämna ut fröna av denna stam inte är tillåten, bör patienterna tillhandahållas med produkter från Katelyn Faith-stammen.

Bibliografi

http://www.fox9.com/health/minnesota-grown-katelyn-faith-could-be-most-cbd-rich-medical-cannabis

https://www.coppermountainelixirs.com/cannabinoid-science/minnesotta-ultra-rich-cbd-strain/

https://herb.co/marijuana/news/new-medical-marijuana-strain-34-x-stronger-typical-strains/

https://www.hempgazette.com/news/katelyn-faith-cannabis-hg0042/

http://www.cannabusiness.com/news/products-innovation/licensed-producer-claims-to-have-highest-cbd-strain-on-the-planet/

Läs mer
Harlequin

Harlequin

Harlequin är 75/25 sativa som har en söt myskartad mangodoft. Den är känd för sin höga potens av CBD som gör den till en pålitlig stam att använda för terapeutiska fördelar. Det har rapporterats att stammen göra sina användare klara i huvudet och få dem att slappna av i även de svåraste situationer. Förhållandet av CBD och THC i Harlequin är 5:2, vilket innebär att det är en optimal stam. Den ökar smärtstillandestyrkan av stammen 2 gånger. Den kommer få din kropp att slappna av utan sedation och berusning. Här har vi allt du behöver veta om denna stam.

CBD-strängen Harlequins ursprung, genetik och historia

Det är en hybridstam som kommer från en kombination av moderplantor inklusive.

 1. Thai Sativa 
 2. Columbia Gold
 3. Swiss Sativa 
 4. Nepali Indica

Detta är en väldigt försiktigt odlad sativa. Den odlas vanligtvis för medicinska ändamål och en del använder den även för rekreationella effekter. När du väl börjar använda Harlequin så behöver du inte dra ner på tempot eller oroa dig för att du ska bli hög. Dock är det viktigt att inte överexponera stammen. Den kommer hjälpa dig att hantera alla typer av överupphetsning och undvika all överstimulation i din kropp.

Den kommer hjälpa till att hålla tillbaka alla typer av psykomotorisk irritation. Anledningen till att Harlequin är en unik hybridstam är att den är en kombination av olika kända stammar. Produktens genetik kommer från hela världen och ger fler terapeutiska fördelar.

Utseende och doft

Växten är vanligtvis lång jämfört med andra stammar. Bladen har en mediumgrön färg. Den är inte bara lång, utan växten kommer sprida ut sina armar som vanligtvis har de gröna knopparna, frostiga trikomer och orangea pistiller. Doften är ofta blommig och örtig. Den har en hint av mango, citrus, ek, sötma, krydda och trä. Utseendet, doften, effekterna och namnet Harlequin är elegant.

Terapeutiska fördelar med Harlequin

Harlequin terapeutisk cannabis har THC-nivåer på upp till 15 procent. Likväl har den CBD-nivåer på upp till 15 procent. Denna två-i-ett smällen gör Harlequin till en optimal terapeutisk stam. Harlequin kan vara värdefull vid ett par typer av epilepsi som reagerar väl på behandling av CBD. I unga typer av epilepsi, så kan typer av grässtammar som innehåller näst intill noll THC nyttjas regelbundet. Trots det, kan vuxna behöva en stam som har en liten andel THC för att behandla typer av epilepsi och de resulterande våndorna och nedstämdhet. Harlequin är den optimala stammen vuxna vars specialister ordinerar ett försök med gräs för att behandla deras sjukdom och smärta.

Harlequin kan dessutom behandla muskuloskeletal smärta. Trots det faktum att THC-nivåerna inte är höga, är 15 procent THC tillräckligt högt för att ge bra hjälp mot obehag. Harlequin är en sativa och kommer därför påverka hjärnan. Smärtsignaler från tillstånd som ryggsmärta, ischias, nacksmärta handledssmärta, fotsmärta och olika typer av muskelsmärta kommer hämmas av Harlequin cannabis. Harlequins CBD-nivå kommer likväl minska irritation som är konsekvensen av dessa typer av smärta. Detta kommer hjälpa till att minska smärta i långa loppet efter de underliggande effekterna av gräset har avklingat.

Harlequinstärkande cannabis kan också ha kapaciteten att ta itu med utslag kopplade till ADD och ADHD. Psykomotorstörningen som förekommer i dessa sjukdomar kan vara sårbara för minskning av de upplösande effekterna av cannabidiol. Samtidigt kan frånvaron av fixering förstärkas av egenskaperna från Sativa och THC, som kan göra det möjligt att förstärka centrum.

Harlequincannabis kan likväl vara hjälpsamt mot attacker av oro och eländighet. Kapaciteten av de höga CBD-nivåerna för att minska irritation kan hjälpa till att bekämpa nedslagenhet som har förekommit i ett par undersökningar och visat sig orsakas av autoimmunitet och försämring i sinnet, magen och det sensoriska systemet. Samtidigt kan påverkan av Sativa ta itu med biverkningarna från dvala och inspirationsfrånvaro.

Harlequinterapeutisk cannabis kan vara en fantastisk behandling för sjukdom. Eftersom det inte har några symptom på lojhet eller att man blir hög, och inte heller spänningar eller neuros, så kan det mycket väl vara den optimala metoden för att bekämpa kväljningar. Sjukdom kan vara en efterverkan på läkemedel för en sjukdom som kemoterapi och strålning. Harlequingräs kan behandla dessa kväljningar utan att orsaka brutala reaktioner.

Harlequinåterställande gräs kan även förstärka hungern. Flera patienter med olika tillstånd som tumör eller HIV tror att det är svårt att äta. Harlequingräs kan förstärka begäret utan symptomen från andra grässtammar. Det kommer inte att göra dig hög eller vara extrem eller störande. Lusten kan till och med vara skön och trevlig. Du kommer, oavsett, att ha majoriteten av dina gåvor och egenskaper när du nyttjar detta gräs. Din hjärna kommer vara klar och dynamisk.

Slutsats

Harlequin är en Sativa som kommer få dig att slappna av. Harlequin kommer slappna av din kropp och förstärka din hjärna, motivera dig att slutföra saker och förmå ditt psyke att jobba med innovativa funderingar och aktiviteter.

Harlequin kan vara ett utmärkt komplement till övningar med nära och kära där du behöver mingla och ha en extraordinär tid. Du kommer inte bli för hög för att delta i övningar som kräver tanke och koordination. Du kommer vara optimistisk och smärtfri och samtidigt motiverad att utvecklas. Harlequingräs är en otrolig ”slutföra saker” stam för dynamiska klienter. Det är en stam av hög kvalitet som kommer ge dig många positiva resultat.

Källor 

https://mmjdoctoronline.com/health-news/what-are-the-best-non-psychoactive---cbd-strains-of-cannabis
http://www.houseofharlequin.org/plants-of-interest/
http://www.ilovegrowingmarijuana.com/harlequin/
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/16/new-strain-cannabis-treat-psychosis-schizophrenia-gw-pharmaceuticals-david-potter

Läs mer

Cannabis Ruderalis

Cannabis Ruderalis

Du har säkert hört talas om de vanligaste stammarna av cannabis, Cannabis indica och Cannabis sativa. En annan cannabisstam är ruderalis, som vi vanligen inte hör så mycket om. Dock finns det en stor skillnad mellan ruderalis och de två andra stammarna av cannabis. Den detaljerade informationen som tillhandahålls i denna artikel kommer hjälpa dig att få kunskap om ruderalis som kan hjälpa dig att plantera och odla växten om det är det du är ute efter.

Cannabis ruderalis används omfattande av odlare för att de ska dra nytta av dess egenskaper och producera några extraordinära stammar när det gäller smak, innehåll och odlade karaktärsdrag. Detta har bidragit till utvecklingen av diverse stammar av cannabis.

Cannabis ruderalis ursprung

Ordet ruderalis kommer från det latinska order ruderal som betyder vild växt. En ruderal växt är en som kan växa och odlas enkelt, även i områden där människor bor eller i områden som har påverkats av naturliga rubbningar. De ruderala arterna är först på land efter rubbningarna som en ekologisk återhämtningsgrupp. Rubbningarna kan variera från löpeld till laviner.

Ruderalisarterna är tänkta att vara avkommor från indicaarterna som är avkommor till sativaarterna, så det argumenteras gällande om de är subarter eller bestämda arter i sig själv. Det tros att ruderalis kommer från indicagener som lyckats växa i extrema förhållanden som hårda klimat och korta odlingssäsonger i norra områden där de härstammar från. Ruderalisväxten tillhör områden som Asien, Öst/Centraleuropa och viktigast Ryssland. Botaniker använder termen ruderalis för att definiera dess kvalitet att odlas som en vild växt utan mänsklig hjälp och anpassning till de extrema miljömässiga förhållandena.

Cannabis Ruderalis kännetecken

Cannabisstammarna skiljer sig från varandra på många olika sätt. Storleken, odlingstiden, morfologin och blomningstiden är kännetecken på stammarna som utmärker dem.

Storleken på ruderalis

Cannabis ruderalis är den kortaste typen av cannabisstam, som bara blommar till cirka 30 till 90 centimeter på höjden när den är fullvuxen. Den har ett ojämnt och lurvigt mönster där det endast växer ett par grenar med breda och tjocka blad i en ljusgrön nyans. Knopparna som växer från ruderalis är små men bastanta och har tjocka stabila stjälkar. Eftersom de är minst vad gäller storlek, så kallas ruderalis även för dvärg- eller bonsaicannabis.

Odlingstiden för Cannabis Ruderalis

Detta kännetecken hos ruderalis gör att den sticker ut från andra cannabisstammar. Blomningscykeln för ruderalis bevittnas enligt mogenheten av ruderalis istället för en särskild period. Ruderalis kan producera blommor ungefär 20 till 30 dagar efter fröna har planterats oavsett ljuscykel. Den har kvaliteterna att slutföra dess cykel från att vara ett frö till att ge knoppar på närmre 10 veckor. Fröna på ruderalis kan lätt lossna själv och överleva på marken såvida inte förhållandena är fördelaktiga för att fortsätta produceras. De kan även fortsätta att växa även om deras skal går sönder på grund av att människor eller djur går på fröna. Det är därför de kallas för auto-blomningsstammar.

Cannabinoidkoncentrationen

Koncentrationen av cannabinoiden THC som finns i ruderalis är relativt låg jämfört med andra stammar. På grund av denna faktor, anses ruderalis inte föredras för rekreationell användning. Dock har den höga koncentrationer av CBD vilket gör ruderalis till ett bättre alternativ att odla för medicinskt nyttjande. CBD-innehållet, den korta odlingscykeln och auto-blomningsegenskaperna som ruderalis besitter, är det som gör den mer värdefull för cannabisodlare.

Auto-blomning

Auto-blomning är växtens förmåga att växa och reproducera enligt förändringarna i växten i sig själv istället för miljön. Vanligtvis är en växt beroende på årstidsförändringar och klimat för att kunna odlas, men så är inte fallet när det gäller auto-blomningsförmågan som ruderalis har. Det är den viktigaste egenskapen som ruderalis har och som särskiljer den från andra stammar. Ruderalis stamväxt är beroende av dess mogenhet och den fortsätter att producera blommor tills de slutför sin reproduktionscykel

Ruderalisstammar behöver inte ljus för att växa och är inte beroende av en ljus cykelexponering, till skillnad från indica och sativastammar. På grund av den faktorn, har odlare modifierat dessa gener till blomningscykler för andra stammar, med resultatet att mer effektiva, fruktsamma och populära stammar skapats.

Auto-blomningsväxterna produceras nu och har utvecklat processen av hybridisering och odling. Den här egenskapen hos ruderalis gör det möjligt för odlare att vara slarviga i sin odling eftersom det inte finns samma krav på ljus och det även är kortare så- och skördeperiod. På grund av detta anses det vara väldigt populärt för hemmaodling av nybörjarodlare och har skapat en boom inom cannabisvärlden.

Vissa av de berömda automatiska blomningsstammarna av cannabis är Amnesia Haze Automatic, som är kort i storlek såväl som i växtperiod och växer på cirka 10 veckor. Denna version av Amnesia Haze är en av sativa-favoriterna.

Royal Haze Automatic är också populär på grund av dess korta odlingstid, lilla storlek samt egenskaper som den har för att kunna odlas enkelt.

Royal Bluematic är stammen som tillhandahåller en söt lukt och en smak av blåbär, och den här stammen är redo att skördas efter 8 till 10 veckor. Northern Light Automatic är den mest kända och populära stammen och tillhandahåller en söt smak och en avslappnande kick. Denna stam har uppnått stor popularitet på grund av den korta skördeperioden och gigantisk utdelning.

Bibliografi

https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-cannabis-ruderalis
http://hashmuseum.com/en/the-plant/cannabis-species/cannabis-ruderalis

Läs mer
Växter som innehåller cannabinoider

Växter som innehåller cannabinoider

En cannabinoid är en term som används mycket inom cannabisindustrin, men visste du att även Moder Jord erbjuder några andra typer av cannabinoider?

Dessa typer inkluderar:

 • Fytocannabinoider –det är cannabinoider som produceras av växter.
 • Endocannabinoider – det är cannabinoider som produceras i kroppen på människor och djur.
 • Syntetiska cannabinoider –det är cannabinoider som produceras i laboratorium.

En intressant fakta är att cannabis inte är den enda växten som producerar läkande cannabinoider. Många andra superlivsmedel producerar också denna läkande förening som ger näring åt det endocannabinoida systemet i vår kropp.

I vissa växter, kan en förening hittas som har liknande egenskaper som cannabinoider, men är lite annorlunda strukturellt. Dessa föreningar är kända som cannabimimetic compounds.

Cannabinoiderna som innehåller växter är inte psykoaktiva då de inte innehåller THC. Istället, innehåller dessa växter cannabinoider som har en vänlig interaktion med ditt endocannabinoidsystem, vilket hjälper till att bibehålla homeostas. Kort sagt, dessa växter gör dig inte hög men hjälper till att lindra smärta och stress.

Nu tar vi en titt på några av de växter som innehåller cannabinoider..

Växter som innehåller cannabinoider

I denna artikel, kommer vi prata om 9 växter (förutom cannabis) som innehåller läkande cannabinoider.

 1. Kakao (botaniskt namn: Theobroma cacao)

Har du någon gång undrat varför choklad avnjuts av människor i alla åldrar över hela världen? Det beror på att choklad är gjort av kakao, som är rikt på mineraler som triggar igång lycka i hjärnan. Dessa kemikalier inkluderar teobromin, anandamid, tryptofan och fenyletylamin.

Anandamid, är en endocannabinoid som förekommer rikligt i kakao. Denna endocannabinoid produceras naturligt i hjärnan och reglerar sinnesstämning, smärtförnimmelse, minne och aptit. Förutom att förbättra sinnesstämningen, så har kakao många andra fördelar. Dessa fördelar inkluderar neuroprotektion (förbättrar hjärnhälsan), snabbar på läkningsprocessen och hjälper även till att bekämpa cancer.

För att absorbera alla kakaons näringsämnen och hälsofördelar, är det viktigt att konsumera det i sin råa och organiska form. Om du äter mjölkchoklad och antar att du kommer få alla kakaons fördelar, så har du fel. Tillägg av mjölkpulver i kakao hämmar absorptionen av användbara näringsämnen i kroppen.

 1. Hedblomstersläktet (botaniskt namn: Helichrysum umbraculigerum)

Hedblomstersläktet används vanligtvis som en humörstabilisator och antidepressivt medel. Det är rikt på cannabigerol (CBG) som är en fytocannabinoid som ofta förekommer i cannabisväxten.

Forskare har upptäckt att denna växt inte enbart innehåller CBG, utan även är rik på cannabigerolsyraliknande föreningar.

CBG kan potentiellt användas som antibiotika, kemoterapeutiskt medel och antidepressivt medel. Helichrysum umbraculigerum är den enda växten som hittills upptäckts, som innehåller CBG. I Sydafrika röker människor traditionellt sett denna växt. Det kan bero på dess tendens att lindra stress.

 1. Svartpeppar (botaniskt namn: Piper nigrum)

Svartpeppar finns alltid i alla kök. Oavsett om du använder det till att krydda din stek eller använda det i ett recept, så levererar denna ingrediens mer än bara en kryddig arom.

En viktig förening som förekommer i svartpeppar är beta-karyofyllen (BCP). Denna förening förekommer i många växter och är känd för sina antiinflammatoriska egenskaper..

Förekomsten av BCP gör det lämpligt att lindra smärta orsakad av osteoporos och artrit. Olika studier föreslår även att det hjälper till att förhindra cancer och förbättra effektiviteten av cancerbekämpande läkemedel.

 1. Kava (botaniskt namn: Piper methysticum)

Kavaplantan är känd för sina lugnande effekter som även lindrar oro. Människor på Still havsöar brukade göra en drickbar medicin av rötterna på Kava. Denna medicin sägs vara smärtlindrande, lugnande och ha glädjande effekter.

Dessa effekter från Kava produceras eftersom de förekommer i en förening som kallas kavalaktoner. En kavalakton binder med CB1-receptorn, som även binder med THC. Forskare tror att denna interaktion kan vara anledningen till växtens anti-oroseffekter.

 1. Solhatt (botaniskt namn: Echinacea)

Solhatt är en välkänd växt som har använts i århundraden för att behandla förkylning och influensa. Olika studier visar att det även hjälper till att minska återhämtningstiden, minska oro samt bekämpa utmattning, migrän och artrit.

Vissa arter av echinacea innehåller cannabinoider, som kallas N-alkylamider (NAA). Denna förening interagerar med immunsystemets CB2-receptor. Dessa receptorer är ansvariga för att stärka ditt immunsystem, lindra smärta och reglera det inflammatoriska svaret.

 1. Rosmarin

Precis som svartpeppar, är rosmarin också rikt på beta-karyofyllen (BCP). Det är en terpen som agerar precis som en cannabinoid. Terpener är ansvariga för smak och arom i växter.

Många studier har avslöjat att BCP har en terapeutisk potential. Den har även ångestdämpande och antidepressiva effekter. När BCP kombineras med en cannabinoid som CBD, hjälper den till att behandla magsår och återhämtning från hjälpberoende.

 1. Svarta tryfflar (botaniskt namn: Tuber melanosporum)

Som tidigare nämnts, är cannabinoider som produceras av växter och djur olika. De som produceras av växter är kända som fytocannabinoider, medan endocannabinoider produceras av djur och människor. Även om de kemiskt sätt är lika, så har de ett par olikheter.

Överraskande nog, ar forskare upptäckt att svarta tryfflar innehåller anandamid (AEA). Det är även känt som bliss molecule, som är en version av THC som produceras i människokroppen.

Anandamid ansvarar för att reglera sinnesstämning och smärta i människokroppen genom att binda till CB1-receptorerna.

 1. Parakrasse (botaniskt namn: Acmella Oleracea)

Parakrasse är en växt som är hemmahörandes i Amazonas. Människor i Amazonasregionen har använt den som en smärtbedövande gel i århundraden. Den är även känd som “tandvärksväxten”. En studie som genomfördes på universitetet i Cambridge avslöjade att parakrasse blockerar smärtreceptorerna vid nervändarna.

Föreningen som ansvarar för de smärtlindrande effekterna är N-isobutylamides. Det binder med CB2-receptorerna och hjälper till med regleringen av smärta och inflammation i hela kroppen.  

 1. Radula Marginata (botaniskt namn: Radula marginata)

Denna växt är hemmahörande på Nya Zeeland. Den innehåller en förening som är känd som perrottetinenic acid, som är likt THC i strukturen. Precis som THC binder den till ditt immunsystems CB1-receptorer.

Denna växt har traditionellt sett använts för att behandla problem med bronkit, lever, urinblåsa och gallblåsa.

Det finns endast ett par växter som innehåller cannabinoidföreningar som har en positiv inverkan på det endocannabinoida systemet. Vetenskapsmän forskar mer i detta ämne för att hitta cannabinoidliknande föreningar naturligt och använda dem för att behandla olika medicinska tillstånd. 

Referenser:

https://www.cbdschool.com/cannabinoids-beyond-cannabis/

https://www.marijuana.com/news/2017/05/9-plants-that-contain-therapeutic-cannabinoids/

https://www.marijuana.com/news/2017/05/9-plants-that-contain-therapeutic-cannabinoids/

https://www.davidwolfe.com/non-marijuana-plants-contain-cannabinoids/

https://www.endoca.com/blog/guide-to-non-cannabis-cannabinoids/

Läs mer
Vad är cannabisolja?

Vad är cannabisolja?

Cannabisolja, du måste ha hört talas om det ganska ofta när du sökt efter en ört- eller organisk behandling för svåra såväl som för lätta sjukdomar. Men vi antar att, trots att du stött på det tusen gånger, inte har köpt eller använt det. Det på grund av den anledningen att trots det faktum att cannabisolja blivit väldigt populärt och framgångsrikt över hela världen, så saknas fortfarande den rätta typen av medvetenhet i medicinska bloggar online.

Detta är till den omfattning att många människor fortfarande lider av samma sjukdom sedan flera år tillbaka och kämpar medicinskt för att ta sig bort från den med hjälp av avancerade medicinska teorier.

Men, vad är bättre än dessa skadliga och beroendeframkallande läkemedel som inte bara behandlar sjukdomar, utan även hindrar dem från att inträffa, och det via en naturlig och organisk källa? Ja, du gissade rätt.

Cannabisolja är svaret på varje ansträngning som människor försöker göra för att bota sina kroniska och lindriga sjukdomar. Men innan vi hoppar in på fördelarna med produkten, låt oss först förstå vad cannabisolja verkligen är, varifrån det genereras och myterna om fenomenet så det kommer bli lättare för dig att förstå verkligheten bakom den naturligt producerade oljan.

Att förstå termen cannabis

Cannabis är en växt som ofta kopplas till marijuana för att göra en tydlig förklaring eftersom till skillnad från cannabis, är marijuana en vanligare term för icke-medicinska personer. Så i grund och botten har cannabisväxten olika arter i samma hampa som de har från där oljan extraheras för att blandas med andra organiska oljor, såsom olivolja.

På så sätt är cannabisväxten känd för att producera olika typer av oljor för olika syften, alla relaterade till det medicinska området. Dock är namnen och effekterna av varje typ av cannabisolja differentierad från de andra som har skapat en hel del förvirring bland dess användare.

Medan en del säger att de höga effekterna från marijuana, som att röka gräs, även är en del av oljan som extraheras från cannabisväxten, så vägrar andra att tro på den myten och fortsätter använda det, utan att de får några biverkningar.

Olika typer av cannabisolja

Enkelt sagt, cannabisväxten är en men hampan den består av har olika ingredienser enligt växtens art. Dessa ingredienser har uppenbarligen olika medicinska effekter som används för behandling av flera mentala och fysiska tillstånd. Det är även huvudorsaken till förvirringen om cannabisolja och dess biverkningar eftersom det finns ett par ingredienser från cannabisväxtens hampa som producerar farliga effekter för den mänskliga kroppen.

Här är olika typer av cannabisolja, som döpts olika med vissa fördelar och biverkningar för en förbättrad förståelse om produkten samt myterna om den.

 1. CBD olja

En av ingredienserna som finns i cannabisväxtens hampa är cannabidiol, även känd som CBD. Oljan som extraheras från CBD heter CBD olja och är den som är mest populär jämfört med de andra. Oftast refererar människor cannabisolja som CBD olja på grund av det maximala antalet fördelar som den tillhandahåller till sina användare som även är vetenskapligt godkänt.

CBD oljan används som en vanlig produkt av människor som föredrar en organisk behandling framför skadliga läkemedel, och det är även därför som det har blivit en framgångsrik naturlig behandling i de flesta delar av världen.

 1. THC olja

Tetrahydrocannabinol, THC är även en av huvudingredienserna som förekommer i cannavisväxtens hampa. Dock är anledningen till att TCH vanligtvis inte jämförs så mycket med CBD på grund av dess biverkningar som är relaterade till att röka gräs för att göra hjärnan hög på det. Medan THC är en helt annorlunda komponent av cannabisväxten, refereras den av vissa medicinska myndigheter till en typ av CBD olja som skapar förvirring bland dess användare.

Å andra sidan, förutom biverkningarna, används THC även för behandling av vissa sjukdomar som kräver att patienten befinner sig i ett särskilt mentalt tillstånd för det är troligtvis så det fungerar.

 1. Hampaolja

Hampoljan är en total missuppfattning som skapats av människor som läst termen på någon produktbeskrivning av cannabis. Som nämnt ovan, är hampa en del av cannabisväxten som kan differentieras från de separata arterna som den har. Dock är hampoljan en bestämd sak som härstammar från cannabisväxtens hampa för att producera de önskade effekterna enligt den mängs dom krävs av CBD och THC.

Med det sagt, om ett företag säljer hampolja, så finns det definitivt mycket mer i produktbeskrivningarna som bör granskas innan man köper den.

 1. Marijuanaolja

Marijuanaolja är också en del av cannabisväxten och namnet används för produkten av samma anledning, till exempel för att kunderna ska ha ett bättre tillvägagångssätt mot den. Det beror på det faktum att medan marijuana fortfarande har en del skadliga biverkningar såsom överdrivet frigörande av artificiellt dopamin, används det som en alternativ term för cannabisolja, oftast CBD.

Det är av den anledningen som marijuanaolja, som i verkligheten är cannabisolja, tas för att vara en skadlig organisk produkt som man inte kan lita på vid behandling av mentala och fysiska tillstånd.

De andra typerna av cannabisolja inkluderar Butanolja, Rick Simpson-olja och CO2-olja, som alla har olika fördelar där den vanligaste är behandling och förhindrande av de svåra sjukdomarna i den specificerade tidsperioden med minimala biverkningar.

Fördelar med cannabisolja

 • Den är lämplig för att behandla allvarliga neurologiska störningar såsom Alzheimers och Parkinson.
 • Den är väldigt fördelaktig för behandling av milda och allvarliga kroppssmärtor.
 • Den är känd för att vara ett bra botemedel och förhindra hudsjukdomar som akne och eksem.
 • Den har visat sig vara en framgångsrik viktminskningsbehandling.
 • Oro och depression kan också botas med cannabisolja.

Cannabisoljan har en omfattande förklaring för termen som blivit kontroversiell under de senaste åren. Dock, med ökad medvetenhet och mängden framgångsrika behandlingar till sin fördel, har cannabisoljan blivit lika populär när den fått rätt typ av uppmärksamhet.

 

Läs mer
Cannabis sativa

Cannabis sativa

Introduktion till Cannabis Sativa

Cannabis sativa är en välkänd örtaktig växt som har sitt ursprung i Asien och i de flesta länder som ligger nära ekvatorn, som till exempel Mexiko, Thailand och Colombia m.fl. Den används brett i mediciner sedan forntiden. Cannabis sativa tillhör familjen cannabaceae. Cannabis sativa är känd som en väldigt bra fiberkälla. Den är brett känd sedan forntiden för dess användning inom medicin och textil. Cannabis sativa är en värdefull växt för naturen. De använder mindre vatten än andra grödor. Den skördas i rekordnivå. Den skördas för att få olja, frön och fiber som har bra användning inom olika områden av näringslära, textil och medicin.

Fysiskt utseende av Cannabis sativa

Cannabis sativa är storleksmässigt lång och har gröna blad, men en ljusare nyans av grönt. Bladen har en lång och smal form. Dess blommor har en längre form. Den är tunnare än andra typer och därför växer dessa växter mer hälsosamt och med mindre risk för svampattack på stammen även när de växer i grupp. Fröna från cannabis sativa är enkönade. De är små växter men högre än andra typer av cannabisväxter. Dess hanväxter är även högre än de som är honväxter.

Användningsområden för Cannabis sativa

Fröna från cannabis sativa används vanligen i bildandet av hampfröolja, som klokt används i matlagningssyften, vid tillverkning av lampor eller vid tillverkande av färg. Frön från cannabis sativa används som mat till fåglar (burfåglar) också, eftersom fröna har förmågan att tillhandahålla den maximala näringen som fåglarna behöver.

Psykoaktiva kemiska föreningar som finns tillgängliga i blommorna hos cannabis sativa används för flertalet spirituella syften samt för medicinska ändamål. Enligt historien har blad och blommor från cannabis sativa använts för att framställa hudsalvor, för att göra te och tinkturer m.m. dessa är de vanligaste framställningsområdena av Cannabis sativa.

I Indien, används bladen och fröna från Cannabis sativa som hypnos, lugnande eller vid framställningen av antiinflammatoriska medel eller smärtstillande.

>

Odling av Cannabis sativa-växter

Under perioden med vegetativ tillväxt, kräver Cannabis sativa åtminstone 12-13 timmars ljus om dagen för att förbli vegetativa. Blomningsnivån kommer när det sker en mörkernivå på åtminstone 12 timmar varje dag. Blomningsperioden för cannabis sativa-växter beror helt på omgivningens tillstånd.

Blomningscykeln kan vara åtminstone för en period på nio till sexton veckor. pH-värdet för Cannabis sativa i jorden ska vara mellan 6.3 och 6.8. Men om du vill uppnå de bästa näringsvärdena för Cannabis sativa-växten bör du upprätthålla ett pH-värde på mellan 5.2 och 5.8 vilket är det bästa pH-värdet för odling av Cannabis sativa-växten. Detta då det värdet är fientligt för de flesta typer av bakterier och svamp.

Syfte med odling av Cannabis sativa-växter

Det finns tre huvudsyften som är allmänt kända bakom odling av Cannabis sativa-växter på bred nivå.

Det vanligaste och primära syftet bakom odlingen av Cannabis sativa är att få fiber från stammarna och grenarna från Cannabis sativa (eftersom Cannabis sativa är känd som en rik källa på fiber).

Det näst vanligaste syftet med odling av cannabis sativa-växter är att få fröna från dem. Frön från cannabis sativa-växter kan användas för att göra hampfröolja som används i matlagningssyften och för framställning av färger m.m. (Frön från Cannabis sativa är kända för att vara det bästa för att utvinna hampfröolja) eller så kan man äta fröna direkt i dess råa form.

Det tredje vanligaste syftet bakom odling av Cannabis sativa-växter är den breda nivå den kan användas på i syfte att framställa mediciner eller rekreationella syften. Dessa rekreationella läkemedel görs mellan processen av skapandet av industriell hampa med koncentration av föreningar som är kända som psykoaktiva (i väldigt låg nivå för att göra det användbart). Marijuana framställs också från Cannabis sativa-växter.

Medicinska syften med Cannabis sativa-växter

Cannabis sativa används i många syften inom medicin och rekreation. Cannabis sativa kan användas genom att man inhalerar det eller så kan det tas tillsammans med matvaror, som till exempel te.

Nedan följer ett par medicinska fördelar med att använda Cannabis sativa:

 • Marijuana (gjord från Cannabis sativa) kan användas för att bota glaukom. Glaukom är en ögonsjukdom där den optiska skivan kan skadas på grund av tryck i ögongloben.
 • Epilepsi kan botas av cannabis sativa. Epilepsi är en avvikelse som mestadels uppstår på grund av oregelbundet frigörande av elektriska pulseringar i hjärnan.
 • För att bota den sensoriska störningen eller vid fall av medvetslöshet, är Cannabis sativa det bästa att använda.
 • Enligt resultaten av studier som nyligen utförts, har det avslöjats att Cannabis sativa även används för behandling av cancer.

Nedan följer några biverkningar vid användning av Cannabis sativa:

 • En person som använder Cannabis sativa kan känna sig hög eller så kan det ändra medvetenheten av den som använder det.
 • Cannabis sativa kan förvränga uppfattningsnivån av personen som använder det.
 • Cannabis sativa kan öka aptiten.
 • Cannabis sativa kan öka pulsfrekvensen från normal nivå.
 • Användning av Cannabis sativa kan sänka koncentrationsnivån. En person som använder det kan reagera med mer känslighet gällande saker i personens omgivning.

Cannabis sativa-växter är ganska vanliga och kan mycket väl finnas tillgängliga i din närhet. På de flesta ställen i världen odlas Cannabis sativa som andra grödor.

Läs mer

Vad är terpener?

Vad är terpener?

Alla naturliga komponenter som i synnerhet har de egenskaper som inte bara drar fördel från sitt ursprung, utan även är användbara för den mänskliga kroppen uppskattas alltid av de stora massorna. Särskilt människor som tror på behandling via naturliga och organiska produkter tenderar att bli mer hälsosamma än andra som blir beroende av skadliga mediciner från behandlingen av deras fysiska och mentala hälsa. Den största anledningen för användning av naturliga ingredienser är att permanent bli av med de sjukdomar och förlängda krämpor som kan få en person att bli svag på insidan. För detta syfte, har mycket av medvetenheten skapats av vetenskapliga experter som tror hårt på växtbaserade element.

Det är därför förhållandet mellan skadliga läkemedel och användbara naturliga ingredienser minskar för varje dag. Växter är en av de bästa källorna av naturliga komponenter där effektiva element extraheras genom en vetenskaplig procedur. Cannabisväxten är en vanlig typ av marijuana som är populär för sina väldigt effektiva egenskaper för att behandla svåra medicinska sjukdomar utan att ha några biverkningar. Hampan i cannabisväxten innehåller vissa komponenter som är ansvariga för att producera en specifik arom som kallas för terpener.

Definition av terpener

Terpenerna är de komponenter i cannabisväxten som finns i dess hampa. Den särskilda romen från cannabisväxtens blommor är huvudsakligen de terpener som skiljer ut den från andra växter. Doften är ibland söt och fruktig, medan andra anser den vara en bitter arom som är en otrevlig form av medicinen som görs från den. Denna lukt från terpener är inte en vanlig lukt som de som förekommer från andra växter. Det innehåller faktiskt några otroliga egenskaper som är medicinskt redo för behandling av svåra fysiska och mentala sjukdomar inklusive cancer och neurologiska störningar.

Terpenerna i cannabis

Som nämnt ovan är terpener de komponenter i cannabisväxten som ansvarar för att producera den specifika aromen. Men det finns ingen tydlig uppfattning om aromen eftersom vissa människor anser att den är söt, medan andra hävdar att den är bitter och otrevlig. Effekten av terpenerna i cannabis är någorlunda likt den från cannabinoiderna, ett annat element av cannabisväxten. Med det sagt, det som gör att dem skiljer sig från varandra är de individuella egenskaperna som är naturliga och effektiva på ett unikt sätt. Människor som har använt terpener i form av olja för behandling av svåra sjukdomar hävdar att den naturliga aromingrediensen inte producerar några biverkningar.

Gör dem dig hög?

Innan ordentliga vetenskapliga experiment och forskning gjorts, trodde de flesta att terpener var en källa till att göra en människas hjärna hög och beroende av växtingrediensen. Det var på grund av det faktum att terpener är direkt associerade till det luktfenomen som skapar en missuppfattning av att det är ett beroendeframkallande läkemedel för smärtlindring och behandling av neurologiska störningar. Dock har terpener tack vare den senaste forskningen och teknologin märkts som en säker organisk källa av olja som vanligtvis kan användas utan att man behöver ett recept.

Med det sagt, så påverkar terpener även hjärnreceptorer såsom dopamin, vilket även är en stor anledning till att de är väldigt effektiva. Detta är den huvudsakliga anledningen till varför många som tror på växtbaserad medicin misslyckats att acceptera terpener som säker att konsumera.

Terpenernas effekt

Efter en grundlig forskning av skillnaderna mellan cannabidiol, vanligen känt som CBD, och terpener, har slutsatsen blivit att till skillnad från CBD, är terpener direkt kopplade med de naturliga endocannabinoiderna som finns i våra kroppar, enbart för att påverka hjärncellerna som frigör dopamin, t.ex. njutningscellerna. På detta sätt kan terpener som tas i form av olja eller som baddas göra det möjligt för hjärnreceptorer att reagera på det, som ett resultat som tillhandahåller lindring av smärta och andra neurologiska sjukdomar såsom Alzheimers och multipel skleros. Det är så terpener har en bra påverkan på insidan av vår kropp utan att ge några biverkningar såsom beroende eller en hög effekt på hjärnan.

De vanliga omedelbara effekterna av terpener inkluderar:

 • 1. Dåsighet 
 • 2. Avslappning 
 • 3. Lindring av oro 
 • 4. Förbättrar hjärtfrekvensen
 • 5. Höjer sinnesstämningen

Finns det några biverkningar med terpener?

THC är den psykoaktiva ingrediens som även hittas i cannabisväxten och som de flesta människor relaterar den till andra element av växten, vilket skapar en missuppfattning. THC är en ingrediens som gör en person hög på hjärnaktivitet och som blir beroendeframkallande för den drog det är. Dock kan det inte jämföras med terpener som är en totalt annorlunda komponent av cannabisväxten eftersom den inte innehåller några psykoaktiva ingredienser som är skadliga för hjärnan. Med det sagt så har terpener som konsumeras en effekt på de besvärade delarna av kroppen som gör dem till en av de mest högeffektiva, naturliga och organiska botemedlen i nutid.

Hur konsumeras terpener?

Den vanligaste formen av terpenkonsumtion är hampaoljan som tas av den lidande personen för att behandla drabbade kroppsdelar. Terpener förekommer även naturligt i några frukter, som exempelvis mango, och andra ätbara varor som gör det möjligt för människan att konsumera det på daglig basis för att upprätthålla en balans av de mentala aktiviteterna i hjärnreceptorerna. Terpener sägs även frigöra en arom som påminner om kryddnejlika och svartpeppar. Det är därför terpener visat sig producera en extremt koncentrerad lukt som nästan är outhärdlig under normala förhållanden. Dock kan den tas i form av olja, kapslar och frukt etc. för att bli av med oönskad värk samt fysisk och mental sjukdom.

Terpenernas lukt är i grund och botten menad att attrahera pollinatörer och distrahera rovdjur, vilket är därför den även kallas den naturliga cannabisväxtskölden. Cannabinoiderna och terpenerna som förekommer i cannabisväxten är de mest effektiva naturliga ingredienserna som är hjälpsamma för att behandla några av de svåra sjukdomarna såsom cancer och kroniska kroppssmärtor.

Läs mer
Vad är hampfröolja?

Vad är hampfröolja?

Hampafröolja är den nötiga, smakfulla oljan som kommer från de råa fröna från hampaväxten. Det är ett dokumenterat kosttillskott och skönhetshjälpmedel.

Hampafröolja är inte detsamma som hampaolja.

Den kommer från de högväxande varianterna av cannabis. Den innehåller dock inte THC – den primära psykoaktiva föreningen i marijuana. Den erbjuder en del kraftfulla hälsofördelar vid användning, både invärtes och utvärtes.

Hampafrö har använts i över 8 000 år i vår kultur

Hampafrön har använts i hundratals år världen över. 6 000 år f.Kr, användes både fröna och olja i Kina. Vid 1900-talets början i USA, användes det ofta i lampor, torkoljor för målningar, trälack och till många andra ändamål.

Hampafröolja innehåller lite eller ingen THC eller CBD och extraheras istället för sin hälsosamma fettsyreprofil.

Forskning har upptäckt att hampa innehåller alla de essentiella aminosyrorna och essentiella fettsyrorna som är nödvändiga för mänskligt liv. Hampafrön är rika på protein, fleromättade fettsyror, omega 6, omega 3 och olösliga fiber. De är en bra källa av tokoferol, eller Vitamin E-antioxidanter. De är fullpackade med mineraler såsom kalium, magnesium, järn, zink och fosfor samt mikrobeståndsdelar såsom strontium, torium, arsenik och krom.

Rik på de essentiella fettsyrorna Omega 6 och Omega 3, kan hampaolja användas för att öka immunitet, motarbeta åldrande hud och förbättra kardiovaskulär hälsa. Flera studier visar att den linolsyra som förekommer i hampaolja kan sakta ner åldringsprocessen och bekämpa psoriasis.

Hampafröolja innehåller även ett unikt protein som kallas globule edestin, som är liknande globulin i mänsklig blodplasma. Hampafröolja besitter kraftfulla antiinflammatoriska och antioxidanta egenskaper. Hampa anses även vara den mest balanserade oljan för näring som förekommer i naturen och det är även lätt för magen att smälta.

Sammanslaget tillhandahåller detta många fantastiska fördelar för hälsan såväl som för skönhet, både på insidan och utsidan.

De 9 viktigaste hälsofördelarna av hampafröolja

Enligt forskning och artiklar, är hampafröolja känd för följande hälsofördelar. Dessa uttalanden och påståenden är inte gjorda av oss, så se till att du läser vår ansvarsfriskrivning avseende hälsa.

1. Hampafröolja hjälper till att upprätthålla hormonell balans

Hampa är det enda ätbara fröet som innehåller gamma-linolensyra, som med tiden omvandlas till det skyddande hormonet prostaglandin PGE1 som reglerar den hormonella balansen och stöttar klimakteriell hälsa.

2. Hampafröolja regenererar och ger energi åt hudens skyddande lager

På grund av dess höga innehåll av omega 3 och omega 6 fettsyror, har hampafröolja en sammansättning liknande hudlipider, vilket gör den till en fantastisk mjukgörare och fuktgivare. Den är särskilt användbar för torr, trött eller uttorkad hud samt naglar. Den ökar hudens elasticitet och vattenbehållande kapacitet i vävnader. Ren hampafröolja kan användas för att behandla torrt hår och inkluderas ofta i hårbalsam.

3. Hampafröolja är bra för vegetarianer

Att få i sig rätt balans av omega-3 och omega-6 fettsyror kan vara knepigt för vegetarianer och veganer. Hampafröolja har det optimala förhållandet av dessa syror.

4. Hampafröolja hjälper till att sänka kolesterol

Hampafröolja är den enda vegetabiliska oljan som innehåller omega-3 och omega-6 fettsyror (3:1) och den kan hjälpa till att sänka kolesterolnivåer genom att accelerera metaboliska processer. Med en snabbare metabolism, bränns fett i snabbare hastighet och lagras inte i artärväggarna.

5. Hampafröolja kan vara bra för diabetiker

På grund av dess låga kolhydrats- och sockerinnehåll kan hampaolja vara en bra livsmedelstillsats för diabetiker. Näringsämnena som förekommer i den kan hjälpa till att minska blodsockernivåer.

6. Hampafröolja kan hjälpa till att förhindra psoriasis

Psoriasis orsakas av brist på omega-6 fettsyror i kroppen. Fettsyrorna som förekommer i hampaolja hjälper till att förbättra hudens syre och hydratisering.

7. Hampafröolja kan öka din immunitet

Omega-3 och omega-6 fettsyror förbättrar även immunitet och reglerar tarmflora, således bygger de en naturlig barriär mot mikrober och ökar kroppens motståndskraft.

8. Hampafröolja hjälper till att förhindra demyelinisering av nervsystemet

Essentiella fettsyror är nödvändiga för en hälsosam cellmembranstruktur. De förhindrar även demyeliniseringen, förstörelsen av myelinskidan (ett membran som skyddar nervcellerna).

9. Hampafröoljor kan förhindra åderbråck

Såsom andra föreningar, som är rika på omega-3, kan hampaolja tunna ut ditt blod, vilket därmed reducerar blodproppar och åderbråck.

Dessa påståenden och uttalanden är inte gjorda av oss, så se till att du läser vår ansvarsfriskrivning avseende hälsa.

Läs mer
Marijuana, cannabis och hampa – vad är skillnaden?

Marijuana, cannabis och hampa – vad är skillnaden?

På grund av den enorma utvecklingen inom cannabisextrakt och isolerad marknad, så ser vi nu flertalet webbsidor, grupper i sociala medier och sidor som för närvarande är hängivna till denna marknad, och med det kommer okontrollerad falsk information som propageras av individer som inte har några studier eller driver en agenda. Oavsett anledningar, så är problemet att falsk och motsägande information lämnar kunderna förvirrade och tveksamma. Dessa produkter har en enorm medicinsk potential, men tyvärr existerar det en oändlig strid mot myter och rykten i grupper på sociala medier.

Olika åsikter

Flertalet individer förstår fortfarande inte att marijuana och hampa är samma växt med samma genus och art, nämligen antingen Cannabis sativa eller Cannabis indica.

Nyligen har hampa definierats som genetiska stammar som är högre på Cannabidiol (CBD) och marijuana definieras som stammar som är högre på tetrahydrocannabidiol (THC). CBD och THC är de huvudsakliga cannabinoiderna (bland flera) som hittas i cannabis.

En annan förklaring skiljer villkoren och produkterna baserat på del av växten samt baserat på hur den används. Termen ”hampa” är reserverad för industriell/kommersiell användning av cannabisstjälken och frön för textilier, livsmedel, papper, kroppsvårdsprodukter, tvättmedel, plast och byggmaterial medan termen ”marijuana” används i rekreationella- eller medicinska syften av produkter utvunna från blommor och blad.

En tredje åsikt verkar betrakta hampa som en växt med lågt cannabinoidinnehåll och cannabis som en växt med högt cannabinoidinnehåll.

Uppenbarligen kan dessa perspektiv leda till motsägelser eftersom, enligt en definition, ett material med hög CBD kan kallas hampa och under en annan världssyn kan samma kallas för cannabis. På grund av detta är många människor förvirrade och vi bör sluta använda de triviala namnen och anta kemotyp nomenklatur från den essentiella oljeindustrin. Till exempel finns det flera kemotyper av basilika fundamental olja och i stort sett alla av dem härstammar från liknande familj och art Ocimum Basilicum. Basilikaolja som är hög på linalol kallas Basilika ct. linalol. Basilikaolja som är hög på methyl chavicol är hänvisad till Basilika ct. methyl chavicol. Det kommer bli enklare om vi helt enkelt pratar om Cannabis ct. CBD eller Cannabis ct. THC. Detta understryker att vi pratar om samma växt, bara olika stammar som producerar en annan stor cannabinoid när den extraheras och skulle leda till mycket mindre förvirring. Detta tar oss till skillnaden mellan CBD och THC. Samtidigt som båda är viktiga cannabinoider så har de väldigt olika märkbara effekter i människokroppen. Det är vagt nu, vilket är mer medicinskt värdefullt, men det som är tydligt är att THC medför ytterligare besvär (eller fördelar beroende på hur man ser det) med att göra dig hög. Eftersom CBD inte har några psykoaktiva effekter som THC har, så anses det av många vara en mer medicinskt användbar cannabinoid, åtminstone ur ett praktiskt användningssyfte eftersom den mängd som behövs för att vara riktigt kraftfull vid behandling av allvarliga medicinska tillstånd såsom kramper eller kronisk smärta kan vara flera hundra milligram om dagen. Om du använder en stor doseringsnivå av CBD är det inga problem, men 100 milligram av ren THC skulle förvandla de flesta människor till en zombie i åtminstone 12 timmar om de inte kräker ut det innan dess på grund av illamående. Vi säger inte att THC inte är medicinskt användbart men det är fortfarande mycket jobb som måste göras. Det finns även de fall där kombinationen av båda skulle bli ett optimalt medicinskt värde. Det verkar vara mycket konkurrens mellan de gammaldags tillverkarna av ”marijuana” (Cannabis ct. THC) som har förvandlat sina en gång olagliga aktiviteter till enorma kassako-affärer i stater som Colorado och de relativa nykomlingarna på marknaden som koncentrerar sig på extrakt av Cannabis ct. CBD. Detta påstående leder till felaktig information som sprids i världen och detta är på grund av bristande kunskaper eller på grund av ekonomiska intressen.

Exempel på olika falska påståenden

Till exempel kommer du ofta höra påståenden som ”CBD från hampa har inte lika hög kvalitet som CBD från cannabis.” Detta påståendet är falskt av två orsaker. För det första är CBD från hampa även CBD från cannabis eftersom cannabis helt enkelt är genuset för alla dessa växter. För det andra är CBD en molekyl med en specifik tredimensionell struktur och den vet inte varifrån den kom. Det är bara en nödvändighet att CBD är den unika tredimensionella ordningen av sina atomer. Så gör inte en skillnad på vilken genetisk stam som producerar CBD, om det är ren CBD kommer den agera exakt likadant i kroppen oavsett var den är isolerad från.

Andra påståenden du kommer stöta på är saker som ”CBD-extrakt från hampa är inte lika bra som CBD-extrakt från cannabis eftersom hampa inte har de nödvändiga terpenerna för omgivningseffekten.” Detta påstående är också falskt för ännu en gång är hampa cannabis men för att ta itu med påståendena om omgivningseffekten så måste vi först definiera vad det innebär. Omgivningseffekten i cannabisvärlden hänvisar vanligtvis till den förbättrade effektiviteten av cannabinoiderna som erbjuds genom införandet av växtens naturliga terpener. Vissa kommer även att säga det för att i allmänhet referera till den större effekten av användning av hela växtextrakt i motsats till endast en enskild isolerad cannabinoid. I de essentiella oljorna och doftande helande värld, skulle vi i princip kalla den synergistiska effekten, då synergin av alla molekyler i essentiell olja har en mer framträdande inverkan än enbart summan av de individuella delarna. Vad cannabisvärlden i stort inte har kommit fram till är att de som de kallar den terpena profilen på cannabis är helt enkelt cannabisens essentiella olja. Den essentiella oljan är bara den volatila organiska fraktionen av växten som erhålls genom ånga eller hydrodestillering. Den essentiella oljan är en sekundär metabolit och bestämmer i grund och botten lukten av cannabisväxter av intresse. Det finns bokstavligt talat hundratals genetiska stammar av cannabis och om du någon gång har luktat på de olika stammarna så vet du att lukten täcker hela omgivningen. Men oavsett lukten innefattar den essentiella oljan vanligtvis i huvudsak bara tre terpener, nämligen myrcene, alpha-humulene, och beta-caryophyllene. Myrcene är en monoterpen medan alpha-humulene och beta-caryophyllene är seskviterpener. Variationen av lukt. Oavsett om det kommer från ”hampa” eller ”marijuana” beror på dessa föreningars olika förhållanden tillsammans med variationen av alla andra mindre terpener och terpenoidkomponenter som kan variera i hundratal om du gräver tillräckligt djupt i din analys. Det borde vara ganska sannolikt att du stöter på dessa två genetiska stammar som kan ha väldigt lika essentiella oljeprofiler, som luktar i stort sett likadant och ändå kan en vara högre på CBD och den andra högre på THC. Om inte naturligt förekommande, så kan detta säkerligen uppnås genom selektiv förädling.

Nyligen har många företag tagit upp “cannabis terpene isolates” och lagt till dem till cannabisextrakt för att få önskad omgivningseffekt. Dessa är terpenfraktioner från faktisk CO2-extraktion av cannabis. Dessa terpenfraktioner är väldigt dyra så köpare bör se upp. Det förekommer oftare att det som säljs på marknaden är billiga terpenprodukter som kommer från andra växter, eller även tillverkas syntetiskt och det är ganska enkelt för ett labb som vårt att avgöra ursprunget på terpener genom GC/MS-analys då vår specialitet är terpenanalys av bokstavligen hundratals växter och vi har fått lära oss hur man upptäcker förfalskning av alla. Det bästa att använda för omgivningseffekt är helt enkelt äkta essentiell olja från cannabis som erhålls via ångdestillation av en variation av cannabisstammar, men görs vanligtvis i en produktionsskala från biomassa med låg cannabinoid då ångdestillationsprocessen är ganska destruktiv för växtmaterialet och skulle drastiskt reducera extraktionsavkastningen av den väldigt värdefulla cannabinoiden som innehåller delar som sparas till andra extraktionsprocesser som CO2 eller butanextraktioner

Slutsats

Slutsatsen när det kommer till cannabisextrakt är att det är viktigt att bli informerad. Cannabisindustrin är relativt ny och den utvecklas lavinartat. På grund av det upplever den några liknande problem i form av förfalskning i stor skala och direkta bedrägerier som industrin för essentiella oljor och vanliga extrakt upplevde för årtionden sedan. Cannabisindustrin är så ny och, nu, så bortkopplad från standardföretagen på grund av dess lagliga hinder. Människor har en enorm brist av vetenskaplig expertis och information om cannabisvärlden, men vi hoppas att vi spelar en viktig roll för att hjälpa dig att få riktig information.

Läs mer
Vad är Hampa?

Vad är Hampa?

Hampa har varit en del av vår kultur i mer än 10 000 år

Hampa är en av de äldsta inhemska grödorna som människan känner till och den tros ursprungligen komma från Syd- eller Centralasien.

Hampa är en av de starkaste, mest hållbara, naturligt mjuka fibrer på denna planet. Den har använts till papper, bränsle, oljor, läkemedel, kläder, bostäder, plast, rep och till och med mat under tusentals år. I själva verket uppger Columbia History of the World att det äldsta efterlämnandet av mänsklig industri är en del av en hampafabrik som daterats tillbaka till ungefär 8 000 år f.Kr.

Med anledning av detta har hampa en bred variation av användningsområden. En intressant fakta att ta del av är att hampa till och med ansågs som lagligt betalningsmedel (pengar), då folk hade möjlighet att betala sina skatter med hampa i över 200 år i Amerika. Hampa var så värdefullt att jordbrukare ibland gavs böter eller till och med fängslades för att de inte odlade cannabis i både Amerika och England.

Hampa är inte marijuana. Marijuana är inte hampa

Marijuana och hampa är två olika former av cannabis. De har båda sina individuella användningsområden och fördelar.

En av de första skillnaderna på hur du kan åtskilja hampa och marijuana, är det faktum att marijuana vanligen endast används i avkopplande, spirituellt och medicinskt syfte. Många använder det för dess psykoaktiva syften (“bli hög”) eller icke-psykoaktiva effekter och fördelar på grund av det cannabinoida innehållet.

Däremot har hampa ett väldigt högt naturligt innehåll av cannabidiol (CBD) i de flesta fall och enbart en spårmängd av tetrahydrocannabinol (THC). Som tur är, så är cannabinoidprofilen av hampa optimal för personer som söker efter fördelarna från cannabis utan de psykoaktiva syftena (”bli hög”).

Hampa används för att göra örttillskott, mat, fibrer, rep, papper, byggstenar, olja, naturlig plast och har haft så många andra industriella och miljömässiga användningsområden och fördelar genom historien.

Inom det senaste årtiondet har forskare blivit mer intresserade av de medicinska fördelarna av andra föreningar de hittat i båda växter, känd som cannabidiol (CBD). CBD är en icke-psykoaktiv förening av cannabisväxten men den är känd för att hjälpa till med en myriad av medicinska tillstånd.

Det är viktigt att känna till att även om THC och CBD är de mest studerade komponenterna av cannabis, så finns det många fler kemiska föreningar som förekommer inom växten, såsom cannabigerol (CBG), cannabichromene (CBC), cannabidivarin (CBDV), tetrahydrocannabivarin (THCV), terpener och flavonoider. Samtidigt som det fortfarande finns mycket att lära om de andra kemikalierna, har forskare upptäckt att extrakt från hela växten cannabis, som innehåller dessa andra kemikalier, är mer fördelaktiga än isolerade extrakt som enbart innehåller CBD och THC.

Allt är cannabis

Vetenskapligt sett så är industriell hampa och marijuana samma växter, med ett genus och artnamn som är Cannabis sativa. De har dock en stor skillnad i genetikprofil.

Varför hampa och marijuana vanligen blandas ihop är på grund av att de både kommer från samma växtart, Cannabis sativa L.

Även om både hampa och marijuana har maskulina och feminina kön, så är den feminina växten den som huvudsakligen utmärker hampa från marijuana. I marijuanaväxten producerar de feminina växterna knoppar och blommor för användare att konsumera för att få psykoaktiva eller icke-psykoaktiva effekter. Med hampa å andra sidan bär däremot de feminina växterna frön och har starka fibrer, vilket är vad hampa huvudsakligen används till. Av denna anledning används hampa mestadels till industriella och kommersiella ändamål.

Industriell hampa är alltid en stam av Cannabis sativa, medan marijuana kan vara Cannabis sativa, Cannabis indica eller Cannabis ruderalis. Den stora skillnaden är hur industriell hampa har odlats i jämförelse med marijuanaformen av Cannabis sativa. Vanligtvis är industriell hampa väldigt fibrös, med långa starka stjälkar och nästan inga blommande knoppar, medan marijuanastammen av Cannabis sativa kommer vara mindre, buskigare, och full av blommande knoppar. Nyare industriella hampavarianter i Schweiz odlas dock för att få fler blommor och större skörd av cannabinoider och terpener.

För att sätta det i perspektiv, kan marijuana ha ett innehåll på allt från 5% till över 20% tetrahydrocannabinol (THC). Medan hampa endast har 0.3% till 1.5% av THC.

Läs mer


Nyhetsbrev