Kan CBD hjälpa till att hantera stress och depression

Kan CBD hjälpa till att hantera stress och depression

Stress och depression är de vanligaste humörrubbningarna. Nästan 350 miljoner människor lider av depression över hela världen. Även om det finns många terapier och läkemedel som ska hjälpa till att hantera stress och oro, så börjar fler människor även upptäcka att de medicinska fördelarna av CBD är effektiva för att förhindra stress och depression. CBD har även många andra fördelar, men forskningen i det avseendet är fortfarande litet och fler studier bör genomföras för att kunna göra en slutsats gällande de medicinska fördelarna med CBD.

Forskare anser att på grund av stress och depression, blir det endocannabinoida systemets receptorer och neurotransmittorer svaga och ineffektiva. CBD agerar som den externa receptorn i vårt endocannabinoida system som hjälper de interna receptorerna att återfå sin funktion och kontroll, då det stärker receptorerna. Dessa receptorer spelar en roll för motorik, känslor, beteende och kognition. Det påverkar en persons emotionella svar, så ett optimalt fungerande endocannabinoidsystem är avgörande för att förhindra stress och oro.

Kan CBD påverka stress och depression?

Det finns många tillgängliga studier som avslöjar effekterna av CBD på stress och depression. Från den forskning som gjorts i dessa studier, kan vi dra slutsatsen att CBD i viss omfattning kan hjälpa till att hantera stress och depression. En studie som utfördes år 2010 visade att CBD har förmågan att minska symptom på oro hos människor med socialt ångestsyndrom (SAD). I denna studie, konstaterades det att hjärnscanningar på människor visade att blodflödet till regioner som är kopplade till oro förändrades. Inte bara patienterna mådde bättre med CBD, utan även sättet som deras hjärnor svarade på oro förändrades.

En studie som publicerades år 2014, hävdade att CBD olja har antidepressiva effekter samt anti-oroseffekter på en djurbaserad modell. En annan forskning, under 2015, upptäckte att CBD kan vara en lovande behandling för ett antal bekymmer, inklusive panikångest, socialt ångestsyndrom, allmänna oroligheter, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom. Rapporten drog även slutsatsen att långsiktig användning av CBD inte har forskats på, men att CBD effektivt kan tillhandahålla positiva resultat på kortsiktiga orossyndrom samtidigt som den kan användas som en långvarig behandling.

En studie från 2016 tittade på effekterna av CBD på posttraumatiskt stressyndrom och stressprovocerad sömn på en patient med en traumahistorik. Det avslöjades att barnets oro minskade och stressprovocerad sömnlöshet också lindrades. I en annan studie, fick forskarna patienterna som led av socialt ångestsyndrom, att utföra ett offentligt tal. Slutsatsen blev att CBD minskade obehaget, oron och den kognitiva försvagningen i deras talframförande.

Faktum är dock att den mesta forskningen som gjorts på CBD avseende dess förmåga att hantera stress och oro är gjord på djur och i ett laboratorium. Det finns inga signifikanta studier baserade på människor, så man kan inte dra en effektiv slutsats att det kommer tillhandahålla samma resultat på människor som det gör på djur. Dock har laboratorietester och djurbaserade tester gett en insikt på potentialen och det möjliga resultatet med CBD.

Hur CBD fungerar

CBD agerar som 5-HT1A-agonist. 5-HT1A är en typ av serotoninreceptor som ansvarar för att hantera oro och depression och stress kan behandlas med läkemedel som riktar in sig på serotoninsystemet. Ökningen av serotonintillgänglighet i de synaptiska utrymmet leder till att hjärnceller överför fler serotoninsignales som hjälper till att minska oro och stress. En studie på djur visar att CBD även hjälper till vid produktionen av serotonin genom att förstärka 5-HT1A-överföring och boostar signaler.

CBD används även för regeneration av de neuroner som hjälper till att minska stress och depression. Hjärnscanning på människor som lider av depression visar mindre hippocampus som ansvarar för minnet och kognitionsbildande. Depression kan kontrolleras och minskas genom bildandet av nya neuroner i hippocampus, vilket refereras till neurogenes. En studie på djur avslöjade att regelbunden administration av CBD hjälper till att utveckla neuroner i hippocampus som hjälper till att behandla oro och depression.

Förutom det, är CBD ett effektivt kosttillskott för att stötta det endocannabinoida systemet till att hålla sin funktion på en optimal nivå. Det centrala nervsystemet är även en del av det endocannabinoida systemet och receptorerna finns tillgängliga i ett stort antal i hjärnan så ECS måste fungera och kontrollera alla vitala processer på ett effektivt sätt så att stress och oro frigörs.

Hur man använder CBD för stress

CBD kan användas i form av tillskott eller CBD olja som man tar under tungan. Men för att kunna dra nytta av resultatet av CBD, är det viktigt att överväga en regelbunden användning av CBD. Dosen och mängden av CBD spelar även en avgörande roll för att uppnå önskade fördelar från CBD. Den CBD-produkt man använder, måste ha ett bra innehåll av CBD som extraherats från hampväxten och inte innehålla några THC-element. Om regelbunden konsumtion av CBD fortfarande inte tillhandahåller några positiva effekter på din stress eller din depression, så kan du behöva öka dosen och kontrollera det över tid för att upptäcka fördelar.

Slutliga tankar

Även om bara en liten del av forskningen finns tillgänglig gällande behandling av stress och depression via konsumtion av CBD, så är forskningen fortfarande väldigt beundransvärd. Det kan fastställas att CBD har en effekt på stress och oro och kan hjälpa till att minska symptomen. Dock kan det endast bevisas genom att behandla stresspatienter med CBD och regelbunden administration av CBD är nödvändig. Många människor nyttjar fördelar av CBD vid behandling av olika sjukdomar, men en del har även rapporterat att CBD har ökat stressen och oron, men det finns inga vetenskapliga bevis tillgängliga i det avseendet.

CBD har blivit det mest populära ämnet när det gäller att klara av olika sjukdomar. Det tillhandahåller många fördelar, och därför har det blivit legaliserat i många länder. Riktig användning av CBD kommer leda till ett effektivt endocannabinoidsystem som reglerar kroppens alla processer.

Bibliografi

https://www.leafly.com/news/health/cbd-for-treating-anxiety

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319622.php

https://www.healthline.com/health/depression/medical-marijuana-for-depression#coping

Läs mer
CBD kan minska stress

CBD kan minska stress

Stress är en orsak som flera individer anger för att nyttja cannabis, vilket uttrycker att växten uppmuntrar dem till att slappna av efter en tuff dag, hjälper till att vila och minskar obehagsnivåer. Och inte bara det, en nuvarande rapport upptäckte att vanliga cannabisanvändare har en lägre pressreaktion när de presenteras för störande incitament i motsats till individer som inte använder cannabis, och Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) uppfattas fortfarande som ett avhjälpande fokus för återställande cannabis.

Anledningen till att cannabis och stress går hand i hand, beror på den nödvändiga kopplingen mellan växtens dynamiska segment och kroppens egna endocannabinoida system (ECS). Vi, bland nästan alla andra ryggradsdjur, har en enorm disposition av exceptionella cannabinoidreceptorer och neurotransmittorer som kallas för endocannabinoider. Tillsammans fungerar de som en homeostatisk kontroll, med funktionen att överföra en utjämning av alla system i vår kropp. Då en för liten eller en överdriven rörelse märks av, kickar det endocannabinoida systemet in för att få det till en jämn nivå på nytt.

Eftersom CBD inte har en kopplingspartikel till CB1-receptorer, så är den inte tänkt att påverka endocannabinoid rörelse på ett oskiljbart sätt från THC. Sanningen är den att begrundanden föreslår att CBD verkligen neutraliserar dess psykoaktiva effekt. Hur som, kan man genom att hindra generering av FAAH, kemikalien som ansvarar för att separera endocannabinoid-anandamid, acceptera CBD som på ett krångligt sätt stärker ECS, och förbättrar vår kapacitet att hantera press. Och inte bara det, det tros att CBD även kan minska nervositet, vilket forskare anser är på grund av cannabinoidens kapacitet att ofullständigt ta sig an serotonin 5HT1a-receptorerna.

CBD sänker blodtrycket

Men vad händer om ständigt tryck och irritation går ihop mot våra vener och skapar ateroskleros – ett tillstånd där de stelnar och begränsas? Hypertension har en tendens att bli resultatet och är en avskräckande biverkning av ständigt tryck. Än en gång, går CBD fram som en karakteristisk metod för att få ner vår cirkulationsstam.

För tillfället har docent Saoirse O´Sullivan på International Cannabinoid Research Society Symposium in Montreal, Nottingham University presenterat sina papper och skisser på hur en enskild mätning av CBD kan sänka pulsen hos människor. Nio frivilliga gavs 600 mg CBD i en slumpmässig hybridundersökning. Hon upptäckte att genom att kontrollera CBD ”minskas vilande BP (cirkulationsstam)” O’Sullivans hypoteser är att denna pulsminskning kan vara frivillig för CBD mot nervositetspåverkan och rekommenderar att CBD inhiberar hämmandet av det sensoriska systemet som ger upphov till en fly- eller fäktasituation, “på detta sätt behålls en expansion av cirkulationsstam och kardiovaskulärt utbyte.”

Detta är en huvudforskning av sitt slag som visar att CBD med en gång sänker pulsen hos människor, vilket utan tvekan förkunnar ytterligare forskning av CBD som ett hjälpsamt fokus för kranskärlssjukdom.

På detta sätt verkar det vara så att CBD eventuellt kan lugna stormande vatten i våra oroliga liv, både som avskräckande åtgärd och för att motverka de konsekvenser som det långa trycket utövar på våra kroppar och psyken.

Referenser

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/
http://www.nhs.uk/Conditions/Atherosclerosis/Pages/Introduction.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697769/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3797438/

Läs mer

Nyhetsbrev