Hur kan CBD lindra smärta?

Hur kan CBD lindra smärta?

De flesta individer lider av olika typer av smärta. En del har smärta i lederna och andra har muskelsmärta. Att ta smärtstillande tabletter är inte den bästa lösningen. Forskning har visat att CBD är effektivt mot smärta.

En del personer visade symptom när de tog CBD olja och det finns olika saker man ska överväga innan man börjar använda CBD olja för smärta. I denna artikel, ska vi ta en titt på hur CBD olja fungerar och hur den kan användas för att minska smärta.

CBD oljans effekter

CBD olja extraheras vanligtvis från modern hampa. CBD är en av mer än 60 blandningar som kallas cannabinoider. Cannabinoider förekommer i flertalet växter, men är ännu normalt sett kopplat till cannabis.

Till skillnad från andra cannabinoider, till exempel, tetrahydrocannabinol känd som THC, så skapar CBD inte en euforisk känsla av att man är ”hög” eller psykoaktiv effekt. Det beror på att CBD inte påverkar receptorn från THC som är svår att särskilja.

Människokroppen har ett endocannabinoidsystem, känt som ECS som får och överför signaler det får från CBD i kroppen. Kroppen förmedlar en del CBD enskilt, som är kända som endocannabinoider. ECS riktar in sig på delar som exempelvis vila, reaktioner i resistenssystemet och smärta.

THC ger en ”hög” känsla genom att påverka hjärnans endocannabinoidreceptorer. Detta initierar sinnets belöningssystem och skapar glädjesyntetik, till exempel dopamin.

CBD är en totalt sett extraordinär förening, och dess egenskaper är överraskande. Den är inte psykoaktiv, vilket innebär att den inte gör dig ”hög” eller ändrar människans perspektiv. Den påverkar istället kroppen genom att nyttja dess egna endocannabinoider på ett tillfredsställande sätt.

Till exempel förhindrar CBD kroppen från anandamid-reaktion, en förening kopplad till att rikta in sig på smärta. Expanderade nivåer av anandamid i cirkulationssystemet kan minska smärtan en människa känner. CBD kan likaså begränsa förvärrande i hjärnan och det sensoriska systemet, vilket kan hjälpa individer som lider av smärta och sömnproblem.

Vad är CBD olja?

Det finns säregna nivåer av element som förekommer i hampa- och cannabisväxten. CBD-nivåerna varierar beroende på hur växten är odlad. Största delen av CBD oljan härstammar från modern hampa, som vanligtvis har ett högre CBD-innehåll i kontrast till marijuana.

Skaparna av CBD olja nyttjar diverse tekniker för att avlägsna föreningen. Cannabinoidolja kan finnas i väldigt blandad kvalitet och nyttjas som en del av olika sätt. Det är bäst att undersöka CBD oljan med en kvalificerad socialförsäkringsspecialist innan du använder den.

Fördelar med CBD olja

CBD olja har vanligen använts under flera år för att behandla olika sorters smärta, dock har det nyligen på nytt övervägts bland medicinskt sakkunniga. Här är en del av de potentiella fördelarna med CBD olja:

Artritsmärta

CBD olja är känd för att lindra smärta relaterad till artrit.

En undersökning i European Journal of Pain nyttjade djur för att kontrollera om CBD kunde hjälpa individer med artrit att hantera sin smärta. Analytiker anslöt den topiska gelen innehållandes CBD under 4 dagar på råttor som hade artrit. Upptäckten de gjorde var en anmärkningsvärd reduktion i inflammation och smärta, utan extra symptom.

Individer som nyttjar CBD olja för artrit kan märka smärtlindring, dock behöver fler undersökningar på människor genomföras för att bekräfta dessa upptäckter.

Multipel skleros

Multipel skleros, känd som MS är en rubbning i immunsystemet som påverkar hela kroppen genom nerverna och ryggraden.

Muskelanfall är utstickande bland de många karakteristiska tecknen av MS. Dessa anfall kan vara så kraftiga att de kan orsaka varaktig smärta på några människor.

En rapport visade att kortvarig användning av CBD olja kunde minska nivåerna av spasticitet. Resultatet är blygsamt, dock märkte flertalet individer av en minskning av symptomen. Fler mänskliga undersökningar förväntas för att kontrollera dessa utfallen.

Kronisk smärta

En liknande rapport undersökte användning av CBD för allmän kronisk smärta. Forskare samlade efterverkningarna av olika tester och undersökningar som täckte många försök och studier. Deras utforskning antog att det finns bra bevis på cannabis som en framgångsrik behandling av kronisk smärta på vuxna.

En annan rapport i Journal of Experimental Medicine styrker dessa resultat. Forskningen föreslår att smärta och irritation kan minskas genom användning av CBD.

Likaså fann de att testpersonerna inte var benägna att utveckla en motståndskraft mot effekterna av CBD. Specialister noterade cannabinoider, som ett exempel, på att CBD kan vara en användbar ny behandling för individer med kronisk smärta.

CBD för lindring vid cancerbehandling

CBD olja är i tillägg använt av en del personer som har cancer. Ett par koncentrat på möss har visat en minskning av cancerösa tumörer. Oavsett, har de flesta mänskliga undersökningarna inkluderat forskning på den del av CBD oljan som förbiser smärta identifierad med cancer och cancerbehandling. The National Cancer Institute har indikerat att CBD som ett tänkbart alternativ för att minska symptom orsakade av kemoterapi.

En undersökning av NCI testade separat CBD olja sprutad i munnen. CBD oljan användes i kombination med opioider. Denna undersökning avslöjade bättre smärtadministration med hjälp av CBD olja. Men mer undersökning krävs fortfarande.

Slutsats om CBD och smärta

Medan flera undersökningar har rekommenderat CBD olja som användbar för smärta, så krävs det mer forskning, och särskilt långsiktiga studier med mänskliga testpersoner. Dock visar CBD olja en stor potential för smärtlindring. I det fall relaterade bevis kan anses pålitliga, kan den användas för att hjälpa till att förbise kronisk smärta i flera fall.

CBD olja är särskilt effektiv på grund av dess avsaknad av psykoaktiva effekter och har en tänkbar mindre potential för symptom jämfört med flera andra smärtläkemedel. CBD olja finns tillgänglig att köpa på internet. Men man bör prata med sin läkare innan man börjar använda den.

Läs mer
Lindrar smärta och inflammation

Lindrar smärta och inflammation

Vi verkar leva i en tid där vi snubblar mellan den ena nödsituationen till den andra gällande välmåendet. Tillsammans med anti-toxinsäkra mikrober och opioida farsoter så har vi även de oändliga inflammationerna. Det har blivit en kritisk ändring i vår viktkontroll-planering, livsstil och näringstillförsel och slutsatsen blir en minskad allmänhälsa.
Inflammation är våra kroppars naturliga svar på skadliga celler och patogener. Det agerar som en skyddande åtgärd mot den ursprungliga skadan som immunförsvaret lidit. Vi behöver ett nytt sätt att bekämpa dessa problem, då läkemedel inte räcker till. Kan CBD vara vårt hemliga vapen mot inflammation?

>

HUR KAN CBD HJÄLPA MED INFLAMMATION?

CBD har länge associerats med antiinflammatoriska och immunsuppresiva egenskaper, och uppståndelsen för denna cannabinoid har expanderat ordentligt sedan FDA bekräftade den som ett näringstillskott.
De två fundamentala cannabinoidreceptorerna i ditt nervsystem är CB1 och CB2. Medan THC är mer effektiv på att hantera CB1 (kontrollerar uppfattningsförmåga, humör, sömn, minne och aptit), så har CBD en större påverkan på CB2-receptorn (påverkar immunsystemet). Eftersom inflammation är ett ”immunsvar”, är det nödvändigt för alla föreningar att koncentrera sig på CB2-receptorn för att göra att försämringen blir mindre. Även om CBD inte är den enda kända cannabisföreningen för att aktivera CB2-receptorn, så är det den rikaste. (1)

FÖRDELAR MED CBF MOT SMÄRTA

Bevis tyder på att cannabinoider visat sig användbara vid smärtmodulering genom att hämma neuronal överföring i smärtvägarna. En studie som publicerades år 2012 i Journal of Experimental Medicine visade att CBD dämpade kronisk inflammatorisk och neuropatisk smärta betydligt hos gnagare utan att orsaka analgetisk tolerans. Forskare föreslår att CBD och andra icke-psykoaktiva komponenter i marijuana kan representera en ny klass av terapeutiska medel för behandling av kronisk smärta. (2)
Enligt en metaanalys som utfördes år 2007 i Kanada, så visade en munspray med kombinationen av CBD och THC vara effektiv i att behandla neuropatisk smärta i multipel skleros, vilket kan vara försvagande för till 70% av MS-patienter. (3)

Artritsmärta

En utredning (4) i European Journal of Pain utnyttjade en skapelsemodell för att kontrollera om CBD kunde aktivera individer med artrit att hantera deras smärta. Specialister applicerade en topisk gel innehållande CBD på råttor med artrit under 4 dagar.
Deras forskning märkte en enorm nedgång i försämringen och i indikationer på ångest utan extra symtom.

Kronisk smärta

En studie (5) i Journal of Experimental Medicine visar att smärta och inflammation kan minskas genom användning av CBD.
De fann också att ämnen sannolikt inte skulle bygga upp en tolerans mot effekterna från CBD, så man behöver inte regelbundet öka deras dos. Forskare noterade att cannabinoider, såsom CBD kan vara en hjälpsam ny behandling för personer med kronisk smärta.

Avslutande tankar om CBD för inflammation och smärta

Inflammation och smärtan är två extremt och obekväma fakta. Medan tabletter kan påverka dig då de har biverkningar och bara har temporära positiva effekter, så är CBD helt naturligt och kan hjälpa dig under en längre tid.

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/ 
(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22585736 
(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17257464/ 
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/ 
(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/ 

Läs mer

Nyhetsbrev