CBD kan minska oro

CBD kan minska oro

Oro och rädsla är mångsidiga reaktioner baserade på att anpassa sig till hot och överlevnad. Dock kan onödig eller ihärdig rädsla vara oanpassningsbar och leda till oförmåga. Symptomen ökar av överdriven rädsla och oro förekommer i flera neuropsykiatriska störningar, inklusive generaliserat ångestsyndrom, panikångest, posttraumatiskt stressyndrom, social ångest och tvångssyndrom.

CBD och oro

CBD och dess flertalet hjälpsamma användningsområden entusiasmerar snabbt människor runt om i världen, både inom och utanför det medicinska yrket. Cannabidiol (CBD) är en av de över 100 naturliga föreningar, även kända som cannabinoider i cannabisväxten. De flesta människor har hört talas om THC eller Tetrahydrocannabinol – den som gör dig hög . även om det för många människor även kan ge paranoida känslor och oro. CBD-föreningen anses vara icke-psykoaktiv och ett ökat antal studier pekar på dess antiinflammatoriska, neuroprotektiva och antiepileptiska egenskaper.

I en studie som publicerats i Neuropsychopharmacology (1) år 2011, så gavs CBD eller placebo till 24 personer som ansågs ha social ångest. Därefter skulle de prova att hålla ett offentligt tal. Enligt testet indikerades det att ”förberedelse med CBD minskade oro, kognitiv nedsättning och obehaget betänkligt under deras tal. Placebogruppen hade större ångest, kognitiv nedsättning, obehag jämfört med kontrollgruppen”.

Ett annat test som samma år publicerades i Journal of Psychopharmacology, (2) nyttjade hjärnavbildning på 10 individer med social ångest som hade tagit CBD för att upptäcka vilka delar av sinnet som påverkas. Att administrera CBD ”var associerat med betydligt minskad oro bland deltagarna” och genom hjärnavbildning kunde de se att detta berodde på CBD-effekten på 'hantering i limbiska och paralimbiska sinnesregioner”. Det limbiska systemet bestämmer vanligtvis över vårt känsloliv och bildandet av minnen.

CBD påverkar serotoninnivåer och sömnlöshet

Vanliga undersökningar har visat att CBD olja påverkar serotoninnivåer i kroppen. Serotonin förekommer normalt, även om dessa vanliga kemikalier ibland kan vara sämre på grund av fysiska eller miljömässiga variabler. Vid den punkt då det sker, kan det utlösa förstörelse för psykologisk hälsa. CBD kan hjälpa personer med depression och oro.

Ett annat sätt som CBD olja kan hjälpa på är genom att ge fridfull vila. En av biverkningarna med oro och depression är sömnproblem. Tyvärr kan förekomsten av sömnlöshet förvärra biverkningarna av oro och depression. De arbetar i ett fördelaktigt förhållande och påverkar den drabbades psykologiska välbefinnande, men ofta finns det inget som de drabbade kan göra åt det mer än att ändra sitt farmaceutiska intag. Vid studier om sömnsvårigheter (3), har det visat sig att CBD kan hjälpa till väldigt mycket och THC kan faktiskt ”försämra” sovkvaliteten. Därför kan de som är drabbade av oro och depression, som använder CBD olja tackla två problem med hjälp av en oskadlig lösning.

CBD mot oro - Slutsats

Oro och depression är svårt att leva med, men kan tillhöra det förgångna ,med rätt vård och hjälp. Idag har många länder godkänt CBD-föreningen som ett lindrande medel mot oro och depression då det kan rädda människor från att leva med rädsla, stress, panik och en bred rad av negativa känslor.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Läs mer
Hur CBD hjälper mot oro orsakad av att prata offentligt

Hur CBD hjälper mot oro orsakad av att prata offentligt

Fobi för att prata på offentliga platser är en av de vanligaste formerna av oro och det plågar många människor och får dem att vackla. Det karakteriseras av ett anfall av väldigt starka känslor av obehag, och förutom den klassiska handsvetten, ökad puls och stamning så kan det resultera i en total panikattack som inte är något att skratta åt.

De flesta människor som har detta problem tenderar att förbise eller ignorera det, vilket bara gör det värre i det långa loppet. Detta kan resultera i att en person förändrar hela sitt liv så de inte behöver möta denna fobi, till exempel genom att välja en annan karriärväg där inte offentliga tal är involverade och som de annars aldrig skulle välja.

Denna typ av oro kan även vara väldigt problematisk för yngre generationer, särskilt på grundskole- eller gymnasienivåer eftersom det kräver mycket offentligt talande i klasserna. Om vi tittar på denna oron generellt så drabbar det mer människor än någonsin förr, så det är säkert att säga att detta problem ska man ta itu med så snart som möjligt.

Vissa individer utvecklar denna fobi senare i livet, och samtidigt som de har en mycket bättre intern mekanism mot det, så är det största problemet när de avancerar i karriären då det vanligtvis kräver att de delar med sig av sin kunskap till yngre medarbetare i en större utsträckning, vilket orsakar stark oro.

Då det inte verkar vara ett allvarligt problem för människor som inte upplever denna oro, så kan fobin mot att prata offentligt vara en riktig plåga eftersom mängden situationer då detta krävs är helt enkelt väldigt många under ens liv och att fasa för dessa situationer på en regelbunden daglig basis har också nervpåfrestande konsekvenser.

Till ganska nyligen var det enda sättet att behandla detta problemet antingen psykoterapi (som fortfarande starkt undviks av en stor andel av de som lider av oro, mestadels på grund av den sociala stigman som associeras med det), eller att regelbundet ta ångestdämpande farmaceutiska läkemedel.

Medan dessa läkemedel tveklöst ger en lättnad för många orospatienter, så är de skapade artificiellt och innehåller mängder med ohälsosamma komponenter. Två av de största problemen med dessa läkemedel är att de orsakar ett obevekligt beroende och på grund av sin artificiella natur, orsaker de flera negativa biverkningar för användaren.

Om allt detta inte var tillräckligt, de kan ofta inte hjälpa personen med sin oro till fullo. Under senare år har olika officiella vetenskapliga studier visat att cannabidiol (eller CBD) är en helt naturlig lösning för en stor variation av fysiska och psykologiska problem, och denna förening arbetar också orosproblem.

CBD fungerar på två sätt mot oro. Det första sättet är att det hjälper neurogenes i hippocampus, vilken är betydligt mindre hos patienter som lider av denna störning. Cannabidiol orsakar accelererad födelse av nya nervceller som ändrar kemin i hjärnan så den blir mindre orolig.

Det andra sättet det attackerar oro på är genom att ändra sättet som din hjärna använder det tillgängliga serotoninet (vilket är en humörhöjande förening), och studier har visat att personer som kämpar med oro och depression har mindre mängder serotonin i sitt system. CBD ökar nivåerna av serotonin, vilket gör att personen känner sig gladare och mer sprudlande.

Det som även är av största vikt för denna cannabinoid är att den (till skillnad från dess motverkande tetrahydrocannabinol), inte orsakar några mentala förnimmelser då den är helt icke-psykoaktiv.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Läs mer

Nyhetsbrev